TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Ojämlikhet gör folk tokiga konstaterar nyliberalen Danne Nordling i sin blogg den 20 januari.
http://www.danne-nordling.blogspot.com


Detta tvingas han slå fast efter att ha läst Wilkinson/Pickets uppmärksammade bok ”The Spirit Level”, vilket snart kommer på svenska. På ett gediget statistiskt jämförelsematerial konstaterar författarna bl a att en fjärdedel av de vuxna amerikanerna har lidit av psyksjukdom det senaste året vilket de framhåller vara ytterligare ett argument för mer progressiva skatter.
Den mycket välgrundade slutsatsen i undersökningen är med andra ord att det finns ett tydligt samband mellan psykisk sjukdom och hur ojämn inkomstfördelningen är.

 

Mot den faktiska bakgrunden att de ekonomiska och sociala klyftorna också ökat i Sverige förefaller den borgerliga alliansens fortsatta vurmande för skattesänkningar vara minst sagt missriktat.
Länge har vi fått höra skrytvalsen att det s k jobbskatteavdraget har gett nya jobb och bidragit till att minska utanförskapet. Drygt 230 miljarder har hittills satsat på den s k reformen och tappra försök har gjorts för att försöka framställa den som en reform för nya jobb. Socialminister Göran Hägglund påstod för en tid sedan att jobbskatteavdraget skapat 180.000 nya jobb. I november ifjol angav finansminister Anders Borg 70.000 nya jobb medan Maud Olofsson i partiledardebatten för en knapp vecka sedan drog till med 88 000 nya jobb.

 

Vid kontroll med några av de institutioner man hänvisar till visar sig de borgerliga regeringsföreträdarna ha varit ute på synnerligen djupt vatten.
Konjunkturinstitutet skriver
: ”Effekten på arbetsutbudet för dem som redan arbetar är sannolikt liten. Fjärde steget har haft enbart negativa effekter.”
Finanspolitiska rådet skriver:de som tjänar mer än 320 000 kronor per år arbetar mindre sedan avdraget infördes och att det inte är möjligt att utifrån regeringens beräkningar bedöma jobbskatteavdragets sammantagna effekt.”
Riksrevisionen konstaterar:mindre än var tredje arbetsför känner till att jobbskatteavdraget existerar….”om de som förväntas jobba mer för att avdraget finns inte kän ner till det, så faller alla beräkningar om avdragets effekter.”
IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skriver:vi vet för lite för att kunna avgöra om det ökande antalet sysselsatta kommer att uppväga minskningen i arbetstid för dem
i högre inkomstskikt. De antaganden regeringen gjort ligger inte i linje med forskningen.”

 

Om jobbskatteavdragets effekter på sysselsättningen sålunda inte i något avseende är vetenskapligt belagda, så har vi ett tydligt facit i hand på en punkt. Nämligen att jobbskatteavdraget lett till ökad ojämlikhet mellan förvärvsarbetande och pensionärer, något som Mona Sahlin på ett synnerligen effektfullt sätt fick fram i debatten med en defensiv Fredrik Reinfeldt vid söndagens debatt i SVT:s ”Agenda”.Snarare har det väl lett till ökad jämlikhet mellan rika pensionärer och fattiga jobbare. Det finns mycket statistik på detta förhållande. Pensionärer är den klart rikaste delen av befolkningen. Skall dom bli ännu rikare?


Bengt Silfverstrand: Det lika stor spännvidd inom pensionärskollektivet som inom löntagarkollektivet. Klart är under alla förhållanden att pensionärerna som grupp ur skattesynpunkt diskrimineras i förhållande till löntagarna.

Denna insikt har som bekant sent omsider även infunnit sig hos b-regeringen vars statsminister i söndagens Agendadebatt fäktade frenetiskt i ett närmast desparat försök att utlova skattelättnader även för pensionärer. Samtidigt som olika regeringsföreträdare i dagens DN vidhåller att löntagare ska gynnas ur skattesynpunkt i förhållande till pensionärerna.

Hej

Roligt att du läser Danne Nordlings blogg ibland. Just nu är han mäkta förgrymmad över regeringens tillkortakommanden, när det gäller sjukförsäkringen.

I radions P1 idag kunde man höra en solskenshistoria om stupstocken

http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2170165

Ett fall som vi aldrig kommer att få se i Uppdrag Granskning. Nej, regeringen kan inte förklara sin egen reform utan lämnar "walk over" till de "rödgröna". Det är bara att tacka och ta emot.

P.S. I boken stod också att självmord tenderar att vara vanligare i mer jämlika länder. Hmm..!

Mvh, B-E


Bengt Silfverstrand: Jag läser alla slags bloggar. Men särskilt intressant blir det ju i Nordlings fall när han tvingas erkänna att nyliberal politik leder till flagranta misslyckanden.
PS man behöver inte vara fattig för att man har en låg pension.


Bengt Silfverstrand: Nej, många fattiga återfinns ju bevisligen hos gruppen med låg pension.
"Nämligen att jobbskatteavdraget lett till ökad ojämlikhet mellan förvärvsarbetande och pensionärer..."

Så det var alltså bättre innan när både förvärsarbetande och pensionärer betalade en högre men jämlik skatt, dvs alla hade mindre i plånboken men skattesatsen var lika för de båda grupperna sett till deras inkomst/pension? Jag tror inte du hittar en enda pensionär som vill gå tillbaka till den jämlika men högre skattesats ni Socialdemokrater körde med. Däremot tycker jag absolut att pensionärer ska få större skattesänkningar.

Winston Churchill uttryckte saken bra: "Kapitalismens inneboende last är den ojämna fördelningen av rikedom; socialismens inneboende förtjänst är den jämna fördelningen av fattigdom".
Ert fokus ligger alltså inte på att folk ska få det bättre utan på att det ska vara jämlikt. Sen vilken nivå jämlikheten ligger på verkar ni inte så intresserade av.


Bengt Silfverstrand: Inga undanflykter i världen kan förneka ojämlikheten mellan pensionärer och förvärvsarbetande, lika lite som någon kan förneka att det inte går att hitta någon positiv relation mellan jobbskatteavdrag och ökad sysselsättning.
Även jag är en smula, dock positivt, överraskad över att du läser Danne. Jag trodde inte att du delade min fascination för motståndarsidans bloggar.

För övrigt måste den psykiska hälsan i u-länderna vara rent himmelsk, givet den socialistiska inkomstspridningen...


Bengt Silfverstrand: Fascination är nog att ta i. Men jag har under hela min aktiva tid som politiker (den består som bekant fortfarande) alltid försökt sätta mig in i motståndarsidans argumentering. Det är uppenbarligen också därför jag har relativt lätt för att genomskåda deras valser.
Vad är vetrenskapliga bevis?

Räcker det inte med att diskutera sakläget. Sverige och Danmark tävlar om att ha den högsta skattebelastningen i världen av sina medborgare. Skattebelastningen betyder att runt 50/55 procent av våra inkomster används av politiker. Givetvis så försöjer vrje politiker att göra det bästa av sitt ansvar och att förvalta förtroende på bästa sätt.

Ju mer pengar som hanteras av den perosn som inte tjänat in dem och ju mer pengar som hanteras utan att den som gör det står någon som helst personligm risk - dessto sämre blir utfallet.

Det fullständigt socialiserade samhället har vist sig förödande i alla de exempel där socialismen tagit över. De samhällen som erbjuder medborgarna störst ekonomiska frihet har visat sig åstadkomma det bästa välståndet för hela befolkningen.

Alliansens strävan att sänka skattetrycket har sin börna i jobbskatteavdraget + en del andra åtgärder.

Frågan är inte skillnaden mellan pensionärer och förvärvsarbetande, mellan långtidssjuka och friska, mellan arbetarklass och överklass. Frågan är om ett samhälle mår bäst av höga skatter eller låga skatter.

Frågan är inte 'av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov'. Frågan är vem som skall bestämma förmågan och hur mycket som skall tas ifrån den och frågan är vilka behov som skall tillgodoses av det offentliga och vem som skall bestämma detta.


Bengt Silfverstrand: De slutsatser som uppräknade granskningar utvisar räcker gott för att avfärda jobbskatteavdraget som ett trubbigt instrument för att främja sysselsättningen.
Jobbskatteavdraget är bara en enkel muta till löntagarna (arbetarna) på samma sätt som vänstern vill muta arbetslösa, sjuka och invandrare med bidrag. Moderaternas syftar i alla fall till att stimulera de produktiva krafterna.

Ett riktigt arbetarparti skulle naturligtvis ta bort alla skatter på arbete, dvs ta bort 25% moms på arbete, ta bort arbetsgivaravgiften på 33%, ta bort värnskatten på 5% och löneskatten på 30-50%. Det skulle sparka igång efterfrågan på arbete maximalt, ingen skulle behöva arbeta svart längre och det fanns en chans för alla att skapa sig en egen förmögenhet med två tomma händer.

Denna dröm har vänstern totalt förstört för alla arbetande människor och därför har Sverige rasat ner från 3:e rikaste landet i världen (1968) till idag 19:e plats.

Sverige har världens högsta skatteförtryck, vilket bara är solidariskt med improduktiva politiker och byråkrater som förslösar våra pengar, inför högre skatter, mer subventioner, högre utgifter, mer byråkrati, mer regler, lagar och kontroll.

Sverige går baklänges in i framtiden och även om Alliansen inte lyckats sänka skatteförtrycket från 50% till åtminstonde 25% av BNP så har de åtminstonde lyckats sänka några skatter, men den rödgröna vänstern vill höja skatterna och avveckla Sverige som industri och välfärdsnation så att vi alla blir lika fattiga och om vi inte svälter ihjäl så fryser vi ihjäl. Vilken vettlös politik.

Jag har inte hört ett ord hur den rödgröna vänstern skall bära sig åt för att skapa nya företag och riktiga arbeten i den konkurrensutsatta sektorn som försörjer Sverige och konkurrerar direkt på världsmarknaden med låglöne kineser och indier. De har inga idéer utan avser att fortsatta moraset mot fattigdom för alla.

Vi borde outsourca alla job i den ofantliga sektorn till Indien för 1/10 av kostnaden och av pedagogiska skäl.

Bengt Silfverstrand: Muta är nog att ta i. Det räcker med att konstatera att jobbskatteavdraget blivit en flopp ur sysselsättningssynpunkt.

Ditt resonemang i övrigt är så oseriöst, så att ytterligare kommentarer är överflödiga. Skärpning anbefalles om du ska få fortsatt utrymme här för kommentarer.
Bengt, jag hade uppskattat om du angivet vad i min kommentar som var oseriös.

Var det idéen om att inte ta ut någon skatt på arbete för att maximalt stimulera efterfrågan på arbete och att maximera vår konkurrenskraft mot Kina och Indien som har en lönekostnad på 10 respektive 8 kr/tim.

Jag kan informera dig om att när invånarna i en bruksort i England, där bruket lagt ner och flyttat till Kina, och nästan alla var arbetslösa och levde på bidrag, så införde invånarna själva en lokalvaluta där alla fick en kredit på 10000 penningenheter vilket motsvarade £10000, de som inte skötte sina åtagande åkte ur. Det förekom ingen skatt på några transaktioner och efter 12 månader blomstrade detta döda samhälle av ekonomisk aktivitet. Ingen 25% moms, ingen 33% arbetsgivaravgift, ingen 5% värnskatt och ingen 30-50% löneskatt. Jag tycker det är mycket bättre att folk har arbete och kan försörja sig själva än att leva på bidrag, men det gör uppenbarligen inte du om du kallar skattefritt arbete för oseriöst.

Är det oseriöst att inte vilja avveckla kärnkraften, industrin och välfärden?

Att outsourca statliga arbeten till Indien kan jag förstå är ett out-of-the-box förslag som blir lite väl skrämmande för offentlighetsanställda, men det är många företag som flyttat ut administrativa arbeten till låglöneländer för att uppnå lägre kostnader och konkurrenskraft och varför är det bara arbetare med riktiga jobb i exportindustrin som skall tvingas möta den stenhårda konkurrensen på världsmarknaden?

Stefan Löven är en sosse som jag har respekt för eftersom han kämpar för att sina medlemmar skall lyckas överleva i den globala konkurrensen. Att kraftigt sänka löneskatterna för arbetare i konkurrensutsatta sektorn skulle öka deras möjligheter att behålla jobben i Sverige.

Alla kan inte jobba i den ofantliga sektorn, de bästa av oss måste lyckas på världsmarknaden för att Sverige skall överleva.


Bengt Silfverstrand: Ja, det är i högsta grad oseriöst att försöka blanda bort korten genom att ta upp sådant som inte har med inläggets huvudbudskap att göra. Detta handlade om jobbskatteavdrag.

Kärnkraftsdebatten får du föra när den kommer på tal. Skitprat om "ofantlig" sektor hör heller inte hemma här. Skärp dig om du vill fortsätta att debattera på min blogg.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM