TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Arbete i stället för bidrag var b-alliansens stora och ju också framgångsrika valslogan inför valet 2006. Nu har vi facit på vad det slagordet var värt. Resultatet är solklart – BIDRAG I STÄLLET FÖR ARBETE. De svenska väljarna blev alltså utsatta för något av det värsta lurendrejeri som förekommit i svensk valhistoria.

 

Vad är då ett bidrag? Jo, mera direkt en summa pengar riktade till en viss grupp – typ barnbidrag eller vårdnadsbidrag. Barnbidraget har en så stark förankring hos svenska folket, har en stort genomslag och är effektivt med låga administrativa kostnader för samhället.
Det kristdemokratiska påfundet vårdnadsbidrag har emellertid visat sig ha mycket svag träffsäkerhet. Det utnyttjas i första hand av grupper i det svenska samhället som för att undvika isolering i stället borde ha utnyttjat förskolan i större utsträckning.

 

Så har vi då de omvända bidragen – avdragen. Här finns en alldeles tydlig slagsida åt samhällets mest välbeställda. I dagarna har vi fått en alldeles tydlig bekräftelse på detta fenomen. Det handlar förstås om skattereduktionen för köp av s k hushållsnära tjänster.
440 miljoner betalades ut för detta ändamål. SCB:s statistik visar tydligt att det var stora skillnader i utnyttjandegrad mellan hög- och låginkomsttagare. Halva landets befolkning som är över 20 år hade 2008 en årsinkomst under 200.000 kronor. I den gruppen var det bara sex promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster.
I gruppen som hade över en halv miljon kronor i årsinkomst 2008 – fem procent av befolkningen – hade sju procent skattereduktion
. Också uppdelat på kommunnivå syns de stora skillnaderna. I Danderyd och Lidingö, båda med många höginkomsttagare, hade 6,6 resp. 4,5 procent skattereduktion för hushållsnära tjänster. I Filipstad, Storuman och Åsele hade bara en promille skattereduktion.

 

Slutsatsen är alltså tydlig det är höginkomsttagare som i första hand utnyttjar avdrag för hushållsnära tjänster. Avdrag som genom att andra skattebetalare står för fiolerna i praktiken är bidrag från svenska folket.Du kallar avdrag för bidrag?

Varenda krona av pengarna det handlar om har personerna i Danderyd och Lidingö själva tjänat ihop. De är inga bidrag eller gåvor som kommer någon annan stans ifrån.

Och du missar att beskriva den massiva mängd pengar som dessa höginkomsttagare, den lilla skattereduktionen till trots, betalar in i skatt. Av pengar de själva tjänat ihop.

Utan höginkomsttagare finns det inte tillräcklig finansiering av de välfärdssystem som du omhuldar.

Så bit inte den hand som föder dig.


Bengt Silfverstrand: Ja, av det mycket enkla skälet att det är en del av skattekollektivet som står för fiolerna. Och när fördelningsprofilen ser ut som den gör, vilket är bevisat av SCB så kan man med fog tala om ett bidrag för höginkomsttagare.
Är det inte lite relevant i sammanhanget att Skatteverket hävdar att RUT-avdragen kräver ökade skatteintäkter och således möjliggör ökade välfärdsutgifter?

Självklart nyttjas köp av hushållsnäratjänster inte i särskilt stor utsträckning bland låginkomsttagare. Däremot ger de möjlighter till jobb för lågutbildade utan erfarenhet, möjlighet för invandrarkvinnor att starta eget och således en väg till egenförsörjning. Är inte det positivt?

Jag utgår från att du är för ROT-avdraget. Om så är fallet får du gärna förklara varför det ska vara en skillnad och varför ROT-avdrag är positivt och RUT-avdrag, trots lönsamheten för skattebetalarana, är negativt.


Bengt Silfverstrand: Relevant i sammanhanget är precis vad jag sagt och vilket är bekräftat av SCB. Skillnaden mellan Rut och Rotavdrag är att Rut-avdraget subventionerar en viss tjänst medan Rotavdraget är en konjunkturstimulans riktad mot byggbranschen.
Den som får ett RUT- eller ROT-arbete utfört i sitt hem betalar hälften själv. Den andra hälften betalar staten.

Jag vet, för jag har själv utnyttjat tjänsten.
Skatteverket stod för min halva kostnad.
Det fungerar på samma sätt som ett statligt bidrag.
Bengt Silfverstrand: Ja, och staten det är skattebetalarna. Vissa skattebetalare - de på den nedersta delen av inkomstskalan - subventionerar andra skattebetalare, de med de högsta inkomsterna.
Om jag förstår detta rätt så är det viktigaste kriteriet för att ett avdrag skall uppfattas som legitimt att nyttjandegraden av avdrag är jämnt fördelad mellan samtliga inkomstgrupper.

Är detta en princip som bör appliceras på samliga typer av avdrag?


Bengt Silfverstrand: Då har du missuppfattat det hela. Se kommentar till förra inlägget, så kanske du förstår bättre.
Ja man kan väl kalla det vad som helst. socialförsäkringar kallar man för bidrag.
Medan det som är bidrag för direktörer kallas fallskärm.

Skillanden är socialförsäkringer betalar vi in via skatter.
Fallskärmen får jobbarna på golvet slava ihop åt fallskärmsjägaren.

Finns andra saker som kallas annat beroende på vilken samhällsgrupp som har del av det.
Det talas mycket om sjukfusket och att sjuka fuskar.
Men när det talas om skattefusk.
Då kallas det skattefelet.
alltså ett ord för underhet ett annat för överhet.

Vidare kan sägas.
ett ROTavdrag eller Rutavdrag kan av en löntagarfamilj om två göra ett avdrag på 100 000 kr / år

En garantipensionär denne får strax under 100000 i pension. alltså mindre än vad löntagarfamiljen om två får i avdrag
pensionärer kallas för att vara i utanförskap.
och har definitivt inte av den försörjningsinkomsten råd göra ROT eller RUTavdrag av den kapacitet
de med två löner kan.

Så retoriken från överklassen mot underklassen
skiljer sig märkbart.

Detta fenomen ser vi nu även oerhört tydligt i ordvalen retoriken som Reinfeldt använder.
det är en falsk retorik som enbart har som syfte att förvilla och lura den som går till val.
Detta via ordramsor som stämmer men som i grunden är falsk.

EX: "Värlfärden har förbättrats" säger Reinfeldt.
Visst för vi, men inte för de är vad han egentligen tänker.


Höjda löner behövs för att vi ska klara välfärden
Skriver Reinfeldt , Schlingmann i en debattartikel.

Vad han menar är sänkt skatt för oss rika gör att löner sänks för småfolket och vi rika får mer.och de arbetslösa får svälta och jaga jobb som attan .

Eller kort sagt "hungriga vargar jagar bäst"

Så vad Reinfeldt borde göra det är att hans tal endast ska uttryckas för hans grupper.
De andra svagare grupperna har ingen nytta av hans tal. De blir bara lurade.,
Thats it.


I övrigt håller jag ju självklart med Bengt. Avdrag
är självklart lika med bidrag.
Samt att skattesänkningar som nu genomförts är precis samma sak som jag äter på en Restaurang
smiter från notan och låter min fru betala det.

D..v.s. Reinfeldt låter utanförskapet betala hela notan.
Samt även låginkomsttagarna.


Tror jag det, att "barnbidraget har en så stark förankring hos svenska folket". Ca två miljoner barn och ungdomar mellan 0 och 20 år delar på ca 25 Mdr kr om året(inkl förlängt barnbidrag och studiebidrag). Det allmänna barnbidraget fyller 62 år i år. Dags för pension!

Att invandrarkvinnor undandrar sig den socialistiska indoktrineringen i förskolan verkar vara en nagel i ögat på somliga.

Avdrag är inte bidrag. All skatt är bidrag (- av var och en efter förmåga -). Lite mindre skatt (t ex efter avdrag) är bara lite mindre bidrag.

Att allt tillhör staten/samhället/folket är självklart för en socialist. Därför blir också allt, som man till äventyrs får behålla själv, ett bidrag, en gåva från folket, som "står för fiolerna".


Bengt Silfverstrand: Jo avdrag är bidrag fast orättvisa sådana eftersom de gynnar höginkomsttagare i högre grad.
Fredrik Karlsson skriver:

"Dvs - en skattesänkning är Inte ett bidrag"


En skattesänkning är inte ett bidrag. Men kan betraktas som ett bidrag när ex sjuka, arbetslösa ,pensionärer får betala mer i skatt på lika inkomst. det är en attitydbenämning.

Men egentligen en skattesänkning när den blir ojämlik som ovan nämt så kan man väl säga den som får skattesänkningen smiter från en avgift.

Så skattesänkning är avgiftsförmån.

Eller?

Samma gäller ex: fastighetsskatten den är en avgiftsförmån för de med stora värden på sina fastigheter. Däremot för de med låga värden blir det en avgift. I.o.m att de betalar lika fast den med stort värde på fastigheten borde betala mera.


Så slutsummering enligt min tolkning av ord är att fattiga får mindre förmåner eller inga alls jämfört med de mer kapitalistarka i samhället som tydligen får massor av avgiftsförmåner.

Sjuka, arbetslösa, de får inga bidrag utan en socialförsäkring som utlöses vid sjukdom arbetslöshet.
Att det näms som bidrag är bara för att det är ett högerriktat ord där du ska känna dig mindervärdig om du är arbetslös. Samma gäller sjuka.
Detta ser man också på hur ex: sjuka behandlas. Applåder i riksdagen från alliansen.
och vågen från Gunnar Axens partivänner.

Så det är attityden som man uttrycker sig på som skapar ordet.

Samma gäller många bland moderater som kallar sossar för kommunister. Lika fel men attityden deras är sådan.


Grundvärderingarna i ett samhälle då vad är de. Att människor hjälper varandra fram i en utvecklande välfärd med jämlikhet som råd och ledande förebild för det ekonomiska uppehället ansvaret sysselsättningen och den personliga utvecklingen. Detta individuellt som gemensamt. På fritiden som i arbete med studier i familjelivet eller ideellt. Det är vad som ger utveckling för människor. Därmed har även samhället de största möjligheterna att utvecklas. Bostäder kan byggas ekonomi förstärks osv.

Men efter detta faller ridån ned för förmögna politiker tillsammans med skrupelfria företagare när de inte ser fortsättningen på föreställningen om människor i samhället med denna utveckling. Det är självklart att ett lands valuta är ett förhandlingsmedel som fungerar på bästa sätt under samma ledstjärna när valutan fungerar som fördelat förhandlingsmedel över landet hos människor men även geografiskt där det finns mindre möjligheter.

Att landsbygd tar del av de större tillgångarna för samma möjligheter att leva finns det diskussioner om men få nämner att på så sätt finns samtidigt även de större möjligheterna att därmed bidra med det totala gemensamma slutliga värdet. Möjligheterna att ta del av men samtidigt även de större möjligheterna att vara med om att utveckla. S-o-l-i-d-a-r-i-t-e-ten.

Ekonomisk solidaritet är alltså viktigt även geografiskt över landet. Flera kan vara med att bidra när fler är med och delar. Är det så självklart att det inte behöver nämnas. Finns bara ögon för utgifter.
Fantasin att finna namn för orimliga inkomster är stor. Benämn dem för vad ni vill men de är stölder från dem som har mindre. Stöld är rätta ordet om vi ska anse att pengar har de största möjligheterna fördelade i ett modernt samhälle. Förmögenheter och investeringar som inte ger vinst i form av arbete eller lön är inte utvecklande och borde därför vara brottsligt när så många drabbas så hårt av det som vi bevittnar. Den strävan politiker dessutom förordar sig med ett arbete göra för ekonomi oavsett färg på partiflaggan gör inte att applåderna dundrar. Kulissen är mycket tydlig. Sänkt skatt höjd skatt är betydelselöst utan en modern klar syn om detta med ekonomi och samhället.

Är inte detta en bättre nivå att starta en diskussion om ekonomi idag.
Håller med Anders, Det verkar som om man gör det legalt att äga hur mycket som helst och dessutom anse att den som inte får chans äga någonting därmed inte ska ha någonting heller.

Det är ju så man resonerar från borgarsidan.

Det ligger lite i det Anders säger, orimilga inkomster förmögnheter är stöld.
Nån blir helt enkelt utan på andras bekostnad.


Skatteverket bidrar med min halva kostnad för tjänster i hus och hem. Jag kan få upp till 50 000 kr på ett år. Förutsättningen är dock att min skatt för året minst uppgår till detta belopp. Detta bidrag bidrar till att kraftigt förbättra min ekonomi.

För att det skall uppfattas som rättvist borde inte bara villaägare utan även hyresgäster få ta del av dessa förbättringar i sina bostäder. Nu gynnas ensidigt den ena halvan av befolkningen. Dessutom den grupp som genomsnittligt har det bättre ställt. Typiskt högerpolitik. "Men vi kallar det arbetarpolitik", sa ReinfeldtBengt Silfverstrand: Det är inte skatteverket utan skattebetalare som subventionerar andra skattebetalare.
Detta eviga trätande om Hushållsnäratjänster.


Det är väl självfallet att en låginkomstagare inte nyttjar det. Brytpunkten för att det skall vara ekonomiskt lönbart går vid en inkomst av 46 000 kr/månad. Det finns ingen som kan påstå att normalsvensken tjänar 46 000 kr i månaden.


Arbetslinjen gäller på kontoret. Däremot vardagsysslorna hemma. . .
Efter att ha läst samtliga inlägg så blir man imponderad av vännerna. Vi är många som står tillsammans och argumenten är riktigt bra.

Invar Svensson, Anders Johansson och Bertil Lund visar på vad tanken verkligen är bakom detta.

Korta drag: Att använda olika uttryck för liknande saker. Beroende på vilken grupp människor som nyttjar dem. Att Fredrik Reinfeldt vet om att hans politik gör livet hårdare för "den vanliga arbetaren". Att stora fallskärmkar och dyligt är stöld. Dessutom påpekas det att ÄVEN vissa av de som nyttjar Hushållsnäratjänster inser att det är bidrag.

Väl mött kamrater!
Lustigt. Jag tänkte tidigare under kvällen skriva ett förslag om att hushållsnäratjänster inte skulle vara möjligt för dem med en inkomst någonstans runt 30-40 kr/månad Mahamed. Höginkomsttagare har ändå så mycket mer av alla möjligheter. Avdrag borde inte vara möjligt för höginkomsttagare alls. Det har förenklat. Varit förnuftigt.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM