TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


En 63-årig kvinna kom till sjukhuset starkt nerkyld. Dagen efter avled hon.
Kvinnan kom direkt från en institution i Helsingborg som drivs av det privata riskkapitalbaserade vårdbolaget Attendo Care.
Vårdbolaget tvingas medge att det funnits brister i personalsituationen på bolaget. Socialstyrelsen ska granska fallet.

 

Kvinnan kom till sjukhuset från det LSS-boende, Glimten, där hon bott sedan 2001. Glimten är ett abv de fyra LSS-boenden som Attendo Care tog över den 1 april 2009. Alla som bor på Glimten lider av allvarliga psykiatriska sjukdomar eller störningar.

 

Överlägare Ulf Straube vid psykiatrimottagningen på Helsingborgs Lasarett misstänker att personalbrist på Glimten kan ha bidragit till kvinnans tillstånd. Och nu tvingas Attendo Care medge att det ”förelegat sådana brister i omsorgen att det medfört en allvarlig fara.”
Den som nu uttalar sig för företagets räkning är informationschefen Charlotte Dimming. En fråga som omedelbart inställer sig är om den tidigare informationschefen Jonas Morian, tillika socialdemokratisk flitig bloggare, nu äntligen insett att hans ställning som informationschef i ett privat vårdbolag, vars verksamhet är kantad av åtskilliga vårdskandaler, blivit ohållbar och han därför funnit det nödvändigt att ta ”sin Mats ur skolan.”

 

De slutsatser man kan dra av ytterligare en vårdskandal i privat regi är:

 

1. Det är hög tid att göra en rejäl upprensning i det träsk av privata vårdbolag vars primära mål är att tjäna pengar och där vårdkvalitet och personalbehov kommer först i andra hand.

 

2. Om riskkapitalbaserade vårdbolag som Attendo Care försvann, så
skulle det innebära dels ett lyft för vårdkvaliteten och dels att pengar som nu går till utomlands baserade riskkapitalbolag istället kom den offentliga vården i Sverige till godo
.Det handlar ju om att främja rätt sorts incitament hos personal som jobbar med vård. Eftersom man har med människors liv att göra måste det primära målet alltid vara att rädda liv och att vårda och trösta. Får man ingen tillfredsställelse av att hjälpa folk skall man inte jobba där. Tillåts andra incitament till exempel pengar kommer verksamheten också att börja dra till sig personer som är beredda att jobba av "fel skäl" vilket kan leda till att man börjar gå över lik.
Har du några belägg för privatproducerad vård är sämre än offentligt producerad vård? De undersökningar som jag har tagit del av visar att privata vårdföretag producerar vård av högre kvalitet än offentligt producerad vård för samma kostnad.


Bengt Silfverstrand: Ja, Attendo Care är ett mycket tydligt sådant belägg.
Inge: Bengt presenterar belägg på brister i den privata vården.

Sen är det givetvis skillnad på vård och vård. När det gäller LSS vård och äldrevård, vård där den vårdade själv i många fall är oförmögen eller för svag för att att ställa krav på tjänsten, då skulle jag vilja hävda att privata vårdlösningar är farliga. Varför? För att marknaden i praktiken är satt ur spel. Det är inte kunden som skall konsumera tjänsten som väljer leverantör. Därför kan leverantören, för egen vinnings skull, komma undan med att blåsa kunden. Detta gör leverantören eftersom det finns ett egoistiskt ekonomiskt incitament.
Hej Bengt!

Bra att lyfta fram de problem som finns.

När det gäller kvalitet inom skolan och vården/omsorgen finns det inte belägg för att kvaliteten blir bättre. Där måste jag motsäga Inge Eriksson.

Jag har läst en hel del uppsatser och undersökningar som gjorts på universitets och högskolenivå om privatisering och kvalitet. Det går inte att dra några slutsatser om att kvaliteten har blivit bättre.

Mvh

Roger Jönsson (s)
Ystad
Inge m fl,

Bengt Silfverstrands intresse för dåligt genomförd vård inskränker sig till de(t) bolag där Jonas Morian arbetar. Den som önskar motbevisa mitt påstående kan ju roa sig med att hitta en enda bloggpost där han angriper något annat bolag eller någon annan anställd på ett sådant bolag.

För övrigt Bengt: Jonas Morian är Attendos presschef, vilket en snabb titt på hemsidan bekräftar. Den person du citerar är bolagets informationschef, vilket är något annat (och i regel högre upp i näringskedjan) än en presschef.

Men jag har förstått att research inte hör till dina mer brinnande intressen.


Bengt Silfverstrand: Nu handlade det här inlägget om ytterligare en av Attendo Cares många skandaler. Och eftersom vinsten är rättesnöret i privata vårdbolag så går detta ofta ut över personalbemanningen, med ty åtföljande brister i vården som följd.

Vad sedan gäller Jonas Morian så har han vid alla tidigare tillfällen under de senaste åren då Attendo Care hamnat i skottgluggen just som INFORMATIONSCHEF varit ute och kommenterat (alltid försvarat) bolaget. Att en annan person nu fått den rollen tyder på att Morian nu fått en annan roll inom bolaget. Om han nu degraderats till presschef, så återstår ändå att konstatera att en person som i bloggsammanhang framträder som socialdemokrat i vardagen tjänar ett privat bolag som dels åt det grövsta missköter sina vårduppgifter och samtidigt levererar av skattemedel genererade överskott till riskkapitalbolag med det övergripande syftet att tjäna pengar.

Ditt resonemang om research är mot denna bakgrund poänglöst.
Johan Ingerö: Spelar det någon roll? Visst det kanske spelar roll för Bengt. Om det vet jag inget om. Men för mig spelar det ingen som helst roll om vi diskuterar ett ställe där Jonas Morian jobbar eller inte. Sakfrågan är ändå den samma (dvs privat vård) och det är sakfrågan vi skall diskutera.
Det är faktiskt visat att privat vård inte är effektivare än offentlig. Om det är någon fördel i fråga om kostnad så ser det ut som om offentlig vård är något effektivare. Om detta råder konsensus i forskarvärlden.

Fördelen med offentlig vård är att då kan man fördela efter behov

läs mera på denna länk

http://www.ka.se/index.cfm?c=89801
Detta med privata företag inom vården är helt fel.
Det kommer bli som fuskbyggarna man tar på sig renovering av människor men får det aldrig klart och när det är klart så har allt blivit rena fiaskot.

Sedan kommer TV och renoverar hälften helt enkligt alla normer o.s.v. Husmark blir den som synar jobbet.
Axen är kirurgen och Riviere är den som har hand om instrumenten.
Littorin sköter Narkosen samt ser till att papperen för avdraget blir skötta.

Ja d.v.s avdraget för hushållsnära tjänster
Snart kommer väl borgarna införa RUT-avdrag för
vård också.

Renovera kroppen och få avdrag upp till 50 000 kr per år för arbetskostnaden om arbetskostnaden är 100 000.
Gäller endast löntagarna.

För övriga gäller endast kvacksalvare.

Det finns inget mer att nämna om detta. Ordvalet är så talande det kan vara. Rensa upp det privata..


Det ytterligare rena språket som möjligen kan tilläggas är:

-Privat inflytande över ombesörjningen av vården, vården om mänskligt liv får aldrig komma till makt på så sätt att den inte kan avsättas.

-Förtjänst får inte finnas som en möjlighet inom vård och omsorg. Människan är inte mogen för sådant ansvar. Förtjänsten, lönen kan inte vara pengar.

-Ansvaret måste vara fördelat över alla människor i det samhälle vi lever i fram till den dag vi har andra värderingar än valuta som bytesmedel.


Pengar. Valutan har en flexibilitet och värdering hos människor att värdera precis allt. Materia. Material, varor fysiska tjänster och prestationer. Mänskliga värderingar, mentala prestationer, ålder kön och etnicitet. Vi är alla medvetna om detta.


När mänskliga ögon alltid behandlat valutan att värderat pengar högre, blundat för att se mänskligt lidande för inkomsterna på detta sättet så kan det väl inte vara svårt att räkna fram kostnaderna" privat verksamhet, privat ägande åsamkar mänskligt liv och tillvaro. Använd valutans egna värdering mot denna typen av inkomst. Det enda kapitalisten förstår. Det språk de använder är siffror inte ord. Så kan budskapet och arbetet samtidigt förmedlas till andra om att privat ägande inte ännu har den intilligens som behövs. Människan är ännu inte mogen för sin roll på jorden. Det är den insikten den sanning människor alltid sökt och människor i historien alltid dolt. Det står mig klart så här långt fram i livet men vilka är det som ger den rätta utvecklingen hos människor en möjlighet. De som talar sanning eller de som ser sanningen utvecklas (?)
Hej Bengt, jag tycker att du tar upp ett ämne som vi borde "kvalitetssäkra". Nämligen människor, som på grund av ålder eller dysfunktion är beroende av andra för att klara/överleva sin vardag.
Jag har arbetat för AC, inom hemtjänsten, och den dagen jag slutade där gick jag hem och tackade gud för att jag slapp driva in fler kulor.
Det finns något väldigt osunt i kombinationen riskkapitalbolag och vård/omsorg. Javisst, pensionärer tillhör den tärande sektorn och det får väl anses som bra, om någon kan tjäna en hacka på dem.
Men alla människor borde fråga sig:
Vem vill jag vara?
Alla människor borde fråga sig det, för alla kommer en dag att bli gamla. En del kommer att bli sjuka. Och gamla.

Once a man, twice a child!

Med den insikten borde alla människor ställa sig frågan: Vem vill jag bli?
AC är ett i raden av privata bolag som befattar sig med vård/omsorg. Det är inte deras oerhört medmänskliga ådra som styr. Det är pengar. Och då blir nästa fråga, oundvikligen:
Ska man verkligen kunna tjäna pengar på gamla, sjuka och/eller dysfunktionella mänskor?

Moralisk koma och etik på såå låg nivå. Men,
Inget mänskligt är mig främmande...
Riskkapitalbolag och god -och värdig omsorg? Jo, tjena...


Bengt Silfverstrand: Tack för detta synnerligen upplysande och belysande inlägg, uppenbarligen byggt på egna erfarenheter i "djävulens kula".

Delar helt din uppfattning om kvalitetssäkring. Pengarna ska inte få styra vården. Det är behoven som ska avgöra.

Vid gårdagens socialdemokratiska distriktskongress i Skåne gav Ylva Johansson vissa förhoppningar om att ett regimskifte kan innebära en upprensning i det växande privatträsket inom vård- och omsorgssektorn.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM