TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Socialdemokraternas ordförande i Helsingborg, Jan Andersson, fortsätter att
blanda sig i konflikten inom socialdemokratin i Höganäs kommun. Han gör det i sitt senaste nyhetsbrev genom att påstå att ”Styrelsen för partidistriktet har sanktionerat en spränglista i Höganäs.”
Detta är helt fel.
Begreppet ”spränglista” existerar överhuvudtaget inte när det är fråga om en av en partiinstans godkänd lista med den officiella beteckningen ”Arbetarepartiet – Socialdemokraterna.” Vad det skånska partidistriktets styrelse gjort är att på begäran av Viken-Lerbergets socialdemokratiska förening godkänna en alternativ s-lista.

 

Bakgrunden till beslutet är att arbetarekommunen i Höganäs på sin första lista utestängt företrädare för kommundelar som omfattar nära 30 procent av kommunens befolkning. Till yttermera visso har många medlemmar boende i centralorten Höganäs efter arbetarekommunens alltmer maktfullkomliga agerande anslutit sig till Viken-Lerbergets s-förening, som numera i praktiken är en hela Kullabygdens socialdemokratiska förening.
Den alternativa s-listan omfattar elva namn, varav en majoritet, sex personer är hemmahörande i centralorten Höganäs medan fem kommer från Viken-Lerbergetområdet.

 

Detta är fakta i målet som Jan Andersson förtränger. Trots försäkran om motsatsen tar Jan Andersson genom sitt inhopp i en lokal tvist i en annan a-kommun parti för den falang som velat utesluta aktiva och engagerade medlemmar från stora kommundelar från möjligheten att kandidera till kommunfullmäktige.

 

Kullabygdens socialdemokrater däremot överlåter med varm hand åt väljarna att avgöra vilka socialdemokrater de vill se som sina företrädare i Höganäs kommunfullmäktige inför nästa mandatperiod.Det är brukligt att det är arbetarekommuner som beslutar om vilka listor som ska finnas i valen till kommunfullmäktige. Det är en god ordning. Partidistrikten ska besluta om regionlistor och riksdagslistor.

Jag kan inte påverka detta beslut och ämnar inte heller försöka göra det. Men mitt konstaterande i nyhetsbrevet om att detta beslut snarare cemneterar konflikten än bilägger densamma står jag för. Jag tror att det är så och jag beklagar detta. Det kan komma att påverka allmänhetens syn på socialdemokraterna också i närliggade kommuner.


Bengt Silfverstrand: Det är långtifrån ovanligt att partierna - och då även socialdemokraterna uppträder med mer en en lista i kommunvalen. Brukligt är de däremot inte att en klick i a-kommunens ledning medvetet utestänger företrädere för sin mest aktiva och utåtriktade förening, en förening som bl a med framgång prövat nya mötesformer och verkar i ett område med nästan en tredjedel av kommunens invånare. Det var först när demokratin kommit rejält i kläm och a-kommunen, trots flera försök från distriktet att åstadkomma kompromisser vägrat att lyssna, som partidistriktet med partistyrelsens goda minne tog beslutet att släppa fram en alternativ socialdemokratisk lista i Höganäs.

Härtill kan fogas den väl inte helt ointressanta uppgiften att den alternativa listan har ett starkt fackligt stöd även från fackliga organisationer med huvudsäte i Helsingborg.

Vad Jan Andersson med denna kommentar cementerar är att han tar parti för den sida i konflikten som genom sitt odemokratiska agerande tvingat partidistriktet att ingripa i konflikten.

Detta speglar till syvende cch sidst samma mentalitet som styrt a-kommunens ledning i Höganäs, nämligen rädslan att överlåta åt väljarna att utse företrädare för socialdemokraterna i kommunen.
Nej, jag tar inte ställning i konflikten. I mitt nyhetsbrev skriver jag att jag tycker båda sidor har ett ansvar för konflikten och ett ansvar för att bilägga densamma. Jag tror dock inte att två lisor underlättar en lösning.

Det är rätt att det inte är helt ovanligt med mer än en lista i kommunval. Men då är det så gott som alltid så att detta sanktionerats i den lokala arbetrekommunen.
Jag tycker att frågan borde avgjorts där.

Nu har den avgjorts på partidistriktsnivå och därmed också blivit en angelägenhet i andra arbetarekommuner. Vi kan t.ex inte i Helsingborg utesluta att i framtiden partidistriktet sanktionerar en lista från någon socialdemokratisk förening som är missnöjd med hur deras kandidater placerats på den av arbetarekommunens möte beslutade listan.

Jag kan ge dig rätt i är att det är djupt beklagligt att majoriteten i Höganäs arbetarekommun inte var mer generös mot minoriteten i Viken-Lerbergets s-förening då listan beslutades i arbetrekommunen. Detta hade kanske inte bilagt den konflikt som finns men det hade kanske gjort att den olyckliga situation med två konkurrerande listor som nu finns inte uppstått.

Slutligen är jag glad att den typ av konflikt som finns i Höganäs inte spritts till andra arbetarekommuner såsom Helsingborg. Vi har i vår kommun en bra sammanhållning och har goda förhoppningar att med en gemensam socialdemokratisk lista tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet ta över styret i Helsingborg efter 19 september.


Bengt Silfverstrand: Jo, genom att polemisera mot distriktets beslut att sanktionera en alternativ lista, så har du de facto tagit ställning för en parten i konflikten, även om du i denna replik försöker beklaga att a-kommunledningen "inte varit mer generös."

Var finns logiken? Om a-kommunledningen vägrade lyssna och bevisligen var totalt kompromisslös, så var ju enda lösningen, den som nu uppnåtts, nämligen att låta en alternativ lista vara med och fånga upp de presumtiva s-väljare, som sannolikt i stor utsträckning annars skulle rösta blankt.

Eftersom båda listornas röster tillfaller partiet så är det också fel att tala om "konkurrerande listor". Ur socialdemokratisk synpunkt handlar det självfallet om kompletterande listor.

En kuriositet som jag inte kan undanhålla läsarna är slutligen att Kullabygdens socialdemokrater - den alternativa listan - i stor utsträckning förespråkar och verkar för samma förnyelse av socialdemokratins mötesformer och förhållnnigssätt gentemot väljare och allmänhet, som Jan Andersson driver i Helsingborg.
Lägger man en s.k. spränglista i valkuvertet tillfaller tros allt rösten det parti som är namngivet på valsedeln. Fler listor skulle kanske kunna behålla röster eller ge fler röster för partiet bland de väljare som har från majoriteten avvikande åsikt?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM