TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


-Det är bedrövligt att ett gäng mer eller mindre terrorister kan fälla människor på det här viset.” Kommentaren fälld till ATL av Kerstin Lööf i Swedish Meats representantskap.
Det var Djurrättsalliansen som med autentiska bilder avslöjade grismisshandeln på ett antal gårdar i allmänhet och vanvården på ordförandens i branschorganisationen Swedish Meat, Lars Hultströms grisgård

i synnerhet.  När Hultström sedan tvingas avgå – skam vore det väl annars, så är det de som avslöjat skandalen som är terrorister.
Allt enligt en ledande företrädare för matböndernas bransch organisation. Och nästan lika bedrövligt var LRF-ordföranden Lars Göran Petterssons insats i gårdagens ”Agenda”. Förvisso beklagade han det inträffade men försökte på en gång att se det skedda som enbart ett olycksfall i arbetet. Nu visar det sig tvärtom att det vanvård av grisar förekommit på ett stort antal gårdar.

 

Hela skandalen kan, om man så vill, ses mot bakgrund av att jordbruket fortfarande är både Sveriges och EU-s mest genomsocialiserade verksamhet. Jordbrukssubventionerna väger tungt både i Sveriges och EU:s budget och det tycks vara synnerligen svårt att marknadsorientera ett område, som då det rör sig om konsumentvaror borde vara marknadsorienterat. Paradoxalt i sammanhanget är att samma människor – och dit hör den kraftigt centerdominerade bonderörelsen – som i andra sammanhang är allergiska mot den typ av socialism som handlar om utjämning av ekonomiska och sociala skillnader i samhället kämpar med näbbar och klor för att få behålla sina socialistiska murar som skydd för sund konkurrens byggd på efterfrågan inom jordbruksområdet.

 

Och på tal om svinhugg så tycks dessa också drabba centerpartiet, som trots att man företräds av alliansens mest högljudda och profilerade partiledare – Maud Olofsson – för en alltmer tynande tillvaro i väljarkåren. Även centerpartiet är en paradox, ty samtidigt som partiet vill vrida politiken åt höger, avreglera, privatisera – bl a genom utförsäljning av skattebetalarnas egendom - så företräder partiet en närmast socialistisk betongpolitik på jordbruksområdet.
Om något i vårt samhälle behöver avregleras , så är det jordbruket med dess orimliga subventioner.Det vettigaste inlägg jag läst från dig. Att avsocialisering av produktionen sker till konsumenternas fromma. Härligt.

Sedan har du ju fel om Centerns hållning. Centern vill, precis som ditt eget parti (S), avveckla jordbrukssubventionerna så att jordbruksproduktionen sker på marknadsmässiga villkor.


Bengt Silfverstrand: Behovet av avsocialisering i bemärkelsen avreglering gäller specifikt jordbruket. Sen har jag inte alls fel när det gäller centern. Det partiet talar i jordbruksfrågor med kluven tunga och hänvisar hela tiden till EU-villkoren, väl medvetna om att de stora elefanterna med Frankrike i spetsen så länge som möjligt kommer att rida spärr mot allt vad avreglering heter.

Centern är alltså inte heller i den här frågan att lita på, vilket alltfler väljare börjat upptäcka. Det är väl snart bara LRF-lobbyn som röstar på centern.
Instämmer. Dags att avskaffa dessa subventioner både i Sverige och i Europa.
Jag undrar om media jobbar efter http://www.po.se/Article.jsp?article=1011 när de hjälper några få procent av befolkningen som anser att djur inte skall hållas eller ätas av människor att framstå som hjältar när de kränker och hotar människor som sett med samhällets gemensamma regler inte gjort sig skydliga till något brott?

Importera gärna maten från andra länder och låt Sverige växa igen men kolla när och hur maten hade det där innan den hamnar på din tallrik innan du uttalar dig så tvärsäkert om saker och ting!


Bengt Silfverstrand: Här handlar det om behjärtansvärda reaktioner mot ren vanvård av djur. Och det är nog bara bonderörelsens lobbyister som försvarar Swedish Meat-bossens m fl vanvårdande bönders handlingssätt.
Riktigt riktigt bra inlägg.
Helt rätt. På samtliga nyliberala s-info-läsares vägnar vill jag framföra mina komplimanger till ett mycket klokt och ekonomiskt insiktsfullt inlägg.

Tror bestämt att det bor en liten liberal inne i Bengt som kämpar för att komma ut. :-)

En tragisk detalj är ju att Sveriges jordbruk hade varit helt avreglerat om inte EU-medlemskapet hade tvingat på oss en återreglering.


Bengt Silfverstrand: Tack för komplimangen även om ironin är lätt genomskådad. Finns finns det en liberal ådra också hos socialdemokratin, vilket redan Hjalmar Branting konstaterade. En socialliberal sådan vill jag tillägga, och det är den ådran som folkpartiet tappat bort.

Den tragiska detalj du talar om beträffande EU och återregleringen av jordbruket, visar ju bara på ytterligare en stor svaghet i hela EU-systemet.
Fick gnugga mig i ögonen en extra gång och kolla att jag verkligen läst rätt. :)

Det går inte att försvara vanvård av djur på något sätt.
Förhoppningsvis leder denna "whistleblower-aktion" till att förhållandena för djuren nu också kan förbättras snabbt.

Det råder ju ingen tvekan om att det faktiskt fanns kraftiga missförhållanden och att djuren utsattes för onödigt lidande. Så får det självfallet inte vara, detta måste rättas till och det snabbt.

Även vad gäller avreglering av jordbruk så tycker jag att resonemanget förefaller klokt.

Så jag kan bara instämma med tidigare kommentarer. Det var ett bra inlägg.
Saab ska inte leva på bidrag från staten.men att bönderna kan leva på bidrag ser inte maud som ett problem .På tiden att bönderna utsätts för marknadskrafterna som alliansen gillar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM