TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Samtidigt som man frågar sig hur de människor är beskaffade å huvudets vägnar som kan misshandla grisar på sätt som skett måste en skammens bannstråle riktas mot den regering som vägrar ge uppehållstillstånd för de två egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed Alzery.

 

Tony Johansson tar med rätta upp denna rent ut sagt svinaktiga behandling av människor i sin gårdagskrönika i Skånska Dagbladet. Del av skammen måste förstås också den socialdemokratiska regering bära, som beslutade om uavvisningen av de båda egyptierna 2001. Till grund för den avvisningen låg hemliga uppgifter från Säpo som i sin tur fått uppgifterna från den egyptiska säkerhetstjänsten. Innan ens advokaterna hade fått möjlighet att överklaga beslutet avvisades de båda egyptierna. Avvisningen verkställdes av amerikansk militär som förnedrade, drogade och kedjade fast Agisa och Alzery i ett flygplan för vidare resa till Egypten.

 

I hemlandet torterades Agiza som dömdes i en illegitim militärdomstol för åsiktsbrott. Nu är han politisk fånge. Alzery släpptes efter ett par år. Sverige kritiserades av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och FN:s tortyrkommitté och har senare också betalat ett stort skadstånd vill männen. Detta innebär ju i praktiken att Sverige erkänner sin skuld.

 

I förra veckan beslutade så den borgerliga regeringen att inte ge uppehållstillstånd till Ahmed Agiza och Mohammed Alzery. Med om beslutet var bl a Sveriges blivande EU-kommissionär Cecilia Malmström som nu skyller på att hon inte haft tillgång till de hemliga uppgifter som ligger till grund för
regeringens beslut.  Hur okunnig får en minister som säger sig värna särskilt
om mänskliga rättigheter vara.  ”Fattar regeringen beslut om människors liv, utan att ha tillgång till information", frågar Tony
Johansson Och han skriver vidare:

 

”För Malmström må de mänskliga rättigheterna vara vackra ord som rätt använda kan ge skjuts åt karriären. Men för oss andra som tar dessa rättigheter på allvar, förblir denn historia ett blödande sår. Mina tankar går till den svårt sjuke Agiza som tynar bort i Egyptens värsta fängelse och som har fem barn och hustru som lever i Sverige. Regeringen har för all framtid splittrat familjen och gjort barnen faderslösa. Malmström och hennes regeringskollegor borde skämmas!”

 

Ja, och inte minst för Cecilia Malmström, som säger sig brinna för mänskliga rättigheter, framstår regeringsbeslutet som skandalöst och undergräver helt den blivande EU-kommissionärens trovärdighet.Först tyckte jag att din rubrik var lite väl hård Bengt
Men nu håller jag med dig till sista stavelsen


Bengt Silfverstrand: Ja, jag är medveten om att det är hårda ord. Men försyndelsen att utlämna människor till våld och förnedring är så grov att fördömandet måste bli kraftfullt och osminkat.
Stiligt att du helt lyckas ignorera det faktum att det var ditt parti som verkställde hela den process du redogör för. Malmström har ju ärvt frågan från Göran Persson, som personligen gått i god för att de två egyptierna är riktigt fula fiskar.


Bengt Silfverstrand: Som vanligt har Ingerö både svårt för att läsa innantill och ännu svårare för att fokusera på sakfrågan.
Jag konstaterar redan i mitt huvudinlägg att den förra s-regeringen har sin del i skammen över att de båda egyptierna en gång avvisades.

Men nu är frågan i ett nytt läge sedan Sveriges tidigare avvisning fördömts av FN och lett till skadestånd, sedan avvisningarna bevisligen skett på orättvisa och sakligt ohållbara grunder.

I det läget hade den nuvarande b-regeringen med "människorättsförkämpen" Cecilia Malmström alla möjligheter i världen att revanschera sig.
Så skedde inte. Man kränkte istället de mänskliga rättigheterna, trots tillgång till bevismaterial som sakligt sett borde lett fram till ett ställningstagande på humanistisk grund.

Något arv från s-regeringen var det sålunda inte fråga om.
Var det inte så, att dessa personer tidigare sökt uppehållstillstånd i Sverige - alltså långt efter avvisningen, men att regeringen Persson inte beviljade något uppehållstillstånd. De omständigheterna kan ju fortfarande gälla.

De mänskliga rättigheterna säger att en person ha rätt att lämna och återvända till sitt hemland. Det finns ingen rättighet att få uppehållstillstånd i ett annat land. Vad är det då du syftar på för mänsklig rättighet?


Bengt Silfverstrand: Detta är ju rent dösnack. Det ursprungliga avvisningsbeslutet byggde på uppgifter om att de båda egyptierna skulle kunna utvisas till Egypten utan att det förelåg några risker för repressalier. Att ta dessa uppgifter för goda var otroligt naivt och oförsvarligt av den dåvarande s-regeringen.

Därefter fick vi svart på vitt på att avvisningsbeslutet var ett stort misstag och Sverige fick skarp kritik för beslutet. Regeringen tvingades betala ut skadestånd till de drabbade.

Med dessa faktauppgifter till hands borde det naturligtvis vara en självklarhet att inte göra om samma misstag en gång till. Ett särskilt ansvar i sammanhanget har då en minister som försöker göra kampen för mänskliga rättigheter till en paradfråga. Skamman smetar ordentligt fast på Cecilia Malmström.
Jag tackar Bengt för svaret.

Även om det inte är klart utsagt så tolkar jag det så, att min förmodan, mitt svaga minne av, att dessa personer efter sin avvisning och efter rättegången i Egypten, sökt om uppehållstillstånd i Sverige, och att detta uppehållstillstånd icke beviljats, är en felaktig förmodan från min sida.

Likaså förstår jag att Du, Bengt, anser det vara en mänsklig rättighet att erhålla uppehållstillstånd i ett annat land än i det egna landet, dvs det land där en person har medborgarskap.

Har jag uppfattat dig riktigt.


Bengt Silfverstrand: Nu svamlar du igen. Det står redan i grundinlägget klart att de sökt uppehållstillstånd och kan nu åberopa starka faktiska omständigheter - den felaktiga bedömning som gjordes vid förra avvisningen - och anknytningen till anhäriga i Sverige.

Just av denna anledning så är det en mänsklig rättighet för berörda att få stanna i Sverige.
Bengt, du blandar nog ihop sättet för avvisningen med skälen för avvisningen. Och det kan mycket väl ha funnits skäl för avvisning även om avvisningen sedan inte skulle kunnat verkställas.
Mvh, BEJ - läskunnig.


Bengt Silfverstrand: Här blandas ingenting ihop. Både sätt och skäl för avvisningen var grundlösa. Det framgår klart av den sågning som Sverige fått av tunga FN-organ .

Bengt Silfverstrand har alltid rätt och jag har
från säkra källor fått veta att allt han säger
muntligt, och skriver i text, skall upphöjas till lag.

Sveriges Rikes lag upphör och ersätts
av Bengts Lag (2009 - ).

Amen.


Bengt Silfverstrand: I det här fallet var det tunga FN-organ som totalt sågade och fördömde den svenska regeringens handlande och uppenbara kränkning av mänskliga rättigheter. Och de källorna vet väl ändå vad de talar om.
Du nämner FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och från det drar jag min förmodan att du avser FN:s förklaring av mänskliga rättigheter när du pratar om dem.

Där står:
Artikel 13.

1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.

2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land.

Däremot finns det inget stöd för att envar har rätt att stanna i Sverige.


Bengt Silfverstrand: Nu råkar det vara så att FN konstaterat att Sverige handlat i strid med uppenbara mänskliga rättigheter. Och det är på den grunden de båda egyptierna borde fått stanna.

Intressant i sammanhanget är att notera att Kjellén och hans nyliberala kombattanter inte haft ett ord i sammanhanget att säga om den uppenbart kränkande behandling som de båda egyptierna fått utstå.
"Både sätt och skäl för avvisningen var grundlösa" - Är inte skälen för avvisningen hemligstämplade?


Bengt Silfverstrand: Formellt sett ja. Men nu råkar det ju ha kommit till offentlighetens kännedom att utvisningen ledde till uppenbar misshandel och kränkning av mänskliga rättigheter och då kan man med fog hävda att utvisningen saknat grund.
Bengt, du blandar fortfarande ihop. Utvisningen kunde haft grund, men skulle inte ha verställts (verställighetshinder) och framförallt inte på det kränkande sätt det gjordes, om den skulle verkställts. Menar du, att när de nu söker uppehållstillstånd från Egypten, skall de beviljas sådant bara för att verkställigheten tidigare var felaktig, utan att veta skälen för att de inte beviljas uppehållstillstånd nu?


Bengt Silfverstrand: Du är uppenbarligen dåligt orienterad i frågan. FN-organens fördömande och utdömande av skadestånd avsåg den behandling inkluderande avvisningen som de båda egyptierna utsatts för. Och hur vore det om du i stället för att svamla i problemets utkanter tog ställning i sakfrågan:

Tycker du det är anständigt av en rättssamhälle som det svenska att utsätta människor för en så kränkande behandling som drabbats de båda egyptierna?
Antag att Bengt S. har fullständigt rätt i att avvisningen av de två egyptierna byggde på ett felaktigt beslut och att avvisningen skedde på ett felaktigt sätt.

Det faktiska förhållandet kan inte ge skäl till att anklaga Cecilia Malmström för att handla svinaktigt. Om regeringen nekat vederbörande uppehållstillstånd i Sverige på ett underlag som egentligen skulle ge dessa två rätt att komma till Sverige, då är det regeringen som handlat svinaktigt, inte en enskild medlem av regeringen.

Nu är det så, att du inte har lämnat några faktauppgifter om orsaken till att regeringen nekat dem uppehållstillstånd. Det som gör, att vi kan tro att detta skett på goda grunder är att två regeringar kommit till samma resultat och att inte ens FN:s människorättskommission protesterat eller klagat på det senaste beslutet.

Jag kan inte minnas, att några protesterade mot beslutet om avvisning när kritiken kom mot sättet för avvisningen. Inte menar du väl att sättet för avvisningen skulle ge egyptierna rätten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Många personer avvisas nu med våld. protester att vänta?


Bengt Silfverstrand: Här ser vi bara ytterligare ett exempel på hur personer som mäter människor med olika mått beroende på deras utsprung ingte har ett ord att säga om den kränkande behandling som två egyptier utsatts för både i samband med avvisningen och vid ankomsten till sitt hemland.

I ställt håller man på att älta formfrågan och försvarar en minister som å ena sidan försöker profilera sig på frågan om mänskliga rättigheter och sedan när hon ställs inför en praktisk möjlighet att demonstrera sin trovärdighet inte har ryggrad nog att försvara de båda egyptiernas mänskliga rättigheter.

Svinaktigt var ordet och lika svinaktigt uppträder dem som försvarar ett sådant erbarmligt handlingssätt.
Bengt, eftersom du har för vana att stänga för ytterligare kommentarer, tänker jag inte diskutera mer med dig. Tack och hej!
Mvh, Bengt-Erik


Bengt Silfverstrand: Ytterligare ett tramp i klaveret. Som framgår av ovan har jag kommenterat alla inlägg inkluderande Bengt-Erik Johanssons verklighetsfrämmande sådana.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM