TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I en tid då politiken tycks lida av viss andnöd och media har svårt att tydliggöra politiska skiljelinjer mellan blocken sätts fokus på enskilda personer och deras livsstil. Senast är det Göran Persson som åter har hamnat i blickfånget, sedan han begåvats med ett nytt tungt uppdrag – ordförandeskapet i Sveaskog. I en stort uppslagen artikel har Aftonbladet – of all papers – passat på att upplysa menigheten vilka ofantliga rikedomar socialdemokratins förre partiordförande, tillika statsminister, Göran Persson samlat på sig.

 

Syftet är förstås att få igång en indignationskampanj mot den skamlöse Göran som inte har vett att klä sig i säck och aska, vilket enligt en oskriven lag i mångas ögon ska gälla för socialdemokrater. Jantelagen har fått förnyad aktualitet.
Nu tillhör jag dem som tycker att det finns visst fog för att socialdemokrater i någon mån bör leva som dom lär och kan förstå om många har svårt att förlika sig med tanken att gamla socialdemokrater med antikapitalistiska budskap plötsligt blir burgna kapitalister. Socialdemokratin måste stå för en klar uppfattning i frågan om ekonomisk framgång kan kombineras med trovärdighet, en någorlunda god samstämmighet mellan retorik och praktik.

 

Så mitt svar blir, jomenvisst får en socialdemokrat bli rik, men är man offentlig person med god kännedom om sina väljares vardagsvillkor, så bör man nog vara något återhållsam när man beträder kapitalismens arenor. Men i stället för att ständigt gnata på Göran Persson, så vill jag här för omväxlings skull framhålla två socialdemokratiska föredömen. Personer som verkligen lever som de lärt och lär och som pensionärer ägnar en stor del av sin tid till ett gediget folkrörelsearbete i arbetarrörelsens tjänst. Namnen är Ingvar Carlsson och Bengt Göransson. Kapitalistiska klipp torde vara dessa båda herrar fullständigt främmandeGöran Persson sitter stadigt och har närvaro där han är det bara är så. Vem vet. Kanske han kan lära sig ett och annat med sällskapet han med. Jag betvivlar inte det för all säckväv i världen. Kol är miljöovänligt)


Bengt Silfverstrand: Jag tror personligen att Göran Persson är fullärd när det gäller kapitalismens värld....
Men klyftorna då Bengt, klyftorna?

Varför är klyftor ett problem ifall arbetarrörelsens företrädare med gott samvete kan bo med gott samvete i paradvåningar och herrgårdar, betalda med arbetares medlemsavgifter och skatter?


Bengt Silfverstrand: Som framgår av inlägget är jag kritiskt inställd till att socialdemokrater predikar antikapitalism i "söndagskyrkan" men sedan ikläder sig patronens och lyxryttarens roll på måndagen. Hur klyftorna i samhället ska angripas har jag tagit upp i flera blogginlägg. Det handlar om skatt efter bärkraft och starkare stöd till eftersatta grupper via de offentliga försäkringssystemen.
Ingvar Carlsson och Bengt Göransson är två socialdemokrater som valt en låg profil - ingen skugga över dem - men inte är de direkt barskrapade.
Det är självklart att vem som helst får bli rik i ett demokratiskt samhälle. Problemet är när politiker säger en sak och gör en annan, t.ex. förkastar bostadsrättsombildningar, men själv deltar i sådana.
Att sedan Göran Persson valde ett boende på en herrgård (ja, t.o.m. byggde en helt ny herrgård med flyglar och allt) och slapp fastighetsskatt eftersom den var taxerad som jordbruk, sticker naturligtvis i ögonen och gör det svårt för rättrogna socialdemokrater att kritisera de rika i t.ex. Djursholm - de betalade ju i alla fall fastighetsskatt.
Man kan inte samtdigt dra nytta av storaskattesubventioner till de rika och samtidigt vara emot samma subventioner, om man vill framstå som seriös - så enkelt är det väl ?.


Bengt Silfverstrand: Ingen har påstått att Ingvar Carlsson och Bengt Göransson skulle vara barskrapade. Men de har trovärdighet genom att deras praktik harmonierar med deras retorik.

Det är i övrigt precis som du säger politiker som säger en sak, men handlar i motsatt riktning gräver sin egen trovärdighetsgrav.
Skulle t.ex. Stefan Persson (H&M) bli socialdemokrat tror jag att ingen skulle protestera.

Problemet med Göran Persson är att han utnyttjat politikens bonussystem för att starta en egen förmögenhet. Om vi ser hans statsrådspension som ett starta eget bidrag har han fått ut dryga miljonen samtidigt som han byggde upp ett bra kapital i sitt företag.

Upplägget med herrgård syftar vad jag förstår till att betala boendet med oskattade inkomster. Många näringslivstoppar kör samma upplägg: boendet ligger i skog eller lantbruksfastighet som ingår i en annan rörelse och ger förluster som drar ner skatten på inkomsten. En boendekostnad på 400 000 ger 300 000 i minskad skatt, beräknat på högsta marginalskatt. Det är naturligtvis stötande oavsett vem som utnyttjar systemet.


Bengt Silfverstrand: Den generösa beskattningen av företag typ H&M är ingen socialdemokratisk innovation. Det handlar här om att hindra kapitalflykt. Vad gäller Göran Persson så har jag redan i mitt huvudinlägg konstaterat att det krävs måttfullhet i sitt privata liv för personer som inför offentligheten går till storms mot klyftor och orättvisor i samhället.
Men inte spelar det väll någon roll om man som Socialdemokrat har pengar?!?! Det som är alla Socialdemokraters innersta väsen handlar ju om vilken politik och den samhällsmodell man står för. Om nu Persson byggt ett stort hus så har han och hans fru ändå gjort det för skattade pengar. Jag förstår inte sammanhanget? Är man en bättre demokrat för att man är fattig? Eller menar du att man har en större äkthet i att kunna förstå de allra svagaste? Ett Socialdemokratiskt samhälle innehåller ju alla och målet är att rasera klasskillnadernas grunder och ge alla del i kakan? Det är i allafall så jag formulerar min politiska tanke. Det jag då mer tycker är "icke" socialistika uttryck är den nya maktklass som politiken skapat där man smiter före i bostadsköer, där man åker gräddfil in i sjukvården - oavsett om denna är privat- eller offentligt finansierad...Sådana uttryck ger def en fadd smak i trovärdighet när det gäller de politiker jag skall rösta på och känna förtroende för.


Bengt Silfverstrand: Nej, och det har jag heller inte påstått. Det är ju gräddfilerna och kontrasterna mellan retorik och praktik som jag kritiserat.
Hur vet du att Göran Persson är sosse?


Bengt Silfverstrand: Jo, det kan du ge dig f-n på att jag vet. Jag jobbade nämligen mer eller mindre nära honom åren 1994-2002.
Hejsan Bengt!


Du glömde ett socialdemokratiskt par som verkligen lever som de lär. Solveig och Arne Kjörnsberg!

För en tid sedan behövde de hjälp med lite RUT arbete. De använde sig inte av avdraget utan betalade hela summan av principskäl.

Att leva som man lär är viktigt. Därför se jag verkligen upp till paret Kjönsberg, som dessutom har skolat mig i riktigt socialdemokrati =)

mvh mahamed


Bengt Silfverstrand: Tack för påminnelsen. Jag delar helt din uppfattning eftersom jag känner både Solveig och Arne.

Det hedrar dem också verkligen att de avstått från att utnyttja RUT-avdrag.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM