TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Här var det egentligen meningen att andra kapitlet i Torbjörn Nilssons mycket intressanta bok – ”De omänskliga – berättelser om politik" skulle recenseras. Då emellertid detta kapitel – ”Ske din vilja – Ett beslut.”, som handlar om dramat kring den nya FRA-lagen egentligen inte innehåller så mycket nytt, utöver att det ger det slutliga beviset för att centerpartisten Fredrik Federley är en enda stor pajas och att Piratpartiet är ett parti som alla andra, så slår jag med det andra av nedanstående citat ur kapitlet en brygga över till demokratisynen inom vårt eget parti – det socialdemokratiska.

 

”Ett år efter voteringen om FRA-lagen kom piratpartiet in i EU-parlamentet. Partiet var nystartat, fritt från hundraåriga hierarkier och traditioner. Det kunde skapa sina egna spelregler. I sitt strategidokument inför riksdagsvalet 2010 skrev partiledningen: ”Kommer partiet låta de enskilda riksdagsmännen bestämma vad de vill rösta? Absolut inte under några omständigheter. Den dagen vi börjar rösta hej vilt efter eget skön har vi inte längre något att erbjuda de andra partierna i förhandling. Då kan vi inte dra nytta av vågmästarställningen, och har inte längre någon möjlighet att påverka i de frågor vi brinner för.”
Så var det med den förnyelsen av politiken…..

 

Ett annat citat av intresse i detta sammanhang är följande: ”Maktkoncentrationen är självförstärkande. Själva idén om att det behövs en hierarki för att kunna styra en organisation leder till att en inre kärna samlar på sig mer och mer befogenheter. Därför uppstår i alla organisationer ett fåtalsvälde, hävdar sociologen Robert Michels. Medlemmarna tenderar, åtminstone inledningsvis, att öka sin tillit till auktoriteten i gruppen och tystna mer och mer, medan den inre kärnan tvärtom lyssnar allt mindre på vad medlemmarna har att tillföra.”

 

Nog känner väl en och annan socialdemokrat också igen sig i den beskrivningen. Och ett aktuellt åskådningsexempel kan hämtas ur den kritik som framkommit på grund av att Skånes socialdemokratiska partidistrikt efter en omröstning hade den makalösa fräckheten att tycka att de svenska soldater skulle avstå från att delta i ett av USA regisserat och styrt anfallskrig i Afghanistan. Den sossefarsmentalitet som här uppträder går ut på distriktskongresser inte ska befatta sig med riks- och utrikespolitik. Dessa frågor ska, åtminstone när det gäller ombudsomröstningar vara förbehållna den centrala nivån. Sossefar i sammanhanget vill också beskära enskilda partimedlemmars rätt att motionera till distriktskongresser.

 

Heder i sammanhanget till det skånska partidistriktets ordförande Helèn Fritzon som redan i sin inledning slog fast den demokratiska grundsyn, som väl ändå borde vara socialdemokratins i gemen, nämligen att det är ombuden – de enskilda socialdemokratiska medlemmarna . som äger kongressen.

 

”Distriktskongressen – när gräsrötterna bestämmer”, lyder rubriken över den artikel som i senaste numret av ”Skånska socialdemokraten” – de skånska socialdemokraternas medlemstidning - på ett utmärkt sätt sammanfattar den skånska distriktskongressen.
Gräsrötter bestämmer – hu, så hemskt…….huga. Bevare oss ..bättre.
Den bok du nämner av Robert Michels har en särskild plats i min bokhylla.

Den gav mej den ena aha-upplevelsen efter den andra; dvs bekräftade erfarenheter jag gjort; och reagerat mycket emot; bland annat vissa fackliga erfarenheter.


Bengt Silfverstrand: Ja, gubevars så är maktkoncentration och pampvälde ett otyg i vilka kretsar det än förekommer.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM