TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Västra Kullaberg i Höganäs kommun är det enda av Sveriges 2700 naturreservat som i decennier varit avgiftsbelagt. För en tid sedan spärrades området av ytterligare genom uppsättning av bommar. I mer än 60 år har socialdemokratiska politiker arbetat för att göra området avgiftsfritt. Motståndet från länsmyndigheter och borgerliga politiker har ända tills de yttersta av dessa dagar varit kompakt. Avgifterna har behövts för områdets skötsel har det hetat. Trots att fakta i målet är att alla andra naturreservat i landet får statligt stöd för detta ändamål. För några dagar sedan kom så beskedet att länsstyrelsen i Skåne län tänkt om. Efter framställning från Höganäs kommun blir det nu avgifts- och bomfritt inträde till området.

 

Ett annat och mycket allvarligt hot hänger emellertid fortfarande över det i många avseenden unika naturområdet. Länsstyrelsen har öppnat möjligheter till bebyggelseexpansion i området.. Man undrar förstås om detta är resultatet av någon kohandel mellan den borgerligt styrda kommunen och länsstyrelsen. ”Vi (länsstyrelsen) slopar avgiften och tar bort bommarna, om ni (kommunen) kan gå med på viss ny bebyggelse i området. Gud förbjude att det är så, men misstankarna finns.

 

En första fråga som reser sig är. Vilka samhällsmedborgare tror ni skulle få förstatjing på bostäder i attraktiva Kullabergsområdet?
Parallellt med den mångåriga kampen för ett avgiftsfritt Kullaberg har undertecknad först i riksdagen och sedan i kommunen drivit frågan om att ge området det starkaste skydd ett unikt naturområde kan få – nationalparkens. 1979 röstades det om saken i riksdagen. Den dåvarande borgerliga majoriteten avslog med sin enda rösts övervikt förslaget. 1997 lyckades vi övertyga dåvarande förvaltarna AB Kullabergs Natur resp. Länsstyrelsen att det var dags att realisera nationalparkstanken. Undertecknad fick i samma veva en motion med detta krav bifallen av en enig kommunfullmäktigeförsamling i Höganäs.

 

Men därefter har frågan gått i stå. Nu är det dags att lyfta den igen. Ty om området västra Kullaberg, helst i en sammanslagning med östra Kullaberg blir nationalpark, så fredas det från all form av bebyggelse som inte har med områdets status som nationalpark att göra.
Skriv på Facebookuppropet – ”Kullabergs vänner”Ja, jag gick med! Vad gör du?


Bengt Silfverstrand: Utmärkt. Kommentera gärna på Facebook.
Intresset bland vänsterpartierna måste ha varit som störst under Fälldin-Ullsten-åren eftersom voteringen var så jämn - och alls blev av. Vad hände efter 1982...?


Bengt Silfverstrand: Nej, det har ingenting med regeringsinnehavet att göra. Jag började driva frågan när jag blev politiskt aktiv. Efter 1982 drev jag den på det lokala och regionala planet och fick så småningom med mig både förvaltarna och den borgerliga kommunledningen. Nu är vi framme vad gäller den slopade avgiften. Men hoten om exploatering av delar av området står kvar. Därför är det dags att ta tag i Nationalparksfrågan igen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM