TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Enligt en rapport från den norska storbanken DNB är Norges Bruttonationalprodukt nu bara sex procent mindre än Sveriges. Norge kan gå om Sverige redan i år även om invånarantalet bara är häften av Sveriges.
 – Vi jobbar vanvettigt lite och producerar väldigt mycket, säger bankens chefsekonomi till näringslivssajten DN.
Enligt den norska källan är inte det inte enbart oljan som fått den norska ekonomin att gå i spinn. Norrmännen är ”extremt mycket mer effektiva än svenskarna.” Vare därmed hur som helst, så kan man konstatera att det som dåvarande näringsministern Björn Rosengren hånfullt kallade den sista ”Sovjetstaten” i själva verket har en mycket effektiv produktionsapparat, samtidigt som den sociala välfärden i allt väsentligt drivs och finansieras i offentlig regi. Så t ex är vinstuttag i skolan förbjudet och klåfingrigheten när det gäller privatiseringar av social verksamhet betydligt mindre än i Sverige.

 

Norge är med andra ord ett utomordentligt exempel att det går att bedriva ekonomiskt ansvarsfull och effektiv verksamhet utan att riva ner det sociala skyddsnätet resp. sälja ut offentligt ägd egendom till privata spekulationsintressen. Norge kan sålunda ur både sociala och ekonomiska aspekter stå som en förebild för Sverige och inte minst för den röd-gröna allians som har som ambition att ta över efter det mindre lyckade äventyret med nuvarande b-alliansregering.Då antar jag att du även är positiv till att sänka skatten till norska nivåer?


Bengt Silfverstrand: Det går självfallet inte att svara generellt på. Även Norge har ett förhållandevis högt skatteuttag. För att kunna ta ställning till den frågan måste en jämförelse göras av kostnaderna för t ex skola, äldrevård, sjukvård m fl offentliga tjänster mellan länderna.
”Sovjetstaten”

Så "pure socialism" är inte ditt svar på socialism?

Hur mycket socialism tål Sverige.

Regeringen Reinfeldt tar idag ut världens högsta skatter från medborgarna/företagen och satsar därmed också mest offentliga medel i världen på välfärden.

Hur mycket mer socialism är enligt dig rimligt?


Bengt Silfverstrand: "Sovjetstaten" var Rosengrens omdöme. Det visade sig i praktiken vara synnerligen missriktat vilket Norges sociala och ekonomiska framgångar visar med all önskvärd tydlighet.

Och vad gäller socialism så kan en motsatsfråga ställas: Hur mycket mer av nyliberalism tål Sverige. Detta sagt mot bakgrund av b-alliansens experimentlusta på området - nu senast manifesterat i floppen med Apoteksprivatiseringen, en privatisering som redan lett till högre läkemedelspriser.
Vad tror du att är mest skadligt för ekonomin: världens högsta marginalskatt eller några ynka vinstkronor i privat producerad offentlig skola eller omsorg?

Anledningen till att vi i Sverige har en utveckling mot privat produktion är att vi, tydligen i motsats till Norge, kapitalt misslyckats med produktiviteten i det offentligt producerade. Lös det problemet så har privata intressen inget att hämta på den marknaden.


Bengt Silfverstrand: Det finns inga vetenskapliga belägg för de svenska skatternas skadlighet. Detta innebär förstås inte att skattesystemet behöver reformer. Det mest angelägna torde i nuläget vara att se över träffsäkerheten och att skatt utgår efter bärkraft. Lika skatt mellan lön och pension bör här ges hög prioritet.
Mycket av det vi idag anser naturligt är socialism ja t.o.m kommunism i vissa länder. Jag tänker på våra allmänna försäkringar där avgifter tas in efter förmåga ( lönens storlek) men ersättning utgår efter behov. Det gäller även andra välfärdsanordningar. Dagens partiledardebatt handlade delvis om att man inom sjukvården tummat på regeln efter behov och att i stället levererar sjukvård efter betalningsförmåga.


Bengt Silfverstrand: Klokt sagt. Och här har en röd-grön regering en mycket angelägen uppgift att ta itu med omgående efter ett regeringsskifte i höst.
"Enligt den norska källan är inte det inte enbart oljan som fått den norska ekonomin att gå i spinn."

Jo, tjena. Detta i ett land där olja och gas är 45% av exportvärdet och 20% av BNP.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norway#Economy
Bengt Silfverstrand: Det finns ingen motsägelse här. Effektiviteten i det norska politiskt/ekonomiska systemet påverkar självfallet också den BNP i positiv riktning.
SVT sände ett storforum om skatter den 7:e december. En av experterna gjorde bedömningen att en extra krona i skatt förstör ytterligare 50 öre i samhällsekonomin.

En skattehöjning på 20 miljarder skulle alltså totalt försvaga den privata ekonomin med 30 miljarder eller ungefär 30 000 jobb.

T.o.m. Mona medger att Alliansens politik borde gett 88 000 nya jobb. Tyvärr kom finanskrisen emellan.


Bengt Silfverstrand: Detta förändrar inte det faktum att det inte finns några vetenskaplig belägg för att skattehöjningar generellt skulle få de effekterna.
Med den halsbrytande logiken så borde vi ju i stället radikalt sänka skatterna och låta folk betala efter den egna plånbokens tjocklek. Och det är ju precis den färdvägen b-alliansen beträtt och vill fortsätta på.

Vad det sedan gäller b-alliansens politik så har den bevisligen lett till att utanförskapet ökat med 70.000 personer.

Man kan inte bara plocka de ideologiska russinen ur kakan och hoppas att man fortfarande framstår som hederlig. Norska skatter är lägre, invandringen mindre, facket svagare, LAS är modernare och så vidare. Våra svenska ungdomar tvingas i många fall att jobba i Norge för att de förhindras att så göra i Sverige.

Sen har vi så mycket regeleringar. Hade Sverige haft olja, ja då skulle Mona och MP genast kräva att vi slutar sälja den, då det leder till miljöförstöringar.

Vad vill SvMP göra med vattenfall, tex? Ett mycket vinstrikt företag som ert anhang riskerar att köra i graven om ni får folkets förtroende (vilket jag finner osannolikt).


Bengt Silfverstrand: Norska skatter är obetydligt lägre vilket självfallet kan bero på att det norska samhället har en annan ekonomisk och social struktur än det svenska. Att invandringen förklarar då förstås en del av skatteuttaget, vilket inte på något sätt är ett skäl för att Sverige skulle visa mindre solidaritet med flyktingar/invandrare än vad vi gör idag.

Att blanda in LAS är också irrelevant eftersom det finns en förhandlingsutgång i denna lagstiftning. Och facket är bara obetydligt svagare i Norge. Påståendet att svenska ungdomar tar jobb i Norge för att de skulle missunnas dessa möjligheter är rena tramset och fullständigt obevisat.

Lika tramsigt är spekulationerna om vad "Mona och MP" skulle göra om vi hade olja.

Sluta med sandlådeleken om du ska få fortsatt utrymme för kommentarer här.
"Vad det sedan gäller b-alliansens politik så har den bevisligen lett till att utanförskapet ökat med 70.000 personer."

Det har bevisligen också varit en omfattande finanskris med tillhörande massiv ökning av arbetslösheten i alla västländer, så att tillskriva regeringens politik som orsak till att fler står utan jobb är inte seriöst.


Bengt Silfverstrand: Finanskrisen är väl känd, men detta fritar inte b-alliansregeringen från ansvaret att ha skjutit sig själv i foten när det gäller jobbskatteavdrag, skabrösa skattesänkningar till höginkomsttagare m m som bara varit ägnat att vidga klyftorna i samhället.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM