TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Om svenska folket i gemen har dåliga kunskaper om våra riksdagsledamöters arbete och arbetstider, så skyll inte på riksdagsledamöterna. När SVT:s ”Agenda” meddelar att riksdagsledamöter skjuter till måls i riksdagshusets källare ”på arbetstid”, ja då är det verkligen illa ställt med massmedias ansvar för folkupplysningen . Att flera andra media hakar på gör ju inte saken bättre och ställer frågan på sin spets: ”Vad vet Sveriges journalister egentligen om riksdagsledamöternas arbetsförhållanden?

 

För att inga missförstånd ska uppstå så låt mig klart deklarera att det är alldeles förbannat omdömeslöst av riksdagsledamöter att låta sig bjudas på möjligheten att ta jägarexamen genom skjutövningar i riksdagshuset. Men omdömeslösheten består i att man inlåter sig på detta samröre med ett särintresse som Jägareförbundet. Inte i att man ägnar sig åt att skjuta prick i sig. Och vad gäller riksdagsledamöternas arbetstider så ligger det naturligtvis i sakens natur att dessa inte kan rutas in i något tidsschema, typ 8-17, eller rent fysiskt bara kopplas till riksdagshuset. I riksdagshuset befinner man sig under utskotts- och kommitté(utredningar)sammanträden, kammardebatter och omröstningar, förberedelsearbete i befintliga arbetsrum och olika typer av informella sammanträden. En stor del av riksdagsledamöternas arbete är lika självklart förlagt utanför riksdagshuset,  till träffar med olika väljargrupper, företags-institutionsbesök o.dyl ute i landet. I den mån tid blir över till ”fritidssysselsättningar”, så är det upp till ledamöterna att välja tid och forum för detta.

 

Att ondgöra sig över att just målskjutning sker på s k arbetstid är 
ungefär lika korkat som att beskärma sig över att riksdagsledamöterna spelar bordtennis i riksdagshusets källare, eller efter förrättat bastubad simmar runt i den minimala bassäng, som också den inryms i riksdagshuset.

 

Men som sagt att inlåta sig på så intimt samarbete som prov för jägarexamen med en lobbyorganisation som Jägareförbundet är inte särskilt klyftigt. Ett visst samband med denna ur jägareförbundets synpunkt sett lyckosamma lobbyverksamhet å ena sidan och beslutet att under täckmanteln inavelsrening skjuta även ett stort antal friska vargar kan onekligen spåras.

 

Bengt Silfverstrand
Vapenlös f d riksdagsledamot
som aldrig låtit sig imponeras av jaktfanatikerBra rutet Bengt! Media förnekar sig aldrig. "På arbetstid" - det var bra mediadramaturgi. Fakta får aldrig förstöra en bra story.

Men - man måste väl få ta jägarexamen fast man är riksdagsman?


Bengt Silfverstrand: Självfallet är det upp till var och en att avgöra om man vill ta jägarexamen. Men att sätta sig i ett partsintresses knä för att genomföra utbildningen är en helt annan sak.
Det finns ett mindre "problem" med ditt resonemang i denna fråga. Naturvårdsverket är huvudman för jägarexamen, men det är de två jägarorganisationerna som är huvudmän för provledarna och provtagningen enligt de regler som Naturvårdsverket beslutar. Vill man ta sin jägarexamen för att bli jägare eller bara för att lära sig mer om jakt, vilt och natur så är det alltså bara jägarorganisationerna som tillhandahåller denna tjänst. Visserligen kan man läsa in materialet på annat sätt, men provtagningen kan bara genomföras av polisen förordnade provledare knutna till något av jägarförbunden. Om man inte litar på att riksdagsledamöterna kan fatta beslut utifrån de fakta som finns på bordet så säger det kanske mer om kritikerna än om dem de kritiserar?


Bengt Silfverstrand: Nej, det finns inget problem alls med mitt resonemang. Jag är väl medveten om Naturvårdsverkets huvudmannaskap. Vad min kritik gäller, vilket också kristallklart framgår av mitt inlägg är att riksdagsledamöter faller offer för Jägareförbundets lobbyverksamhet, vilket självfallet sänker deras trovärdighet som beslutsfattare.
Som vanligt här på s-info alltså; man skjuter från höften :S

Bra att det finns några med lite kunskaper, som kommenterar.


Bengt Silfverstrand: Folk med normal läsförståelse har naturligtvis begripit att min kritik avser att riksdagsledamöterna låtit sig "charmas" av Jägareförbundet vilket självfallet gör att många människor ifrågasätter deras objektivitet som beslutsfattare - t ex i den aktuella debatten om överdriven jakt på vargar.

Detta på tal om kunskaper. Och vad gäller kommentarer så ska de vars främsta uppgift tycks vara att markera socialdemokratiska bloggare talar med lite mindre bokstäver om kunskaper.
Det här är all uppmärksamhet detta får.


Bengt Silfverstrand: Vad nu detta betyder?
"sätta sig i ett partsintresses knä" var väl en metafor. Metafor för vad? Förklara för en med onormal läsförståelse!

"Men som sagt att inlåta sig på så intimt samarbete som prov för jägarexamen med en lobbyorganisation som Jägareförbundet är inte särskilt klyftigt." -Vad kan det betyda måntro?

Gillar du inte att ha läsare och att få deras kommentarer?


Bengt Silfverstrand: Alls ingen metafor. Bara ett enkelt och rakt konstaterande att Jägareförbundet i samband med sin intensiva lobbyverksamhet erbjuder riksdagsledamöter att ta jägarexamen vilket några riksdagsledamöter inte har haft omdöme gott nog att säga nej till.

Jo, jag gillar visst både läsare och kommentarer men jag förbehåller mig givetvis att också i min tur kommentera inläggen.
Fnns det rädsla för detta vapeninresse så är det mycket sämre än skjutbanan övningarna och allt vad detta intresset betyder. Vad tycker de som inte har detta intresse. Är de verkligen inte något bekymrade alls.


Bengt Silfverstrand: Bekymret i sammanhanget är att det finns riksdagsledamöter som så lätt låter sig köpas av en lobbyorganisation som Jägareförbundet.
"För att inga missförstånd ska uppstå så låt mig klart deklarera att det är alldeles förbannat omdömeslöst av riksdagsledamöter att låta sig bjudas på möjligheten att ta jägarexamen genom skjutövningar i riksdagshuset."


"Tidigare i vintras gav medierna bilden av att jaktförespråkarna fått genomslag i debatten om vargarna via ett hemlighetsfullt sällskap i riksdagens korridorer.
Rapporteringen riktades mot riksdagens jakt- och fiskeklubb.
Fakta i målet är att ledamöter och tjänstemän i riksdagen och departementen kan ta jägareexamen via en kurs som anordnas av klubben, men utförs av Jägareförbundet. Själva utbildningen får deltagarna betala ur egen ficka.
Fakta i målet är också att medlemmarna i klubben förfogar över en skjutbana för licensfria luftgevär i riksdagshusets källare. Dit har Jägareförbundet inget tillträde."


Det handlar alltså om en "skjutbana" för luftgevär!
Jag har inte sett den aktuella skjutbanan, men normalt brukar skjutavståndet vara 10 meter och den kan alltså inrymmas i ett förråd eller liknande.
Även om luftvapenskytte är bra träning går det inte att ta jägarexamen med luftgevär. Man måste ta sig till en "riktig" skjutbana. Detta alltså för den praktiska delen av jägarexamen.
Den teoretiska delen kan man läsa in på olika sätt. Jag läste böckerna på semestern och skrev provet i en jaktaffär.
Man kan även plugga till jägarexamen via ABF!
Arbetarrörelsen samarbetar alltså med en lobbyorganisation, mycket upprörande! ;-)


PS. Det finns två jägarorganisationer i Sverige. Du verkar ha ett horn i sidan till Svenska Jägareförbundet?
Kolla in den andra: http://www.jagarnasriksforbund.se/
Bättre?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM