TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Vi har inte kunnat ge pensionärerna de skattesänkningar vi önskat, förkunnade Maud Olofsson på centerns kommundagar i Göteborg igår. Med detta uttalande har hon t o m överträffat Fredrik Reinfeldts hycklande och plötsliga omsvängning vad gäller omsorgen om våra
pensionärer.  Uttalandet är ingenting annat än hyckleri i kolossalformat.

Det var nämligen först när stormvarning utfärdades inom pensionärskollektivet som den borgerliga omsvängningen under galgen infann sig. Centern har lika lite som kumpanerna i b-alliansen önskat några särskilda skattesänkningar till pensionärerna. Tvärtom är det de av regeringen medvetet genomförda och ända tills för några dagar sedan av samtliga partier i b-alliansen unisont hyllade jobbskatteavdragen som skapat den växande klyftan mellan yrkesverksamma och pensionärer. Med sitt tårdrypande uttalande försöker Maud Olofsson med andra ord att slå blå dunster i ögonen på folk.

 

Och det var på desperationens väg som centerledaren formade hela sitt tal till partivännerna i Göteborg. Anställningstryggheten ska försämras. Den stat som centern önskar åt Häcklefjäll på alla andra områden än jordbruket ska nu klampa in på arbetsmarknaden och ta över ansvaret från parterna på denna marknad.

 

Skatterna på arbete ska fortsätta att sänkas. En klar motsägelse till att det nu är pensionärernas tur.
Sänkt moms hos frisörer och på restauranger.
Av centerledarens svada i Göteborg kan bara dras ett par slutsatser.
Desperationen och rädslan över att åka ur riksdagen tilltar.
Utrymmet till höger om Reinfeldt är fortfarande ledigt.
Det är Stureplanscenterns program och inte folkrörelsecenterns (på väg mot en folkspillra) som gäller för centern.

Peter Hultqvist (s) har alldeles rätt när han i Aftonbladet igår 5 februari skriver att "Centern sålde landsbygdssjälen för några ministerposter - har ingen roll att spela i svensk politik."

www.aftonbladet.se

www.socialdemokraterna.se

 

Spekulationer tycks fortfarande vara ett kärt ämne för vissa media och bloggare.  Fokus spekulerar just nu över vilka som kommer att bli ministrar i en eventuell rödgrön regering.  Den tiden den sorgen.  Det viktigaste nu är att fokusera på politiken, formulera ett rödgrönt alternativ som tydligt skiljer sig från b-alliansens, och inte minst markerar hur en rödgrön regering tänker angripa de växande klyftorna i det svenska samhället. Hög tid för hårdkörning på temat. ÖKAD JÄMLIKHET!


 Jag måste verkligen säga att jag är otroligt trött på gnället om att pensionärer betalar några hundringar mer i skatt. Några sakfakta:

1. Dagens pensioner betalas av oss som arbetar idag. Det handlar inte alls om "uppskjuten lön".

2. Vi som arbetar i dag betalar inte bara utfasandet av ert pyramidspel till pensionssystem. Vi skjuter även upp lön till VÅR pension. Vi hade nämligen inte samma möjlighet som ni att shoppa och skicka räkningen till våra barn och barnbarn.

3. Vi har inte kunnat kosta på oss årliga löneökningar på mellan tio och tjugo procent och sedan tro att problemen kan devalveras in under mattan.

4. Vi har inte med ovan nämnda politik låtit inflationen löpa amok, fuskat bort våra lånekostnader och förvandla våra hem till guldkantade spekulationsobjekt.

Att vi som nu arbetar har några hundringar mer i avdrag är nog den minsta av orättvisorna mellan generationerna. Redan när ATP infördes påpekade Bertil Ohlin och andra räknekunniga att det inte skulle hålla, vilket visade sig helt med sanningen överensstämmande.

Alla gör sina misstag, och det behöver inte finnas någon illvilja bakom när så sker. Men lägg av att gnälla på era barn och barnbarn. Det var inte direkt något lyckorike ni lämnade i arv.


Bengt Silfverstrand: Tröttheten får stå för dig själv. Det är ingen som tvingat ta del av den.

Fakta sparkar under alla förhållanden. Kombinationen bromsen i pensionssystemet och den stora skatteskillnaden mellan yrkesverksamma och pensionärer gör att inkomstskillnaderna mellan grupperna växer rekordsnabbt. En löntagare som hade samma nettoinkomst som en pensionär 2006 har idag 9 procnt högre inkomst. År 2012 kommer skillnaden att vara hela 22 procent.
Dessutom har det ju framkommit att den "högre skatt" som pensionärerna betalar enbart blir högre om man först räknat bort den del av skatten som betalas av arbetsgivaren.

Vi som arbetar betalar fortfarande över hälften av det vi själva producerar. Till bland annat pensionerade riksdagsmän.

Något om att inte bita den hand som föder en?


Bengt Silfverstrand: Se svar på Ingerös inlägg.
Bengt, jag har undersökt skattetabellerna (tabell 30) för 2006 respektive 2010 för att se om Maud hycklar när hon pratar om skattesänkningar för pensionärer.

Tabellen för 2006 hittar du på http://tinyurl.com/yhdlm4r och tabellen för 2010 hittar du på http://tinyurl.com/ykoobm3.

Så här blev utfallet:

Pension, 10.000 kronor/månad:
2006: 2235 kronor i skatt
2010: 2010 kronor i skatt
SKILLNAD: 225 kronor/månad mindre skatt 2010

Pension, 15.000 kronor/månad:
2006: 3875 kronor i skatt
2010: 3545 kronor i skatt
SKILLNAD: 330 kronor/månad mindre skatt 2010

Pension, 20.000 kronor/månad:
2006: 5525 kronor i skatt
2010: 5187 kronor i skatt
SKILLNAD: 338 kronor/månad mindre skatt 2010

Pension, 25.000 kronor/månad:
2006: 7175 kronor i skatt
2010: 6830 kronor i skatt
SKILLNAD: 345 kronor/månad mindre skatt 2010


Bengt Silfverstrand: Ja men oavsett denna sifferexcercis så kvarstår fakta, nämligen de fakta som redovisas i svaret på Johan Ingerös inlägg.
Tala om svamel. Klart att pensionen är uppskjuten lön.
Vem är det som betalat in pensionen om inte löntagaren. Jag blir så less på detta svammel av konservativa högermänniskor när dom säger att det inte är uppskjuten lön..
Bengt har varit irriterad tidigare när jag svarat på Kjell H. påpekande - men jag tar en ny chans.

När ATP infördes så var det i strid med ett alternativ med premiereservspension. Det var då en stor sak för socialdemokraterna att pensionen inte var uppskjuten lön alltså något som pensionären sparade ihop under sitt arbetsliv. Pensionen som betalades ut ett år betalades i sin helhet in av samma års skattebetalare. Så lades det till de berömda AP-fonderna för att utjämna eventuella svackor. Så blev det uppenbart att detta system inte höll. Pensionsrefomen kom som delvis ändrade systemet - inte helt.

Då byter socialdemokraterna ogenerat ben och påstår att dagens pension är lön som pensionärerna avstått.

Inte ens en så erfaren riksdagsman som Bengt vet om detta. Hur skall vi kunna tänkas överlämna regeringsmakten åt ........fyll här i med de omdömen som ni ger på nuvarande regering.

Som lördagsnöje kan ju Kjell fråga Bengt om det jag skriver är fel och om vad hyckleri står för.


Bengt Silfverstrand: Pension är uppskjuten lön, ingen tvekan om saken. Se i övrigt svar på Johan Ingerös inlägg.
Ja Kjell, vi kan alla tröttna på olika saker. Själv är jag oerhört trött på folk som utan att redovisa en enda siffra eller leverera ett enda argument slår fast att alla andra har fel för att det helt enkelt ÄR så.
Bengt Silfverstrand: Siffrorna är redovisade och talar sitt tydliga språk. Pensionärer beskattas hårdare än yrkesverksamma. Denna realitet tycks också nu äntligen ha nått regeringskansliet, även om de inte har kurage nog att avskaffa den totala skillnaden.
I arbetsgivaravgiften ingår t.ex allmän löneavgift med 7,49 procent

Den regleras i SFS 1994:1920 (lagen.nu • Riksdagen) och räknas som del av arbetsgivaravgiften (egenavgifter för egenföretagare).
Skatten kallas avgift, men tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringsystemet. Avgiften ingår inte heller i de så kallade socialavgifterna.

VARFÖR betalar inte pensionärer denna. Är det en "arbetarskatt" ?


Bengt Silfverstrand: Detta saknar relevans i sammanhangt.

Johan låtsas som att han står för sakliga fakta. Dessutom är han trött på att andra inte redovisar några siffror.

1. Min fru och jag betalar som pensionärer enligt en skatteskala, som högeralliansen konstruerat på egen hand, 28 500 kr mer i skatt detta år än en löntagare med motsvarande inkomst. Detta kallar Johan för "några hundringar mer i skatt. Johans uttalande är lika mycket fusk som Reinfeldts statistik och Littorins examen.

2. De socialdemokratiska regeringarna under tolv år förbättrade statens finanser. Nu förstör högerregeringen medvetet samma finanser. Delar ut pengar, som man inte har. Detta försämrar vår gemensamma välfärd för lång tid framöver.

3. Jag är mer oroad över 2) än 1).
Ingvar :

1. Du inser väl att med S hade du som pensionär betalat samma skatt som du betalar nu, den har inte höjts för pensionärer, den är oförändrad (t.o.m sänkt lite för en del). ?

2. Du inser väl att du slipper betala t.ex den allmänna löneavgiften på 7,49 procent av bruttolönen som en arbetare betalar ?
Bengt Silfverstrand: Kvarstår fakta att inkomstskillnaderna mellan pensionärer och yrkesverksamma ökat. Se svar på Ingerös första inlägg ovan.
Johan Ingerö

Ja du har ju inte redovisat något själv vad jag kan se..

Men du verkar ju vara en proffstyckare som bara tycker och inget mera.

Erik Eriksson

Du glömmer att räkna in alla fördyringar som folket fått
så en pensionär har fått stora försämringar sedan 06


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM