TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


”Väl fungerande kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg säljs till underpris eller skänks bort till privata företag. Dessa företag kan göra snabba vinster genom att i sin tur sälja verksamheten till marknadspris.”
Nej, det är ingen socialdemokrat i Stockholms län som drar denna intelligenta slutsats av de skamlösa moderata utförsäljningarna av offentlig verksamhet i Täby kommun. Det är det folkpartistiska kommunalrådet Mats Hasselgren, som på DN-debatt den 2 januari sågar den moderata Täbyskandalen, en skandal som t o m fått Kammarrätten att reagera. Jag är medveten om att även Täby kommuns socialdemokrater är emot Täbymoderaternas beslut att utan betalning och normal anbudsprövning överlåta Tibble gymnasium till ett privat företag.

 

Men nog är det anmärkningsvärt att det är moderaternas i andra sammanhang ”goda alliansvänner” som ska stå för den skarpa kritiken och använda den skarpa men fullt relevanta termen ”ideologisk berusning” om moderaternas envetet drivna tes att privat drift alltid är bättre än kommunal dito.
När socialdemokraten Robert Noord från Haninge och Stockholms län kommenterar Hasselgrens DN-artikel så instämmer han förvisso pliktskyldigast i kritiken men fokuserar sedan åter på mantrat ”Kvaliteten viktigare än driftsfrågan.”

 

Jag är medveten om att den socialdemokratiska partikongressen i kompromissens namn använde liknande formuleringar men att beslutet i frågan också slog fast att överskott inom verksamheter som drivs med skattemedel ska återinvesteras i verksamheten i fråga.
Beslutet kan naturligtvis uppfattas som motsägelsefullt men var mot bakgrund av de delade meningar som i denna fråga råder inom partiet godtagbart.
Detta får emellertid inte hindra oss socialdemokrater från att driva en opinion till förmån för att verksamheter som drivs med skattemedel inte ska skicka överskott till aktieägare utan att dessa överskott ska komma verksamheten till del. Lika viktigt är det att i debatten slå fast att driftsfrågan också i många fall har den största betydelse för kvaliteten.

 

Om vi tar Täbyfallet som utgångspunkt så kan man för det första konstatera att avknoppningar måste stoppas. Är man missnöjd med kvaliteten inom en offentligt driven skola, vårdinrättning el, dyl, så borde självfallet första försvarslinjen vara  att tillse att kvalitetshöjande insatser befrämjas.
Om sådana insatser alltid har högsta prioritet, ja då bortfaller behovet både
av att sälja ut resp, att alltför frikostigt acceptera nya friskolor etc. på grundval av att kvaliteten är otillräcklig inom den offentligt drivna skolan.
Noord & Co. borde strama upp sin hållning i dessa frågor och inte
överlåta åt folkpartister att formulera dagordningen i en för socialdemokratin grundläggande välfärdsfråga."Är man missnöjd med kvaliteten inom en offentligt driven skola, vårdinrättning el, dyl, så borde självfallet första försvarslinjen vara att tillse att kvalitetshöjande insatser befrämjas."

Och vad gör man när det alternativet är uttömt utan resultat? Varför skulle skol- el vårdledningen bry sig om den lilla människan när den ändå inte har något annat alternativ att vända sig till? Denna diskussion får mig att tänka på Trabanten. Den var den enda bil som var tillgänglig för östtyskarna och det fanns en klar anledning till att den är en av de absolut sämsta bilar som någonsin tillverkats; det fanns ingen konkurrens om kunderna och därmed kunde man sälja en usel produkt.

"Om sådana insatser alltid har högsta prioritet, ja då bortfaller behovet både av att sälja ut..."
Men det där kommer att vara en utopi så länge det inte finns andra alternativ för medborgaren att vända sig till.

För övrigt håller jag med om att ex skolor givetvis inte ska säljas till vrakpris.


Bengt Silfverstrand: Om man har målsättningen att hålla hög kvalitet inom offentligt finansierad verksamhet så kan strävan efter kvalitetshöjning aldrig vara uttömd.

Valfrihet finns redan idag i form av till kommunal verksamhet kompletterande privata alternativ. Att sälja ut kommunal verksamhet är en helt annan sak. Liksom att satsa skattemedel på verksamhet där vinstmaximering är den övergripande principen.

Den övergripande principen för skattefinansierad verksamhet måst alltid vara elevens/vårdtagarens bästa.
Har inte EU synpunkter på om verksamhet säljs till underpris? Jag har för mig att jag läst om ett fall där det ser ut som att köpet skall gå tillbaka.


Bengt Silfverstrand: Jo, det har EU förvisso och visst kan köpen gå tillbaka. Men det bästa vore givetvis om dumheter av Täbyslaget helt undveks så att vi slapp en kostsam och tidsödande byråkratisk process för att rätta till moderata klavertramp modell Täby.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM