TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Sveriges nästa regering måste frågas ut offentligt”. Skriver EU-parlamentarikern Cecilia Wikstrröm (fp) på DN-debatt idag. Det måste den inte alls. Wikströms tanke har naturligtvis hämtat näring ur det system med offentlig utfrågning som förekommer av EU:s kommissionärer.
Men det är en jämförelse som haltar betänkligt. EU-kommissionärerna är för det första inte politiker utan tjänstemän. Men en särskild sorts tjänstemän som får sina jobb efter förslag från och fördelning på medlemsländerna. Att en demokratiskt vald församling – EU-parlamentet – får fråga ut personer till höga poster som inte är demokratiskt förankrade har sin givna logik och poäng.

 

Vad gäller Sverige och vårt demokratiska system, så är statsministern som person folkvald. Han har med andra ord redan genomgång ett eklut och granskats av väljarna. Om en regering sedan ska fungera som ett lag, så måste det vara statsministern obetaget att få välja med vilka han har de största förutsättningarna att kunna åstadkomma ett effektivt lagarbete.

 

Allmänheten förtjänar en diskussion om den politik som kommer att påverka deras livssituation, inte insinuationer och pseudodiskussioner om de tillträdande ministrarnas vandel eller liknande”, orerar Wikström. Man häpnar över sådan tankeoreda. Diskussionen om den politik som kommer att påverka människors livssituation, förs ju dagligen och stundligen och med särskild intensitet under en valrörelse. Och när det gäller tillträdande ministrars vandel eller liknande, så kan politikerna ifråga bara styra den sidan av saken genom att uppträda så att media inte kan koka soppa på mer eller pikanta råvaror som till äventyrs kan finnas i denna vandel.

 

Utfrågningar av politiker sker därutöver i en rad sammanhang i utskott, utredningar m m i riksdagen. Parlamentets granskningsmakt är med andra ord väl tillgodosedd och behöver inte späs på med nya inslag av spel för gallerierna.Ena dagen gratulerar du alliansen till ännu en kompetent minister, idag vill du undvika en utfrågning av Ohlyansens ministerkandidater. Är det bara jag som ser ett mönster?


Bengt Silfverstrand: Nej, men möjligen ser du i syne. För det första har jag aldrig gratulerat alliansen till "ännu en kompetent minister." För det andra så är statsministerkandidaten redan grillad i ständiga utfrågningar. För det andra så måste han självständigt kunna utse med vilka han ska bilda regering.
Statsministern är inte som person folkvald.

Efter ett riksdagsval så finns det en eller flera statsministerkandidater men enligt regeringsformen måste inte statsministerkandidaten vara ordförande i det vinnande partiet. Personen är inte inröstad som statsministerkandidat utan som vanlig riksdagsman.

När riksdagen icke underkänt en statsminister så kan denne välja sin regering inom och utom riksdagen. De statsråd som tas utifrån har inte förekommit i valrörelsen och jag tycker att det är förståeligt att särskilt dessa statsråd blir utfrågade av riksdagen.


Bengt Silfverstrand: Jo statsministerkandidaten är folkvald. Vi vet redan nu vilka som kandiderar till den posten i en ny regering. Att det är som riksdagsman personen i fråga formellt är vald har i sammanhanget ingen som helst betydelse. Han/hon är under alla omständigheter redan ordentligt grillad, innan det är dags att formellt bilda regering.
De som sedan blir utsedda att ingå i regeringen kommer också tid efter annan att blir närgånget granskade av både riksdag och media.
Bengt skriver: "så är statsministern som person folkvald."

Då skriver jag: "Statsministern är inte som person folkvald."

Då svarar Bengt: " Att det är som riksdagsman personen i fråga formellt är vald har i sammanhanget ingen som helst betydelse."

Detta är hur Bengt diskuterar om det är bra eller dåligt att nyutnämnda statsråd utfrågas offentligt i riksdagen.


Bengt Silfverstrand: Personen Fredrik Reinfeldt är vald av Sveriges folk. Detta folk visste att han var b-alliansens statsministerkandidat och att hans skulle utses till detta om denna b-allians fick majoritet i förra riksdagsvalet, vilket man som bekant fick.

Inför detta års val heter statsministerkandidaterna Mona Sahlin resp. Fredrik Reinfeldt. Båda kommer under alla förhållanden att bli valda till den riksdag som sedan ska utse någon av dem till statsminister.

Båda har fram till dess utsatts för en rad utfrågningar, vilka kommer att fortsätta omedelbart efter det någon av dem utsetts till statsminister.
Du anser att man, vilka man?, häpnar över Cecilia Wikströms tankeoreda. Vem syftar du på och vilken tankeoreda syftar du på?

Själv tycker du att det är i sin ordning att säga att statsministern är folkvald. Nej statsministern är inte folkvald utan vald av riksdagen, eller korrektare uttryckt, inte underkänd av riksdagen.

Det är skillnad mellan statsministerkandidat och statsminister. Skulle inte t.ex. Maria Wetterstrand kunna gå fram som statsministerkandidat?

Nästa steg är att när en statsministerkandidat av riksdagen utsetts till regeringsbildare, ja då kan statsministern fritt välja sina statsråd, inom och utom riksdagen. Personer som inte ens anses vara registrerade i något parti kan utses till ministrar. Då vill Cecilia Wikström införa möjligheten av utfrågning av kandidaten i riksdagen. Riksdagen kan inte säga ja eller nej till utnämningen. Utnämningen är helt statsministerns beslut. Utfrågarna är riksdagsmän och inte 'dreglande journalister' som du skrev i en annan kommentar.

Så, kan du ge dina motiv för att inte utfråga personer som inte deltagit eller inte nämnts i valrörelsen men ändock utnämnts till statsråd?


Bengt Silfverstrand: Men det är väl uppenbart att tankeoredan består i att jämföra utfrågningar av byråkrater/administratörer i EU-sammanhang med utfrågningar av folkvalda - och ständigt i olika sammanhang utfrågade politiker i Sverige.

Att statsministern sedan ibland väljer statsråd utanför riksdagskretsen får han och i praktiken också hans parti självfallet ta ansvar för.
statsministern är INTE folkvald

i sverige röstar röstar man på partier & i vilka som ska bli riksdagsledamöter (bortser från kommun & landstingsval)

jag har aldrig stött på en valsedel i sverige där det står namn på personer som kan tänkas bli statsministrar

faktum är också att en stor del av de personer som blir ministrar aldrig någonsin har figurerat på några som helst valsedlar


Bengt Silfverstrand: Statsministern är i praktiken folkvald, eftersom väljarna i god tid före varje val får besked om vilka som kandiderar till posten.
Håller helt med om att statsråd inte ska behöva utfrågas, om inte annat eftersom dessa utfrågningar skulle bli om möjligt ännu mer parodiska än de hopplösa och tydligt uppgjorde "frågestunderna" i i riksdagen.

Däremot vore det högst rimligt att verkschefer, höga jurister mm frågades ut av exempelvis KU. Sverige skulle tjäna på en fördjupad debatt om statsskick och konstitution, som omväxling till det tröttsamma punchline-paraderandet mellan diverse partiledare.


Bengt Silfverstrand: Då är vi uppenbarligen överens i denna för demokratin grundläggande fråga. Sen har du fått frågestunderna i riksdagen om bakfoten när du kallar dem parodiska. Men det är en annan sak.

Sen delar jag din uppfattning att verkschefer, höga jurister borde blir föremål för utfrågningar och lämpligen då av KU för att ge utfrågningarna en parlamentarisk/demokratisk anknytning.

Sen är det fritt fram för var en som så åstundar att debattera statsskick och konstitution och såvitt jag kan se sker detta också i flera sammanhang.
Det är uppenbart att Silfverstrand undvek skolans samällkunskapslektioner.

Statsministern i Sverige är inte folkvald PUNKT SLUT.


Bengt Silfverstrand: Skolans samhällskunskapslektioner har inte med den här frågan att göra.

Om man inte ens känner till att Fredrik Reinfeldt - Sveriges nuvarande statsminister - är folkvald. Ja, då är det uppenbarligen illa ställt med samhällskunskaperna.
Jag ser då t.ex Maria Wetterstrand som en statsministerkandidat (och en starkare mer kompetent sådan än Mona Sahlin).

Varje invald riksdagsman men framförallt givetvis alla partiledare är att se som statsministerämnen.

Förstår inte på något sätt vad BS BS'ar om .Bengt Silfverstrand: Nu råkar verkligheten vara en annan än den du förmår skönja. Mona Sahlins kompetens och erfarenhet från regeringsarbete överglänser nuvarande statsministers. Även Maria Wetterstrand är kompetent och blir ett bra komplement till Mona i en rödgrön regering.

Att du inte förstått att det är Mona och Fredrik som är statsministerkandidaterna inför höstens val kan jag ju inte hjälpa.
Det är du som inte känner till landets grundlagar.
Det är nämligen riksdagens talman som utser statsminister. Detta läres ut i grundskolans samhällslektioner och denna information är även tillgänglig hos riksdagens hemsida plus att det som sagt var stå i Regringsformen som alltså är en av landets grundlagar.


Bengt Silfverstrand: Jo, jag känner i allra högsta grad till landets grundlagar och har i motsats till dig arbetat i den riksdag som utgör grundpelaren i vår svenska demokrati.

Jag har också vid åtskilliga tillfällen varit med då riksdagens talman gjort den formella anmälan om landets statsminister.

Att du sedan inte begriper att detta är en formsak kan jag ju inte rå för.
BS skriver , citat
"Inför detta års val heter statsministerkandidaterna Mona Sahlin resp. Fredrik Reinfeldt."

Var registrerar man sig som statsministerkandidat ?
Är valet redan uppgjort ?
Har riksdagen i hemlighet infört några regler för detta ?
Är demokratin avskaffad i Sverige ?

Vad sägs om en M+Mp majoritetsregering med Reinfeldt som statsminister
och Wetterstrand som vice, eller tvärtom ?


Alla vägar borde vara öppna i en demokrati, för Sverige är väl fortfarande en demokrati ?


Bengt Silfverstrand: Sluta tramsa. Alla med någon insikt i det politiska skeendet känner till vilka som står i förgrunden när det gäller kandidatur till statsministerposten. Det är förstås Mona och Fredrik det handlar om.

Dina spekulationer om m-mp är just det fromma spekulationer för borgerliga hjärtan
Alltså, både Bengt och Mattias Svensson har ju rätt om huruvida statsministern är folkvald. Däremot tror jag att ni missförstår varandra.

Statsministern är, som Bengt påpekar, folkvald till Sveriges Riksdag. Däremot har Mattias helt rätt i att folket inte väljer statsminister i formell mening.

---

För övrigt undrar jag om talmannen rent konstitutionellt är tvungen att hålla sig till riksdagen när en regeringsbildare ska utses. Hade partiledare utan riksdagsplats (Maud Olofsson, Bengt Westerberg, Maria Leissner) kunnat tillfrågas som regeringsbildare?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så, och det kan uppenbarligen normalbegåvade personer också begripa

Rent formellt behöver statsministern inte hämtas ur den folkvalda riksdagskretsen. Men i praktiken skulle sannolikt ingen partiledare komma på idén att föreslå någon som inte har ett folkvalt mandat till statsminister. Tiderna med "Hungerskjöld" d v s Hammarskjöld återkommer förhoppningsvis aldrig.
Att vara folkvald är inte samma sak som att folket valt / väljer statsminister.

Att nuvarande statsministern är folkvald i sin egenskap av ledamot i riksdagen är ju en annan sak.
Verkar som det finns lite begreppsförvirring i den här röran.

BS verkar basera sina teorier på sannolikhetskalkyler, det sannolika är att det finns dessa
två som talmannen i första hand kommer att be bilda regering.

Sannolikheten är så sannolik så att den är sann, punkt slut, eller ?

Angående grundfrågan att ha förhör av regeringsledamöter förstår jag inte oron.
Visst kan det bli en mediacirkus med tanke på alla de ledamöter som har lite solkigt mjöl i påsen
men ett förhör skulle väl stärka demokratin, eller ?

Det är bättre att vädra ut skiten innan de börjar sin tjänstgöring i regeringen än att det ramlar
ut skit pö om pö under regeringsinnehavet.


Intressant fråga du höjer där Johan på slutet om partiledare utan riksddagsplats.Bengt Silfverstrand: Läs på, t ex Johan Ingerös senaste inlägg och mitt svar pöå detta, så kanske också du så småningom begriper vad den här diskussionen handlar om.
"För det andra så måste han självständigt kunna utse med vilka han ska bilda regering."

HAN?!? Jag trodde att det var Mona som kandiderade?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, men nu råkar ju det vara Fredrik R som för närvarande är statsminister. Monas tid kommer efter höstens val och då är det hon som utser sin regering.
Hjälp!

Talmannen nominerar efter förhandlingar med riksdagsgrupperna en kandidat till statsministerposten - men denne behöver inte alls sitta i riksdagen eller vara folkvald. Varifrån har Silfverstrand fått denna idé?

Det finns några regler om hinder för kandidatur i RF 6:9, men inget om att endast riksdagsledamöter får väljas till statsminister.

Att Ingarö inte har full koll är illa, men Silfverstrand var faktiskt med om några statsministerval. Ännu värre.Bengt Silfverstrand: Formellt är det så, men i praktiken skulle inget parti idag komma på idén att hämta statsministern utanför ett folkvalt mandat.
Erik,

Nå, eftersom frågan är rent akademisk är det ju inte konstigt att man inte har full koll på den. Men tack för klargörandet.


Bengt Silfverstrand: Redan klargjort.
Jo det är ju väldigt akademiskt att veta hur landet styrs och ingå alls inte i den s k allmänbildningen. Vare sig man vara gammal riksdagsledmot eller bara allmänpolitisk skitsnackstyckare.


Bengt Silfverstrand: Om inte förr, så har du väl vid det här laget fattat vad det handlar om.
Kvarstår att du uttalade dig om framtiden: "han ska bilda regering". Du räknar alltså med att alliansen vinner valet? Eller så kanske ryktet om en ersättare till Mona stämmer?

Att du inte gratulerat regeringen till ännu en kompetent minister är självklart eftersom allt skall vändas till det negativa. Du har däremot konstaterat att den nya ministern är kompetent och det är det närmsta vi kommer en gratulation.


Bengt Silfverstrand: Nu får du faktiskt strama upp din diskussionskonst om du ska få utrymme för ytterligare inlägg här. Du vet mycket väl att jag både tror och hoppas på regimskifte och att Mona Sahlin blir statsminister i en rödgrön regering..

Tramset om gratulationer till regeringen är lika irrelevant för denna diskussion.

Jag har konstaterat att Birgitta Olsson är en kompetent person eftersom jag i mitt politiska liv kunnat följa hennes agerande under en längre tid. Hon är också en av de få som företräder en socialliberal linje i dagens folkparti, den linje som gav gott utbyte för partiet under Bengt Westerbergs tid som partiledare.

Som slagt sluta tramsa om du ska få utrymme för ytterligare inlägg här.
Ja, det är klart det är en formsak men det är likt förbannat talmannen som nominerar statsminister och det är alls inte givet att de du menar vara givna som statsministerkandidater för en mandatperiod kommer sitta under mandatperioden.

Exempelvis blev inte Ingvar Karlsson framröstad av folket som statsminister 1986 efter mordet på Olof Palme.
Bengt Silfverstrand: Ingen har ifrågasatt detta. Men fakta insupit på plats från en som varit där vid ifrågavarande tillfällen är att talmannen inte gör ett självständigt val utan utser statsministern efter överläggningar med partiledarna. Ingvar Carlsson var inte bara vald till riksdagsledamot. Han satt också i Olof Palmes regering och han var det naturliga valet efter Palmes död.

Det fanns ingen som helst anledning att utlysa något särskilt val av statsminister eller hålla någon särskild utfrågning av Ingvar Carlsson med anledning av att han blev utsedd till statsminister. Det var den sittande socialdemokratiska regeringen som var suverän att göra valet.
och vem sjutton var det av folket som röstade fram Ola Ullsten till statsminister?

Dock håller jag med dig om att det inte behövs någon utfrågningscirkus vid tillsättandet av ministrar & statsministrar och med det sätter jag punkt här.
Bengt Silfverstrand: Inte heller i den uppkomna situationen med storkris inom den borgerliga regeringen fanns det någon anledning att gå till folkomröstning om statsministerposten. Frågan avgjordes med all rätt av de parter som fått svenska folkets förtroende i allmänt val.
Nej, men svensk demokrati är ju en såkallad representativ demokrati. Det innebär att det är riksdagsledamoterna som tar besluten.

Som du själv skriver:

"Frågan avgjordes med all rätt av de parter som fått svenska folkets förtroende i allmänt val."

Folket utser dessa riksdagsmän & kvinnor men visst är det riksdagsmännen & kvinnorna som tar besluten. Bla om vilka som bildar regering. Eller en gammal klassiker som att vi ska ha högertrafik :D

Om det vore så att folket direkt avgjorde vem som ska vara statsminister hade det väl alltid utlysts folkomröstning när sådana här tråkigheter skedde?

Men visst inte kommer riksdagen gå emot ett valresultat som exempelvis säger att Mona Sahlin ska bilda en regering med MP & V.

Riksdagen kan väl också för den delen fälla en sittande regering vid ett misstroendevotum. Så visst är det riksdagen som bestämmer vilken regering vi ska ha, och visst är det folket som bestämmer vilka som skall ingå i riksdagen.


Bengt Silfverstrand: Har du så svårt att förstå att denna websida inte är ett forum för borgerlig propaganda inkluderande rent struntprat.

Jag har som framgått av inläggen fullständigt klart för mig hur det svenska parlamentariska systemet och våra grundlagar fungerar. Sålunda: det parti eller de partier som bestämt sig för att bilda regering om de får majoritet i allmänt val utser i praktiken den person de vill ska vara statsminister och leda regeringens arbete. Sedan har ingen ifrågasatt att det är talmannen som formellt utser statsministern.

I så måtto kan svenska folket i praktiken avgöra vem som blir landets statsminister.

När du sedan skriver att "men visst inte kommer riksdagen att gå emot ett valresultat som exempelvis säger att Mona Sahlin ska bilda regeringe med MP & V så tycks du äntligen ha kommit till insikt om hur systemet fungerar i praktiken. Synd att du skulle behöv så många kringelkrokar för att komma fram till denna slutsats.
Det som Mattias beskriver i sina inlägg använder jag som stöd för mitt tidigare påstående att vår Regeringsform innehåller totalitära inslag.

Riv upp, gör om, gör rätt.


Bengt Silfverstrand: Då lutar du dig mot ett synnerligen bräckligt stöd, vilket framgår av vederbörandes extremt långa utläggningar innan han kom fram till den slutsats jag hela tiden hävdat. Och att regeringsformen skulle innehålla totalitära inslag vittnar bara om ett demokratiförakt och också i praktiken om att de demokratiskt valda politiker som står bakom regeringsformen haft diktatoriska bevelskegrundr för sina ställningstaganden. Nu är det väl ändå hög tid för skärpning i argumenteringen.
Mitt bräckliga stöd är alltså att det totalitära ligger i att statsministern direkt eller indirekt enligt Regeringsformen har alla de befogenheter som dels tillkommer statschefen dels tillkommer en regeringschef.

Att utläggningarna blir extremt långa beror på invändningar som kräver detaljerade förklaringar. Som t.ex. att det är skillnad på att riksdagen väljer en statsminister jämfört med att statsministern är folkvald.

Det är inte demokratiförakt att argumentera för en författning som innehåller alla de krav som kännetecknar en demokrati.

Jag tror inte att demokratiskt folkvalda politiker har diktatoriska bevekelsegrunder. Jag hävdar bara att de faktiska bestämmelserna i Regeringsformen i tyder på aningslöshet hos grundlagsfäderna.
Bengt Silfverstrand: Inlägget gällde offentliga utfrågningar av redan folkvalda politiker. Makten mellan regering och riksdag är i nuvarande konstitution väl avvägd. Se i övrigt inlägget "Så neutraliseras en självständigt tänkande folkpartist."


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM