TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Häromdagen skrev jag om Urban Bäckströms oförmåga att förstå löntagarnas reaktion mot hämningslösa bonusexcesser i näringslivet samtidigt som löntagarna ”erbjuds” nollbud i avtalsrörelsen.
Nu har tidningen ”Dagens Arbete” granskat löneutvecklingen för 104 direktörer inom industrin. Samma direktörer som kräver att det inte ska utgå några löneökningar alls i år, har själva höjt sina månadslöner med 50 000 kronor på två år. Industriarbetarna har under tvåårsprioden haft en genomsnittlig löneökning på 1 600 kronor i månaden.

 

Girigast har direktörerna inom gruvindustrin varit. De fick i snitt ett påslag på 122.000 kronor i månaden. Den listan toppas av Lennart Evrell på Boliden Mineral som fick sin årslön höjd från drygt fem miljoner till 11,5 miljoner. Men den allra största löneökningen fick SSAB Svenskt Ståls VD Olof Faxander. Hans lön höjdes med 215 procent på två år till över 11,5 miljoner kronor.

 

-Nackhåren reser sig. Hur kan de göra av med alla dessa pengar säger Lisbeth Selhammer, verkstadsarbetare på Atlas Copco i Tierp. –För djävligt, ohyggligt provocerande. Och samtidigt tycker de att de som utför det praktiska arbetet inte är värda några löneökningar, menar IF Metalls vice ordförande Anders Ferbe.

 

Slutsatsen är given. De näringslivskoryféer som inte begriper att skyhöga lönelyft inom den egna kretsen utgör en ren provokation mot det löntagarkollektiv som man inte unnar en enda krona i lönepåslag, de befinner sig ljusår från den verklighet som präglar de flesta svenskars vardag.Jag känner inte till bakgrunden till dessa lönelyft, men eftersom du uppger att det är 108 granskade direktörer så är dessa förmodligen de som har haft den största löneökningen.

Som med bonus förstår jag aldrig upprördheten över detta. Det är ju dessa personer som betalar betydligt mer skatt än vad de själva utnyttjar i välfärdssamhället. Ur medborgarnas synpunkt är det mycket bättre att bolagen går med på dessa löner än att pengarna behålls i bolaget.

Det finns dessutom duktiga skatterådgivare som kan se till att vinsten i bolagen inte behöver redovisas. Det finns dessutom väldigt många i samhället som tror att dessa människor nolltaxerar eller på annat sätt undviker skatt. Sådant bör undersökas av Skatteverket och då är det inte dessa 104 direktörer som bör dra åt sig det största intresset utan de 104 direktörer som nolltaxerat.

Lisbeth Selhammar undrar hur dessa direktörer kan göra av med dessa pengar. Svaret är, att de inte gör av med dem. Pengarna stannar förmodligen i Sverige eller investeras i utlandet och hjälper antingen den svenska eller den utländska industrin eller tjänstesektorn. För att samhället skall utvecklas är det nödvändigt med kapital som tillförs verksamheter. Som någon sagt, man kan bara äta sig mätt, det går bara att sova i en säng per natt (en del klarar nog fler). En sak är jag övertygad om och det är att de inte köper guldpengar som de har i en hög i källaren och går ner på kvällarna och öser upp och ner.

Samtidigt som några förfasar sig över att en direktör köper en lustjakt för 20 miljoner, så är det här på västkusten många arbetare vid varven som gläds åt att deras arbete belönas, dels genom försäljningen som möjliggör deras löner, dels genom den stolthet som följer med att ha byggt en vacker båt med utsökta detaljer och en finish som grundar sig i yrkesskicklighet.

De personer som ägnar sig åt att gräma sig över andras lycka och rikedom och alltid jämför sig med den som har det bättre eller är kunnigare, har en högre procent diabetes och stressyndrom. Sjuktalen hos denna kategori är större än hos lågavlönade. Det ligger nära till hands att tro att det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Jag kan inte bevisa det statistisk - det är bara en känsla jag har.
Bengt Silfverstrand: Din mångordiga utläggning skjuter än en gång vid sidan om målet. Inlägget och kritiken handlar inte om att vissa har mer betalt än andra. Absolut ekonomisk jämlikhet kommer aldrig att kunna uppnås i demokratiska samhällen och är inte heller önskvärd.

Däremot är det sanslöst att å ena sidan förmana löntagarna till återhållsamhet och själva bevilja sig ersättningar på den nivå som det nu är fråga om.
Vad det visar på är att det finns stora möjligheter att ta ut rekordstora lönelyft för dom anställda.

Per Kjellén

Det gemensamma med dom här direktörerna är att dom alla sitter med i SNs ledning. dom som påstår att det inte finns något utrymme för lönelyftBengt Silfverstrand: Du har i motsats till Kjellén precis fattat vad det handlar om.
Kjell - Med dessa löner för direktörerna så kan det ju knappast finnas något utrymme kvar till de anställda.

Har SN verkligen 104 män i ledningen?

Men vad jag har kunnat fatta så säger SN inte att det inte finns utrymme för lönelyft. SN säger bara att de vill ha förhandlingarna lokalt, ute på företagen. Det är bara på dessa 104 företagen som det inte finns utrymme men företagen är ju många många fler.
Detta är möjligt "tack vare" stora organisationer med monopolliknande ställning. Om det finns utrymme till direktörernas löneökningar finns det naturligtvis pengar till folket på "verkstadsgolvet".

En reaktionär lösning vore att försöka fördela makten på fler företag.


Bengt Silfverstrand: Också detta är ett skott i luften. Tänk så svårt det kan vara för vissa att förstå att det är de överdrivna ersättningarna till näringslivets toppar och den kompromisslösa åthutningen at löntagarna som diskussionen handlar om.
Förlåt mig men vad du skrev uppfattade jag som ett starkt ogillande av girigheten hos SN toppdirektörer.
Jag uppfattade inte att SN hutat åt löntagarna och meddelat att någon kompromiss till deras nollerbjudande inte funnits.

Jag trodde hela tiden att SN föreslagit LO att centrala förhandlingen skulle innehålla 0 procent och att löneförhandlingarna skulle föras över till lokal nivå. Jag tror att många delar min missuppfattning och det skulle vara bra om du bekräftade att du uppfattat SN att årets löneförhandling skall vara 0 procent och inga kompromisser.


Bengt Silfverstrand: Som framgår av mina inlägg i detta ämne så är det ju just den egna girigheten som sänker toppdirektörernas trovärdighet när de samtidigt ger löntagarsidan beskedet att lönebudet är 0.

Att lokala förhandlingar följer på centrala är självklart, så har det ju alltid varit, och har ingenting med arbetsgivarsidans trilskande på central nivå att göra.
Per Kjellén

SN är ju uppdelat precis som Lo i olika grenar med toppar i varje gren. Bolidens chef sitter i arbetsgivarnas gruvdel tillexempelt ..

Men man förhandlar ju först centralt och sedan lokalt.
Så inte är det något problem om arbetsgivaren vill gå med på högre lönehöjningar lokalt

Mins du inte gruvstrejken för tre år sedan hos LKAB
Kjell H.: Jag är ingen expert på avtalsförhandlingar.

Du menar alltså, att en central förhandling med 0 procent inte hindrar lokala förhandlingar utan någon begränsning av potter som möjlig.

Skulle 0 procent centralt betyda att inga lönesänkningar får göras lokalt?


Bengt Silfverstrand: Bra att det äntligen framkommer att du inte är någon expert på löneförhandlingar. Detta utgör ju då också den slutgiltiga förklaringen till att du inte förstått löntagarsidans upprördhet över arbetsgivarsidans rigiditet vad det gäller löneutrymmet på central nivå.
Det är inte bara min okunskap om hur löneförhandlingar går till det är också min idylliska uppfattning om direktörers makt och moral, som är grunden till mina missuppfattningar.

Det borde finnas rättsliga möjligheter att stoppa 104 st direktörers girighet, som satt hela den svenska avtalsrörelsen ur spel genom att kompromisslöst kräva 0 procent för hela LO-kollektivet.

Tack Bengt för att du har lärt mig hur vidrigt och osakligt SN är.


Bengt Silfverstrand: Direktörers makt och moral innebärande tagelskjorta till löntagarna och generösa spenderbyxor till sig själva är problemet. Uppenbarligen har du att döma av din irrelevanta kommentar inte fattat detta.
Perspektivet socialdemokraten med råg i ryggen.

Valutan äger vi gemensamt då den är ett förhandlingsmedel mellan varor och tjänster. Jämnt fördelad har den varit till glädje för alla men vad som borde vara mer självklart ändå, som tyvärr är den mest avskyvärt snuskigaste hanteringen är ändå de giriga som stjäl miljoner av de gemensamma naturliga tillgångarna. Naturens ändliga resurserna vi alla människor idag borde kunna se som självklart att vi äger gemensamt. Ändliga resurser som behöver finnas för generationer i framtiden kan inte ägas av fåtalet.

Vi äger det bättre vetandet gemensamt förstår vi om mycket men dessa herrar har inte hjärna att räkna fram detta på de egna fingrarna. De poängterar sig även ensam ägorätt på dumstrutet i all framtid på detta sättet.

Medeltiden råder i affärsvärlden för vissa arbetsgivare inom ett antal områden inte minst bankvärlden och därmed borgarens politik. Det är det ni behöver förstå för att kunna föra er egen politik på det sätt ni söker och vill göra. Det fattas er att göra, ni känner själva att argumenten saknas så försök förstå att det är denna makten vi dagligen bevittnar som är långt långt låååååångt efter sin tid. Det är inte de rödgröna. Det är de rika som lever i gamla förgångna tider och vi väljare behöver se att ni förstår det för att vara ett med er. Så säg inte att vi ska varra med er. Det är ni som behöver vår hjälp. Nu tar niu och tänker till. Förstått !


Bengt Silfverstrand: Denna långa utläggning ligger kanske ändå i periferin av ämnet.
Det är naturligtvis mycket dåligt ledarskap att kraftigt höja lönerna för ledarna och sedan begära att de övriga medarbetarna skall avstå från löneökningar.

Framgångar och motgångar bör rimligen fördelas på ett sätt som alla medarbetare finner rättvist för bästa gemenskap och prestation i framtiden.

Det är inte bara djupt orättvist, det riskerar även hela företagets prestationsförmåga och överlevnad.

Nu får fackföreningarna visa vad de går för.

Bengt Silfverstrand: Har jag läst rätt? I så fall är vi ju i stort sett överens. Och vad gäller fackföreningarna så har de här i Sverige hittills visat ett osedvanligt stort samhällsansvar. Det kommer de sannolikt att göra även i fortsättningen.
Jag har svårt att se hur det kan ligga i företagets och ägarnas intresse att styrelsen beslutar om skyhöga lönehöjningar för företagsledningen och avgrundslåga för övriga medarbetare.

Vid ett försök att sätta siffror på löner och ersättningar så borde vara möjligt att driva företag med en löneskillnad på 10, dvs om lägsta lönen är ex 30.000 kr/mån bör inte den högsta vara större än 300.000 kr/mån för VD, vid lika procentuell beskattning av arbete, enligt mig max 25% för alla. Sedan gärna en god bonus på säg 10% av vinsten att delas lika mellan alla anställda och vid förlust ingen bonus.

Bolag med svaga ägare får ofta styrelser med för stor makt att berika sig själva vilket skapar obalans, avundsjuka, missämja och förtroende brist som förstör arbetsklimatet och prestationsförmågan i företaget. Det är inte lönsamt för aktieägarna.

Det finns säkerligen en del brister i detta resonemang och ser därför fram mot kritik, men marknadsmässiga löner bör rimligen kunna framförhandlas inom 1-10 relationen för att kunna köpa den kompetens som behövs.

Skall man ha förtroende som ledare måste man föregå med gott exempel själv och verka för goda villkor och löner för sina medarbetare för att alla skall kunna prestera sitt bästa.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det i stora drag så även om man inte kan sätta några vetenskapligt exakta mått på hur stor lönespännvid som ligger inom rimlighetens nivå. Observera än en gång att det är arbetsgivarsidans tondövhet kritiken gäller. Inte löne-och ersättningsskillnader i sig.
Inom periferin säger du. Då känner jag mig lite vilsen. Jag kastar omedelbart karta och kompass med påståendet att det här är av mer betydelse än pengar. Det här är ekonomi och miljöfrågor för hela landet.


3 st perspektiv med en sorts sammanfattning i stycket längst ned..

-De naturliga ej oändliga resurserna är det som ger kronan värde inför omvärlden före allt annat. Den slutsatsen med anledning av följande flera synsätt.

När naturliga resurser är grund inte bara som råvara i produktion utan även inspiration för människor att skapa (BNP)

Har vi ingen visualiserande förebild inför produktion dvs råvara, grundämne så kan vi inte visualisera möjligheter.
Framtidsutsikter försvagas, kan då inte finnas.
Vilja att skapa avtar, fattigdom inträder (se u länder med lite tillgångar av råvaror i sin natur)

Perspektiv 2..
-Lön med arbete att förädla råvarorna kan inte utgå om råvara inte finns att omsätta till varor genom arbete i en produktion. Elementärt.

Dålig lön ger på så sätt att framtidsperspektiv stjäls. Möjligheten till arbete i framtiden minskar.


Perspektiv 3.
-Valutan är ett förhandlingsmedel som tillhör alla.
Producerade varor kan däremot vara ägda.Slutsats..

De som förbrukar naturliga resurser och samtidigt ger sig själv påökt för det. De stjäl. De stjäler på fler sätt än bara ett sätt. De stjäler därmed råvaror förhandlingsmedel när de på detta sättet förminskar förädlingsarbetets betydelse idag och inför framtiden.

Råvarans betydelse förminskas med dåliga löner för produktionen. Därmed bidrar det stadigt och säkert minskning av landets BNP. Detta inför och med påverkan för Sveriges befolkning och omvärlden. För människor idag, imorgon och för efterkommande generationer.


Bengt Silfverstrand: Bara en vänlig påminnelse. Detta inlägg gällde hur vissa grupper i samhället ohämmat skor sig på andras bekostnad.
De stjäl alltså varorna, arbetet att framställa dem och därmed möjligheterna för en god ekonomi i framtiden raseras. Detta BNP upprätthålls inte på detta sättet. BNP är en angelägenhet för alla människor. Råvaror i och ovan mark samt arbetskraft är det mest sårbara. för vår ekonomi.


Bengt Silfverstrand: BNP är ett synnerligen trubbigt mått på att mäta välfärd i vid bemärkelse.
Tack för vänligheten och påminnelsen Bengt!


Bengt Silfverstrand: Det var så lite.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM