TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Att b-alliansen och dess mediala epigoner är ordentligt skakade efter de rödgrönas gemensamma utspel om sjukförsäkringen står utom alla tvivel. Tvingas man använda epitet som ”fusköverenskommelse”, så bevisar detta bara att man har sakligt mycket dåligt på fötterna.
Regeringens jakt på de långtidssjukskrivna kräver motförslag som är så klart utformade att skiljelinjen uppfattas av medborgarna. Att slopa stupstocken och öka möjligheterna för individen att få en rättvis prövning är en sådan åtgärd och definitivt ingen återställare som borgarnas älsklingssocialdemokrat Widar Andersson påstår i sin gårdagsledare i Folkbladet.

 

Widars vånda inför det mesta som produceras från s-håll är i och för sig inte ägnad att förvåna. Men det börjar bli tröttsamt när ledare i en s-märkt tidning ständigt hamnar på sniskan åt det borgerliga hållet.
Som ”Dagens Arena” påpekar i sin ledare idag visade gårdagens riksdagsdebatt på två tydliga alternativ hur rehabiliteringen ska gå till. Samtidigt lyfter DA fram en fråga som tyvärr inte har blivit belyst ordentligt, nämligen hur arbetsgivarnas krav på den perfekta arbetskraften oavbrutet skärpts. Reinfeldts orerande om att hans regering ”sänkt trösklarna för att komma ut i arbetslivet” är också löst prat, eftersom ”sänkta trösklar” inte hjälper när utsorteringsmekanismerna de senaste tio åren blivit allt starkare och som DA skriver ”till exempel arbetsgivare som avskedar och sedan via bemanningsföretag återanställer de flesta, men inte de lågpresterande." Brutaliseringen på arbetsmarknaden kräver ett större engagemang från socialdemokratin. Den frågan får inte släppas till Lars Ohly, som i gårdagens debatt var den ende som riktigt fokuserade på problemet.
Bäst har b-alliansens s k jobblinje uttryckts av Ingvar Carlsson (på s-kongressen) i orden: ”Den som inte tar det jobb som inte finns får skylla sig själv.”

 

Socialdemokratin har all anledning att lyssna på Björn Elmbrants råd när han i nämnda DA-ledare skriver: ”Socialdemokraterna har goda ambitioner i sjukförsäkringsfrågorna, men saknar långsiktig systemkriti9k av hur brutalt arbetsmarknaden fungerar i dag. Inte blir det lättare av nedrustningen av arbetslivsforskningen. Obligatorisk läsning till alla borde därför den tidigare LO-utredaren Carina Nilssons bok ”Utanförskap” vara. Hon visar hur komplicerade de sjukdomsfall kan vara som regeringen tror sig lösa med sina fyrkantiga ekonomiska
modeller Socialdemokratisk politik får aldrig reduceras till att plåstra om de skadade. Den stora kraften måste – nu som tidigare i historien – sättas in på att förebygga utslagningen.”

 

I motsats till Widar Anderssons eviga utflykter på den politiska högerkanten väger Elmbrants och DA:s konstruktiva kritik tungt i den debatt om jobb-utanförskap som kommer att stå i fokus i den kamp om regeringsmakten som nu inletts på allvar.Du talar om stupstock men Alliansen har faktiskt inte halshuggit någon eller har det med i sin regelbok.


Bengt Silfverstrand: Fysiskt nej. Mentalt, jomenvisst!
Det borde vara läkarintyget som bestämmer sjukskrivningen - inte FK:s handläggare. Detta kommer inte att ändras i och med regeringsskiftet i höst. Tragiska fall som det i Uppdrag Granskning förra veckan kommer att upprepas, om inte läkarintygen får gälla. Fallet i Uppdrag Granskning hade tydliga kafkadrag. Tyvärr ville inte socialstyrelsen granska.


Bengt Silfverstrand: Delar i princip din uppfattning. Den röd-gröna alliansens förslag är under alla förhållanden en betydande förbättring av nuvarande regelsystem.
M-a-r-k-n-a-d-e-n.


De lösa problemtrådarna att försöka se. Hur skulle de då kunna framträda för att syna vilka ändar som kan knytas ihop.

Hur diskuterar vi problemen.

-Hög arbetslöshet (stora diskussioner)
-Vinsterna är problem.
-Industriproduktionen minskar i lönsamhet.
-Miljöarbetet finner inte vägar tillräckligt snabbt.
-Klyftor ökar, sociala värderingar under ytan utan syrgas.

-Sjukskrivningar diskuteras inte ur fler sätt än att de finns, är verkliga eller inte, skall tas på allvar, är individuella -från (S) sida.

Men var ska vi då anta och fortsätta följa tråden att de vanliga verkliga problemen är och orsakar allt detta. Grundorsak. Finns någon sådan. Problemen är individuella efter sak och person när vi behöver hjälp men finns något mer något gemensamt över tid och händelser vi kan se som orsak i stort hos alla när arbetslösheten är så stor då vi ser rika människor stjäl pengar med bonus tillägg och klapp på eget huvud.

Åter problemen (marknaden)
Krav på vinst ger stress långa arbetstider svårigheter att arbeta deltid Skador sjukskrivningar. Arbetslöshet dålig ekonomi människor förlorar vilja tappar ork Detta ger depressioner vi känner vanmakt låg standard följer Separationer barnen drabbas. Vi lever alltmer från varandra.

Efter detta tänker de med miniräknare ekonomi minsann.. :Detta ger högre kostnader med att fler bostäder behövs el värme transport osv.

Detta samtidigt som vinsten inte finner ned i rätt fickor.Är detta vi ser ett planerat system en planerat dålig arbetsmarknad fingerad att jaga egen svans inför allmänheten som täckmantel för vinster som istället utvinns. Var började det. Vad är orsaken. Började det när vi kunde låna pengar "gratis" Eller är det bara att tro på en ytterligare konspirationsteori.


Bengt skriver:
"Den stora kraften måste – nu som tidigare i historien – sättas in på att förebygga utslagningen"

Så vad slår ut människor. Vinster som inte används att läka förebygga skador inte heller gynna tillväxt. Inte är duglig som arbetsmarknad med mera.


Så varför ska vi då spendera tid och pengar att underhålla något som fungerar så dåligt för oss.
Det hjälper oss inte när vi är sjuka det söndrar det stjäl det särar människor och det sjukaste av allt..

Vi ser inget annat än att det ska finnas och fungera för oss istället för att se andra möjligheter. Marknad letar andra möjligheter hela tiden men vi står med med mössan i hand och skuldsedeln bakom ryggen.

Underbart! Varför inte vända oddsen.


Bengt Silfverstrand: Ja, tänk vad marknaden kan ställa till med, när den får härja fritt på spelplaner, där den inte hör hemma.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM