TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Hur har den styrande b-alliansen levt upp till sina vallöften? För att inte bli beskylld för s-propaganda går jag till nordvästra Skånes borgerliga monopoltidning Helsingborgs Dagblad.
Där kan man idag ta del av följande kommentar på ledarbloggen: Håll i er ordentligt!

 

”Den borgerliga alliansen har infriat de flesta av sina vallöften inklusive det om att rasera stora delar av sjuka människors liv och skicka dem till socialen i stället.”
Så sant som det är sagt. I stället för att skapa fler jobb har den borgerliga alliansregeringen skapat fler bidragstagare. Och fler sorters bidrag. Det mest skabrösa exemplet på det senare är vårdnadsbidraget. Om detta kan man också läsa i dagens nummer av Helsingborgs Dagblad. En stort uppslagen nyhetsartikel toppas av följande rubrik: ”Få lockades av vårdnadsbidraget.” Politikerna (läs: den borgerliga majoriteten inkluderande Sveriges Pensionärers Intresseparti – SPI som sitter i knäet på borgerligheten i Helsingborg – min anm.) avsatte tolv miljoner till vårdnadsbidraget i fjol. Bara 1,9 av dem användes.

 

Men är det inte bra att utgifterna blev bara knappt en femtedel av de beräknade? Jomenvisst, kan man tycka det. Men 1,9 miljoner är 1,9 miljoner för mycket för ett fullständigt onödigt bidrag. Någon redovisning över vilka som utnyttjar möjligheten till ett vårdnadsbidrag på ynka 3.000 kronor i månaden föreligger ännu inte i Helsingborgs kommun. Men på andra håll, t ex i Stockholmsområdet, kan man redan nu konstatera att de som där i huvudsak utnyttjar bidraget är de invandrarfamiljer som därigenom går miste om de viktiga kontakter med det svenska samhället som en förskoleplats innebär. Barn med språksvaga föräldrar kommer inte ut och träffar andra barn som de hade gjort om de gick i förskolan. I övrigt talar erfarenheterna för att vårdnadsbidraget är ett bidrag för de rika. Ensamstående mammor har naturligtvis inte råd att avstå från förvärvsarbete för 3.000 kronor i månaden i vårdnadsbidrag.
Att socialdemokraterna lovat att avskaffa detta fullständigt malplacerade och orättvisa bidrag är självfallet bra.

Arbete i stället för bidrag – blev bidrag i stället för arbete.
Det är fantastiskt hur det kan vändas och vridas på ett till synes enkelt problem idag. Detta ger att det är flerfallt svårare att komma till tals med problemet då vi även behöver förstå ursprunget, anledningen till det ursprungliga problemet för att kunna lösa det. Problemen med arbetslöshet försvåras t ex när en arbetsmarknad skapas på arbetslöshet. bidrag skapas istället för arbete. Mängder av exempel finns runt var människas vardag att bara föra sitt liv fram genom en administration av vardagshändelser. För att inte tala om svårigheten att vara sjuk t ex. Det räcker inte att vara sjuk. Beviset är inte det kroppsligt swjuka hos människor beviset anses vara papperet vi har i handen om tillståndet. Det är inget nytt. Vi talar bara inte om det på detta sättet. Vi är alla drängar till systemet som en gång var skapat för oss. Vinst uppskattas för människovärdet.
En association som bara BS kan uppfatta som trovärdig. En "opolitisk" kommentar i en borgerlig tidning blir ett borgerligt budskap. Hade jag inte hittat en "Eli Aderstål" på eniro hade jag misstänkt att Bengt själv varit i diktartagen.


Bengt Silfverstrand: Att inte socialbidragen ökar som en följd av borgerlig utsvettningspolitik är det nog bara en liten minoritet, en minoritet som uppenbarligen inbegriper, Vallgren, som inte fattat.
Diktartagen har vi alla inom oss på både gott och ont. Vem vill vara bättre när omgivningen är konstruerad som den är kring oss. Inte jag jag följer min omgivning som alla andra.

Individuella bedömningar av läkare och uppföljning inom tex rehabilitering är det enda som kan hjälpa människor fram till en frisk tillvaro så tankesättet att bedöma människor och våra situationer efter mallar har krackelerat redan innan det föds till idé och konstruktion i praktiken. Detta förfarande och förhållningsätt är enormt vanligt används överallt emot anställda och emot verksamhetens möjlighet att utvecklas som helhet.


Bengt Silfverstrand: Här handlar det inte om dikt utan om en krass verklighet, där den sittande b-alliansregeringen med berått mod ökar utanförskepet i samhället.
Enligt Jonas Brorson på HD är tidningen politiskt oavhängig. ("Tidningen är politiskt oavhängig .")
http://hd.se/omoss/2009/04/02/tidningens-journalistiska-uppdrag/


Bengt Silfverstrand: I marknadsföringen heter det så ja. Men det är praktiken som räknas och det framgår då klart att det HD är en tidning som på ledarplats i huvudsak för fram borgerliga åsikter. Låt vara inte sällan i light-version, men dock.
"För att inte bli beskylld för s-propaganda går jag till nordvästra Skånes borgerliga monopoltidning Helsingborgs Dagblad." - och letar upp en vänsterkommentar.

Det är väl bra av o a v h ä n g i g a HD att ta in kommentarer från både vänster och höger. De behöver ju inte gilla allt som står i kommentarerna för det.


Bengt Silfverstrand: Ja, att på ledarplats "borgerligt avhängiga" HD också lämnar plats för kommentarer som inte går i b-alliansens ledband är förstås bra.
Jag förstår det Bengt. Tack för svar!
En förskoleplats i invandrartäta förorter ger inga "viktiga kontakter med det svenska samhället". Det har jag redan förklarat för Sig Britt
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=545&blogg=38453


Bengt Silfverstrand: Det är väl ändå självklart att alla kontakter med det svenska samhället för invandrarfamiljer är en fördel för den ömsesidiga förståelsen. Din borförklaring faller därför på hälleberget.
Goddag yxskaft? Du tillskriver HD's ledarblogg en kommentar som i själva verket skrivits av en utomstående. Jag kommenterar det och du läser ut min åsikt om socialbidrag ur texten?

Vi verkar vara helt överens om att ökade socialbidrag inte beror på den borgerliga politiken. Fast jag misstänker att du har snubblat över en negation?


Bengt Silfverstrand: Yxskaftet står du själv för. Att borgerligt avhängiga HD tar in en kommentar som andas kritik mot den sittande b-alliansregeringen är förstås positivt. Nej, vi är inte alls överens vad gäller socialbidragen. De beror precis som det framgår av kommentaren i HD-s ledarblogg i hög grad på den förda borgerliga politiken med försvagning av tryggheten i försäkringssystemen som bärande element.
Varför ställer ni "huvudordet" för problemen i ljuset för uppmärksamheten när insikt istället kan finnas om en kort stund tillägnas att tänka över vad vi ger tillåtelse att stjäla uppmärksamheten om problemet´på detta sättet.

Vad är absolut viktigast och vad är den absoluta anledningen till problemen.

Synvinkeln" Förståndet eller bättre upp vanan att syna problemen behöver förändras.

Varför fungerar samhället på det sätt att gemenskap umgänge och utveckling måste finnas på speciella oftast avlönade platser i omgivningen.

Varför har inte barn ungdomar och vuxna detta umgänge att dela på tillvaron och utvecklingen tillsammans mer naturligt däre de/vi bor.

Varför delar vi upp oss i ålder ursprung yrke intresse och kön.

Varför lämnar inte människor barnen med glädje och vilja till daghem förskola.

Förändras tryggheten för dessa människor på något sätt tror någon att själva vilja finna detta umgänge, denna utveckling eller att lära ett annat språk.

Förändras situationen tror någon om föräldrar mer tvingas lämna barnen.

Varför intresserar sig ingen att se över att istället förändra valet som tydligt är problemet att kunna utnyttja en resurs i samhället när detta inte sker.
Varför utnyttjas inte dessa resurser mer naturligt.

Varför finner inte dessa flyktingar en egen vilja att lära sig landet, landets språk.

Det är boendesituationen, fritiden den svenska livsstilen som är fel för dem och de är de enda att förstå detta. Ingen infödd fjant i Sverige intresserar sig för deras livsstil deras sätt att umgås där de tidigare levde.

Vi vet inget annat än att följa en norm, ett system. En funktion att leva vår tillvaro. Det är fel att tvinga denna vårt sätt att leva på dem när vi är de som har att lära av dem. Hur dumma är människor egentligen.
En fundering som jag kan ha också är hur det kan komma sig att en sådan regel som 75 dagarsregeln införs som stoppar människor som vill jobba och som kan vikariera, arbeta på tillfälliga jobb, arbeta på korttidsjobb där man inte når upp till heltider.

De här människorna tvingas att leva på A-kassan istället för att jobba på vikariaten, tillfälligajobben, korttidsjobben etc. Efter 75 dagar återstår 225 dagar stämpling?

Många som har deltider och som kanske dessutom är ensamstående mammor som inte får heltider har tvingats säga upp sina deltider därför att de inte kan leva på sina deltider.

I dåliga tider är 75-dagarsregeln fullständigt horribel.

Många arbetslösa, deltidssjuka osv. mår idag jättedåligt pga. att antalet lediga jobb som går att söka har minskat med ungefär hälften. Många människor har dålig skolutbildning men kan pga. sin ekonomiska situation, ålder mm. inte skola om sig.

Studielånen är försvunna när människor fyller 50 år. Omskolning går praktiskt taget inte att få via Arbetsförmedlingen utan det får den arbetslösa betala själv.

Jaaa, det finns många frågor att vända och vrida på.

Kronofogdens ärenden ökar. Allt flera blir hemlösa och tvingas bo hos mor och far, hos kompisar, på härbärgen, ute, i trappuppgångar, källare mm.

Allt fler tar till droger när de inte platsar in i samhället.

Socialen i kommunerna blir alltmera belastade.

När skall borgarna vakna upp och se människors utanförskap och hur det ökar under deras regering?


Bengt Silfverstrand: Väl skrivet. När snålheten bedrar visheten och tryggheten i försäkringssystemen urholkas, då ökar i motsvarande grad trycket på socialförvaltningarna.
Politik i allmänhet och vad människor behöver.

En god förd politik bjuder tillfällen för människor att känna, förstå sin situation och behoven de har. Når politiker inte människor i ett land så beror det på att vi behöver fler tillfällen än kalle anka på julafton 1 veckas semester att varva ned och en vecka att gå upp i varv innan arbetet varvid 2 veckors semester i bästa fall finns med minnen. De lyckliga då som har arbete. Människor som mår bra kan på ett mycket enkelt sätt beskriva problemen och hur de behöver lösas. Har vi ingen vilja att försöka beskriva problemen, finner inte lösningarna så har vi slutat känna vad behoven är, hur vi mår.

Vill vi verkligen förändra så kan vi inte fortsätta tänka hur det ska vara, vi behöver försöka finna igen glädjen att föreställa oss hur det skulle kunna vara. Som jag upplevt det så finns omtanken om flyktingar men få frågor handlar om hur de känner det hur de mår och vad de behöver. Svenskt sätt att bry sig handlar mycket sällan om det sociala hos människan. Sjukvård skola omsorg ställer höga krav och har alltid haft hög kvalitet om att vårda det kroppsliga men få frågar hur människor mår. Det är inget fel men fungerar dåligt när det får vara ensamt regerande, rådande över det andra. Samverkan är ord som tål att tänkas över speciellt om vi fortsättningsvis samtidigt vill tala om mångfald. Ja det har tyvärr arbetats fram ett tvång inom detta problem. Ett tvång upplevs. Det ger separationer och stress mellan familjemedlemmar. Stress och segregering de redan flytt från en gång till detta landet för att undvika.

Vill denna politik väl så behöver det tänka självständigt, våga tänka och pröva nya lösningar för dessa människor vi talar om varje dag i detta forum. En form. En situation en norm eller ett system kan inte fungera med en god funktion i en evighet det behövs ibland förändringar. Ge det självständighet att förändras. Så når ni väljare. Väljare är inte med er om ni inte förstår dem.
Alltså, det säger sig väl nästan själv, att på förskolor i invandrartäta förorter går mest invandrarbarn, som hämtas och lämnas av invandrarföräldrar. Skulle heller inte förvåna om personalen ofta är invandrare, som kan tala med barnen på deras eget språk. Det är inget fel att argumentera mot vårdnadsbidraget, men invandrarargumentet blir nästan kontraproduktivt. Välkommen till hälleberget!


Bengt Silfverstrand: Ja, och jag har heller inte med ett ord ifrågasatt denna självklarhet. Inte desto mindre så talar all erfarenhet för att det för en positiv integration är viktigt att invandrarfamiljer kommer i kontakt med den svenska vardagen på ett tidigt stadium. Det gäller inte minst tillvaron i förskolan.
Eva
Att jobba halvtid år efter år och stämpla upp till heltid blir ju en form av medborgarlön. Jag skulle inte ha något emot det, om jag hade småbarn.
Och - att undvika svensk förskola (dagis), om man kan, är ett sunt sätt av invandrare att hävda sin egenart, tycker jag. (Det här får jag nog sk-t för; det låter inte alls PK.)


Bengt Silfverstrand: Då har du nog blundat inför verkligheten.
Förskolor finns där behoven finns. Och med regeringens regel om modersmålsundervisning så kommer förskolorna och skolorna att tvingas anställa människor som kan olika modersmål eftersom regeringen inte tillskjuter några extra pengar. Pengarna till modersmålsundervisningen måste tas från ordinarie budget för skolorna.

Jag förutsätter att där det är invandrartäta områden det anställs människor med kunskap att tala de språk som barnen talar.

Vad det gäller halvtider så är det nu bara så att inom många yrken så finns det inte heltider att tillgå. Exempel på sådana områden är vård och omsorg, förskola, skola etc.

I många städer, förorter etc. så går invandrarbarn och ungdomar i skolor med en blandning från olika kulturer och religioner. Utan att det uppstår eller är några problem. Jag är övertygad om att de människor som finns på våra skolförvaltningar i hela Sverige placerar barnen på närmaste förskola i förhållande till bostadsadress. Det är nämligen så det fungerar. Ifall det inte finns plats på närmaste förskola kan det hända att barnet blir placerat på den förskola som ligger näst närmast osv.

Schemana är hoppusslade så att det är olika tider som man jobbar. Många jobbar dessutom på vikariat.

Vad det gäller 75-dagarsregeln så drabbar den i högsta grad också arbetslösa som vill jobba förutom de som inte får heltider.

VI BEHÖVER EN NY REGERING!Eva

("Vad det gäller halvtider så är det nu bara så att inom många yrken så finns det inte heltider att tillgå.") Menar du, att det är okej att stämpla upp till heltid, om man har ett halvtidsjobb?

("Vad det gäller 75-dagarsregeln så drabbar den i högsta grad också arbetslösa ..") Det där förstod jag inte. På vad sätt drabbar 75-dagarsregeln arbetslösa?

("I många städer, förorter etc. så går invandrarbarn och ungdomar i skolor med en blandning från olika kulturer och religioner. Utan att det uppstår eller är några problem.") Ingen säger emot, inte jag i alla fall. Men det är ju inte ett argument mot vårdnadsbidraget. Det argument som framförts

http://blogg.expressen.se/opinionsbloggen/entry.jsp?messid=567870

och som s-bloggare har hakat på

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=545&blogg=38453

och även Bengt Silfverstrand, fast inte lika tydligt

är att invandrarbarn förhindras att komma till dagis och lära sig svenska på grund av att vårdnadsbidraget gör att invandrarmammorna/familjerna väljer att ha sina barn hemma. Men på ett invandrartätt dagis har man inte så stora chanser att lära sig svenska. Så vårdnadsbidraget gör varken till eller från i det fallet.För det första så har inte invandrarfamiljer med låga inkomster råd med att vara hemma och ta emot vårdnadsbidrag. De jobbar ifall de vår ett jobb!

Barn som går i våra skolor lär sig svenska men också sitt modersmål.

Vad det gäller 75-dagarsregeln så fungerar den så att när den arbetslösa har förbrukat 75 dagar och går in på sin 76:e dag så får den arbetslösa leva på den lön som han eller hon kan få t.ex ett vikariat. En arbetsdag innebär 4 dagar utan ersättning. A-kassan drar in ersättningen för resterande dagar.

Att vikariera är ett osäkert tillstånd där den arbetslösa får jobb alltefter efterfrågan, andras sjukdom, planeringsdagar, vård av sjukt barn eller andra tillstånd som kräver vikarie.

Detta innebär att vissa perioder kan det vara gott om vikariat medan andra perioder inte har några vikariat.
Kontrollen hos A-kassorna sker genom att dessa kräver in arbetsgivarintyg

Dvs det är ingen konst att se om en arbetslös jobbar på ett tillfälligt jobb eller inte jobbar. Arbetsförmedlingen kräver in redovisning att Du söker jobb.

Och då blir min motfråga är det inte bättre att den arbetslösa jobbar än att den stämplar heltid? 75-dagarsregeln gör att det inte går att leva på den inkomst som vikariatet medför.

Vikariatet kan dessutom medföra att Du får ett jobb där Du vikarierar.

Ja, jag tycker att den som stämplar deltid skall ha rätt att stämpla upp denna ifall det inte går att få en heltid. Intyg kan krävas av arbetsgivaren ifall denna kan erbjuda heltid eller inte heltid. Inga problem anser jag att få arbetsgivaren att skriva intygen.

Eftersom det inte är några svårigheter för vikarier att få arbetsgivarintyg så kan det inte heller vara några problem för den som har en deltidstjänst att få detsamma.

Det är oftast kvinnor som drabbas inom kvinnoyrken av svårigheterna att få heltider trots att detta borde vara en rättighet.

Vad det gäller vårdnadsbidraget så är detta ett bidrag som passar den rika men inte den fattiga.
Eva

("För det första så har inte invandrarfamiljer med låga inkomster råd med att vara hemma och ta emot vårdnadsbidrag. De jobbar ifall de vår ett jobb!") Var det inte nyss så att invandrarfamiljer stannade hemma med barnen, när de fick vårdnadsbidrag, och att det var ett problem? T ex kommer man att tvingas lägga ner flera dagis på invandrartäta Järvafältet just på grund av vårdnadsbidraget, enl DN enl Marteus.

Sänkt skatt för lågavlönade kompleterat med vårdnadbidrag är en god hjälp för invandrarfamiljer och andra med låga inkomster.

Du menar att man skall få stämpla upp deltid till heltid? Under obegränsad tid? Det är väldigt förmånligt. En typ av medborgarlön.

Om heltid skall vara en rättighet måste det också finnas en skyldighet att tillhandahålla arbete. Hur skall det gå till i ett fritt samhälle?

Jag är inte så bra på 75-dagarsregeln, men den verkar krånglig. Deltidsarbetslösheten är kanske ett större problem än ungdomsarbetslösheten.
Bengt Silfverstrand: Fakta i målet är att det enda påtagliga man kan notera på vårdnadsbidragsfronten är att det bara är i invandrartäta områden, d v s bland människor där samvaro med andra - barn såväl som vuxna (personal) - gynnar integrationen i det svenska samhället, som vårdnadsbidraget tycks ha nått åtminstone en viss popularitet.
En A-kasseperiod är 300 dagar och sedan är jag utstämplad och måste jobba 80 timmar per månad i 6 månader utslaget på 12 månader. Det innebär att det är mycket svårt att kvalificera in sig igen i A-kassan.

Jodå, jag läste vad Bengt skrivit om invandrarfamiljer och vårdnadsbidraget. Det får stå för honom och den tidning som skrev om detta.

Kan det vara så att de inte får ett jobb trots att de söker jobb?

Det är mycket svårt att få anställning idag med låg skolutbildning, pga ålder (unga och gamla) och många andra faktorer.

Hur är det med sänkt skatt och icke jobb?????

Utan inkomst så får Du ingen lön dvs ingen skatt på lön?

Sedan sätt Dig in i 75-dagarsregeln så inser Du hur dumt utformad den är för den som vill jobba och som kan tänkas få vikariat, korttidsjobb mm.
Bengt Silfverstrand: Ja, självfallet står jag för vad jag skriver om invandrarfamiljer och vårdnadsbidrag. Och detta bygger på de redovisningar som skett i media över vilka som i huvudsak utnyttjar detta vårdnadsbidrag. Kalla fakta alltså. Och jag utgår trots allt för att vi båda står bakom socialdemokratins uttalade avsikt att i regeringsställning slopa denna kvinnofälla.
Självklart står jag bakom att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla.


Bengt Silfverstrand: Ja, det utgick jag faktiskt från.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM