TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den i högerkretsar mångbesjungne Johan Norberg gav för en tid sedan ut boken ”Till välfärdskapitalismens försvar”. Den är översatt till ett 30-tal språk något som kunnat åstadkommas bara genom massiva subventioner från nyliberala tankesmedjor. Norbergs käpphäst och huvudtes är att ojämlikhet och inkomstklyftor i ett samhälle inte är något större problem så länge tillväxten ”spiller” också på de fattigaste. Om sålunda de fattiga i ett land fått det något bättre, något som givetvis skett också i ojämlikhetens ”förlovade” land USA, så är allt frid och fröjd enligt Norberg.
När Naomi Klein i sin lysande bok ”Chockdoktrinen” avfärdar nyliberala doktriner av Norbergskt USA-snitt, så föranleder detta utöver traditionella ramaskrin från nyliberalt håll att två socialdemokrater – Lars Olof Pettersson och förre Metallordf. Göran Johnsson - tar visst parti för Norbergs teser och avvisar Kleins slutsatser.

 

Nu har vi äntligen fått svart på vitt på att det är Norberg som talar mot bättre vetande. Svaret återfinns med överväldigande bevisföring i den av mig tidigare omnämnda boken ”Jämlikhetsanden” av de brittiska forskarna Richard Wilkinson och Kate Picket. ”Jämlikhetsanden” har fått ett synnerligen starkt internationellt genomslag och dess svallvågor har nu också sent omsider nått borgerlighetens politrukflaggskepp Dagens Nyheter.
I en signerad ledare ställer skribenten Henrik Berggren upp på forskarnas huvudslutsatser nämligen att jämlikhet leder till bättre hälsa för alla och att stora klyftor bidrar till minskat välbefinnande.

 

Johan Norbergs huvudtes att ökade klyftor inte är något problem så länge alla får de något bättre sågas i ”Jämlikhetsanden” effektivt och slutgiltigt. Wilkinson och Picket konstaterar på ett underlag som omfattar ett par hundra internationella undersökningar att det förhåller sig precis tvärtom. Ekonomisk ojämlikhet har en ytterst negativ inverkan på människors mentala hälsa och fysiska tillstånd. Slutsatsen bygger på statistiska jämförelser och analyser mellan ett antal av världens rikaste länder och omfattar faktorer som kan sägas vara rimliga mätare på välbefinnande – livslängd, drogmissbruk, tonårsgraviditeter, fetma, våldsfrekvens, skolresultat, fängelsestraff och social rörlighet. På så gott som alla områden blir utfallet detsamma. I länder med relativt små inkomstskillnader – främst de nordiska länderna och Japan – är människor överlag friskare, nyktrare, smalare, bättre utbildade och lyckligare än i länder med stora sociala klyftor. De sistnämnda exemplifieras med i första hand USA och Storbritannien.

 

En tämligen entydig forskning visar att de positiva effekte4rna av en allmänt höjd materiell levnadsstandard upphör när ett samhälle har nått en viss ekonomisk nivå. Medan ökat välstånd ännu påverkar såväl medellivslängd som medborgarnas tillfredsställelse i fattiga länder bröts dessa samband i de rika länderna någon gång under femtio- eller sextiotalet. På denna nivå blir i stället den relativa fattigdomen avgörande, en avgörande faktor som nyliberalen Johan Norberg uppenbarligen missat, eller medvetet förträngt.

 

En stor samling analyser och slutsatser i ”Jämlikhetsanden” pekar i en riktning. Det vore omoraliskt att inte göra jämlikhet till en central politisk prioritering.Om jag förstår dig rätt så har vi två böcker som förklarar världens tillstånd Chockdoktrinen och Jämlikhetsanden. Vart kommer bibeln in i detta?


Bengt Silfverstrand: Det var väl det jag länge misstänkt. Din läsmetod påminner om f-n:s läsande av bibeln....
Om du bemödar dig om att läsa Wilkinsons och Picketts bok och studera siffrorna, så ser du att även utifrån deras egna data så är fattigdom räknat i absoluta tal en betydligt viktigare välståndsfaktor än skillnaden mellan rik och fattig. Även i de studerade rika länderna.

Klyftor kan minskas på två sätt: höja lägstanivån eller minska högstanivån. Att minska högstanivån ger ingen förbättring jämfört med att höja lägstanivån, dvs förbättra för de fattigaste.

Något stöd för tesen att alla får det bättre om vi försämrar för vissa grupper, hittar du inte i boken.
Bengt Silfverstrand: Ja, det bemödandet har jag redan genomfört och kommit till precis samma slutsatser som författarna till "Jämlikhetsandan" värderingar som i stort sett också DN:s politruker av intellektuell hederlighet i stort sett anslutit sig till.

Hej!

Du börjar med att påpeka att Norbergs bok, "Till världskapitalismens försvar" (inte VÄLFÄRDSkapitalismen;)), har översatts till ett flertal språk, men du säger också att det enbart kan ha skett med hjälp från nyliberala tankesmedjor. Nu undrar jag vad du baserar detta på? Varför är det så nödvändigt med hjälp från nyliberala tankesmedjor?

Du kommer sedan in på Kleins bok, ”Chockdoktrinen”. Jag minns inte så mycket om denna bok, men jag minns att Norberg krossade den rätt så rejält. Han går igenom boken i en video här; http://video.google.com/videoplay?docid=-5553399066469765000&ei=WVR1S8H-Itak-Aa-mrniBw&q=johan+norberg+chockdoktrinen#

Nu, ang. boken ”Jämlikhetsanden”. Jag har inte läst boken ifråga, då min ekonomi inte tillåter att jag spenderar pengar hur som helst, men jag ska ge mina tankar kring boken i alla fall. Låt oss för tillfället säga att Wilkinson och Picket har rätt, och att ekonomiska ojämlikheter leder till att vissa ickeönskvärda resultat uppstår, är det tillräckligt med skäl för att med hot, tvång, och våld tvinga folk att lämna ifrån sig sina resurser, så att andra kan få ta del av dessa? Är det rätt att Peter ska ska tvingas att ge en tusenlapp till Olof, för att denne kanske blir så avundsjuk annars så att han tar till flaskan? Är det rätt att att Anders ska tvingas ge ifrån sig sina pengar till Annika, så att hon inte blir nedstämd?

” Det vore omoraliskt att inte göra jämlikhet till en central politisk prioritering. ”
Ja, precis som det är omoraliskt att inte göra en ökning av antalet våldtäckter, mord, kidnappningar, fall av misshandel, och stölder till centrala politiska prioriteringar. (Sarkasm i all välmening, vilket jag tycker passar när man skriver något så oigenomtänkt som det du just skrev)


Med vänliga hälsningar

Sebastian Lundh


Bengt Silfverstrand: Om någons teser krossats i sammanhanget så är det Norbergs. "Jämlikhetsandens" slutsatser är så väl underbyggda i flera hundra undersökningar att det är fullständigt glasklart att jämlikhet måste skapas genom mindre klyftor.
Ola Berg.

Nu skojar du allt. När du skriver "försämrar för vissa grupper" så kan du inte skriva detta om du inte har en personlig uppfattning om vad en normalinkomst är, vad vi kanske kan säga var gränsen för jämlikhet anses vara. Vad är mer möjligt för att inte tala om moraliskt att göra Att minska högstanivån eller att höja lägsta nivån och det med att höja denna lägsta nivån utan att först kräva jämlikheten av de stöldaktiga. Det torde väl vara närmast omöjligt att förbättra livsvillkor och standard för fattiga utan att kräva lika villkor för alla.
Bengt Silfverstrand tycker Chockdoktrinen är en "lysande" bok. Är han konspirationsteoretiker? Och nu har han svalt boken Jämlikhetstanken med hull och hår. Utan att tänka på att "forskning" med politiska förtecken har föga vetenskapligt värde. Boken börjar redan sågas till höger och vänster bl a av Johan Norberg, tyvärr på engelska, snobbig som han är, men även av många andra. Har svårt att hitta seriösa försvarare, annat än rena väckelsemötesentusiaster.


Bengt Silfverstrand: Ja, det tycker jag och uppfattar man slutsatserna som konspirationsteorier så visar det bara att man antingen inte fattat innehållet eller av doktrinära skäl inte vill fatta. Sen har jag inte alls svalt "Jämlikhetsanden" med hull och hår. Jag konstaterar bara kallt att ingen som är mån om sin intellektuella trovärdighet kan bortse från dess relativt entydiga slutsatser.
Valuta har ett värde så länge det finns handel. Ökar köpkraften om denna handel så ökas valutans värde vis vers men vi kan inte tala om bara ett värde därför att ett värde kan inte bestämma det egna värdet. Det måste finnas ett sorts värde till av något. Den mänskliga jämförelsen måste finnas att värdera valuta. Balansen. Ekonomisk balans talar om värden mellan valutor varor tjänster produktivitet osv men detta är inte att se det i sin helhet när det då utesluter värdet som handlar med ekonomi. Människor. Köpkraften. Industrier kan förlora produktionen av fler anledningar än att vi som konsumenter tappar intresse för produkterna. En konkurrans kan uppstått och en sådan konkurrans behöver i sin följd vara att en annan sorts producerad vara är under större intresse. Industrier kan finna konkurrans över att människor finner intresse om annat än produktion. klimathot miljökriser är sådan annorlunda konkurrans och något en industri inte kan producera varor om. På så sätt uppskattas det motsatta värdet till valuta. Om denna balansen kan vi då finna att mänskliga värden väger tyngre än valuta. Köpkraften avtar.
Egoism är alltså under större hot idag än under det glada slit o släng skiter väl jag i ta hit pengarna -tusen talen.
Den tro om detta som det då avspeglas i detta ämne, denna Bengts bloggtråd är då som jag förstår det på det sättet att ska vi kunna greppa helheten i detta så behöver vi förstå att värdesätter människor i världen livet högre någongång i framtiden så kommer varor produktion handel och ekonomi på det sättet ekonomi är känd för oss idag att tappa värde. Varför då. Jo vi lever i en tid jorden är närmare överbefolkad klimathoten står för dörren vi behöver finna nya energier eller förminska värderingarna om energi för att klara kraven. Det är den enda bibel som behövs.
Denna politik Bengt då bland andra förespråkar är lindrigt uttryckt modernast i världen. Exempel med bara timmars ålder är kritiken över hjälporganisationerna t ex Röda korsets helgbargdsbotgöring att stoppa miljoner i egen ficka med pågående kriser. Detta är brott mot mänskligheten.
--Socialdemokratiskt klarspråk om bonusar--

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1427&blogg=39048


[Kommentar av Anders Johansson - 29 januari 14:02, 2010]

"Att bekämpa vinster kan inte vara annat än ett vinnande argument för alla...."

Du svarade då :29 januari 14:02, 2010
"Bengt Silfverstrand: Försök gärna koncentrera ditt budskap. "
..jag har nu med dessa 4 senaste kommentarer försökt)


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM