TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Läget i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter är spänt. Arbetstagarsidan har lagt ett måttfullt lönebud, ett bud som arbetsgivarsidan kategoriskt avvisat. Senaste utspelet kommer från Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström som från sitt elfenbenstorn manar facken att ”sansa sig.”
Denna under rådande omständigheter både skamlösa och skrattretande uppmaning kommer från en organisation som i sitt begrepp om sans och måtta undantar direktörslöner, bonusar och aktieutdelningar.

 

Siffror som redovisas av fackförbundet Unionen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet visar att inte bara vinsgivande företag utan också rena förlustföretag höjer sina utdelningar. Och detta alltså samtidigt som de manar arbetstagarna att ta sitt samhällsansvar genom skamlöst låga lönepåslag. Lägg till detta att flera arbetsgivare använder bemanningsföretag för att kringgå LAS, så blir bilden om vilken part på arbetsmarknaden som riskerar en öppen arbetsmarknadskonflikt glasklar – det är arbetsgivarsidan med Svenskt Näringsliv med dess skränande VD Urban Bäckström i spetsen.

 

Värt att notera i sammanhanget är att Svensk Handels VD Dag Klackenberg är beredd att än en gång mäla sig ur arbetsgivarsidans rigida inställning och sluta ett eget avtal med sin arbetstagarpart, om inte industrin kan komma överens. Han konstaterar i ett uttalande att hans ”uppdrag inte är att administrera arbetsmarknadskonflikter.” Klokt sagt!Vad vill du göra åt kapitalismen = den fria marknadsekonomin?


Bengt Silfverstrand: Marknadsekonmi är inte liktydigt med kapitalism. I det här fallet handlar mitt inlägg som synes om att arbetsgivarsidan- kapitalets företrädare ska visa lika stort samhällsansvar - som löntagarsidan/arbetet när det gäller hur stora ersättningar som kan tas ut ur vår gemensamma kaka.
Bengt skriver om Bäckström: "i sitt begrepp om sans och måtta undantar direktörslöner, bonusar och aktieutdelningar."

Direktörslöner och bonusar har ingenting med lönesättningen för personal. Att dividera en direktörslön med lönen för en kollektivanställd ger en siffra på 30/40/50. Den siffran tjänar endast till att reta upp en kollektivanställd genom att påstå att direktören får den lön som han/hon har rätten till. Vilken grund skulle kunna finnas för det?

De finns som anser att en orsak till finanskrisen i USA var att bostadsobligationerna till stor utsträckning inte såldes på börser utan banker emellan och bank till investerare. Därigenom kom aldrig obligationerna under marknadens observation och analys. För börsnoterade bolag är det oerhört viktigt med en offentlig analys och offentlig värdering. För att detta skall fungera måste börsbolagen betala utdelning till de som är villiga att deltaga i risktagandet. Aktieutdelningarna är viktiga och har ingen relation till lönesättningen.


Bengt Silfverstrand: Om någon tvekat om vilka intressen som Per Kjellén företräder så torde all tveksamhet ha skingrats efter hans senaste inlägg. Ty verkligheten är ju att direktörslöner och bonusar i allra högsta grad har med lönesättningen att göra.

Om företrädare för kapitalet/arbetsgivarsidan uppmanar löntagarna/arbetet att visa återhållsamhet i sina lönekrav med hänsyn till samhällsekonomin, så faller självfallet ansvaret på arbetsgivarsidan att visa samma måttfullhet då det gäller anspråken på ersättningar till sig själva.

Ditt mångordiga orerande i sammanhanget gör bara att den gamla marxska sanninen - "Intresset ljuger aldrig", får ytterligare ett starkt eftertryck.
Vad ska vi ha i stället för kapitalism, menar du?


Bengt Silfverstrand: Mitt inlägg handlar inte om att byta ekonomiskt system. Det handlar om trovärdighet från kapitalägarnas sida när man kräver svångrem för löntagarna men inte ställer motsvarande krav på sig själva.

Att sedan kapitalismen behöver tuktas tycks de flesta poliker i demokratierna nu ha insett när den ena efter den andra avsiserar kraftfullare politisk regelstyrning av det finansiella systemet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM