TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Någon gång i början av 50-talet producerade socialdemokraterna en valfilm med namnet ”Skattefria Andersson.” Stig Järrel hade huvudrollen som skattekverulant och levde länge i tron att allt blev så mycket bättre om han bara slapp att betala skatt.  När han kom så långt så att han själv fick bekosta praktiskt taget allt, barnens skolkostnader såväl som väghållningen kom han äntligen till insikt att det där med solidarisk fördelning av kostnaderna via skatterna ändå inte var så dumt.

Filmen var naturligtvis skarpt parodisk men just därför också mycket effektfull.

 

Ser man sig omkring och lyssnar i dagens samhälle så upptäcker man snart att budskapet i Skattefria Andersson är högaktuellt. Häromdan fick vi via media veta att det upprättats någon sorts skattefri zon i Göteborg. Det handlade visst om att några företag skulle befrias från skatt.
Landets samlade skattekverulanter – flera med säte i landets b-regering – gör dagligen utspel vars ända syfte tycks vara att skatten ska minska, och på vissa områden helst avskaffas.
Det har nu gått så långt att denna b-allians nu också börjar utmana lönet. Maud Olofssons vov-avdrag tillhör definitivt den kategorin. Att regeringen och dess skattekverulantiska anhängare är motsägelsefulla tycks de inte ha insett.

 

När det t ex gäller bilar i allmänhet och Saab i synnerhet så är budskapet att om man inte kan producera en vara eller tjänst så att kunderna vill köpa den, då är det fel på producenten eller varan/tjänsten. När det gäller hushållsnära tjänster, är det uppenbarligen så att många människor har tyckt att det var för dyrt tidigare, d v s producenterna mötte inte kundernas krav. Var finns då logiken i att subventionera just denna produktion?
Och var finns logiken i att ständigt kräva sänkta skatter samtidigt som t ex vårdbehoven inom äldreomsorg och sjukvård ökar, kraven på våra lärare och bättre elevprestationer ökar m m?

 

Det är nog när allt kommer omkring hög tid att sätta landets samlade skattekverulanter på skolbänken. Som lämplig kurslitteratur rekommenderas ”Jämlikhetsanden”, en bok som med övertygande bevisföring visar att jämlika samhällen i praktiskt taget alla avseenden är överlägsna ojämlika samhällen.Det är inte priset på tjänsten som är för hög. Det är det du betalar utöver priset på tjänsten. Den jättehöga skatten.

Skattepåslaget på en producerad bil är inte alls lika gigantiskt hög som på en producerad tjänstetimme.

Så sanningen är fortfarande att det inte är fråga om någon subvention. Om man inte anser att det gigantiska skattepåslaget är den naturliga skattenivån, och allt under det är att betrakta som statlig subvention.

Fast då skulle å andra sidan de ännu högre skatterna under 70-talet vara för höga. Om det inte är de som är den naturliga, fast då måste ju de lägre skatterna dessförinnan och därefter vara att betrakta som subvention...


Bengt Silfverstrand: Kvalificerat struntprat. Det rör sig i båda fallen om konkurrensutsatt verksamhet. Att tala om gigantiska skattepåslag visar bara att man inte har en susning om hur ett solidariskt samhälle fungerar. Och det är ju alldeles tydligt att det rör sig om en subvention, vilket också upphovsmakarna erkänner.
Jag brottas ofta med mig själv: skall jag hålla käft och jaga kryphål eller skall jag sträva efter ett rimligare skattetryck för gemene man?

Det är inget svårt att sänka skatten - det tar några timmar att starta ett engelskt AB och sedan plockar man ut "lagom" mycket i svensk lön. Kan solidariska Wanja flytta ut inkomster till Italien för att undvika marginalskatt så finns det väl ingen anledning för oss "skattekverulanter" att sätta ribban högre?


Bengt Silfverstrand: Ja, så talar en sann egoist. För att hitta ditt mönstersamhälle så borde du ju flytta till Berlusconis Italien där din linje åtminstone för närvarande har segrat. För övrigt har Wanja inte flyttat inkomster till Italien.

Håll dig på rätt sida om regelverket om du ska fortsätta att debattera här. Skattekverulans och rent skitprat får du odla på sajter där sådan dynga hör hemma.
Svar till Ola Berg. varför inte skattesubventionera
jobb som att skotta en grop sedan fylla igen den.
o.s.v det skulle kunna ge full sysselsättning för evigt.


Bengt Silfverstrand: Ja, men risken är förstås då att stackars Ola själv faller i den grop han grävt åt andra.....
Nu sker ju inte den primära omfördelningen mellan människor utan över tid. Av en inbetald hundralapp kommer åttio kronor tillbaka, huvudsakligen via socialförsäkringssystemet.

Det är alltså inte fullt så enkelt som Bengt hävdar, att mer skatter är mer välfärd och den som hävdar motsatsen är en idiot som inte begripit den av Bengt fastslagna sanningen. Det är nämligen så att rätt många offentliga system fungerar ineffektivt och skadar folks ekonomi i stället för tvärtom.

Detta har ytterst få inom vänstern ens velat diskutera, vilket tyder på att ni ser ett egenvärde höga skatter och i att massiva befolkningsskikt är beroende av transfereringar.


Bengt Silfverstrand: Omfördelning sker såväl över tid som mellan människor. Beträffande enkelheten så hänvisar jag till Örebro resp. Linköpings kommuner där system av det slag vi nu diskuterar i form av hemtjänstservice har visat sig fungera mycket väl.

Jag har aldrig i något sammanhang talat om höga skatter som något egenvärde. Höjda skatter har lika lite egenvärde som sänkta skatter. Om någon talar om egenvärden i sammanhanget så är det landets samlade borgerliga skattekverulanter.

Att skattefria Andersson fortfarande lever är inte minst ovannämnda inlägg ett slående bevis på.
Ja, och som jag skriver här ovan så är åttio procent av skatten något man får tillbaka om man har en något sånär normal lön och lever normallänge. Eftersom levnadstiden ökar för varje generation så är det förmodligen snarare mer än åttio procent.

Frågan är då varför ni (menar inte bara sossar utan alla politiker) för ett sånt liv om den dryga tjuga som omfördelas mellan personer.

(För övrigt är det egentligen ännu mindre, givet att saker som försvar, infrastruktur etc. inte riktigt kan kallas omfördelning.)

De stora strukturella problemen finns inom de åttio procenten. Ändå handlar "debatten" om de tjugo. Det är därför politiken har blivit så deprimerande banal.


Bengt Silfverstrand: Detta är ett cirkelresonemang som inte har med sakfrågan att göra. Sakfrågan gäller hur den välfärdspolitik som en massiv majoritet av svenska folket står bakom ska finansieras - solidariskt via skattesystemet, eller genom avgifter.
Vill man finansiera väfärden med skattemedel torde alla inblandade, politiker som medborgare i övrigt, vara intresserade av att statens kassakista blev så välfylld som möjligt.

Frågan är om höga skatter nödvändigtvis ger mer skatteintäkter, sett till en längre tidsperiod än fyra år. Med det resonemanget borde alla företag som går dåligt kunna höja priset på sina produkter, för att därefter som genom ett trollslag börja blomstra.

Beträffande SAAB kontra RUT så är det fortfarande så att det existerar en utbredd svart arbetsmarknad inom de hushållsnära tjänsterna. Vad jag vet är det fenomenet inte riktigt lika vanligt på biltillverkarfronten..

Vänligen
Anders


Bengt Silfverstrand: Din logik har sina brister. Jag har aldrig förespråkat höga skatter som något egenvärde. Vad det handlar om är hur vi på rättvisast möjliga sätt finansierar den välfärd bakom vilken det enligt samstämmiga undersökningar står en bred folklig majoritet. En viss svart marknad kan aldrig vara skäl nog att subventionera konkurrensutsatta tjänster.

Enligt goda marknadsekonomiska principer så ska företag som inte kan stå på egna ben försvinna från marknaden. De tjänster som RUT omfattar kan den offentliga sektorn klara av inom hemtjänsten.
"De tjänster som RUT omfattar kan den offentliga sektorn klara av inom hemtjänsten"

Behövs något nytt eller fungerar det som bäst med samma kappa och sten att bära på. Kan Hushållsnära tjänster andas något nytt. Kan det förändra sociala relationer till det bättre kan det minska klyftor eller uppstår andra problem. Hur många arbetstillfällen kan det ge med ett utvecklande osv. Bildas konkurrans mot sämre värderingar med Hushållsnära tjänster.

Är inte sådana frågor intressanta.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, men saken är att vi idag har ett stort utbud av tjänster inom hemtjänsten, men problemen är på vissa håll för höga kostnader. Dessutom är det ett problem är att tjänsterna i de flesta fall kräver särskilda biståndsbslut.

Här behövs en uppluckring av regelverket för att hemtjänsten ska kunna matcha RUT-avdragen.
Ok. Tack!
Hemtjänsten är ett synnerligen dåligt val av exempel på vad den offentliga sektorn kan klara av. Det håller nog de flesta, som kommit i kontakt med den i både små och stora städer, med om .

Att lägga sten på börda på hemtjänsten är "brukarna" verkligen inte betjänta av.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är tvärtom ett mycket gott valt exempel. Det ligger ju sedan i sakens natur att det finns både bra, mindre bra och direkt dålig hemtjänst. Det är de förtroendevalda politikernas sak att ordna hemtjänsten på ett sätt så att den tillgodoser högt ställda kvalitetskrav. Och att kräva att man uppfyller sina förpliktelser och svarar för t ex städning och annan hjälp till gamla människor är sannerligen inte att lägga sten på någon börda.

För att självklara serviceuppgifter ska utföras av samhällsorgan som tar ut skatt från medborgarna ska sannerligen inte behövas subventioner till välbeställda medborgare.
Vips!
20-30 % av de nystartade, privata RUT-företagen som drivs i vinstsyfte har lärt sig en grej snabbt!
Att skattefuska!
Kan någon reda ut för mig vad detta säger om privata företags etik och moral?

Bengt Nilsson, röd gråsosse


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM