TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den borgerliga alliansregeringen blir för varje dag som går alltmer desperat. Nu tvingas man krypa till korset och underkänna sin egen politik. Senaste exemplet på omvändelse under galgen är den folkpartistiske riksdagsledamoten Carl B Hamiltons desperata utspel i DN idag.
”Pensionärerna kan kompenseras fullt ut”, säger han. Det finns enligt Hamilton tillräckligt mycket pengar i statskassan 2011 för att sänkningen av de statliga pensionerna 2011 ska kunna kompenseras.
Has’t du mir gesehen – som det klassiska tyska uttrycket lyder. På svenska ungefär – har du sett på maken. Först gömmer sig b-alliansregeringen bakom den blocköverskridande pensionsuppgörelsen som innebär att den s k bromsen leder till sänkta pensioner, vilket i sin tur är en följd av utvecklingen på börsen. Sen säger man att jobbskatteavdraget medvetet tillkommit för att gynna yrkesverksamma på sjukas, arbetslösas och pensionärers bekostnad.

 

Sen blåser det upp en storm på grund av att alltfler människor nu kommit till insikt om att regeringens politik är djupt orättvis.
Då blåser b-alliansregeringens olika företrädare ”gevär i hand reträtt.”
Men de gör det under diverse krumbukter. I söndags fick vi inga tydliga besked om när pensionärernas skatt ska kunna sänkas. I dag fredag finns det plötsligt utrymme, men fortfarande kvarstår faktum att
det ska skilja i skatteuttag mellan yrkesverksamma och pensionärer. Pensionärsskatten kommer, om borgarna får fortsätta i regeringsställning, fortfarande att vara högre än skatten för yrkesverksamma. B-alliansen vägrar sålunda erkänna att pension är intjänad lön.

 

I verkligheten så ökar b-alliansens politik klyftorna i det svenska samhället. Mer än 70% av skattesänkningen tillfaller den halva av befolkningen som har högst inkomster. Inkomstklyftorna i Sverige är i dag de största sedan SCB:s mätningar började 1975. Jobbskatteavdraget kommer att bidra till att dessa klyftor ökar ännu mer. Det är därför fullt relevant att beskriva jobbskatteavdraget som en ”pensionärsskatt”, en skatt på sjuka och en skatt på arbetslösa. Genom att beskatta olika typer av inkomster olika, bidrar jobbskatteavdraget till att undergräva den generella välfärden.Har Sverige nyligen avskaffat de dolda löneskatterna på arbetsinkomster?

Arbetsgivaravgifter/socialavgifter/egenavgifter, du vet. De där dolda skatterna som jag brukar nämna när ni väljer att "glömma" dem.

Du (och fler med dig) tar bara hänsyn till HALVA skatten på arbete när ni påstår att löntagarna skulle betala lägre skatt än pensionärer.

Men om man upprepar felaktigheter tillräckligt många gånger så blir lögnen till slut sanning eller hur?

Vad gäller skatten på pensioner så har ni själva orsakat problemen genom att införa (fiktiv) beskattning av pensioner.


Bengt Silfverstrand: Nej, självfallet har vi inte lyft bort dessa avgifter eftersom de ingår i ett system som fortfarande bygger på en solidarisk finansiering av våra trygghetsreformer. Jag har dock förståelse för att en person som du, som befinner dig på betryggande avstånd från det svenska samhället och den svenska solidariska samhällsmodellen har en smula svårt för att fatta detta.
Om orosmolnen på din politiska himmel är att klyftorna är större än de var 1975, och att dessa klyftor orsakas av att människor får behålla en större del av vad de själva producerat, så borde väl den självklara lösningen vara att höja marginalskatterna till 1975 års nivåer?

Men med tanke på de fallande vinster som den politiken orsakade, är det verkligen rätt väg?

Om högproduktiva människor tillåts behålla en större del av vad de själva producerar, kommer de att producera mer. Vilket kommer alla i samhället till del. Resurserna omsätts för att skapa ännu större vinster vilka i sin tur omsätts.

Det är en positiv spiral, som fortgår så länge som de högproduktiva fortsätter göra lönsamma innovationer, investeringar och affärer.

Men du kan inte bedriva någon fördelningspolitik av ett överskott, om inte folk faktiskt genererar ett rejält överskott. Ska man leva på att beskatta folks intäkter vill det till att folk har höga intäkter till att börja med.


Bengt Silfverstrand: Som Wilkinson och Picket med sin bok "Jämlikhetsanden" - med en massiv bevisföring i form av vetenskapliga fakta visar så är ökad jämlikhet det säkraste sättet att skapa rättvisa och harmoni i ett samhälle. Ditt resonemang faller på hälleberget.
Magnus Rubensson

Arbetsgivaravgifter/socialavgifter/egenavgifter är som det står en avgift och inte en skatt.
En pensionär kan ju knappt bli arbetslös eller sjukskriven. Och det är det som täcks av avgifterna..
Tack Kjell Hedman för info.

De extra cirka 30 procenten som belastar löntagarens lönesumma är alltså INTE att betrakta som en skatt.

Intressant. I teorin förklarar det en hel del.

Jag betalade annars både socialavgifterna och skatterna i en och samma klumpsumma. Till Skatteverket. På samma inbetalningskort.

Vari ligger skillnaden mellan en "skatt" och en "avgift"?
Kjell:

I vårt land erhåller en anställd ersättning som kallas lön.

I vårt land bokför alla företagare och offentliga verksamheter löner under begreppet lönekostnader.

På kontot lönekostnader förs in nominella lön, det vi kallar för lön, plus avgifter som hänför sig till att arbetsgivaren har en anställd och betalar lön till denne. Alltsamman kallas lönekostnader.

lön + 35 procent = lönekostnad för företaget.

lön minus runt 30 procent = nettolön till den anställde.

Om man istället hade bruttolön minus 35 procent och därefter -minus 30 procent så blir nettolönen densamma.

Varför är de de 35 procenten arbetsgivaravgiften i alla era diskussioner inte betraktade som del av lönekostnad eller bruttolön utan bara betraktade som en belastning av arbetsgivaren.

Ett svar tror jag är att om ni erkände att arbetsgivaravgiften är en belastning av den nominella lönen då blir hela belastningen av en arbetsinkomst 30 procent + 35 procent i skatt. Pensionären däremot betalar på sin pension bara runt 30 procent.


Bengt Silfverstrand: Om man anser att sociala avgifter är en belastning, ja då har man totalt missuppfattat begreppet solidarisk finansiering av välfärden. Känner du verkligen inte till att arbetsgivaravgifterna finansierar delar av vårt sociala trygghetssystem?
Jag är + 60. Bengt S skriver om hög inkomst. Kan jag få svar på vilken summa som avses med detta? Äger jag ett hus som ökat med flera hundra %, så måste jag väl vara välbeställd?

Och hur många andra i landet som byggde för kanske 40-50 år sedan måste vara mångmiljonärer. Ska vi straffbeskatta dom för att ha fräckheten att äga ett hus som är värt många miljoner.

Bengt S skriver om desparation. Jag har varit småföretagare i många år och under s-ledningen fått pålaga efter pålaga med avgifter. Och inte ha de sociala nätverket som andra har. Men nu kan man tala om valfläsk, då helt plöt(s)ligt ska man göra det bättre för "de små". För mig inte ett dugg trovärdigt.

Jag förväntar mig inget snällt svar, för som vanligt får man väl en utskåpning för att jag inte har Bengt S uppfattning.


Bengt Silfverstrand: Det här inlägget handlar om hur den sittande b-alliansen först hävdar att jobbskatteavdragen skapar ökad rättvisa och fler jobb. När det sedan visar sig att orättvisorna i stället ökar med detta avdrag, samtidigt som de nya jobben uteblir, byter de fot och lovar åtminstone vissa skattesänkningar för att minska klyftorna mellan pensionärer och yrkesverksammma.

Det vore bra om du läste inläggen innan du började polemisera mot något som dessa inlägg inte gäller.

Att tala om att finansiering av välfärden i form av sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, pensioner och andra socila åtaganden är straffbeskattning visar bara på en så skriande okunnighet att man trodde att denna inte längre fanns i en upplyst demokrati som den svenska.

Skatter och avgifter är sannerligen inga pålagor så länge de används för att skapa trygghet i välfärden och till att utjämna klassklyftor.

Du får givetvis ha vilken uppfattning du vill, men det vore ju bra om du förankrade den i den verklighet vi lever i.
Tycker ni ska gå in och läsa vad arbetsgivaravgiften är för något och vad den är till för så kanse ni förstår varför den betas in...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_arbetsgivaravgifter
Jag trodde, att en person som använder sina 26 år i riksdagen som argument skulle fatta att 'belastning' är en term för att kostnaden för arbetsgivaravgiften debiteras kontot för lönekostnader.


Bengt Silfverstrand: Ja det förstår jag förvisso, men det har ingenting med diskussionen om borgerlig desparation inför verkligheten att göra.
Kjell H.:
Jag tog ut pension när jag fyllde 60 och då ville jag minska min arbetsgivaravgift med det procenttal som angavs som avgift för ålderspension. Skatteverket svarade med ett humoristiskt skratt att det gick inte därför de procentsatser som uppgavs var angivna i 'pedagogiskt syfte'. Hela arbetsgivaravgiften går in i statskassan och fördelningen sker sedan i budgetarbetet.


Bengt Silfverstrand: Håll dig till ämnet.
Det är alltid en utmaning att debattera med Bengt Silfverstrand.

Hans övertygelse går verkligen inte att ta miste på. Detta är en av de bästa och mest lärorika S-bloggarna, det är nästan så man önskar att man upptäckt den tio år tidigare... det hade kanske besparat oss båda en del huvudbry. :)

Oavsett om arbetsgivaravgiften ska räknas som skatt eller inte, så konstaterar jag att jag hade INTE råd att ha firman kvar i Sverige. Inte en chans. 400 000 i omsättning, jag fick en skatteräkning på över 250 000.

Det håller inte. Några andra pengar hade jag inte. Men försörjningsansvar för tre barn. Det var inte bara jag som skulle leva på nettot.

Beräkningarna tydde på att vi skulle klara ribban i England. Detta visade sig också stämma. Idag är verksamheten reparerad och det har till och med blivit ett jobb till. Trots lägre skattebelastning, så levererade vi totalt sett in MER pengar i UK 2009 än i Sverige 2004.

Klart bättre att ha jobb i England än att gå ofrivilligt arbetslös i Sverige.

Bengt och (S) vill höja skatten på arbete. Jag säger att de biter sig i svansen om de gör det. De kommer bara att köra ännu fler småföretagare på porten och intäkterna kommer att sjunka.


Bengt Silfverstrand: Om ditt påstående att du inte har råd att ha firman kvar i Sverige, så skulle det förekomma massflykt av företagare från Sverige. I själva verket är det svenska företagsklimatet omvittnat gott. Den enda förklaringen till din flytt till Storbritannien torde därför vara att du inte är beredd att solidariskt vara med och bekosta den svenska välfärden, som fortfarande i ett internationellt perspektiv är relativt väl fördelad, även om ojämlikheten har ökat kraftigt det senaste decenniet.

Socialdemokratin vill inte generellt höja skatten på arbete. Vad det handlar om är att ha ett skattesystem som fördelar efter bärkraft. Och i valet mellan att slå på sjuka, arbetslösa och pensionärer är självfallet en viss skattehöjning att föredra. Storleken och fördelningen av denna kan fastställas först när överblick över det statsfinansiella läget föreligger. Besked om detta kommer från såväl b-regering som den rödgröna oppositionen i samband med att regeringens vårproposition läggs fram i april.
Per Kjellén

Jag vet ju inte vad för pension du tagit ut vid 60 men jag har avtals pension som jag får mellan 60 och 65
och det är klart det måste betalas arbetsgivaravgifter på den annars skulle jag ju få dålig pension vid 65
så det är ju inte så konstigt det hela.
Kjell
Jag tog ut ATP vid 60 men fortsatte att arbeta till 65. På arbetsinkomsten fick jag betala arbetsgivaravgift men detta påverkade inte min pension. Förtida uttag bestämdes vid uttagande och inga nya pensionspoäng kom in.
Kjell Hedman skriver : "Arbetsgivaravgifter/socialavgifter/egenavgifter är som det står en avgift och inte en skatt.
En pensionär kan ju knappt bli arbetslös eller sjukskriven. Och det är det som täcks av avgifterna.. "

Men JAG kan bli arbetslös/sjuk (är egenföretagare).
Jag betalar dessa "avgifter". Är JAG försäkrad ?
NEJ, för mig är detta en ren straffskatt.Bengt Silfverstrand: Om man uppfattar skatter och avgifter avsedda att finansiera välfärden i form av trygghetsförsäkringar, pensioner o.dyl, ja då befinner man sig ljusår från verkligheten.
Jonny Disenfeldt

Det beror ju på om du är med i en arbetslöshets kassa
Arbetsgivarna har ju egen kassa liksom arbetstagarna har egen.
Kjell H :

Tja, det fungerar ju inte i praktiken om man måste lägga ner sitt bolag och inte kan lägga det i malpåse medans man är arbetslös.

Vem betalar de första veckorna av min sjukledighet ?
Min arbetsgivare ? Men det är ju jag själv , och jag är ju sjuk ...

Vem ger mig 80 eller 70% i ersättning ? Ingen, i bästa fall får jag 40% ., men jag betalar som om jag skulle få ersättning som alla andra...

Vem ger mig föräldraledighet ? Jag själv. Samma tak slår till med dålig ersättning, jag kan inte sluta arbeta , då förlorar jag mina kunder ... har du någon reserv att ta fram åt mig som arbetar vidare åt mig ?

Enligt vad jag förstått har S några försag på gång för att lösa ensamföretagarnas problematik i och med att de i praktiken står utan skydd, det är bra, ska bli intressant att se vad man har att komma med. Det kan ju i alla fall inte bli sämre än vad det är i nuläget.Bengt Silfverstrand: Eftersom du uppenbarligen svävar i det blå när det gäller socialdemokratisk politik så rekommenderas du att gå in på partiets hemsida, där du får klara upplysningar om hur partiet ser på bl a småföretagarnas situation.

http://www.socialdemokraterna.se
Vad gäller ensamföretagare så såg jag precis att det lagts förslag om att sänka kravet på aktiekapital till 50 000 kronor.

Det vore bra i så fall. En sänkning till 50 000 öppnar upp vissa möjligheter även för vanligt folk med normal ekonomi att ha den ENDA företagsformen som är någorlunda rimlig, med separering av företag och anställd, nämligen AB.

Aktiebolag är en nödvändighet för att du ska kunna skapa en riktig anställning, där ARBETSGIVAREN (aktiebolaget) betalar arbetsgivaravgifterna och där arbetsgivaren är helt skild från den anställde personen.

Enskilda näringsidkare har inte den möjligheten och det finns ingen separat arbetsgivare. Personnumret är samma som organisationsnumret. Skatteeffekterna kan bli väldigt märkliga eftersom alla intäkter beskattas som lön, till högsta möjliga skatt. Vikarier finns förstås inte (vid sjukdom). Men dubbel skatt ska betalas.

Jag kan inte hålla med Sven Johansson angående svartjobb. Det är ingenting som är hållbart i längden.

Jag ser inte poängen med att ha så extremt höga skatter på arbete att man indirekt gör svartjobb lönsamt samtidigt som riktiga arbetstillfällen i nya småföretag till stor del elimineras.


Bengt Silfverstrand: Det är möjligt att en sänkning av aktiekapitalet för ensamföretagare kan vara en framkomlig väg. Och detta torde knappast vara ett kontroversiellt förslag ur politisk synpunkt. Viktigt är dock att aktiebolagsformen inte missbrukas för ekonomiskt tvivelaktiga och rent brottsliga syften.

Några extremt höga skattr på arbete förekommer inte. Och glöm inte bort skatternas syften. De behövs för att klara välfärden. Kräver man skattesänkningar är man för trovärdighetens skulle också skyldig att tala om vilka sociala nyttigheter som är onödiga och kan dras in.
Du läste fel Bengt, jag skrev ju att jag var ÅOSITIV till att S har på gång något för småföretagare, det är mycket välkommet för att förbättra tryggheten för denna grupp.

Lägre aktiekapital är farligt tror jag, det kan ge ökad ekonomisk brottslighet.

Vad gäller skatter :

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/
Bengt Silfverstrand: Då är vi överens på dessa punkter. Däremot behöver du inte göra dig besvär med att i fortsättningen lägga in länkar till rena och skära partsinlagor. De s k Ekonomifakta du hänvisar till är sammanställda av Svenskt Näringslivs propagandacentral.
Det som jag alltid undrat över i arbetsgivaravgiften är

allmän löneavgift med 7,49 procent

Vad är det ?
Vad jag sett står det bara :

Den regleras i SFS 1994:1920 (lagen.nu • Riksdagen) och räknas som del av arbetsgivaravgiften (egenavgifter för egenföretagare).

Skatten kallas avgift, men tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringsystemet. Avgiften ingår inte heller i de så kallade socialavgifterna.

Om man inte har råd, så avfärdas man som osolidarisk... tack för den... :)

Nej, jag hade inte råd. Jag är inte lika rik som du, Bengt.

Bengt, det har nu gått upp för mig att din modell är felfri. Den har inga som helst brister.

Samtidigt erkänner jag gärna att det fanns mängder av fel och brister i min firma. Mycket som jag borde gjort annorlunda. Kanske man skulle avstått helt?

Du kanske kan informera mig om vad som är lämplig och solidarisk åtgärd när man:

1) åkt på en kvarskatt som man av diverse anledningar inte lyckas betala

2) lagt ner firman pga att den inte får in tillräckligt med pengar för att reglera skulden under (1)

3) varit på arbetsförmedlingen utan att hitta något alternativt jobb

4) saknar a-kassa (egenavgift + skatt räcker alltså inte...)

5) fått veta att 45-åriga exföretagare inte är särskilt "anställningsbara"

6) insett att det INTE är någon bra idé att låna mer pengar, högst tveksamt om man ens skulle få lån

Vad ska man göra i det läget, menar du? Jag vill väldigt gärna veta vad du anser är korrekt åtgärd.

Mvh
Magnus R


Bengt Silfverstrand: Detta är ju bara rena och rama gnället. Någon rikedom står jag verkligen inte för. Och om du inte tyckte dig finna tillräcklig framgång som företagare i Sverige och därför tog tillflykten till Storbritannien, så är det din sak och ditt ansvar. Det står i frihetens högborg Sverige var och en fritt att lämna denna högborg. Men kom bara inte att påstå att den syn du har på Sverige och företagsamheten har någon större förankring i det svenska samhället. Ty hade så varit fallet så hade Sverige sannolikt varit tömt på företagare. Och så är det ju inte alls.
@Magnus Rubensson
Jag försöker lista ut vad du vill ha ut av din kommentar... Varför skulle Bengt Silvferstrand kunna ge något svar på hur du ska lösa din situation?

Jag menar inget personligt med detta men du verkar ha drivit ett misslyckat företag. Nu när det har gått åt skogen så skyller du det på..skatterna? Det är visserligen höga skatter i Sverige, men när man läser din text så verkar det snarare vara du som har misslyckats med hela företaget.

Det tycks mig som att du menar att du är en solidarisk person. Du var inte med i a-kassa...det är ungefär som att säga att en arbetare som inte är med i a-kassa eller facket är solidarisk. Solidarisk för mig innebär att man samarbeta och hjälper varandra hela tiden, oavsett vad. Och inte bara gå med i facket när det är uppsägningar på gång etc.

Och vad ska du göra nu? Gå med i a-kassan och begär ut det lägsta beloppet. Jag är inte säker på hur det är för egenföretagare, men vanliga arbetare kan få ut det minsta beloppet även om de inte har varit medlemmar i ett år. Egenavgifterna har du inte mycket till val över. Men att vara med i a-kassan (och eventuellt fack) är det enda sättet du kan aktivt visa din solidaritet på.

För övrigt har jag svårt att tro på att exföretagare skulle vara svår anställda.
Tack Tommy för svaret som innehöll den sista pusselbiten jag behövde.

Allt det där hände för över fem år sen. Idag är det mesta reparerat.

Kanske det mest rakryggade är att helt enkelt erkänna att: "ja, då var det kanske fel på verksamheten trots allt".

Så måste det vara.

Det första jobbet som jag hittade efter den där historien med firman var ett jobb i England och jag tog det.

Bengt har varit mer än generös med att ge mig utrymme på sin blogg. Jag ska verkligen försöka att inte belasta honom mer nu.

Mvh
Magnus R


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM