TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är naturligtvis illa nog att landets statsminister far med osanning när det gäller sysselsättningen. Men på sätt och vis ännu mera illavarslande är hans senaste rent hycklande utspel att sänkning av skatten för pensionärer går före ännu ett jobbskatteavdrag.

För det första försöker landets statsminister smita förbi det uppenbara faktum att det är redan genomförda jobbskatteavdrag som skapat de vidgade ekonomiska klyftorna mellan yrkesverksamma och pensionärer.

 

För det andra anser han fortfarande att pensionärer ska betala mer i skatt än yrkesverksamma. Varken Reinfeldt eller någon annan i b-alliansregeringen har lovat att utjämna skillnaderna.

 

För det tredje har jobbskatteavdraget blivit en rejäl flopp när det gäller att skapa nya jobb.Hej Bengt!

Jo, Högerledaren har vaknat till och ser nu, att allians-politiken börjar att få besvär med sina floppar:
- Ministrar som floppar i början av regeringsperioden;
- Skatteutspel som mest gynnade de redan rika;
- Jobbskatteavdrag som skulle minska arbetslösheten;
- Arbetslöshetssiffror som man tydligen inte visste om.

Ja, det är några exempel.
Valet närmar sig.
Stor-Stockholms väljare börjar tydligen att vakna!
Därför måste skynda sig (med valfläsk!)

Hälsningar
C G


Bengt Silfverstrand: Ja, och förhoppningsvis är det flera än Stockholmarna som är beredda att permittera nuvarande borgerliga regering.
Förmodligen finns en baktanke om detta med sänkt skatt för pensionärer.

Man kommer sänka för en del för övriga kommer ingen sänkning. Därmed splittras pensionärer som grupp och det tänker han vinna politiska poänger på.

EX, För odligen tänker han inte ge de med tills vidare sjukersättning eller det som tidigare kallades förtidspensionärer sänkt skatt, därmed splittar han pensionärerna som grupp.

Så jag hoppas verkligen inte folk går på Reinfeldts bluff.

Skattesänkningen kan dessutom bli oerhört liten-
Han kan sänka den med en krona på helåret.
i princip. Därmed är löftet uppfyllt.

Han är farlig Reinfeldt förmodligen Sveriges farligaste man.


Bengt Silfverstrand: Nej jag tror faktiskt inte att det är någon baktanke. Snarare än rak tanke som också b-regeringen tidigare uttryckt nämligen att de verkligen tycker att pensionärer ska betala mer skatt än löntagare, eftersom de, enligt b-regeringens uppfattning, inte är produktiva.
"hycklande utspel att sänkning av skatten för pensionärer går före ännu ett jobbskatteavdrag."

Exakt VAD består hyckleriet i ?
Han beskriver sin kommande allianspolitik...
Är det inte BRA att han ger klara besked ???

Om de nu är en flopp så antar jag att om S får makten så kommer alla steg att tas bort och ni återställer arbetarnas skatter till samma gamla nivå de var innan jobbskatteavdraget infördes ?


Bengt Silfverstrand: Hyckleriet består i att Reinfeldt och hans tennsoldater i regeringen i ena ögonblicket deklarerar att jobbskatteavdraget är tillkommet just för att gynna löntagare ur skattesynpunkt på pensionärernas bekostnad, men i nästa stund under galgen tvingas avisera någon form av skattesänkning även för pensionärer. Dock är man tydligen beredd att genomföra det fjärde steget i jobbskatteavdraget. Och då blir ju hyckleriet fullständigt.
Du får faktiskt förklara detta närmare för jag förstår inte. På vilket sätt ljuger och hycklar Reinfeldt om pensionärernas skatt?

För det första har han väl aldrig stuckit under stol med det faktum att jobbskatteavdraget enbart riktat sig till arbetare och inte till pensionärer. Däremot har han havdat att avdraget gynnar alla genom att det bidrar till fler i sysselsättning. På vilket sätt har Reinfeldt försökt smita ifrån det faktum att pensionärer och arbetstagare har olika skattenivåer?

För det andra har han väl inte heller påstått att skatten ska sänkas så att pensionärernas skatt blir likvärdig med arbetstagarna?

För det tredje får du gärna utveckla hur du anser att regeringen misslyckats med att skapa jobb. Om vi tittar på statistiken ser i att sysselsättningsgraden är lika stor eller större än den var under högkonjunkturen 2005-2006 ända fram till februari i fjor. Sedan dess har den ändå inte sjunkit till något mer än en procent under, trots att vi haft den värsta ekonomiska krisen på närmare 80 år.


Bengt Silfverstrand: Se svar på ovanstående inlägg.

Att regeringen misslyckats med sina löften om att minska utanförskapet är väl uppenbart. Detta utanförskap har ökat med 70.000. Och som bl.a. KI konstaterat går det inte att utläsa några sysselsättningsbefrämjande effekter av jobbskatteavdraget.
Om skatt på arbete inte har någon betydelse för antalet arbetstillfällen hur skall då det omfattande utnyttjandet av ROT-avdraget förklaras?


Bengt Silfverstrand: Rot-avdraget tillkom ursprungligen som en konjunkturstimulans för att befrämja byggnation. I så måtto har bidraget också varit motiverat och skapat en del jobb.
Tyvärr må jag säga så hycklar även sossarna med sänkt skatt för pensionärer.
man tänker nämligen inte ge sänkt skatt för förtidspensionärerna.
dessa har dessutom bara 64% i ersättning.
Samtidigt så tänker man höja a-kassan till 80% under hela arbetslöshetstiden.
låta sjukpenning under hela sjukdomsperioden vara 80%

Men förtidspenisonärer dessa är en grupp de
tänker blåsa.

Jag gillar inte det det hyckleriet får de faktiskt förklara.


Bengt Silfverstrand: Nej, socialdemokraterna hycklar verkligen inte när det gäller sänkt skatt för pensionärer.

För det första har man klart utlovat ett första steg på vägen mot likvärdig beskattning redan vid regeringstillträdet. Att man sedan inte på rak hand och utan ekonomisk överblick kan utlova när exakt resten ska återställas ligger väl i sakens natur.

Om vi ska återta regeringsmakten måste vi vara trovärdiga och inte strö omkring löften som det sedan inte går att uppfylla.
NOTIS. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) säger att i moderaternas förhandlingsposition inför tillägget till den sista statsbudgeten för mandatperioden så ska pensionärerna gå först. Det ger en skev bild av att begreppet ”först” skulle handla om vems röster man är beredd att köpa, först. Må så vara, det är hedervärt att statsministern efter tre års konsekvent ökning nu vill minska gapet mellan löntagare och pensionärers inkomstbeskattning.

Inte desto mindre slås man av hur det så sent som i söndags var en absolut sanning i Reinfeldts värld att det bästa man kan göra för landets pensionärer är att sänka inkomstskatten för löntagare. Detta resonemang underkänns alltså av samma person tre dagar senare.

Men ännu roligare är att Reinfeldt så sent som i förra veckan skulle prioritera skattesänkningar för anställda i välfärdssektorn. De skulle gå först. Men innan sjuksköterskorna går först ska pensionärerna gå först och få sänkt skatt. Och en gratis resa till månen i en magisk glassbil. Allt åt alla.
Reinfeldts näsa blir bara längre och längre av allt ljug.


Bengt Silfverstrand: Ja, synd att Astrid Lindgren inte lever. Ty då hade hon kunnat skriva en ny variant på sin berömda Pomperipossasaga. Sagan om Fredrik med den långa näsan.
Men snälla du, sjuksköterskorna har fått en rejäl skattesänkning redan just tack vare jobbskatteavdraget.

Exempel :

Sjuksköterska 27 200 +1 734:- / månaden mer i fickan.

Reinfeldt har levererat till folket, leveransen var rejäla skattesänkningar till arbetarna.

Nu lovar han att leverera till pensionärerna i nästa steg.

Vad tror du Mona levererar tillsammans med Ohly ?

Vem har trovärdighet ?


Bengt Silfverstrand: Detta är en sidan av myntet ja. Men den andra är att skattesänkningarna har fått betalas för lånade pengar och genom försämringar av arbetslöshets- och sjukförsäkringarna.

Regeringen tar med ena handen och ger till vissa med den andra - främst dem som redan har det gott ställt. Den politiken har sammantaget lett till att utanförskapet i Sverige ökat.
Du skriver , citat "...Hyckleriet består i att Reinfeldt och hans tennsoldater i regeringen i ena ögonblicket deklarerar att jobbskatteavdraget är tillkommet just för att gynna löntagare ur skattesynpunkt på pensionärernas bekostnad..."

Kan du ge mig en källa till när / var Reinfeldt sagt detta eller ljuger du ? Det var inte vackert....


Bengt Silfverstrand: De bästa källorna är regeringens egna dokument. Man har vid ett flertal tillfällen deklarerat att jobbskatteavdraget tillkommit för att gynna förvärvsarbetande, med tyngdpunkten på de bättre ställda. Mer än 70 procent av skattesänkningen tillfaller den halva av befolkningen som har högst inkomster. Inkomstklyftorna i Sverige är idag de stösta sedan SCB:s mätningar började 1975. Och jobbskatteavdraget kommer att bidra till att dessa klyftor ökar ännu mer.

Läs på Disenfeldt - innan du ger dig in i debatten i fortsättningen.
Det stmmer sänkt skatt för pensionärer, sedan är det delvis sagt att skatten ska bli lika på lika inkomst oavsett vilken inkomst det handlar om.
Men det som planeras är sänkt skatt för pensionärer men inte för förtidspensionärer, sjuka, arbetslösa,
Istället tänker man höja a-kassan för hela arbetslöshetsperioden till 80%
sjukpenning likaså.
Däremot förtidspensionerade verkar lämnas helt utna någon som helst ekonomisk förbättring de hamnar tvärom ännu sämre till ekonomisk.
Så är det.
Sedan har du helt rätt i att pensionärerna är högprioriterade och ska få sänkt skatt med målet att pensionärer inte ska skatta mer än löntagarna på lika inkomst. Detta ska ske i steg med sänkt skatt.


Bengt Silfverstrand: Bäste Bertil. Det är mycket som en rödgrön regering måste ta itu med när den vunnit höstens val. Alla borgerliga försämringar kan inte återställas omgående. Rom byggdes som bekant inte på en dag.
Svar till Jonny Disenfeldt:

Sjuksköterskan har visserligen fått sänkt skatt på inkomsten. I gengäld så urholkas kommuners och statens ekonomi vilket gör att utrymnmet till lönehöjning eller bibehållen reallön minskas
Risken är stor att det sjuksköterskorna fått i sänkt skatt blir som "att pinka i byxorna det värmer ett tag sedan kommer kylan."

Reallönen lär försämras så jobbskatteavdraget inte blir värt nåt, därmed så är typ sjuksköterskor förlorare
i.o.m socialförsäkringar är försämrade och reallönerna
tär från jobbskatteavdraget.

Om skatt i ena änden sänks som ger mer i plånboken och mindre skatter inkommer
så är det ett nollsummerspel. Men förmodligen så är det värre både sänkt lön och dåliga socialförsäkringar är det som blir effekten.

Gäller självklart arbetarklassen i stort. Däremot högavlönade och förmögna de är vinnare.
Bengt Silfverstrand: Rätt så Bertil!
Svar till Jonny: som skriver:

"Om de nu är en flopp så antar jag att om S får makten så kommer alla steg att tas bort och ni återställer arbetarnas skatter till samma gamla nivå de var innan jobbskatteavdraget infördes ?"

Det får vi hoppas det blir.
Skatten ska vara lika på lika inkomst , så långt det är möjligt. Däremot borde progressiviteten öka så höginkomsttagare får betala mer i skatt och lågavlönade mindre.

Det viktiga är att borgarna stoppas från makten.


Bengt Silfverstrand: Just precis!
Bengt skriver som svar till mig:
"Om vi ska återta regeringsmakten måste vi vara trovärdiga och inte strö omkring löften som det sedan inte går att uppfylla. "

Håller helt med, alliansen är inte trovärdig. Reinfeldt slingrar sig hit och dit och retoriken är definitivt inte trovärdig. Det börjar även folket inse.

Jag ville bara omtala att de med det som tidigare kallades förtidspension inte är medtagan i den skattesänkning som är tänkt ska gälla pensionärer.

Det kommer många med förtidspension bli besvikna på i.o.m dessa räknar sig som pensionärer.
och blir även så kallade.

Dock bör ändå dessa rösta på sossarna för de gynnas inte av den politik som borgana tänker fortsätta med nämligen skattesänkningar för välbetställda.

Det tänker ju sossarna bryta vilket i sig ger dessa förtidspensionärer att klyftan inte ökar, och att de dämed får chans till skattesänkningar längre fram.

Så sossarna ska även förtidspensionärer rösta på.
det måste de inse.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, men som jag skriver ovan. Alla borgerliga misslycknden kan inte rättas till omgående.
Svar till Jonny: Alliansen har levererat det håller jag med om.
Rika har blivit rikare de som tidigare hade det bra har fått ännu mer i plånboken.

Arbetarklassen de har även de fått mer i plånboken men till priset av försämrade pensioner på ålderns höst. försämrade sjukförsäkring a-kassa. Men till priset av höjda avgifter .

Du själv Jonny tillhör inte arbetarklassen , du tillhör de framgångsrika och gynnas mångfallt av borgarnas politik. Jag tycker dock du borde visa lite empati för alla som är förlorare.
Eller är du också av den sorten som struntar i dessa.?

Att du därmed inte visar förståelse och empati för alla som är förlorare är det samhälle som främst borgarna vill skapa.
Egoismen och jagtänkandet.

Sjuka, arbetslösa, ja t.o.m pensionärer är stora förlorare med den politik högern driver.
man visar en nonchalans mot dessa grupper som är skrämmande.

Självklart är det populistiskt att komma med löften om skattesänkningar.
alla vill självklart inte betala skatt.
Men en med lite bak pannbenet inser att skatter är till för oss på annat sätt.
och det vill folket ha., Skulle var och en betala för alla de försäkringar som ingår via den gemensamma skatten.

Så skulle massor av människor inte ha råd med det.
Endast ett övre skikt i samhället skulle vara vinnare
och ha fullständiga skydd.

Sådant sker redan Direktörer har fallskärmar, pensionsavtal och liknande utan att de behöver lägga en krona för dessa skydd. Blir de sjuka har de grratis sjukvård. Bekostat av företaget som arbetarna får slita ihop till.-Din partikollega Ola Möller var för ett tag sedan upprörd över att han hade svårt att dra av resor i tjänsten. Jag svarade att han i jobbavdraget fått ett schablonavdrag tänkt att täcka bl.a. dessa kostnader. Han var likafullt missnöjd även om jag aldrig lyckades utröna vad missnöjet bestod i.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1764&blogg=37852

Pensionärer inte kan vänta sig någon skattesänkning med Ohlyansen utan bara får nöjet att se skatten höjas för löntagarna. Att påstå att alliansen kommande skattesänkningar vore hyckleri är att kasta sten i glashus.

CG ironiserar över ett par avgångna ministrar. En av dessa avgick för att hon inte betalt sin TV-licens, en merit hon delar med (s) statsministerkandidat.


Bengt Silfverstrand: Men det är väl alldeles uppenbart att bättre informerade och politiskt välorienterade inser att jobbskatteavdraget varken lett till ökad sysselsättning eller åstadkommit större rättvisa i samhället. Resultatet visade sig ju bli precis tvärtom. Klyftor och utanförskap har ökat i det svenska samhället.
Henrik Du har ju inte koll, sossarna och sosseblocket i stort har visst lovat pensionärer skattesänkningar.
Att höjning av skatten för löntagarna kan ske det är möjligt. Men det har de som röstar på sosseblocket av dessa inget emot.
Och att man tänker ta ut mer skatter för högavlönade och förmögna och de med höga värden på fastigheter är helt rätt.

Egentligen borde välbeställda i samhället få betala hela de 200 miljarder som borgarna "bränt " iväg i skattesänkningar och som gynnat välbeställda mest
få detta på sin skattsedel.

Det skulle vara perfekt.
Men om det lär man bara få drömma om.
Jag har skrivit en sång om Reinfeldt - "Ett brev till statsminstern". Den tar bl.a. upp pensionsfrågan. Viseon finns på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=OudgWIIc0Kk

Om du gillar den, uppskattar jag dein hjälp ed att sprida den!


Bengt Silfverstrand: Ja, det är alldeles utmärkt.
Den var bra Fred. Tänk om det vore som på 60-70 -talet när det var mera kampsånger typ Mickael Vie.

Det är så mycket som är nedrustat och klyftorna har blivit gigantiska.
De jobbskatteavdrag som man säger ger mest till lågavlönade leder till att dessa ska få ännu lägre löner.

Man säger det t.o.m öppet på högersidan.
Vad är då vitsen med jobbskatteavdrag.
Joo! välbeställda är de som blir stora vinnare inte bara genom jobbskatteavdraget utan även övriga skattesänkningar som enbart gynnar överklass.

Jonny Disenfeldt han skriver med näbbar och klor för att försöka försvara borgarnas "Klyftpolitik"
´Men de med nåt bak pannbenet fattar att det endast är en retorik full av lögner.Bertil:
Det brukar hävdas att Ohlyansen inte har någon ekonomisk politik alls innan skuggbudgeten i april. Vi har idag:

- (mp) som är i stort sett nöjda med alliansens jobbskatteavdrag men som vill komplettera med höjda miljöskatter (en i mitt tycke sympatisk tanke)
- (s) som vill driva utjämningspolitik mest för syns skull
- (v) som vill höja alla skatter som finns och några till

Vet du bättre så var vänlig att bifoga en referens. Jag förväntar mig ingenting ... men överraska gärna!


Bengt Silfverstrand: Stackars Vallgren som inte har kommit längre än till sandlådan när det gäller "Ohlyansen" m m. Har man inte bättre på fötterna då ska man nog försöka hitta webbplatser där trams på sandlådenivå uppskattas.

Har du ingen egen hemsida, där du kan få utlopp för dina blå fantasier?
Om ROT-avdraget och avdrag för hushållsnära tjänster skapar arbetstillfällen genom att sänka kostnaden för arbete torde det vara en princip som gäller även i andra sammanhang. Med andra ord om en tjänst blir billigare eller det skapas ett ökat utrymme för konsumtion stiger efterfrågan. Varför skulle detta samband inte gälla avseende jobbskatteavdraget?
Detta är ju rena lögner du för fram BS.

Ska du vara en seriös politiker , ja jag antar det, det ingår väl i arbetsbeskrivningen att ljuga sig röd respektive blå i ansiktet för att försöka skrämma väljare...

Tur att det finns andra S-bloggare som inte sysslar med detta, annars hade hela S-blogg varit totalt ointressant.
Tycker du att "Ohlyansen" är mer stötande än ditt eget "b-alliansen"?

Jag har registrerat en hemsida men inte startat upp bloggen än. Det kommer.


Bengt Silfverstrand: Ja, det tycker jag verkligen. B-alliansen är en förkortning av den borgerliga alliansen. Ohly ingår som en part i ett rödgrönt alternativ, men är ingalunda den som styr denna allians. Det är från din sida bara ett försök att skapa rökridåer och plocka fram gamla kommunistspöken ur garderoberna. Sånt struntprat får du för till torgs på andra arenor. Dock inte här.
Till Bertil Lund :
Uppenbarligen är det lite si och så med intellektet hos dig. Det är OK, vi tar hand om även dig i det svenska samhället.

Vem tillhör arbetarklassen enligt dig ? Måste man ha en partibok ?

I vår familj är min fru arbetslös.
Du vet noll och intet och uppvisar en inkompetens som är skrattretande.

Själv är jag egenföretagare och betalar arbetsgivaravgifter år efter år för mig själv utan att ha rätt att få ta del av trygghetssystemen vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet etc.

Visst är det för djävligt att höga politiker, fackpampar och storbolagsdirektioner häver ut så mycket de kan i form av fallskärmar och vansinniga pensionsavtal.

Du snackar bara skit där du sitter i ditt trygga hål.
Jag har inte den tryggheten lille du men får ändå betala ett dyrt pris för det vi inte har.
Bengt Silfverstrand: Nu håller du dig till sak och låter blir att uttala dig förklenande om debattörernas intellekt.

Din familj har inte med den här saken ett dugg att göra. Här handlar det om statsminister Reinfeldts tillkortakommanden, tramp i klaveret som är fullt bevisade.
Jonny du uppvisar en ton som är obehaglig. enligt dig så är alla som inte stöder din åsikt lögnare.

Du jobbar som konsult har eget företag.
dit företag går i vinst. Om din fru är arbetslös
så kanske hon jobbar svart åt dig vad vet jag.
Men du har ett förakt som är skrämmande. kallar ständigt folk för lögnare överallt där du kommeterar.
Sådant ger inget bra förtroende.
Ibland funderar man går ditt företag alldeles för bra eller går håller det på gå käpprätt åt pipan. Alliansen har inte precis gynnat småföretagen precis.

Du verkar så upprörd jämt.

En annan sak hur har du tid sitta och skriva kommentarer på dagarna har du få kunder eller?

Jag brukar inte normalt skriva så här ; men du angriper mig personligen istället för den åsikt jag har.
Du får välja ska vi debattera ett ämne ha våran åsikt eller ska vi hoppa på varann personligen.

Jag föredrar debattera om politiken.
jag respekterar din åsikt
Men jag skriver även min åsikt. bara så du vet.


Bengt Silfverstrand: Det gör du alldeles rätt i.
Jag är inte riktigt nöjd med ditt svar. Mig veterligen finns det ingen inom alliansen som påstått att jobbskatteavdraget finns till för att öka skillnaden mellan att vara pensionär och att arbeta. Däremot har en viktig del varit att öka skillnaden gentemot att gå på a-kassa och vara arbetslös. Att pensionärer inte omfattats har varit en ren prioriteringsfråga. Det viktigaste har varit att få fart på sysselsättningen.

Ser heller ingen motsättning i att statsministern nu aviserar sänkt skatt både för pensionärer och arbetare. Ingenstans har han, vad jag kan se, påstått att det inte ska finnas någon skillnad mellan pension och lön skattemässigt. Så vad består hyckleriet i?


Bengt Silfverstrand: Självfallet har man inte uttryckt sig så rakt på sak. Men innebörden är ju solklar. När man säger sig vilja satsa på de yrkesarbetande genom ett jobbskatteavdrag, så är man självfallet fullt medveten om varifrån pengarna måste tas och att avdraget som sådant leder till ökade klyftor. Hyckleriet är med andra ord kristallklart.
Till Bertil Lundmark :
BL : "... enligt dig så är alla som inte stöder din åsikt lögnare. "

Nej, däremot har jag påvisat att Veronica Palm sprider felaktig information.
DU uppvisar en obehaglig ton på dessa bloggar.
Du vill ju förbjuda föreningar och organisationer.

BL : "... Om din fru är arbetslös
så kanske hon jobbar svart åt dig vad vet jag."

Du fortsätter att vara en oförskämd idiot ser jag.

BL : .. Men du har ett förakt som är skrämmande. kallar ständigt folk för lögnare överallt där du kommeterar..."

Det som är skrämmande är dina tydliga antidemokratiska kommentarer. Är du kommunist eller fascist ?
Svårt att artbestämma faktiskt, det glider liksom ihop.

BL : "Jag föredrar debattera om politiken. jag respekterar din åsikt
Men jag skriver även min åsikt. bara så du vet. "

Visst skriv du dina åsikter men om du börjar angripa mig som person så är du inte vatten
värd i mina ögon.

Så länge du håller dig till god ton (vilket jag tyvärr inte kan se någonstans på bloggen) så kan man
respektera dig, dit har du långt att gå i nuläget.
Bengt Silfverstrand: Du står med ditt sätt att debattera nu mycket när en förflyttning till utvisningsbåset.
Ja ja Jonny ,
Nu blev du ännu mer upprörd då jag faktisk kritiserade din ton i dina kommentarer.

Du verkar vara uppe i varv nu.
ta dig en grogg och koppla av.
Så ska du se att allt ordnar sig.

Vad jag är idelogiskt kan du säkert räkna ut. Vi har två block i Sverige. jag röstar självklart på den rödgröna alliansen.

För borgare är det säkert både en kommunistisk och fascistisk rörelse.

Tänk om de höjer skatten då går jag under tänker de.
kanske jag måste avvara min semesterresa till Spanien där jag har tre fastigteter som är jättemycket värda. Jaavla rödgröna fascister tänker de.

Visst är det så Jonny. Eller är jag möjligen en lögnare.
Avgör du.

Därmed är mitt kommenterande slutfört till dig jonny på denna blogartikel.
Tack för din kommentar Jonny.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM