TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Man bör kalla saker och ting för deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr. Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Därför är bombningarna ett illdåd.”
Orden är Olof Palmes och hämtade från hans klassiska jultal 1972 med anledning av USA:s besinningslösa bombningar av Nordvietnam. Olof Palme jämförde illdåden i Vietnam med andra historiska illdåd där våldet triumferat men där eftervärldens fallit hård över dem som burit ansvaret.
I veckan beslutade Sveriges Riksdag att de massiva övergreppen mot armenier m fl minoritetsfolk från turkisk sida under första världskriget är att betrakta som folkmord. Beslutet tillkom sedan fyra borgerliga riksdagsledamöter med raka ryggar anslutit sig till den rödgröna oppositionens linje.

 

Därefter försöker utrikesminister Carl Bildt, livligt understödd av den svenske ambassadören i Ankara Christer Asp, att med sedvanlig diplomatisk intetsägande svada underminera riksdagsbeslutet.

Till detta kan fogas fyra korta kommentarer.
Det råder i Sverige en närmast total uppslutning bakom uppfattningen att utrotningen av 6 miljoner judar under andra världskriget är att betrakta som folkmord. Tyskland, den nation – låt vara med en psykopat som ledare – som stod bakom folkmorden har erkänt sin skuld.

Sveriges Riksdag är enligt svensk grundlag överordnad regeringen varför regeringen har att rätta sig efter och fullfölja riksdagsbeslut.

Flera länder, bl a Tyskland och Frankrike har klart och tydligt slagit fast att de turkiska illdåden mot armenier är att betrakta som folkmord.

• Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade inför valet 2006 ett
erkännande av att1915 års massiva turkiska övergrepp på assyrier, syrianer och kaldéer är att betrakta som folkmord.
I kvällens Rapportsändning byter Reinfeldt fot och beklagar riksdagens ställningstagande.

 

När landets stats- och utrikesminister rider på diplomatiska spetsfundigheter som att vissa folkmord, men inte andra, är en fråga för historiker och inte för politiker, så ger de samfällt ynkligheten och fegheten ett ansikte. Man bör nämligen även i nådens år 2010 kalla saker och ting för deras rätta namn.Jag läste att Reinfeldt i telefon med Turkiets premiärminister förklarat att han och regeringen inte instämmer i riksdagsbeslutet om folkmordet 1915. Är inte detta ett ynkligt brott mot grundlagen. Sveriges riksdag har i demokratisk ordning fattat ett beslut, som naturligtvis regeringen må rätta sig efter även om Reinfeldt personligen har en annan åsikt. Fegt och arrogant i vanlig Reindfeldt ordning


Bengt Silfverstrand: Jo, det är både ynkligt och i klar strid mot grundlagen.
Menar du att all historia skall granskas och läggas fast av riksdagen?


Bengt Silfverstrand: Historien har aldrig och kommer sannolikt aldrig att läggas fast av riksdagen. Men landets högsta beslutande organ har självklart samma rätt som t ex Tysklands regering att fördöma brott mot mänskligheten närhelst dessa har inträffat. Och eftersom Turkiet i motsats till Tyskland aldrig erkänt sina folkrättsliga brott, så är det högst motiverat för länder i den internationella gemenskapen att uttala sig i frågan. Inte minst mot bakgrund av att Turkiet sökt medlemskap i EU.
Intressant att den socialdemokratiska riksdagsgruppen blivit så ivrig att folkmordsklassa händelserna 1915 nu när den sitter i opposition. Jag minns vissa försök under de två föregående mandatperioderna att få dem att göra detsamma nämligen.

Nåväl. Om mängden nyttiga idioter, för att tala med Lenin, i riksdagen minskat är det en god sak. Riksdagen har ju tidigare missat folkmord mitt framför näsan på dem.

Bengt har ju här i bloggen berättat om utrikesutskottets resa till Zimbabwe 1983. Då pågick Mugabes massaker på ndebele i Matabeland som bäst, vilket inte hindrade den begåvade svenska delegationen från att återvända med en rapport om "de goda förutsättningarna för en demokratisk utveckling.

Det är liksom inte konstigt att Sverige anses irrelevant i de utrikespolitiska sammanhangen.


Bengt Silfverstrand: Den socialdemokratiska riksdagsgruppen anser liksom borgerligheten att likvideringen av 6 miljoner judar var folkmord. All tillgänglig historieforskning visar likaledes att likvideringen av armenier och andra kristna minoritetsgrupper i Turkiet var folkmord. Detta har också erkänts av flera europeiska länder bl a Tyskland och Frankrike.

Tyskland har erkänt sin skuld mot judarna. Turkiet har förnekat folkmordsbrott mot kristna minoritetsgrupper i landet.

Talet om nyttiga idioter är med andra ord sällsynt malplacerat.

Kopplingen till utrikesutskottets resa i Zimbabwe är också den sällsynt aningslös. Utrikesutskottet konstaterade i likhet med andra europeiska länder att det fanns goda förutsättningar för en demokratisk utveckling i Zimbabwe inte minst mot bakgrund av att man efter självständighetsförklaringen försonat sig med den tidigare ockupationsmakten och bl a den förre premiärministern Ian Smith satt kvar i landets parlament. Vi talade med företrädare från hans parti och fick bekräftelse på våra iakttagelser. Med vid en av våra träffar var också oppositionsledaren tillhörande ndebelefolket. Det är riktigt att det fortfarande pågick förföljelser av hans folk, men detta kritiserades också öppet och diskuterades offentligt utan att Mugabe vid det tillfället hade börjat agera som diktator. Nu är läget i landet ett annat, och det finns anledning både för Sveriges riksdag och Sveriges regering att brännmärka diktaturen i landet.

Om Sverige numera anses irrelvant så beror det i så fall på landets ängsliga och ambivalenta utrikespolitik, en utrikespolitik som är signerad regeringen Reinfeldt.

När Sveriges riksdag för en gångs skull vågar tala klarspråk och kalla saker och ting för deras rätta namn så är det knappas riksdagen, landets högsta beslutande församling, som ska kritiseras.
Affärer går före sunt förnuft?

Det är dags att granska Carl Bildts olje- och energiintressen i den Kaukasiska regionen.

Samt att avslöja vilka ekonomiska intressen som kan ligga bakom delar av Moderaternas hemliga partistöd.

Turkiet kommer ju att bli ett viktigt transitland för stora olje- och gasledningar till Europa.

Kan detta vara anledningen till att Moderaterna intar en ologisk hållning angående folkmordet?Bengt Silfverstrand: Ja, tanken ligger åtminstone snubblande nära.
Det är ju inte frågan om att förneka folkmordet. Enligt riksdagsprotokollet står det att beslutet är att:

............ Sverige bör agera med kraft inom EU och FN för att få till stånd ett internationellt erkännande av detta folkmord.

Är det verkligen en framkomlig väg att åberopa ett folkmord 1915-1919 alltså långt före FN bestämde definitionen på folkmord. För att få EU och FN att enas så måste Sverige också få EU och FN att enas om vem resolutionen skall riktas emot. Du är väl inte en sådan ynkrygg att du inte kan reda ut detta?


Bengt Silfverstrand: Låt mig först en gång för alla klargöra att denna sida inte är någon tummnelplats för borgerliga propagandister med det uppenbart enda syftet att markera s-bloggar. Därför kommer inlägg med obestyrkta tillmälen som det i sista meningen förekommande fortsättningsvis att omgående tas bort.

Svaret i sakfrågan är att Tyskland, Frankrike m fl länder gjort uttalanden av samma karaktär som den svenska riksdagen. Trots övertygande bevisföring, lika stark som den som slår fast Tysklands folkmord på judarna, vägrar den turiska regeringen att erkänna sina brott. Av en regering med pretentioner på medlemskap i den demokratiska EU-familjen måste man som ett grundvillkor kunna kräva att landet sopar rent utanför sin egen dörr innan man beviljas inträde i den "demokratiska värmen."
I en del länder skulle det kunna vara straffbart att kalla landets regeringschef för ynkrygg.

Det är inte frågan om att göra din blogg till en tummelpats för borgerliga propagandister det är frågan om att komma fram till en någorlunda riktig ståndpunkt om riksdagsbeslutet.

Jag kan inte utläsa något svar i ett indirekt påstående från dig att Tyskland, Frankrike m fl länder har fattat ett identiskt beslut som Sveriges riksdag. Min fråga var om du skulle kunna reda ut vad det innebär att Sverige skall verka för att EU och FN skall få till stånd resolutioner om att händelsen är ett folkmord. Till vem skall en sådan resolution riktas. Finns det någon anledning till att Tysklands, Frankrikes och flera andra länders beslut av denna karaktär inte haft något konkret resultat?


Bengt Silfverstrand: Snus är som bekant snus, om än i gyllne dosor och en statsminister som ger efter för verbala utfall från en regeringschef i en halvdemokrati och inte vågar stå för den uppfattning om de turkiska folkmorden på kristna minorietsgrupper är per definition en ynkrygg.

Den svenska riksdagens ståndpunkt bygger på en mycktet grundlig historieforskning och dess ståndpunkt om vad som karakteriserar ett folkmord är densamma som man kommit fram till i flera andra EU-länder. Om det råder en total uppslutning bakom ståndpunkten att den tyska förintelsen av judar är folkmord, ja då borde det vara lika självklart att betrakta de turkiska illdåden som folkmord.

Punkt och slut!


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM