TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Finansminister Anders Borg (m) och hans assistent Mats Odell (kd) fortsätter sitt verbala buller mot bankernas bonusfester. Vad man hittills kan utläsa av kanonaderna så är det mest fråga om knallpulver.
Ty när nu senast Anders Borg blev pressad på besked vilka konkreta åtgärder han tänkte vidtaga för att få stopp på bankernas bonusberusning så blir han svaret skyldig. Den brittiska regeringens beslut att införa engångsskatt på bonusar avfärdas av Anders Borg, som annars inte är sen att komma med pekpinnar till vad Gordon Brown bör göra för att få bukt på landets ekonomiska balansproblem. . Det behövs både skattehöjningar och nedskärning av de offentliga utgifterna (i klarspråk försämring av välfärden.)

Slutsats: Borg förespråkar skattehöjningar för vanligt folk. Bara inte för bankbonusar.

 

”Rör inte våra bonusar, Odell”, skrev Finansförbundets ordförande Lillemor Smedenvall på Aftonbladet Debatt igår. Så talar personer som inte har en aning om hur vanligt folk, som drabbas av försämrad välfärd i form av sänkta pensioner, sjukersättning, a-kassa etc. ser på hur människor i bankvärldens slutna system kan sko sig trots gjorda misstag och utlåningsförluster.

 

Men vad som nu behövs är inte oratoriska utfall av Stor-Klas och Lill-Klass i landets finansministerium. Utan konkreta åtgärder som vingklipper och helst hugger huvudet av den hydra som bonussystemet utvecklats till. Och bland sådana åtgärder är skatt på bonusar sannolikt ett instrument väl värt att pröva.Om du lyfter blicken lite, så borde du inse att gigantiska bonusutbetalningar är positivt för samhället. En bonus på 100 miljoner innebär att 31,4 miljoner betalas i arbetsgivaravgifter samt att mottagare betalar 57 miljoner i skatt. Total skatteintäkter för bonusutbetalningen blir således 88,4 miljoner kronor. Är det inte något vi borde glädjas åt?

Ett alternativ är att företaget delar ut överskott till aktieägarna. Då beskattas samma överskott med 30 % i skatt.

Är det verkligen så hemskt om ett privat företag väljer en lösning som ger 88,4 miljoner i skatteintäkter som kan användas till välfärdssatsningar?


Bengt Silfverstrand: Denna blick har jag i motsats till bonuskramarna för länge sedan lyft. Och kommit fram till slutsatsen att det inte finns någon anledning att premiera arbetsinsatser via omvägar.

Kompetens och arbetsinsatser befrämjas bäst via lönen. Anser man att en person är värd mer än den nuvarande lönen bör denna höjas. Om en
bank levt över sina tillgångar via den typ av lånekaruseller som nu förekommit inom bankvärlden, ger det helt orimliga signaler till omvärlden och bankkunderna när man samtidigt höjer ersättningarna till chefer och andra anställda via bonusar.
Absolut sanning. Det behövs det krävs och det är det rätta att göra.


Bengt Silfverstrand: Vilken sanning? Kritiken mot bonusar eller försvar för omdömeslös utlåning kombinerad med bonusar till dem som är ansvariga för excesserna?
Svar till Andreas Bjerke. Visst det blir en massa skatt som kan vara fördelaktigt för Samhället. Men samtidigt är det dessa som hela tiden gnäller över skatten och vad ser vi av det jo med borgelig regim så utförsäkras folk. Ungas har inga jobb ingen a-kassa utan tvingas till socialbidrag.
Så beskatta bonusar fallskärmar pensionsavtal med 100%

Och det överskott som sedan blir för företagn kan därmed beskattas hårdare eller ge fler arbetstillfällen.

Där får företagen välja höga vinster som beskattas eller använd det som arbetstilfällen.

Det är dags sätta krav på överheten och kapitalismen
De tar för stor plats.
Ja, du Bertil Lund! Skapar vi verkligen fler framgångsrika företag i detta land med din argumentation?
Till Bertil Lund

"Unga har inga jobb" är en myt. Se TCO:s rapport
http://www.tco.se/482c839c-afc3-4ebd-99d9-3a82a5954465.fodoc


Bengt Silfverstrand: Nej, det är ingen myt. Arbetslösheten i Sverige är högre än i de flesta andra EU-länder.
Bertil Lund;

"Och det överskott som sedan blir för företagn kan därmed beskattas hårdare eller ge fler arbetstillfällen.

Där får företagen välja höga vinster som beskattas eller använd det som arbetstilfällen."

Snarare lär många företag välja att flytta sina verksamheter från Sverige.


Bertil och Bengt;

Ungdomsarbetslösheten ja, den kan ni knappast skylla på nuvarande regering. För hur kommer det sig att den de senaste 10 åren, dvs även under högkonjunkturen fram till 2006, befann sig på rekordnivåer jämfört med övriga Europa? Och hur kommer det sig att vårt grannland Danmark ligger på andra änden av skalan i denna fråga? Av någon outgrundlig anledning vill vi inte ta lärdom av andra länder i denna fråga.
Bengt Silfverstrand: Det är en myt att det skulle förekomma någon påtaglig företagsflykt från Sverige p g a våra skatter. Och visst har nuvarande regering ansvar för att ungdomsarbetslösheten ligger högre i Sverige än i så gott som alla andra EU-länder, vilka på samma sätt som Sverige påverkas av den globala ekonomiska kris vi genomlidit.
Med måd som minister ser vi ju hur det går med företagen i Sverige.
Att sätta en person som visat sig vara totalt oduglig på att driva företag som näringsminister säger det mesta.


Bengt Silfverstrand: Ja att Maud är en katastrof har ju t o m tidigare centerväljare nu börjat upptäcka.
Jag menar att egoismen som nu under lång tid har dominerat, idag har identitet i sak och situation. Bör därför bekämpas på alla sätt den uppenbarar sig, i alla de situationer den uppstår.

Detta uppnår vi inte med att se person identifierad med problemet. Tolerans och förståelse genomsyrar inte direkt detta landet idag. Det är kommunikationen kunskapen och vaksamheten som inte efterlevts innan sådana situationer uppstått -som när vi inte värdesätter varandra efter det lika värdet att fördela resurser lika. Sådan historia har vi alla inom oss till vardags för att kunna förstå idag.

Jag menar att ser vi nu inte att förstå att den som pekar är lika skydig som den som pekas ut så är vi alla förlorare ännu en gång. Situationen kommer då inte att finna lösning. Egoismen förflyttas då bara fram i tid genom att förändra form. Arbetet idag är alltså avgörande, betydelsefullt för nästa regering att finna form för det arbete den då kommer att uträtta. "Draken" finns bara i vår fantasi då den inte förstår sin egen identitet. Öppna dörren för draken att förstå- Eller se att inget finns under sängen så att säga. Mer än vad vi själva skapat med oförstånd.

Tala förstånd med odlare av egoism att själva lägga fram förslag om hur vi idag förbättrar för alla. Om du vill bära det större förståndet inför denna "drake".
-Som sannerligen är en drake av mått.


Summan är att vi som drabbas ska inte längre bära hundhuvudet för vår egen situation och hur förändrar vi det. Vi behöver uttrycka oss bättre.

Detta är kanske samtidigt en möjlighet att förändra liknande situationer i framtiden ?


Jag behöver kasta sagoböckerna..


Bengt Silfverstrand: Ja, och det är den egoism jag i inlägg efter inlägg fokuserat på som grundorsak till många av våra ekonomiska problem.
Ja du har rätt och många vet detta men få är det som markerar var egoismen finns så att perspektiv, ett samförstånd kan mötas i gemenskap att plana fram möjligheterna. Ge människor insikt. Det finns ett stort engagemang för att beskriva att problemen finns men inte lika stort hur de uppstår, var kärnan till problemen är. Samtidigt är vi alla påverkade av vinster på det sätt att vi söker tjänst (jobb) på marknaden, handlar på marknaden och har således efter tid av denna vana att leva förlorat språket att använda som beskriver problemen. Det är inget bra om problemen uppmärksammas mer än samarbetet som kan lösa problemen.

Ytterligare problem är alltså att politiker är insatt mer än mig den vanliga medborgaren och de förklarar inte för mig så jag förstår. Det politiska spelet har även varat så lång tid att ingen längre förespråkar den lilla människan. Jag har under lång tid upplevt det som att politiker tar del av kakan och ger smulor till mig som alla andra och det endast för att kunna fortsätta ta för sig. Hoppas att denna tid för med sig en annan vilja med större värde än så för både stora och små. Gräsrötterna fungerar inte att kasta smulorna till idag . Heder till ärliga människor som förstår och arbetar för oss.

En sak till. Verkligheten behöver vara sann för oss. Utbildning till arbetslöshet. Arbetsmarknad på arbetslöshet och mera är inte lögner att stödja. Lögner är lika allvarliga som dåliga politiker. Att starta en lögn bland människor är fult men att bidraga med att ge det liv hos ständigt flera människor är ingen bättre handling.

Hydrans hals är att sikta på men vi behöver gemensamt finna metoden och arbetet för det. Det bästa sättet måste vara att finna tillbaka förtroendet av folket för dem att gemensamt vara riddarna för det. För det behöver vi kunna kommunicera med varandra. Ta ned myter lögner motarbeta egoism och förklara hur detta uppstår.


Bengt Silfverstrand: Ok. Men s-riddarna måste då ta av sig masken, bekänna färg och visa att det råder grundläggande skillnader mellan höger och vänsterpolitik.
Ja det är kanske trots vad jag skrivit om det, som jag beskrivit det några gånger nu inte bara en sorts enkelriktad trafik i politik. Att ett sorts givande och tagande mellan politiker och övriga invånare ska finnas. Att visa och ge förtroende, ställa upp på partiet, hjälpa människor och detta tror jag finns idag.

Färgen är antagligen mer än bara under bekännelse men något vill hos mig tro att det är ytterligare viktigt att greppa ännu mera av hela verkligheten för att finna så mycket som möjligt av den totala helheten, perspektivet, gemenskapen. Frågan är om det kan tolkas att vi (politiken) nått fram hela den vägen ännu. Kanske inte riktigt.

Med det tror jag mig förstå att detta sammanfaller med ditt sätt att beskriva. Att bekänna färg och samtidigt se skillnaderna. Det fungerar då inte att med halvsanningar, vi måste ned till grund och botten. Politiken ska inte bara påstå sig vara sann vi ska kunna känna det i gemenskap med. Röster och ord är på så sätt inte bara talande. Vi känner de flesta sanningen när den finns. Frågorna är då inte hur det kan vara på ett eller annat sätt utan var vi ska mötas om arbetet. Det är ett sorts begrepp vi glömt och det kan då med andra ord finnas en omedelbarhet i gemenskap. Ser du detta hos dig i din omgivning personligen på så sätt att du kan känna dig nöjd och finner förtroende, inte jag, inte riktigt och inte ännu. Socialdemokratin är närmare, mycket närmare men inte riktigt hemma ännu.

Jag har inte hela perspektivet och det är inte menat att jag eller annan ensam skall bära ett sådant men jag strävar som många andra gärna nästan dag och natt för nå det tillsammans med andra. Jag vet att jag inte är ensam om detta, vi är många som fått nog på många sätt.

Det kan inte misslyckas detta arbete denna ideologi men vi kan göra det -inte bara bra eller bättre tror jag, jag tror socialdemokratin kan vara bäst".

Det skulle vara hållbart över lång tid att så göra. Kan vi ge det den bästa chansen.Snack javisst men någon ska även skyffla med den spaden. "Du" eller jag kvittar mig så länge vi gräver för "draken" och gör det tillsammans. Hästen får stå och glorian skiter jag i. Kavla upp ärmarna.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är ingalunda någon enkelriktad trafik. Dialogen pågår ju för fullt!
ja det kan jag se och det är jag glad för på många sätt. Dialogen bjöd perspektiv och det betyder att den funnits innan och säker är jag denna gång att inget var eller kommer att kunna finnas till nackdel på något sätt om detta perspektivet. Jag studerar politiken vidare.

Tack för svar
"Bengt Silfverstrand: Det är en myt att det skulle förekomma någon påtaglig företagsflykt från Sverige p g a våra skatter. Och visst har nuvarande regering ansvar för att ungdomsarbetslösheten ligger högre i Sverige än i så gott som alla andra EU-länder, vilka på samma sätt som Sverige påverkas av den globala ekonomiska kris vi genomlidit."

Om Bertils förslag om kraftigt höjda skatter skulle genomföras kommer företag definitivt se sig om efter andra platser för sin verksamhet.
Vad gäller ungdomsarbetslösheten så är det den föregående Socialdemokratiska regeringen som har huvudansvaret för misslyckandet. Att den ökade till en av de högsta nivåerna i hela Europa, dessutom under högkonjunktur, är ett massivt misslyckande för Persson et al. Nuvarande regering fick alltså ta över en massiv ungdomsarbetslöshet och sen bröt finanskrisen ut ett år senare med kraftig kojunkturnedgång som följd. På vilket sätt är regeringen ansvarig då?


Bengt Silfverstrand: Socialdemokraterna har inte föreslagit kraftigt höjda skatter. Hela skatteystemet behöver en översyn där skatt efter bärkraft åter blir den bärande principen.

Nuvarande regering fick inte alls ta över en massiv ungdomsarbetslöshet. Den har skjutit iväg under b-alliansens styre.

Att skylla allt på konjunkturnedgång och finanskris tyder bara på panik inom b-regeringen.
"Nuvarande regering fick inte alls ta över en massiv ungdomsarbetslöshet. Den har skjutit iväg under b-alliansens styre."

Nej du Bengt, där har du fel. Följande diagram visar hur ungdomsarbetslösheten sköt iväg uppåt mellan 2003-2005, alltså när Socialdemokraterna styrde under högkonjunktur. Efter det har den legat relativt stabilt.

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/

Hur förklarar du detta faktum? Varför ledde sossarnas politik under högkonjunktur till att ungdomsarbetslösheten steg?


Bengt Silfverstrand: Svaret på sistnämnda fråga är självfallet att fler ungdomar sökte jobb, vilket är fullt normalt under en högkonjunktur. Vad sedan gäller statistiken så är det en partsinlaga (arbetsgivarstyrd) du hänvisar till. Gå till officiell statistik så blir bilden en annan.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM