TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


B-alliansens oro över opinionssiffrorna tar sig nu allt mer populistiska uttryck. Och det är uppenbarligen än en gång med hjälp av ohöljd populism som denna allians ser sin möjlighet att vinna ytterligare ett val.

 

Beträdandet av den populistiska vägen inleddes inför 2006 års val, sedan b-alliansens frontfigurer äntligen kommit till insikten att det inte går att besegra socialdemokratin med borgerlig retorik inför ett val. Insikten om detta skapade metaforen – Arbete i stället för bidrag. Utanförskapet skulle minska.
Med facit i hand kan vi konstatera att det bidde precis tvärtom. Utanförskapet ökade och b-alliansen införde nya bidrag – typ vårdnadsbidrag och avdrag för s k hushållsnära tjänster som i praktiken är ett omvänt bidrag med större delen av träffytan mot redan välbärgade som borde ha råd att betala sina hushållsnära tjänster själv utan hjälp av andra skattebetalare.

 

Då även b-alliansen kommit till insikten att de svenska väljarna inte går på en svensk variant av samma indiska reptrick en gång till, väljer man nya populistiska arenor.
Det som nära nog är ett pensionärsuppror har gett b-alliansen stora skälvan, och den ene efter den andra av alliansens partiledare lovar nu åtminstone vissa dusörer till denna valstrategiskt viktiga grupp. Senast i raden var Maud Olofsson, som dock i sammanhanget lät undslippa sig den fantastiska grodan att b-alliansen verkligen önskat att tidigare kunnat sänka skatten för pensionärerna (sic!) Att jobbskatteavdraget härvidlag är den stora boven i dramat förbigick hon med tystnad.

 

Så kom moderaternas valkampanjträff i Upplands Väsby och då var det dags för partiledare Reinfeldt tf statsminister att leverera nästa populistiska karamell. En massiv flirt ska inledas med de kvinnliga väljarna. Samma kvinnor som nu utlovas sänkta skatter är de som i stor utsträckning redan fått betala den borgerliga skattesänkarkarusellen genom nerdragningar inom skola, vård och omsorg, sämre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet och genom hänvisning att ta jobb inom låglöneyrken, skapade av b-alliansregeringen på konstlad väg genom s k pigavdrag.

 

Det gäller nu för oppositionen att effektiv punktera den borgerliga 
populistbalongen och redovisa ett tydligt alternativ för sysselsättning och rättvis fördelning.Om populism handlar om att ändra sina budskap eller försöka tillfredställa väljares åsikter är rimligtvis samtliga politiker populister i någon form.

Alternativt skall en politiker inte lyssna på sina väljare och hålla kvar vid uppfattningar oavsett om dessa är relevanta eller inte.


Bengt Silfverstrand: Ja, det kan du i och för sig ha rätt i. Men att systematiskt anpassa sitt budskap efter kortsiktiga trender, gå till val på en retorik som sedan frångås omedelbart efter ett val är något helt annat än att lyssna på rörelser i väljarkåren.

Reinfeldt avfärdade t ex frågor om Apotekets privatisering som irrelevanta före valet. Nu har man genomfört en "reform" som inneburit dyrare läkemedel och vissa inskränkningar i sortimentet.
Att fånga upp trender i väljarkåren och sedan försöka tillfredsställa dem är väl grunden för varje parti i sina försök att maximera antalet röster? Jag tror inte populismen inom borgerligheten är större eller mindre än inom västeralternativen eller miljöpartiet.

I takt med att valdagen närmar sig är det, enligt min erfarenhet, ytterst sällan något parti inte försöker paketera sin budskap på ett aptitligt sätt.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är i och för sig riktigt. Men att verbalt föra fram ett budskap som är anpassat efter motståndaren och sedan när valet är över genomföra sin egen agenda, vilken väljaren hållits okunniga om, det är någonting helt annat.
Reinfeldts och b-alliansens taktik den här gången borde vara lätt genomskinlig.
Jag läser i kolumnen "Senaste blogginläggen" här på S-info. Noterar att de fyra senaste inläggen, inklusive detta, inte presenterar någon viktig information för oss väljare avseende den Socialdemokratiska politiken - åtminstone rubrikerna handlar om den sittande regeringen.

För mig som osäker väljare inför riksdagsvalet 2010 är detta fullkomligt ointressant. Jag vill veta vad Socialdemokrater, som du Bengt, står för. Inte vad ni tycker att motståndaren står för.

Så nej, lägg inte energi på att försöka punktera några ballonger. Blås upp egna istället.


Bengt Silfverstrand: Ett oppostionspartis uppgift är dels att syna den sittande regeringen i sömmarna och dels att lägga fram sin egen politik. Som klart framgått så gör socialdemokraterna bådadera. Detta speglas också i denna spalt.

När Fredrik Reinfeldt och hans regering skakade av opinionsläget liksom inför förra valet använder socialdemokratisk retorik som efter ett val omvandlas till gammal nyliberal politik så är det också min och andra socialdemokraters uppgift att avslöja detta.

Socialdemokraterna har nu en viktig uppgift, vilket jag kommer att skriva om inom någon eller några dagar, nämligen att åter lyfta fram jämlikheten som en profilfråga. Ojämlikheten har ökat kraftigt under det senaste decenniet vilket är ovärdigt ett välfärdssamhälle som det svenska trots allt fortfarande är.
Anders Nilsson... det är lätt! Allt som alliansen gör är S emot (även om man själv var initiativtagare till det)


Bengt Silfverstrand: Nej, så är det förstås inte alls. Men om alliansen först säger att skattesänkningar till yrkesverksamma är viktigare än motsvarande lättnader för pensionärer. Om arbetslösa och sjuka får vara med att betala kalaset för dessa skattesänkningar. Ja, då är det sannerligen ett oppositionspartis förbannade skyldighet att säga ifrån.
"avdrag för s k hushållsnära tjänster som i praktiken är ett omvänt bidrag med större delen av träffytan mot redan välbärgade som borde ha råd att betala sina hushållsnära tjänster själv utan hjälp av andra skattebetalare."

Det är verkligen tråkigt att våra kära partivänner inte vill inse det. Utan försöker måla ut bilden av att hushållsnäratjänster är till för "vanligt folk".

Statistiken säger däremot att mindre än 3 promille använde avdraget för hushållsnäratjänster (med lön under 30 000 kr i månaden).


Vilka är de andra 99.7 procenten som använde hushållsnäratjänster? De tjänar MINST 30 000 kr i månaden. "Hushållsnäratjänster är till för alla". Jo, tjena dumstrut!


Bengt Silfverstrand: Ja, tyvärr finns det partivänner som inbillar sig att hushållsnära tjänster är till för vanligt folk. Men dess bättre så tycks ju åtminstone partiledningen vara beredd att avskaffa elände efter ett regeringsskifte i höst.
Om hushållsnära tjänster avskaffas kommer sannolikt en rad arbetstillfällen att försvinna alternativ återgå till den svarta sektorn. Hur skall detta problem hanteras?


Bengt Silfverstrand: Låt mig erinra om att den här bloggen primärt handlar om kopplingen mellan politiskt budskap till väljarna och praktisk politisk handling och hur det gnisslar mellan dessa båda storheter i b-alliansens politik.

Beträffande sannolikheten för att en rad arbetstillfällen skulle försvinna om pigavdragen avskaffas så kan den i högsta grad diskuteras. I en konjunkturuppgång blir ju fler jobb lediga och sålunda möjliga att söka och få av många som idag jobbar i den på konstgjord väg skapade vita tjänstesektorn.
Alltid samma argument från den blåa kanten.


Ni ser på saken med följande ögon:

1 Vi har skattereduktion för hushållsnäratjänster och jobben förblir vita

eller

2 Vi tar bort skattereduktionen och jobben övergår till en svart marknad.


Det måste finnas ett trejde alternativ. Där vi inte har svarta arbeten och inte heller en skatteredutkion. Utan vi har aktiva åtgärder för att hålla den sektorn vit. Men ni vill inte detta. Utan ger oss två alternativ som båda är förkastliga.

Istället borde vi socialdemokrater göra som tage erlander brukade säga:

”Adelsmärket på en god politiker är han inte slickar på fingret, sticker upp det i luften och känner efter hur det blåser, utan han sätter sig tillsammans med sina kamrater och resonerar om vad som är riktigt, rättvist och rättfärdigt och sedan går man ut och bildar opinion för det".

Avdrag är inte riktiga, rättvisa och rättfärdiga. Nu ska vi skapa opinion för att avskaffa skiten!


Bengt Silfverstrand: Alldeles riktigt. Men som bekant ljuger intresset aldrig.
Bra förslag Mahamad! Men ännu en gång nöjer ni Socialdemokraterna er med att recensera den sittande regeringen istället för att komma med kontruktiva idéer. Helt enligt min tidigare kommentar till detta blogginlägg.

Så. Vad vill Socialdemokraterna göra åt problemet med svartarbete inom det område som kallas för hushållsnära tjänster? Hur ser detta "tredje alternativet" ut?

Bengt får naturligtvis också svara.

Vänligen
Anders


Bengt Silfverstrand: Håll dig till sak och sanning. Vi socialdemokrater har på område efter område redovisat en alternativ politik till de borgerliga. Det framgår klart av både de program som de rödgröna redovisat när det gäller jobb- och utbildningspolitiken, skatterna, miljön m m. Om en borgerlig regering skär stora hål i välfärden och socialförsäkringssystemet så är det rimligt att oppositionen både kritiserar detta och sedan talar om hur man själva tänker lösa problemen.

Allt är inte gjort på detta område än. Mera kommer i anslutning till vårpropositionen och sedan i gemensamma utspel på flera områden fram till valet.

Svartarbete kan bara bekämpas med en aktiv sysselsättningspolitik genom utbildning och kompetensutveckling och satsning på löne- och arbetsvillkor inom den gemensamma sektorn- skola- vård och omsorg.

Om man tror att den svarta sektorn bäst befrämjas genom att införa konstgjord andning i form av skattesubventioner, ja då ska man i konsekvensens namn givetvis löpa linan ut och skattesubventionera hela rubbet. Och då faller bevisbördan snabbt över på bidrags/avdragsvurmarna.

Hur ska det skattebortfall som i så fall också drabbar den gemensamma sektorns kärnområden kompenseras?
Hejsan Anders!

Det första vi måste göra är att uppvärdera arbetet som dessa personer gör. De är värda sin fulla lön, oavsett ifall skattebetalarna reducerar kostnaden för köparen eller inte!

Ironiskt nog är det vi som är emot skattereduktionen som utmålas som de med en negativ syn på ”arbetet och arbetet som dessa människor utför”. Ifall man inte ens vill bemöda sig med att betala för den tjänst man utnyttjar, vad för syn har man själv på det arbete som utförs?

Om vi fick igenom en sådan attitydförändring så skulle inte sektorn övergå till svararbete. Marian Radetzki, det är främst människor som honom som ser ner på arbetet och som inte vill betala det fulla priset. Han erkänner själv, nationalekonom som han är att han har svart arbetshjälp hemma själv. I SVT PÅ INTERVJU.

http://svtplay.se/v/1392775/oppet_arkiv/oka_klyftorna_for_att_sanka_arbetslosheten

Så det är min första lösning. En attitydförändring gentemot arbetet och människorna som utför arbetet.

Sedan får vi fråga oss hur många som använder sig av dessa tjänster. Ingen som har en lön under 46 000 kr i månaden tjänar på att ha hushållsnäratjänster hemma hos sig. Det är kanske därför som mindre än 3 promille av de som tjänade 30 000 eller under det använde avdraget under hela 2009. Är det inte bättre då att du, jag och bengt städar hemma hos oss själva? Ifall vi tjänar under 46 000 kr i månaden, det är inte ekonomiskt lönsamt helt enkelt.


För det andra borde straffsatsen att ANSTÄLLA någon svart vara högre. En kär partivän till mig skrev en väldigt intressant motion till S-studenters kongress i fjol. Det gick ut på följande vis:

”Det skall inte vara straffbart att anmäla en arbetsgivare som man utför svarta tjänster hos. Utan arbetsgivaren skall tvingas att betala sociala avgifter i efterhand och dessutom få ett rimligt straff för sitt brott.”

En sådan lag skulle vara mycket effektiv. Då varje person som arbetar svart skulle få sina sociala avgifter, dvs pensionsmedel tillgodosett och den verkliga brottsligen. Personer som Marian skulle få straffet de förtjänar. Låt vara ärlig med det, det är oftast den som köper tjänsten som har maktpositionen. Det finns inga personer som växer upp och vill jobba svart.

Men det finns gott om människor som vill utnyttja systemet maximalt och slippa betala mer än ”absolut” nödvändigt.


Jag har ingen lösning på en tredje väg. Men vi kanske kan skapa en tillsammans. I mina ögon är det ohållbart som vi har det nu. Några synpunkter på mina tankar? Jag är som sagt var ingen expert på området

Tredjevägen: Attitydförändring och Lagstiftning

Mvh mahamed

(ursäkta att jag spammar din blogg bengt)
Hej Mahamed! (Beklagar min felstavning tidigare)

Trevligt och sakligt inlägg med en ödmjuk ton! Uppskattas!

Instämmer fullkomligt i ditt resonemang kring att alla yrkesverksamma är värda sin fulla lön oavsett skattesubventioner.

Tyvärr håller jag också med om att många kritiker av avdraget för hushållsnära tjänster inte direkt bidrar till att höja yrkessektorns status. Kanske har du en känsla för vilken sida i debatten som använder sig av uttrycket "pig-avdrag" och refererar till slavarbete hos välbärgade i exklusiva Stockholmsförorter?

Sen håller jag med om att det är skamligt att man inte kan förmå sig själv att enbart anställa vit arbetskraft. Det är bedrövligt. Men hur kommer det sig då att ni Socialdemokrater står bakom ROT-avdraget? För att använda borgarnas argument: Varför skall det vara avdragsgillt att få fönstret målat, men inte putsat?

Beträffande dina siffror har jag inget att sätta emot, där är jag för dåligt påläst. Men jag tycker att det låter konstigt att man måste tjäna 46000:- per månad för att det skall löna sig att göra avdraget. Jag tjänar knappast några 46000:- per månad, men jag har fått ett fint och prisvärt arbete gjort i min lägenhet tack vare ROT-avdraget. Är det inte samma regler som gäller där, vad avser inkomst och skatt, som för hushållsnära tjänster?

Innan mitt inlägg blir allt för långt vill jag bemöta frågan om straffrätt också. Generellt sett har jag inget emot att svensk lagstiftning blir en gnutta vassare på en del plan, men jag tror att det är fel väg att gå att legalisera brottsprovokation. Skall till exempel ungdomar som bett en vuxen att köpa ut alkohol kunna polisanmäla den vuxne? Eller skall torskar som köpt sex kunna polisanmäla den prostituerade? Tveksamt.

I fallet med svartarbete tror jag inte en hårdare lagstiftning är rätt väg att gå. Problemet med svartarbete måste lösas på annat sätt. Kanske kan lägre skatter och avgifter på eget företagande bota sjukdomen, även om en och en annan krösus råkar få nytta utav det? Kanske är allt som är bra för de rika, inte helt automatiskt dåligt för oss övriga?

Vänligen
Anders

Hejsan Anders!

(Det gör inget att du stavade mitt namn fel, det var inte med upsåt att förarga mig ;)

Man skall kunna diskutera politik sakligt. Det är närmast en förutsättning för att man ska komma på nya lösningar. Angående lönsamheten i att använda hushållsnära tjänster framgår följande:

Under 2009 stod personer som tjänar 30 000 kr eller mindre hushållsnära tjänster för 3 promille eller mindre. De övriga 99.97 procenten hade en högre inkomst än 30 000 kr. (Tomas Gustavsson från Borås, politisk sekreterare kommer publicera en artikel om ämnet snart, där han hänvisar till statliga källor.) Jag kommer också publicera den informationen på min blogg.

http://www.arbetaren.se/articles/inrikesanalys20061018

Ovan har du en artikel/undersökning som genomfördes efter valet 2006. I den kom man fram till att brytpunkten för att rent ekonomiskt tjäna på att ha hushållsnära tjänster ligger på 46 000 kr i månaden. Den som tjänar under det förlorar på att inte göra arbetet själv.


För att anknyta till ROT-avdraget. En snickare som arbetar genererar mellan 3 till 5 arbetstillfällen i samhället. Det är därför som politiker försöker bygga så mycket som möjligt under sämre tider. Då kan man få ”billigare” byggen. Byggföretagen kräver inte samma inkomster som under goda tider. Dessutom sysselsätter själva byggandet långt fler människor i samhället än snickare och betongare.

Tillexempel fönstertillverkare, isloeringstillverkare, betongtillverkare, arkitekter, byggingenjörer osv osv. Därför kan man försvara ROT-avdraget. ROT-avdraget höjder dessutom egenvärdet på en byggnad eller ett hus. Om du eller jag skulle renovera våra kök, då blir priset på vår egendom högre. Någon form av tillväxt räknas det som?

Lagförslaget som motionerades bygger helt enkelt på att ” scare people straight”. Om du eller jag är medvetna om att personerna som vi anställer närsomhelst kan rapportera oss till myndigheter. Då tänker vi efter både en och två gånger. De förlorar inget på att göra det, vi måste betala in deras sociala avgifter i efterhand. Men vi får även sitta i rättegång osv osv. Det är helt enkelt bättre för oss att direkt anställa människor vitt. Risken om att bli taget är för överhänganden och ”läsklig”

Lagförslaget sträcker sig bara till arbetsmarknaden. Självfallet skall ungdomar kunna anmäla en vuxen som köper sprit åt dom. Men vi kan vara ärliga, inte f*n skulle jag anmäla någon som kan handla på systemet åt mig? Jag tror inte heller så många andra ungdomar skulle ha gjort det.


Lagförslaget innebär inte heller en brottsprovokation. Utan det blir en risk man får överväga. Är det inte värt att betala för tjänsten vitt, så att jag slipper risken att åtalas? För de flesta är det ett lätt val. Och indirekt ett steg närmare för att kunna ta bort avdraget för hushållsnära tjänster och ändå behålla jobben vitt.


Det är bara mina tankar kring det hela. Har du fler så framför dem! Jag tror att Bengt uppskattar en diskussion om ”en tredje väg” . Han tycker inte heller om avdragen för hushållsnära tjänster.


” Kanske är allt som är bra för de rika, inte helt automatiskt dåligt för oss övriga?”


Det håller jag med dig om! Vi skall föra en GENRELL VÄLFÄRD. Där alla ska ha det bra. Även de rika och framförallt så brukar det som är bra för dig och mig också vara bra för de rika!


Summas summarum: Lagförslaget skrämmer människor till att betala det där lilla extra helt enkelt och slippa risken att bli åtalade.
Jag undrar bara stillsamt: vilka är "de rika"?

Ett samhälle med angivare och rädda medborgare? Vi hade ett inte långt härifrån till för bara tjugo år sedan. Är det det framtida samhälle unga socialdemokrater vill ge oss? Tänk efter före!


Bengt Silfverstrand: Det framgår klart av tillgänglig statistik, bl a färsk sådan från SCB, vilken bl a visar att de sociala ekonomiska klyftorna har ökat kraftigt i Sverige under det senaste seklet.

Resten av snacket, angiveri m.m är ett lågvattenmärke och beskyllningar av det skamlösa slaget kommer i fortsättningen inte att tolereras här.
Mahamed, folk som är lite händiga och lite driftiga jobbar svart privat, inte åt någon arbetsgivare. Det finns inga papper, ingen att anmäla. Det är det som är pysventilen.


Bengt Silfverstrand: En sådan s k "pysventil" har alltid funnits och kommerr alltid att finnas. Frågan är bara hur stor den ska vara för att kunna tolereras i ett samhälle som även i framtiden måste bygga på solidarisk fördelning och solidariskt ansvar.
Hej Bengt-Erik!

Ingen som har rent mjöl i påsen behöver vara rädd. "Folk som är lite händiga och lite driftiga jobbar svart privat"

Beror på vad för principer dessa människor har. Det är förhoppningsvis inga socialdemokrater som gör det. Vi vill göra rätt för oss

mvh mahamed
För att vara konsekvent bör sålunda även ROT avdrag avskaffas. Eller mer rimligt kan det vara läge att fundera på varför konsumtionen av tjänster stiger när det blir billigare?

I detta fall kan det vara klokt att fundera på om kostnaden för arbetskraft är för hög och om så är fallet vilka konsekvenser detta medför? Uppenbarligen är människor beredda att betala, men inte till vilka priser som helst. Ett tydlig tecken på detta är förekomsten av svart arbete.
Bengt Silfverstrand: Nej Rot-avdragen ska inte avskaffas. Men de bör vara temporära, då dess syfte är att stimulera investeringar och jobb inom byggsektorn i perioder då marknaden sviktar. Vad sedan beträffar kostnaden för arbetskraft, så är detta en sak för arbetsmarknadens parter att avgöra.
"Ingen som har rent mjöl i påsen behöver vara rädd." Så gick väl snacket i DDR också. Beror på vem som bestämmer hur rent mjölet skall vara nämligen.

Du skrämmer mig Mahamed Ali Abdi. Om du är representativ för ung socialdemokrati, som en dag kan hamna i maktposition. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.

Du har visst rätt lätt att kategorisera folk. "Principer" hos folk som jobbar svart och "[v]i [socialdemokrater] vill göra rätt för oss" - socialdemokrat, vit som snö; jo jag tackar!


Bengt Silfverstrand: Jag har tidigare varnat dig för den här typen av ogrundat misstänkliggörande. Mahamed Ali Abdi har självfallet inte de bevekelsgrunder du antyder.

Nu uppmanas du en sista gång att diskutera med blanka vapen. Ett övertramp till och du stängs av.
-Svartarbete kan bara bekämpas med en aktiv sysselsättningspolitik genom utbildning och kompetensutveckling och satsning på löne- och arbetsvillkor inom den gemensamma sektorn- skola- vård och omsorg, säger Bengt Silfverstrand.

Lever han i verkligheten, som han själv brukar säga? Det är inte löneslavar inom vård, skola och omsorg som brukar arbeta svart. Nej, svartarbete motarbetas bäst med sänkta skatter såklart!


Bengt Silfverstrand: Ja. jag lever i allra högsta grad i verkligheten eftersom jag nästan dagligen träffar de människor som berörs.

Nej det är inte människor inom skol- och vårdsektorn som jobbar svart. Och fortfarande återstår den avgörande frågan. Hur ska vi klara finansieringen av den vårdsektor som kommer att kräva allt större resurser genom att fler och fler längre och längre om inte genom solidarisk fördelning genom skatterna.
Bengt Silfverstrand vill skrämma till tystnad.

Mahamed kan väl tala för sig själv.

Var och en som läser vad Mahamed skrivit ovan, märker nog att han är svag för angiveri, när det gäller svartarbete. (Något som även Anders Nilsson rakryggat protesterade mot för övrigt.) Och har man väl kommit igång med det ena, så ..

"Ingen som har rent mjöl i påsen behöver vara rädd." Det är väl det klassiska argumentet för en stat, som bygger på angiveri, misstänksamhet och rädsla. En stat, som sättet staten före medborgarna. Trodde inte man skulle få läsa sånt i en blogg som stöds av ett demokratiskt parti.

Försvaret har inget att tillägga . . .


Bengt Silfverstrand: Nej, jag skrämmer inte alls till tystnad, men jag tar mig friheten att sätta en gräns för yttrandefriheten vid anklagelser om angiveri.
Äntligen en relevant fråga:

-"Hur ska vi klara finansieringen av den vårdsektor som kommer att kräva allt större resurser [..]"

Samhället kommer att knäa under skattebördan, om skatterna skall stå för allt. Det har nog även den socialdemokratiska ledningen insett. Grundtrygghet via det offentliga, komplettad med valfira tillägg via enskild finansiering. Effektivisering bl a genom nedmontering av landstingens byråkratiska överbyggnad, men även via kortare beslutsvägar inom vården. Är några svar.

Politiken har nått vägs ände snart - mycket snart ..


Bengt Silfverstrand: Vad som är relevant eller inte har du ingalunda någon ensamrätt på att tycka.
Svaret på frågan är självfallet att vi vidhåller den solidariska principen om skatt efter bärkraft - många välbärgade gör inte sin solidariska samhällsinsats idag, då de fått oskäliga skattesänkningar, främst på fastighetssidan.

Och samhället knäar inte alls under någon skattebörda. En effektivisering av den offentliga sektorns byråkrati och överbryggande förvaltningsapparat ställer jag dock helt upp på.

Att däremot politiken skulle ha nått vägs ände är bara uttryck för ett närmast genant demokratiförakt. Tvärtom så har ju det demokratiska systemet såsom det uttrycks av folket i allmänna val avlövats på bekostnad av ökad makt för icke folkvalda s k specialister - alltifrån jurister till ekonomer - vilken senare grupper visar på lika stor spännvidd i åsikter som dem vilka råder inom det folkvalda systemet.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM