TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är förstås illa nog att ett parti som gärna vill framstå som rättssamhällets främsta försvarare vecklat in sig i kvalificerat fiffel vid nominering av kandidater till politiska uppdrag. Samma parti vill slå vakt om hemlighetsmakeri när det gäller ekonomiskt stöd till politiska partier.

 

Nu finns det dessbättre facit på hur moderaternas verbala kamp för fler poliser och mindre brottslighet verkligen ser ut i praktiken. Intressant nog är det Dagens Nyheters politiske redaktör, Peter Wolodarski, som lyfter fram Chefs-JO-Mats Melins rapport om uppenbara brister i polisens brottsutredande verksamhet: Så här låter det bl.a: ”Resultatet av den nu gjorda granskningen är det mest nedslående vad gäller bristerna i polisens brottsutredande verksamhet, som jag har kommit i kontakt med under mina sex år som Chefs-JO….Polismyndigheten och ytterst dess ledning (länspolismästare Carin Götblad) förtjänar allvarlig kritik för de brister som uppdagas.”

 

Peter Wolodarski tar kritiken till intäkt för följande avslutande salva: ”Betrice Asks tid som justitieminister är ett genant misslyckande.” I rättvisans namn ska förstås konstateras att han inte heller är nådig mo förre justitieministern Thomas Bodström (s). Och jag instämmer gärna i kritiken så långt att både socialdemokraterna och moderaterna har varit alltför fixerade i en tävling om vem som vill öka antalet tjänstgörande politiker mest. Av JO:s granskning framgår emellertid klart att regeringens ensidiga satsning på synliga poliser skett på bekostnad av den brottsutredande verksamheten, vilket landets moderata justitieminister inte vill höra.

 

Situationen i Stockholm är bara toppen på ett isberg. Under hösten 2009 har JO avgjort 28 ärenden som rör oacceptabla handläggningstider i hela landet. Där finns misshandel och sexuellt utnyttjande av barn, våldtäkter och grov misshandel – allvarliga brott som kräver en skyndsam hantering. Men så har inte skett. Woldarski konstaterar att problemet inte är begränsat till polisen. Det finns i hög grad även hos åklagare och domstolar. I oktober i fjol konstaterade således JO att åklagarverksamheten i Halmstad närmast havererat. Han har t o m övervägt om en befattningshavare gjort sig skyldig till brott.

 

Slutsatsen blir under alla förhållanden att den kaotiska situationen inom rättsväsendet i stor utsträckning beror på den ensidiga satsning som gjorts på poliser i yttre tjänst. Mängden av ärenden har naturligtvis växt som en följd av att flera poliser finns i tjänst men samtidigt drunknar åklagarna i jobb, eftersom de inte tillförts några ökade resurser. Problemet är med andra ord att politikerna – moderater såväl som uppenbarligen också socialdemokrater - tävlar om vem som kan anställa flest poliser och bygga nya superfängelser, men ignorerar det tidskrävande och analytiska arbete som sker i det tysta. Steg för steg urholkas kvaliteten i den del av rättsapparaten som inte syns utåt.”

 

Så bäste Thomas Bodström, kommentera gärna senaste nytt på OS-fronten i din blogg, den vecka som är kvar, med förhoppningsvis ytterligare svenska framgångar. Men ge för guds skull även din syn på kaos och kris inom rättsväsendet, och hur socialdemokratin kommer att angripa problemen vid återkomsten i regeringsställning efter höstens val.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM