TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är roligt att få rätt ibland. Jag har vid flera tillfällen pläderat för att som ett alternativ till skatteavdrag för hushållsnära tjänster införa ett stöd som vänder sig till dem som har särskilt stort behov av hjälp med t ex städning men som tycker att nuvarande hemtjänsttaxor är för höga.
Och nu tycks socialdemokraterna i Stockholm ha kommit till klarhet i frågan. Kritiken mot nuvarande regelverk för hemtjänst är berättigad. Taxorna är för höga och biståndsreglerna alltför rigorösa. Nu lovar Stockholms socialdemokrater att införa rätt till två timmars hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 75 år till hemtjänsttaxa på 180 kronor i timmen. Och enligt en artikel i senaste numret av Aktuellt i Politiken (AIP NR. 9) lovar Ylva Johansson att servicetjänster till äldre ska bli ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte i många kommuner. De rödgröna ser nu över möjligheterna att underlätta detta ytterligare
.
Bättre sent än aldrig. Socialdemokraterna måste fortast möjligt lämna försvarszonen i diskussionen om servicetjänster till hushållen och gå till bred motoffensiv. Ett system för servicetjänster som till låga kostnader för den enskilde och med tyngdpunkten förlagd till de som är i särskilt stort behov av tjänsterna ifråga har alla utsikter att bli ett slagkraftigt alternativ till de djupt orättvisa RUT-avdragen.


Marknaden påverkar både säljare och köpare. Att RUT dykt upp måste vara orsaken till ett erkännande från det politiska etablissemanget att hemtjänsten inte fungerar bra.

Ett tecken på att den fria marknaden fungerar, är att politikerna kan överväga att göra hemtjänsten tillgänglig utan biståndsprövning av de gamla från politikernas sida. De gamla skall själva få avgöra vilka behov de har.

Det tar sig.


Bengt Silfverstrand: Just precis och det är därför det är hög tid att reformera hemtjänsten så att vi slipper subventioner och konstlat stöd till branscher som borde fungera på marknadens villkor utan skatteavdrag.
Fråga till dig Bengt!
Jag har försökt ta reda på vad RUT och ROT kostade 2009 men hittar ingen säker uppgift. Kollade runt på nätet och hittade en siffra på 17,5 miljarder! Kan det stämma? Isf skulle det räcka till mer än 55000 nya jobb i offentliga sektorn.
För mig är valet isf självklart! Ut med ROT och RUT in med riktiga jobb där de gör nytta för alla!
Har du tillgång till rätt siffror??


Bengt Silfverstrand: Det finns ingen officiellt redovisad siffra för 2009. Senaste uppgifter är från 2008 och då kostade RUT och ROT sammanlagt 8 miljarder. Visst är det mera meningsfullt att satsa dessa pengar på ett direkt stöd till särskilt behövande och därmed till befrämjande av sysselsättningen inom den gemensamma sektorn.

Nä, det där förslaget gör inte att jag känner mej särskilt vänligt inställd.

Det känns mest som partitaktik.

Hemtjänstens brister har ju funnits i evigheter.

Men dom har S tydligen upptäckt först nu, när borgarna börjat göra stor affär av hushållsnära tjänster.

S har ju själv bäddat för det; genom bristerna i den offentliga omsorgen.

Bengt Silfverstrand: Visst finns det brister i hemtjänsten med med en reformering enligt skisserad modell - ett visst antal timmar per vecka utan inkomstprövning och med stor valfrihet för den enskilde att välja typ av tjänst - så finns det goda möjligheter att skapa någonting betydligt bättre än RUT-jobb.

Brister är väl ändå till för att avhjälpas - även om syndaren i det här fallet vaknat sent.
Jag vill bara tillägga att de två timmar vi talar om ska mottagaren få stor valfrihet att använda. Städning är ett alternativ men det ska också kunna handla om annat som vederbörande behöver hjälp med. Besök på affär, museum eller annat som kan ge lite variation i vardagen.


Bengt Silfverstrand: Ett mycket väl genomtänkt och klokt förslag.
Resultatet blir alltså att ännu högre skatter än idag först ska tas från den med behovet? Sedan måste den med behovet fråga en tjänsteman, eller möjligen en nämnd, om det går att få lite hjälp?

Tydligare kan inte anspråken på att beröva vanligt folk makt över sina egna liv uttryckas. Sanningen är ju att om inte tjänsterna beskattats så hårt, så hade vanliga människor haft råd att själva besluta om att själva köpa tjänsterna.

Och i de fall där pengarna inte räcker, trots behovet, kostar det ju inte så mycket för kommunen att bistå.


Bengt Silfverstrand: Det behöver det inte alls betyda. Behoven finns, inte minst inom äldreomsorgen och med nu föreslagen modell kan även valfriheten befrämjas. Mot den bakgrunden så klingar det vanliga borgerliga tramset om att beröva vanligt folk makt falskt. Idag är biståndsprövningen i kommunerna mer eller mindre rigorös. Och det gynnar verkligen inte valfriheten.
Jag undrar om två timmar är per månad, eller vad?

180 kr per timme, vilken fattigpensionär har råd med det? Ytterligare en reform för de rika? För en fattig pensionär blir det till att välja mellan den valfria timmen à 180 kr och att hämta ut medicin för 150 kr per månad (högkostnadsskyddet för läkemedel).

Besök på affär, museum eller annat är faktiskt sånt som frivilligorganisationerna, t ex Röda Korset, redan gör gratis idag.


Bengt Silfverstrand: Det kan givetvis diskuteras. Detta var ett exempel på en Stockholmsmodell. Poängen i sammanhanget är att de gamla ska efer eget val ska få hjälp med ett antal sysslor som städning, promenader etc. och att detta ska ske till starkt reducerad taxa eller t o m gratis. Att frivilligorganisationer gör liknande tjänster idag är inget argument i sammanhanget eftersom sådana tjänster är ojämnt fördelade över landets kommuner, och ingenting som de gamla kan kräva.

En kommunal hemtjänst av nämnt slag skall givetvis vara en rättighet.
Varför inte ge alla över 75 år en motsvarande skattereduktion på 1500 kr/mån istället, ett sk 75+avdrag, så kunde de själva välja vad de skulle göra med pengarna, köpa extra offentlig hemtjänst eller göra något annat kul för pengarna. Det skulle kosta 14 miljarder kronor per år.


Bengt Silfverstrand: Därför att skattereduktion, som bl a framgår av färsk tillgänglig statistik från SCB är något som ger dåliga fördelningspolitiska resultat. Valfriheten går alldeles utmärkt att befrämja i ett offentligt system där biståndsprövningen vid tilldelning av hemtjäsnter slopas.
Men nu gällde frågan skattereduktion till precis den grupp (personer över 75 år) som hemtjänstförslaget är till för.

Nu ställs väl frågan på sin spets: skattesänkning för pensionärer eller fler jobb i offentlig sektor riktade mot just samma pensionärer. Upp till bevis!


Bengt Silfverstrand: Nu får du sluta tramsa om du ska få fortsatt utrymme här. Var gränserna för den valfria hemtjänstens service ska sättas kan diskuteras.Vad saken handlar om är att rikta stödet till de äldre som har de största behoven och den svagaste ekonomin. Det är ett riktat stöd med betydligt större träffsäkerhet än det skattereduktionssystem för hushållsnära tjänster som främst gynnar människor som skulle ha råd att betala tjänsten vad den kostar fullt ut ur egen kassa.

Skattesänkningen för pensionärer är en helt annan fråga där de rödgröna har presenterat sin linje.
Att ge pensionärer stöd i form av extra hemtjänst i stället för motsvarande summa pengar är just den kupongsocialism som makarna Myrdal företrädde och som Gustav Möller misstrodde så starkt för att den var paternalistisk.


Bengt Silfverstrand: Du har uppenbarligen inte en aning om hur den kommunala hemtjänsten fungerar. Den är idag på de flesta håll strikt behovsprövad. Om man lättar på regelverket och låter pensionärerna själva välja vilka tjänster man vill köpa och att dessa tjänster åsätts taxor som alla har råd att betala, ja då uppfyller du både valfrihetskriteriet och de behov av denna typ av tjänster som ju finns i samhället.
Jodå, jag vet precis hur det fungerar - med biståndshandläggare och hela köret.

Men nu pratar vi om en reform som kommer att kosta miljarder kronor. Varför då inte ge det kontant till pensionärer över 75 år i stället för att erbjuda dem extra hemtjänster eller inget alls?

Detta skulle ju inte vara behovsprövat utan skulle komma alla över 75 år till del.

Tänk om den senaste höjningen av barnbidraget skulle utgått in natura i stället för kontant, typ hämta och lämna på dagis mm - skulle inte tro det.


Bengt Silfverstrand: Ja, och här handlade det om att förenkla systemen genom att slopa behovsprövningen. Hur många miljarder en reform av skisserat slag skulle kosta är det ingen som vet. Det beror ju helt och hållet på vilken omfattning den får.

Du tycks ha missförstått hela saken. Det handlar inte om några extra hemtjänster utan hur de hemtjänster som redan finns ska distribueras. Behovsprövningen ska slopas alternativt luckras upp.

Örebro resp. Linköpings kommuner har väl fungerande system av det slag vi nu talar om.
"Det handlar inte om några extra hemtjänster utan hur de hemtjänster som redan finns ska distribueras"

Med detta svar tar du ju tillbaka hela ditt ursprungliga inlägg. Jag citerar:

-Jag har vid flera tillfällen pläderat för att som ett alternativ till skatteavdrag för hushållsnära tjänster i n f ö r a (min kurs.) ett stöd som vänder sig till dem som har särskilt stort behov av hjälp med t ex städning men som tycker att nuvarande hemtjänsttaxor är för höga.

-Nu lovar Stockholms socialdemokrater att införa rätt till två timmars hemtjänst utan biståndsbedömning för alla över 75 år till hemtjänsttaxa på 180 kronor i timmen.

-Och enligt en artikel i senaste numret av Aktuellt i Politiken (AIP NR. 9) lovar Ylva Johansson att servicetjänster till äldre ska bli ett viktigt socialdemokratiskt vallöfte i många kommuner. De rödgröna ser nu över möjligheterna att underlätta detta ytterligare

-Ett system för servicetjänster som till låga kostnader för den enskilde och med tyngdpunkten förlagd till de som är i särskilt stort behov av tjänsterna

Nog låter detta som en ganska kostnadskrävande reform. Vi vänta med spänning på ett konkret, kostnadsberäknat förslag från socialdemokraterna.


Bengt Silfverstrand: Inte mer kostnadskrävande än att strö ut skattesubventionerade tjänster till kreti och pleti.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM