TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Så har det mycket förutsägbara skett. Media har skakat fram uppgifter om att Göran Persson m fl socialdemokratiska fd och nuvarande toppolitiker utnyttjar det skatteavdrag som det socialdemokratiska partiet på mycket god grunder motsatt sig. Ingen har ju ifrågasatt det legala i en sådan åtgärd. Men luttrade politiker med fingertoppskänslan någorlunda i behåll borde ju inse vilka signaler detta sänder ut till väljarna i allmänhet och inte minst till de socialdemokratiska sympatisörer som fortfarande anser att rättvisa och jämlikhet bör vara grundelementa i den socialdemokratiska välfärdspolitiken.

 

Nu är skadan skedd och det enda rimliga motdraget borde nu vara ungefär följande:
-Att Göran Persson m fl socialdemokratiska höginkomsttagare utnyttjar det RUT-avdrag för städtjänster m m som de rimligen har råd att betala själva, är bara ytterligare ett starkt skäl att snarast möjligt efter ett regimskifte avskaffa skatteavdraget.

 

Och på tal om självmål berättar DN i en nyhetsartikel att Maud Olofsson och centerpartiet vill utveckla RUT-avdragen till att även omfatta rastning av hund och montering av IKEA-möbler.
Ridå!Simulering av fågelsång i bostaden ingår det. Putsa fjädrarna tycks de i alla fall sköta bra själva. Vill de vara föredömet inför den egna politiken då. Det har varit oerhört glädjande.


Bengt Silfverstrand: Nej, men enligt obekräftade rykten vill Maud Olofsson, livligt understödd av dubbelagent Federley, att avdraget ska omfatta även utfordring av katter, hamstrar och andra smådjur....
Jag vet inte om det var avsiktligt men du skriver att det är sympatisörerna som strävar mot jämlikhet och rättvisa. Det är samma bild som jag har: ovanför folket finns en gräddfil där man tappat bort forna ideal.

Det är inte begränsat till politiken utan gäller även facket och inte minst näringslivet.


Bengt Silfverstrand: I det här fallet kan jag i stort sett instämma med din uppfattning.
Den moderna hierarkin i denna nutid är idag som tidigare i historien inbäddad hos dem som påstår sig stå för idealen, arbetet med solidaritet moral etik demokrati. Det är de inte medvetna om på toppen. De lever inte i verkligheten. Detta är en av de större lögnerna som söndrar möjligheterna med denna socialdemokratiska politik. Toppen har nått botten.


Bengt Silfverstrand: Ja, och frågan är nu bara vad som döljer sig under denna botten....
Förmodligen har många av dessa politiker ja även andra förståss de som sköter deras deklarationer
så det enda man gör är väl samla posten åt dem sedan får de sköta allt.
Jag tycker inte det är så märkligt att sossepolitiker gör avdragen.
Folk har ju ansvar för sin egen ekonomi. även om det kan te sig girigt just dessa gör det.

Däremot tycker jag det är skrämmande att man när sjuka är sjuk och får sin sjukpeng sjukersättning eller vad det månde vara, det kan lika gärna vara a-kassa.
Att man kallar dessa fuskare är ju rent utav vidrigt
de skriver på sina sjukförsäkran de skriver på sina kassa kort. och nyttar det de har rätt till.

De som är ansvariga är politiker som i så fall fuskat till regeler och reformer.

RUt ska bort subventionegraden är för stor anser jag,
dessutom har de fått jobbskatteavdrag de som använder det därmed så bör de pengarna användas till RUT men där de betalar fullt pris istället.

Många av dessa välbärgade som har RUT har dessutom ingen a-kasseavgift eller andra utgifter till fack och liknande.
Däremot den lågavlönade inom Restaurang t.ex. har 440 enbart i a-kasseavgift.

Så välbärgade har råd subventioner inom RUT är helt förkastligt.
Dock kan man säga att igångsättandet med subvention var bra för att komma igång ed branchen.
Men sedan måste företagen lära sig stå på egna ben.
Bengt Silfverstrand: Just det, att privata företag ska stå på egna ben måste väl ändå vara en av grundbultarna i marknadsekonomin.
Håller helt med dig Bengt om att detta med att Göran Persson m.fl. gör avdrag för sina städtjänster är ett starkt skäl för att RUT-avdraget bör avskaffas. Det är ju helt sjukt att de med sådana höga inkomster, ska få skattesubventionerad städning. Jag och de flesta av oss svenskar får städa själva. Inte ens med RUT-avdraget har jag råd att leja för städning.
Jag håller inte med dig. Jag är helt emot RUT-avdraget, men det finns nu.

Ingen kräver att oppositionens politiker betalar tillbaka jobbskatteavdraget. Ingen stod i dörren och krävde moderater på inträdesavgifter på de förut avgiftsfria statliga museerna, trots att de varit emot avgifternas avskaffande. Den som inte vill höja kilometeravdraget för bilpendling, ska den göra ett lägre bilavdrag än andra?


Bengt Silfverstrand: Nej, och detta kräver som synes heller inte jag. Vad jag frågat är vilka signaler utnyttjande av skatteavdrag för privata tjänster, som konsumenten ifråga har råd att betala själv, ger till väljarna.
Debatten om ledande Socialdemokrater som använder sig av RUT-avdraget är tyvärr resultatet av att media har tramsar till en intressant fråga.

Självklart skall även kritiker till RUT-avdraget dra av enligt gällande regler. Vi kan väl inte sitta och ha olika, personliga skattesatser och ekonomiska regelverk beroende på ideologisk inställning och partisympati? Dessutom är det väl rätt svårt att låta bli, nu när avdraget görs direkt på fakturan?

Istället borde debatten handla om huruvida RUT hjälper eller stjälper arbetsmarknaden. Eller ännu hellre varför Socialdemokraterna tycker att ROT och nybilspremier är helt fördelningspolitiskt korrekt medan RUT inte är det.

Vänligen
Anders


Bengt Silfverstrand: Ja, att media tramsat till en intressant fråga håller jag med dig om. Jag har heller aldrig ens antytt att vi ska ha personliga skattesatser eller dylikt. Vi måste ändå ha viss förståelse för att människor som inte har vare sig tanke eller möjligheter på att utnyttja skatteavdrag för privata tjänster reagerar starkt när "politiker inte lever som dem lär."

Det är väl uppenbart att RUT:s bidrag till sysselsättningen är blygsamt. Den intressanta frågan är ju hur vi skulle kunna använda motsvarande resurser till ett direkt stöd till särskilt behövande grupper inom t ex hemtjänsten.

Vad gäller ROT så vill jag än en gång understryka att detta avdrag tillkom som en temporär konjunkturstimulans till byggsektorn, ingenting annat.
Det är stor skillnad på RUT och ROT


Bengt Silfverstrand: Ja, skillnad är det åtminstone.
Bra inlägg Anders. Oavsett vad man tycker om RUT så finns det. Det är ju inte bara överklassen som nyttjar detta avdrag. En bekant till mig som just har flyttat tog flyttstädningen av gamla lägenheten via RUT.

Jag tycker inte om det här systemet, sa hon. Men varför ska jag inte utnyttja avdraget och komma undan någon femhundralapp billigare.

Hon är inte överklass kan jag meddela. Hennes man är sjukskriven och själv jobbar hon deltid ...

Lägg av med att moralisera över andra partikamraters val! Det finns annat att ägna sig åt i inledningen av valrörelsen.
Bengt Silfverstrand: Inte bara överklassen, nej, men överklass och medelklass är som framgår av SCB:s statistik klart överrepresenterad bland utnyttjarna. Jag, har heller inte moraliserat över att partikamrater utnyttjar avdraget. Bara enkelt konstaterat att det ger mycket märkliga signaler till våra väljare, när (s)-märkta personer som bevisligen har råd att betala för t ex en städhjänst snyltar på skattekollektivet.
Svar till Bengt-Erik Johansson
Man skulle kunna säga roten till rut är rot.
utan rot skulle rut falla.

Jag tycker man ska sänka skatten eler alternativt ge de som städar själva vad ett RUT-avdrag ger.

d.v.s 50 000 i skattesänkning och de som ingen inkomst har skulle få 50 000 för att de städar.
För en familj om två skulle det innebära 100 000 i
extrapengar, detta skulle sätta igång handeln
ordentligt.

Skattekilar och skattetrycket skulle därmed sjunka.

"Vi kan inte ha olika skattesatser"

Varför kan vi då ha olika löner. M(l)öjligheter till bonusar fallskärmsavtal eller varför inte bara skriva så här: Varför ska 600 000 människor vara utan lön, utan möjligheter till arbete hur mycket de än skriker. Det är förstås, den där femhundringen spelar stor roll för höginkomstagare. Ibland fungerar det inte att fördela solidariteten rättvist eller hur. Kapitalister håller alltid varandra om ryggen del 2..


Bengt Silfverstrand: Ingen har hävdat att vi ska ha olika skattesatser.
Men att leva som man lär brukar vara en bra utgångspunkt för en politikers trovärdighet.
Montering av en IKEA-säng är väl nog så viktig som städningen av den? För en rörelsehindrad kan det vara bra att få hjälp att rasta hunden istället för att skjuta den.

Problemet är att så fort man medger avdrag till vissa tjänster men inte andra så blir det svårt att dra vettiga gränser.

Jag gillar varken RUT eller ROT. Avskaffa gärna båda två.


Bengt Silfverstrand: Ja, montering av möbler är självfallet lika viktigt som städning och vill man hjälpa särskilt behövande med uppgiften, så går det alldeles utmärkt att utforma ett direktstöd för sådana åtgärder. Att gå omvägen över skatteavdrag är fullständigt onödigt.
Bra förslag Bertil! En form av medborgarlön, vilket jag själv starkt förordar.


Bengt Silfverstrand: Ja, varför inte?
Britta,

Moralisera över andra partikamrater? Tänker du inte längre än näsan räcker? Dessa partikamrater ställer oss, deras partikamrater, i en prekär situation eftersom väljarna konfronterar oss med det faktumet att ledande socialdemokrater inte lever som de lär. Så de som är okamratlig i situationen är de socialdemokrater som använder sig av avdragsrätten för hushållsnära tjänster. (under förutsättningen att de är emot avdraget, om de är för det så är allt i sin ordning) De är de här socialdemokraterna som väljer att förstöra delar av valrörelsen. Inte vi som kritiserar dubbelmoral. Att de sedan har så stora kapitalinkomster så att de har råd att betala ur egen fick göra det hela ännu mer magstarkt. Du verkar inte ha förstått någonting.

Men det är så lätt att göra det ena och det andra när man inte är en vanlig partiarbetare. Palme och Erlander hade denna insikt och var försiktig med hur de använda sina egna pengar. Därför håller jag tex. med Marie Abrahmsson på Svenska Dagbladet (SvD) att ledande socialdemokrater har stora problem med sin självinsikt.

Magnus,

Svårt att se skillnaden mellan ett avdrag och en fastslagen skatt? Den av riksdagen fastslagna skattekvoten är inget som jag som medborgare kan ändra på, jag kan varken betala mer (vänster) eller mindre i skatt. (höger) Ett avdrag är något helt annat. Där har jag som en medborgare valmöjligheten att avstå från att göra avdrag. Därför var ditt exempel dåligt. Dessutom är inte allt lagligt rätt.


Bengt Silfverstrand: Just precis. Med skattebetalarnas medel ska man vara mycket försiktig. Och i ett sådant perspektiv kan skatteavdrag för privata, konkurrensutsatta tjänster inte vara det mest angelägna användningsområdet.
Snylta på skattekollektivet - en synnerligen välfunnen formulering!

Jag tror städhjälp är en kraftig klassmarkör oavsett inkomst i de flesta fall och med eller utan RUT. Därför är det begripligt att Vänstern är emot, och därför är det så stötande, när den politiska (arbetar)klassen ertappas med RUT-avdrag.

För eller emot? För! Trots klassmarkören!


Bengt Silfverstrand: Ja, det var ju en rejäl knut på logiken. Det är ju undegär samma "moral" som Persson & Co. -Jag är emot men jag använder ändå avdragen.

Med din logik är du då kanske för, men använder dig inte av möjligheten?
Jag funderar på att skaffa kanariefåglar; tror du att vården av sådana ingår i tjänsten.Bengt Silfverstrand: Vet inte, men får Maud och modsen hållas så tror jag du har möjlighet att söka för vård av kanariefåglar, undulater och andra smådjur.
Som du skriver finns det andra sätt att assistera lytta och trötta hundägare. Samma regler bör gälla för alla. Du och jag har dock olika åsikter om hur dessa gemensamma regler skall se ut, men låt oss strunta i det denna fredagkväll.


Bengt Silfverstrand: Reglernas utformning kan alltid diskuteras. Det avgörande är att stöd till olika slag av hemtjänster riktas till dem som bäst behöver tjänsterna och har sämsta ekonomiska förutsättningarna att betala ur egen plånbok.
Helena. Självklart har dina påtänkta kanariefåglar rätt till avdragsgill massage och vigsel.


Bengt Silfverstrand: Min undulat ger upp ett illtjut och kräver samma massage- och vigselrätt.....
Lite statistik

Antal personer med inkomst över 500 000 år 2008: 400 000 st.

7 procent hade RUT-avdrag: 28 000 st.

Totalt 92 000 personer hade RUT-avdrag 2008. Majoriteten (64 000 personer) med RUT-avdrag tjänade alltså mindre än 500 000 kr.

Skattereduktionen (som det rätteligen är och inte ett avdrag) för hushållsnära tjänster, RUT, var 440 miljoner kronor 2008 jämfört med 120 miljoner 2007 (då det bara fick göras under andra halvåret).

De totala skattereduktionerna 2008 uppgick till 164 miljarder kronor, varav RUT alltså knappt 3 promille.

Statsfinansiellt är RUT-avdraget en cykelställsfråga.

Den som har skrivit detta pressmeddelande verkar heja på socialdemokraterna ..

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287274.aspx


Bengt Silfverstrand: Ja, mycket väsen för lite ull med andra ord. Men statistiken ljuger inte när det kan konstateras att RUI-avdraget primärt är ett höginkomsttagaravdrag.
Haha, jag städar knappt överhuvudtaget, skulle än mindre låta andra städa åt mig.

RUT är ju inget avdrag, fast det kallas så; det är en skattereduktion lika för alla, hög som låg.

Det var ju inte av omsorg om de rika som RUT infördes. Att de som tjänar mer konsumerar mer är väl inte så konstigt?

Jag är För! Det trodde jag framgick.


Bengt Silfverstrand: Jo, RUT är ett avdrag. Man får med andra ord dra av 50% av den verkliga kostnaden. När sedan de samlade statliga utgifterna för ändamålet har en stark koncentration till den del av befolkningen som tjänar mest, ja då måste man reagera, eftersom det ju aldrig kan vara meningen att skattemedel ska användas för att subventionera privata tjänster som enligt alla rimliga marknadsmässiga pricniper borde stå på egna ben.
Jag trodde inte på de här systemen när de infördes, men eftersom de lär ha medfört att svartjobb blivit vita och staten får in mer pengar, så måste jag erkänna att jag hade fel.
Om sossar med goda inkomster använder sig av systemet, så är väl det inget att bråka om, även om det inte stämmer med ideologin? Livet är såpass komplext att man inte alltid kan leva efter sina ideal.
Det värsta med det här systemet är väl att s.k. rikt folk har nytta av det?;)


Bengt Silfverstrand: Hur många svartjobb som blivit vita är det faktiskt ingen som vet. Inte heller vet vi vilka effekter samma summa pengar skulle få om de i stället satsades på bristområden t ex för hjälp med städning etc. till äldre människor.

Sen är det ju rent absurt att privata företag inte kan stå på egna ben och lika absurt att välbärgade människor inte ska betala vad en tjänst verkligen kostar.
Du som erfaren politiker vet nog skillnaden mellan avdrag på lön och skattereduktion. Avdrag på lön gynnar höginkomsttagare, skattereduktion är lika för alla.

Även ROT nyttjas lättare av hög- än låginkomsttagare. För att få maximal ROT på 50 000 kronor måste du

a) ha en skatt på minst 50 000 kr att reducera från

b) ha råd att betala 50 000 kronor alternativt få ta ett banklån.

ROT såväl som RUT har inte tillkommit i första hand för att gynna konsumenten.

Många privata företag (inte alla, SAAB t ex) kan mycket väl stå på egna ben om de icke "under skatter digna ner".

Enkla tjänster (som t ex städning) blir ofta för dyra (hört talas om priselasticitet) för att de får bära för mycket skatter, t ex 25 % moms på priset och 50 % skatt + arbetsgivaravg på direkt lön.

Om Sverige inte haft så drakoniska skatter, så hade vi inte haft den här cykelställsfrågan över huvud taget.


Bengt Silfverstrand: Ja, den skillnaden är jag väl medveten om. Men icke desto mindre är det djupt orättvist att människor som har råd att betala sina privata tjänster ur egen börs ska snylta på skattekollektivet.

Talet om drakoniska skatter är rena tramset. Som bl.a. "Jämlikhetsanden" i ett stort antal samvarierande undersökningar visar, så är den nordiska välfärdsmodellen med klara samband mellan relativt höga skatter och god social välfärd överlägsen den angloamerikanska egomodellen.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM