TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Låt mig först säga att jag tycker att partiets officiella språkrör ”Aktuellt i Politiken” – AiP – utvecklats mycket positivt under Eric Sundströms ledning. Om s-konflikten i Höganäs har tycks dock tidningen ha mycket begränsad insikt, vilket är beklagligt, eftersom tidningens vinkling i ett antal artiklar signerade Pentti Karppinen är käpprätt åt skogen.

 

I en artikel i senaste numret av AiP – nr 14/19 april – påstår Karppinen först att de två listor som socialdemokratin i Höganäs kommun kommer att gå till val på ”är resultatet efter interna strider i Skånes partidistrikt,” samtidigt som han envisas med att kalla den alternativa s-listan för en spränglista."

 

För det första så förekommer ingen strid inom Skånes partidistrikt. Distriktsstyrelsen är helt enig om att sanktionera en alternativ s-lista, i ett läge då a-kommunen stänger ute en hel s-förenings kandidater till kommunfullmäktigevalet – en s-förening som omfattar ett område där 30 procent av väljarna bor. Distriktsledningen har i upprepade samtal med a-kommunens ledning försökt att få a-kommunens ordförande Anders Johansson och oppositionsrådet Sven Augustsson att ta sitt förnuft till fånga och se till att även företrädare för Viken/Lerbergets s-förening bereds plats på s-listan till kommunfullmäktige. Man har tyvärr talat för döva öron.
Många presumtiva s-väljare har i olika sammanhang deklarerat att de tänker rösta blankt i kommunvalet om det inte blir en alternativ lista.

 

Det bör också noteras att av de elva namnen på den alternativa s-listan kommer 6 från centralorten Höganäs och 5 från kommundelen Viken/Lerberget. S-föreningen går därför med gott samvete ut i en valrörelse omfattande hela kommunen. Lika intressant är att alltfler av a-kommunens medlemmar söker medlemskap i Viken-Lerbergets s-förening, därför att vi där har högt till tak och visar respekt för medlemmarna. Vår förenings mötesaktiviteter med öppna möten kring lokala frågor som engagerar kommuninvånarna har fått stor anslutning.

 

Vår ordförande Kerstin Schultz uttrycker i dagens nummer av AiP koncist vad det hela handlar om: Vi ser den alternativ listan som en tillgång för partiet och som en fördjupning av demokratin. Nu är det upp till väljarna.” Just det och vi överlåter med stort förtroende till väljarna att avgöra vilka socialdemokrater de vill ha som sina företrädare i Höganäs kommunfullmäktige under kommande mandatperiod.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM