TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Miljöpartiets Michaela Valtersson tyckte att de röd-gröna kunde vänta med att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Denna lilla spik räckte för att några socialdemokrater i Stockholms län med ordf. Mikael Damberg i spetsen skulle rusa ut i DN och börja sjunga RUT-avdrags lovsång. Och så var debatten igång. Jonas Morian, informationschef i ett företag – Attendo Care – som tjänar pengar på att skattemedel satsas på privat omsorgs- och tjänsteverksamhet - tyckte sig ana att Damberg var utskickad av Mona Sahlin för att gjuta olja på vågorna och mota borgerligheten i grind. Inte oväntat fick sedan Stockholmssossarna eldunderstöd av Skånesossen Jan Andersson, alltid lika opportunistisk och följsam då det gäller anpassning till socialdemokratisk kappvändning.

 

I den uppkomna situationen, fullständigt onödigt skapad av socialdemokratiska avdragskramare, gör förstås Mona Sahlin det enda rätta skjuter på beslutet till senare i vår.
Ola Möller har naturligtvis alldeles rätt när han i sin blogg

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1764&blogg=39879

ifrågasätter det kloka att dra igång den här debatten nu. Han avfärdar också effektivt de arbetsmarknadspolitiska skälen att förorda en utveckling av RUT-avdraget. För det första föreligger det inget överväldigande sysselsättningsmässigt stöd för avdraget och för det andra har det inte prövats vad ett riktat sysselsättningsstöd till omsorgssektorn skulle betyda.

 

Ola Möller slår huvudet på spiken när han i sitt nämnda inlägg skriver: ”Dessutom vore det väl bättre om vi försökte ha en arbetsmarknadspolitik som skapar jobb inom t ex välfärden i stället för att torka golv i Danderyd.” Just precis. När Damberg, Morian och epigonen Andersson i Helsingborg kräver utveckling av avdraget för att det ska nå bredare grupper, så har de uppenbarligen inte tänkt tanken att stöd till gamla Mor Anna med låg pension, och den ekonomiskt hårt trängda småbarnsfamiljen vore mer betjänta av ett direkt ekonomiskt stöd.

 

Flera sådana modeller är prövade med gott resultat.
Har ni förresten tänkt vilken fullständig ideologisk kollaps plädering för avdrag i sammanhanget är.
Vi hade en gång i Sverige barnavdrag. Det var den borgerliga modellen, som naturligtvis som alla typer av avdrag, gynnade de välbeställda. Socialdemokratin tog strid i frågan, avskaffade avdraget och införde i stället ett barnbidrag, ett direkt och transparent stöd till barnfamiljerna.

 

Skyll alltså inte på miljöpartiet för att de förespråkar ”Wait-and-see.”. Syna i stället de socialdemokrater som genom sin halsstarrighet och plädering för borgerliga avdragsmodeller splittrar socialdemokratin och spelar borgerligheten i händerna.Jag håller helt med dej Bengt... Att Socialdemokraterna ska bli något nytt Högerparti som tydligen en del Sossar vill det är ju förödande.
Tror dom verkligen dom kan konkurera med Moderaterna om väljarna. Det är ju bara titta hur stödet sjunker för S i Stockholm ju mera S går mot höger.. Nej S ska vara ett vänsterparti.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är just det som är problemet. I Stockholmsmörkret blir alla katter grå... Och varför då just välja (S) när högeroriginalet redan finns på plats...
Om vi skall vara rättvisa så har Jan föreslagit en utredning. Det kan mycket väl vara ett smart sätt att ducka för denna självmålsfråga.


Bengt Silfverstrand: Ja, nu finns det nog faktiskt angelägnare saker att belasta det svenska utredningsväsendet med. Till att börja med kunde man ju lämpligen sätta in resurserna på de brister som finns på vård- och omsorgsområdet. Där är sysselsättningseffekten också lätt att mäta.
Det behövs en inredning.


Bengt Silfverstrand: Ja, f-n vet om du inte har rätt!
Henrik,

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) så måste avdraget ge upphov till runt 10 000 nya arbeten inom branschen för att den sammantagna effekten på de offentliga finanserna ska vara noll. Eftersom ett borttagande av avdraget skulle innebära 5 600 arbetens försvinnande enligt Almega så har man inte nått upp till detta.

Enligt SCB så var det endast tre promille av 6 miljoner personer som hade en årsinkomst under 300 000 kronor som hade använt sig av möjligheten till skattereduktion. Av dem i intervallet 300 000–500 000 kronor var det en procent och av dem med högre inkomst än 500 000 kronor var det fyra procent. Alltså har reformen en utpräglad klassmarkör.

Därför ska avdraget, precis som Bengt här ovan skriver, avvecklas.
Martin,

Enligt skatteverket är skatteintäkterna oförändrade. Därtill har åtminstone 7 300 jobb tillkommit, vilket rimligtvis gjort ett betydande hack i kostnaden för arbetslösheten.

Hur räknar KI?

Systemet innebär att man avstår lön till förmån för den som utför tjänsten. Det är fullt naturligt att höginkomsttagare gör det i större utsträckning.
Länk till påståendet från Skatteverket?

Precis, naturligt att höginkomsttagare i högre utsträckning nyttjar bidraget. Inget jag betvivlat, utan snarare lyfter fram.
Här:

http://www.sr.se/sida/arkiv.aspx?programid=1637&artikel=3307307&date=2009-12-14

Hur räknar KI? (2)

Avdrag inte bidrag. Av en krona så kommer minst 46 öre från köparens egen plånbok. Efter moms, sociala avgifter och inkomstskatt blir det 40 öre kvar till arbetstagaren. Köparen betalar alltså hela lönen efter skatt plus lite till ur egen ficka.
Skrev lite snabbt där, avsåg avdrag.

Notera: "kan det ändå visa sig vara en vinst för staten eftersom staten får in skattepengar från arbeten som tidigare betalades svart, tror Skatteverket."

Kan och tror.

Här har du KI:s studie där författaren uppmålar olika scenarion:

http://www.konj.se/download/18.17aaa0e104a8ab366980001421/specialstud_7_hemny.pdf
Jag föreställer mig att hade det varit dramatiska effekter åt något håll så hade skatteverket noterat detta.

KI räknar med en kostnad på en miljard kronor medan utfallet är 250 miljoner enligt min länk. Det är inget konstigt i det eftersom KI's studie inte baserar sig på det svenska systemet utan på beräkningar från 2005. Varför hänvisar du till den beräkningen?

I KI's dokument talas om snedvridningar som ett resultat av beskattning. Är det något du accepterar eller nöjer du dig med att plocka ut beräkningen?
Nu verkar det vara så att inte bara Mikael Damberg, Jonas Morian och jag har en öppen attityd till att reflektera över hur avdraget fungerat och hur det kan utvecklas. Samma öppenhet tycks Mona Sahlin och Tomas Östros ha. dessutom noterade jag att också Marita Ulvskog inte heller ville avveckla avdraget omedelbart när hon diskuterade frågan med Lars Stjernqvist i Morgonekot.

Så jag har hop. Det finns gott om partikamrater som vill diskutera och reflektera över beskattning av tjänstesektorn.


Bengt Silfverstrand: Visst kan man reflektera över beskattningen av tjänstesektorn. Men jag inbillar mig att de reflektionerna i stor utsträckning också ligger bakom partikongressens beslut i frågan, nämligen att det ojämlikhetsskapande RUT-avdraget ska slopas efter valet om det blir regeringsskifte.
Du brukar ju i alla andra sammanhang frenetiskt hänvisa till kongressbeslut när du försvarar socialdemokratisk politik.

Men här dög uppenbarligen inte kongressbeslutet. Sen har varken Mona, Thomas eller Marita, som Damberg och Morian, sagt att RUT-avdraget ska utvecklas. De väljer "vänta-och-se-linjen" i den uppkomna oklara situation, där miljöpartiet börjat sväva på målet.

En viktig fråga i sammanhanget måste ju vara hur socialdemokratin ska ställa sig till en avdragslinje överhuvudtaget. Och i en öppen attityd måste väl då också ligga att pröva direktstöd till särskilt utsatta grupper, efter en barnbidragsmodell.

Eller ska socialdemokratin nu plötsligt acceptera den borgerliga avdragslinjen?
Henrik,

Vad du tror är ju en sak. Men jag kan inte ta ett kort referat som innehåller "tror" och "kan" som något bevis. Kan du ange en bättre referens?

Var kan jag läsa om den här miljarden? Varför jag hänvisar till studien? Därför att det är den enda studien som gjort en beräkning vad jag vet. Intressant nog hänvisar Almega till den i sin rapport.
För att skatteverket skall veta krävs att skatteverket har uppgifter dels om hur mycket svartjobb som fanns tidigare och dels om hur mycket som finns kvar nu. Det ligger i sakens natur att skatteverket inte har det eftersom poängen med svartjobb är att dessa inkomster undanhålls skatteverket. Skatteverket kan alltså inte veta.

Enligt studien kan vi förvänta oss att skatteinkomsterna från 10 000 jobb skulle uppgå till 604 miljoner. Nu har det enligt länken ovan skapats 7300 jobb. Det borde råda linjära samband mellan antalet jobb och skatteintäkterna. Tar vi 0,73*604 får vi 440 miljoner i ökade skatter. På samma sätt borde vi kunna göra med transfereringarna: 0,73*413=301 miljoner

Vi har alltså:

- en faktisk kostnad på 250 miljoner, redovisad av skatteverket
- en ökad skatteintäkt på 440 miljoner, enligt KI's studie
- minskade kostnader för transfereringar om 301 miljoner, enligt KI's studie

Vinsten borde alltså ligga på 491 miljoner (440+301-250).

Studien definierar också något som kallas merarbete: att den som köper RUT-tjänster använder en del av sin vunna tid till att arbeta. Denna effekt är inte inräknad i resultatet.

Bengt brukar kallar detta för bidrag. Det är helt rätt: systemet bidrar med c:a en halv miljard till välfärden.


Bengt Silfverstrand: Detta är enbart spekulationer. Någon relevant statistik för hur många jobb som tillkommit som en direkt följd av RUT-avdraget finns inte. Martin Tunström har väl utvecklat detta i sina inlägg. Något bidrag till välfärden går därför heller inte att utläsa av hittills gjorda undersökningar.
"I den uppkomna situationen, fullständigt onödigt skapad av socialdemokratiska avdragskramare, gör förstås Mona Sahlin det enda rätta skjuter på beslutet till senare i vår. "

Skjuter på vilket beslut? Är beslutet inte redan taget?

Jag har alltid haft svårt att acceptera att S är en så pass demokratisk rörelse som vissa företrädare vill göra gällande. Detta utspel från Mona är ju ett fantastiskt exempel på just det: S-kongressen i höstas besluade om ett avskaffande om avdraget, Mona och vissa andra ledande sossar vill ompröva det beslutet. Varför har ni kongresser över huvud taget? För att välja personer som i praktiken redan är valda? För att rösta om saker som ledningen ändå kan ändra på?


Bengt Silfverstrand: Jo, partikongressens beslut är solklart. RUT-avdraget, som i praktiken är ett bidrag riktat till bättre ställda ska avvecklas. Men när sedan miljöpartiet börjar svaja och några socialdemokrater inte har mer råg i ryggen än att de kan stå för väl grundade beslut, så måste man förstå att Mona Sahlin uttrycker sig som hon gör.
En halv miljard till välfärden uppmärksammas..

Men hur mycket tid och pengar förlorar arbetstagaren (kvinnor) att vara tvungen att ta dessa jobben Arbetslösa låginkomstagare lågutbildade hindras ta del i de rikas inkomster (männens) med att utesluta egen utbildning att inte finna annat yrke på arbetsmarknaden. Hur kan vi förutsäga utvecklingen vara om detta när endast höginkomstagarna kan vara arbetsgivare.

Hushållsnära tjänster förfinas" i sin utformning med avdragen att passas in till att vara en ny slavmarknad för sämre lottade att gynna förmögenheter hos redan välbetalda. Välbetalda som inte avser att dela den större möjligheten de då har att öka inkomsternma de med de Hushållsnära tjänster.

En väl känd situation satt i praktik hos en regering !?

Nej så här kan det inte fungera. Hushållsnära tjänster skall finnas hos oss med bättre värderingar eller sämre möjligheter till inkomst eller att skapa ett kapital.
Avdraget är ju egentligen en skattehöjning eftersom det drar in verksamhet som annars bedrivs i den svarta sektorn under legalitetens solidariska tak.

Om det är den fördelningspolitiska profilen som är problemet så går det lätt att förändra avdraget så att det går från "borgerligt" till "rödgrönt". Lika för alla, men lite mer för dem som behöver.


Bengt Silfverstrand: Nu är du väl ändå ute på spetsfundigheternas trådsmala stig. Vi vet för det första inte i vilken utsträckning RUT-avdraget har snävat åt den svarta sektorn. Och när det gäller den fördelningspolitiska effekten så vet vi åtminstone att direkt stöd/bidrag (typ barnbidrag) har större fördelningspolitisk träffsäkerhet än avdrag.

Konstaterar att det är inne med avdragsgillt tjänstefolk och ute med solidaritet, även långt inne bland arbetarrörelsens företrädare.... man skäms banne mig..
Hej! Ett par reflektioner;

1) Bengt: Spelar det någon roll i vilket förort som golven skuras och hyllorna dammas? För mig är det helt ovidkommande om städningen sker i Danderyd eller i Arvidsjaur. Frågeställningen bör väl handla om huruvida avdraget finansierar sig själv och om hur många vita jobb som skapas?

2) Bengt: Jag är väldigt trött på pragmatiska politiker som ständigt vänder kappan efter vinden. Detta gäller alla partipolitiska företrädare, från höger till vänster. Det kan naturligtvis finnas meningsskiljaktigheter inom partier, men kom inte och säg att Mona Sahlin, Socialdemokraternas främsta företrädare, gör helt rätt när hon uppenbarligen underminerar en hel kongress gemensamma beslut så fort det börjar darra under fötterna på henne.

3) Lennart: Något som får mig att skämmas är när politiker avfärdar en hel yrkeskategori enligt bästa Jantelagsprincip. Med ditt inlägg degraderar du 11000 yrkesverksamma inom hushållstjänstesektorn till "tjänstefolk". Skall inte alla få vara stolta över sitt yrke? Eller finns det vissa jobb som är finare än andra?

Vänligen
Anders


Bengt Silfverstrand: 1. Nej, det spelar förstås ingen roll. Avgörande är emellertid inte om avdraget finansierar sig självt, vilket det i och för sig inte finns något tillräckligt djupgående analytiskt underlag för. Det intressanta i sammanhanget är varför personer som har råd att betala för vad en s k hushållstjänst kostar ska subventioneras via skatteavdrag. De som verkligen har behov av städtjänster men inte har råd att betala fullt ut vad de kostar, t ex vissa pensionärer, kan betydligt rättvisare och effektivare stödjas via nedsatt taxa i t ex kommunal regi - typ "Fixarmalte" i Höganäs.

2. Mona Sahlin har inte underminerat s-kongressen. Tvärtom har hon - som senast i SVT:s morgonsoffa - klart och tydligt bekräftat att den inställning so s-kongressen står bakom står fast. Bättre ställda i samhället ska inte stödjas via skattesubventionerade tjänster.

3. 11.000 yrkesverksamma ja, men långtifrån 11.000 nya jobb p g a RUT-avdragen. Se dagens blogg 1 mars.
"Men hur mycket tid och pengar förlorar arbetstagaren (kvinnor) att vara tvungen att ta dessa jobben"

Om man går från arbetslöshet med noll kronor i inkomst där man tvingas försörjas av andras pengar, till ett arbete som innebär egen försörjning, så har man inte förlorat några pengar. Bara vunnit.


Bengt Silfverstrand: Detta är ju rena snurren. Privata tjänster som tillhandahålles på en öppen marknad har ett pris och om detta pris inte betalas fullt ut av den som köper densamma så är det förstås någon annan som står för fiolerna. Vill man underlätta hushållsarbetet för behövande, så är det mycket enkelt att rikta stödet direkt till den behövande.

Höginkomsttagare har råd att betala tjänsterna ur egen kassa.
Ola Berg.

Den jämlikhet vi vill se finnas mellan kvinnor och män i de mänskliga perspektivet, samarbetet värderingarna och det uppdelade arbetet vi utför. Det är till sin fulländning inte möjligt utan en strävan i vilja att se även ekonomisk jämlikhet. Jämlikhet mellan könen är beroende av ytterligare perspektiv om vad som är jämlikhet. Ekonomisk jämlikhet. En grund för fortsatt arbete behöver alltså finnas. En skriven värdering vi kan falla tillbaka på, utgå från inför detta arbetet.


Ett ekonomiskt perspektiv inför ett arbete behöver finnas som en värdering för att en jämlikhet mellan könen ska vara möjlig. En mer tydligt skriven lag om ekonomisk jämlikhet är dessutom inte att förringa inför ett välstånd av ekonomi i ett land.

Därför att: En god hållning med klara åsikter ger ett tydligt bemötande inför omvärlden, stärker arbetet och ekonomi. Allt arbete inom jämlikhet är viktigt för fred För god ekonomi.

Ekonomisk jämlikhet mellan könen är samtidigt en bärighet för den mer totala ekonomin inom ett land. Med ett större perspektiv en värld. Jämlikhet har vi alltid kämpat för. Jämlikhet om det fysiska utrymmet. Etnicitet. Jämlikhet att låta andra vara som de när du tycker att ditt sätt är riktigt att vara så ger du mig rätt att tycka mitt sätt är riktigt. Jämlikhet är förståelse.

Kapitalism.. Avdrag för rika oförtjänt höga löner löneskillnader mellan män och kvinnor är stöld av möjligheter att skapa god ekonomi. Möjligheterna för jämlikhet är inte oändliga och medlet likaså även det inte mäjligt att vara oändligt. Jämlikhet behöver vi förstå att tala i fler termer än "bara" jämlikhet mellan människor.

Kapital till enskilda. Investeringar utan utdelning höga löner och avdrag för redan gynnade skapar inte god ekonomi.


Möjligheterna är jämlikhet.
Medlet valuta (pengar) ska arbeta för dessa möjligheterna. Möjligheterna att utvecklas skapa ekonomi hos alla. Arbete ska vad jag förstår kunna ge de möjligheter med en lön. Arbete att gynna möjligheterna, denna utveckling med exempelvis utbildning är då inte att gynna kapitalet, utvecklingen hos de som redan har det bättre än alla andra.

(utveckla ordet jämlikhet att finnas i fler sammanhang)
..ett arbete. En anställning finns av anledningen behovet av ett sorts riktat utfall, en vinst om något.
Vinsten kan vara ett underhåll, en drift av något. Detta arbete är inte möjligt att utföra om arbetet inte ger utveckling för arbetstagaren på något sätt. Därför finns bl a lönen. Med lönen kan arbetstagaren utvecklas, sköta sin ekonomi. Jämlikhet skapas på så sätt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ett arbete, en anställning ska alltså gynna möjligheterna för vinsterna med arbetet att finnas hos alla. Det gör avdraget för de som redan har inkomst mycket fel om det då inte är så att de delar vinsterna jämlikt men det gör de väl ändå inte med avdragen för de Hushållsnära tjänsterna.

Det är inte jämlikhet och kan inte kallas utveckling att förminska möjligheterna för väldigt många människor att istället ge näring till de som inte ser jämlikhet viktigt. Att för rika skapa en arbetsmarknad för deras medmänniskor som dessutom är arbetslösa att verka för att det egna kapitalet växer som dessa jobb inom Hushållsnära tjänster då gör. De rika ger sig själva möjligheten att öka den egna utbildningen ger sig själva mer fritid och kan öka inkomsten på bekostnaden av Sveriges fattiga. De arbetslösa som är utan pengar och möjligheter. Möjligheterna lär inte öka för arbetslösa på detta sättet. De minskar. Klyftorna ökar.
Vad vi nu bevittnar med dessa Hushållsnära tjänster är inom en kort framtid en ytterligare "privatisering" av t ex hemtjänsten. Arbetstillfällena är samtidigt fel att nekas. Makten behöver finnas hos individen att bestämma över sin egen tillvaro. Äldre sjuka funktionshindrade behöver allt stöd. De behöver förmåner. Oj! Varför inte möjligheterna att göra avdrag.

Längre fram: Betänk anställningstider mm (LAS?)
Den rådande kapitalismen kan ebba ut hos gemene man med fri arbetsmarknad men kan likaväl blossa upp med nya kapitalistiska värderingar. Vad historien tidigare dock omtalat men saknat är "syndafloden". Den totala kollapsen av välfärd och ekonomi. Är det klimatet, världens befolkningsantal som löser situtionen. Har de röda rentav svaren kanske.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM