TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Exklusivt för s-info.
Av omständigheter som jag av sekretesskäl inte kan avslöja har jag via en källa i regeringskansliet kommit över det tackbrev som
statsminister Fredrik Reinfedlt skickade till USA:s president Barack Obama efter sitt besök i Vita Husets Ovala rum för några dagar sedan.
Brevet som avfattats på engelska återges här i svensk översättning.

 

Käre Barack!
Ett varmt tack för att du i dessa bråda dagar kunde ägna en 
statsminister från ett litt land så mycken tid och uppmärksamhet. Att du inte kunde ge mig som EU-ordförande så mycket som ett lillfinger i klimatfrågan har jag den största förståelse för.
Och det har heller ingen särskilt stor betydelse i sammanhanget. Det viktiga för mig var att kunna sola mig i glansen av ledaren för världens enda kvarvarande supermakt. Det ger viktiga pluspoäng på hemmaplan där mitt ledarskap ifrågasatts men nu tack vare dig kan putsas upp på ytan och äntligen ge mig lite draghjälp i den svenska valrörelse som nu inletts. En liten fjäder i min hittills av sådana glest besatta EU-ordförandehatt ger sannolikt också några ryggdunkningar från Angela, Nicolas, George när vi snart träffas på det stora klimatmötet i Köpenhamn.

 

Ja, du kan vara alldeles lugn. Bekymra dig inte för detta möte. Jag har 
redan varit ute och skruvat ner förväntningarna på detta möte. Jag har bland annat sagt att vi småhandlare här i Europa måste ha den största förståelse för att du inte kan slakta den heligaste av alla amerikanska kor bilen – d v s inte höja de amerikanska bensinpriserna.

 

Tack för ditt beröm för min insats för att slutligen få Lissabonfördraget i hamn. I förtroende vill jag gärna avslöja att den i praktiken inte var så stor. Vi gav Vaclav Havel i stort sett vad han ville ha och sedan den tjeckiska författningsdomstolen lämnat klartecken, så var Vaclav tvungen att skriva under. Att Lissabonfördraget genom alla beviljade undantag nu är ihåligt som en Schweizerost är något vi måste leva med.

 

Innan jag avslutar detta brev och bedyrar min och min regerings fullständiga uppslutning kring dig och ditt land inkluderande den politik för fred i världen USA är en garant för genom att bekämpa terrorismen. Särskilt vill jag harangera dig för truppinsatserna och bombräderna i Afghanistan och vi bidrar gärna med svenska soldater i sammanhanget. Sådant läder ska sådan smörja ha.

 

Men ändå en vädjan i sammanhanget. När NATO-ubåtar fortsätter sina intrång på svenskt vatten, så försök vara lite mer sofistikerad i framöver. Den svenske diplomaten Mathias Mossberg drar i sin bok ”I mörka vatten – hur svenska folket fördes bakom ljuset i u-båtsfrågan”, ner byxorna på både Carl Bildt och den svenska försvarsmakten. Några u-båtar hittades aldrig, bortsett från den ryska U137 som uppenbarligen felnavigerade in i den svenska Gåsefjärden den 27 oktober 1981. Däremot fann 2001 års utredning inget som helst stöd för de ensidiga utpekanden av Sovjetiska u-båtar som 1983 års u-båtsskyddsutredning gjorde. Tvärtom fanns det nu också indikationer på att både amerikanska, brittiska och västtyska u-båtar vid flera tillfällen varit innanför svensk territorialvattengräns.  Mest pinsamt i sammanhanget kanske ändå är att så många för sammanhanget relevanta dokument i försvarsmaktens händer försvunnit under de år som gått.

Än en gång ett varmt tack för ditt varma mottagande.  Kalla mig gärna även fortsättningsvis Fredrik.  Bara inte Carl Bildt hör det.

 

Med uppriktig högaktning

Fredrik Reinfeldt

Statsminister Detta är socialdemokratins bästa gren: att berätta sagor för väljarna. Bra jobbat, Bengt!


Bengt Silfverstrand: Även HC Andersens sagor hade en verklighetsbakgrund....
Spontant kan det inte uttalas. Fantastiskt är ordet som återstår att nämna.
Är detta seriöst???

Michael Ask, präst o sose


Bengt Silfverstrand: Har du aldrig hört talas om satir? Verklighetsunderlaget är under alla omständigheter seriöst. Det är bara att ta del av de dokument jag hänvisar till.
Inga fler kommentarer från min sida käre Bengt!


Bengt Silfverstrand: Nej, är man tom så är man.
Ja ! att "fabricera" brev är nåt som klingar lite bekant-eller???
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM