TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den i vissa kretsar mångbesjungne nyliberalen Johan Norberg har som bekant fått sin hyllningsbok ”Till världskapitalismens försvar” översatt till 28 språk. Insatsen resultatet av massiva subventioner från nyliberala tankesmedjor världen över. När detta förhållande påpekas av Stefan Jonsson på DN:s kultursidor den 17 juni uppkallas sagde Norberg till ett gråtmilt försvar på samma sidor den 21 juli.

 

Att påpeka att marknadsfundamentalister som Norberg inte står på marknadens egna ben utan når upplageframgångar genom subventioners konstgjorda andning var uppenbarligen en kula som visste var den tog.

 

Rent patetisk blir Norberg när han i slutvinjetten på sin gråtattack meddelar att ”82 procent av alla intäkter kommer från privatpersoner som frivilligt skänker pengar till idéer som de tror på.” Och inte heller detta intresse ljuger förstås utan stimuleras givetvis av att de ekonomiska uppoffringarna i form av gåvor i syfte att förstärka ojämlikheten på jorden på många håll är avdragsgilla. Filantropin har sitt bestämda marknadspris i de kretsar som finner det förenligt med sina intressen att bidra till rejäla stödkorsetter åt världskapitalismens försvarsadvokater.Jag har svårt att föreställa mig att några tårar rinner längs med kinderna utan ser ditt språkbruk som ett barnsligt sätt att förringa dina meningsmotståndare.

Du upprörs över frivilliga liberala gåvor och men försvarar att LO med tvång drar in avgifter från medlemmar och sedan skänker dessa till (s).


Bengt Silfverstrand: I din marknadsfundamentalistiska blindhet har du förstås också svårt att se på vems kinder tårar rinner. Det rör sig inte om mina tårar utan om Norbergs gråtmildhet över att en skribent på DN:s kultursida liksom bl a "Tvärdrag" tidigare noterat i sammanhanget inte helt ointressanta fakta, nämligen att Sveriges kanske störste marknadsfundamentalist når upplageframgångar på grundval av skabrösa subventioner från nyliberala tankesmedjor.

Beträffande LO:s stöd till socialdemokratin så bygger detta på intressegemenskap och är öppet redovisat.
Och det roligaste med ditt inlägg, BS, är att du inte kritiserar eller bemöter JNs sakargument som framförs i boken.

I min värld betyder det att du ger honom rätt men inte vill erkänna detta.

Det lärde man sig redan på lekis, att den som slutade ge sakliga skäl och istället tar till förklenande omdömen, har förlorat på walk-over.Bengt Silfverstrand: Jag håller mig till vad som är relevant i sammanhanget nämligen i det här fallet att Norberg själv lever på ett subventionssystem som han i alla andra sammanhang fördömer. Kritiken av hans marknadsmyter har jag framfört i andra sammanhang. Jag kan i korthet också upprepa den här.

Norbergs älsklingstes är att finanskrisen är konsekvensen av relgeringar och att den fria marknaden satts ur spel. I ljuset av de senaste årens utveckling på finansmarknaderna blir en sådan tes, som Daniel Ankarloo utförtligt analyserat i sin bok "Marknadsmyter" närmast bisarr. I själva verket har de senaste 20 åren i stället präglats av avreglerinar och ökat svängrum för det globala finanskapitalet. Med förödande skadeverkningar för världsekonomin som följd.
BS. Varifrån skall skatterna tas om det inte finns egenintresserade kapitalister som är motiverade att ständigt flytta fram gränserna för sin kreativitet? Länder utan kapitalism har misslyckats med att skapa allmän välfärd, egenintresset har inte stimulerats tillräckligt väl - och då blir människor lata. Men självklart behövs regleringar som gör miljön och arbetaren säker. Arbetaren måste ju också känna en stimulans för att fortsätta vara flitig. Förr var bönder flitiga för att de skördade vad vad de hade sått. Drängar var i allmänhet mer lata...

Utan kapitalismen hade ingen välfärd varit möjlig. Glöm inte det. Om nu Norberg finansieras av kapitalister, så är det väl inte konstigare än att miljövänner ger pengar till Greenpeace?


Bengt Silfverstrand: Vad det här handlar om är inte kapitalismens vara eller icke vara utan om hur marknadsfundamentalistiska lösningar världen över skadat ekonomierna i grunden.

Silfverstrand fortsätter sin tradition av personangrepp och förlöjliganden istället för sakdebatt. I ett lika förvirrat inlägg som vanligt.

Tankesmedjor fungerar som ombud, precis som fackföreningar, politiska partier, intresseorganisationer mm. Jag ger dem pengar (eller tid i form av frivilligarbete) för att arbeta för vad jag tycker är viktigt. Klassisk marknadsekonomi. Skulle du kasta skit på en författare som skriver för / med Amnesty, Röda Korset eller LO?
Bengt Silfverstrand: Det gör jag inte alls. Vad jag gör är att lyfta fram kritik som i det här fallet förs fram på DN:s kultursida. Och vad beträffar Norbergs läror så har hans marknadsfundamentalistiska lösningar bevisligen kapsejsat.

Vad tankesmedjor fungerar som är jag mycket väl medveten om. I fallet Norberg är i själva verket det subventionssystem, som han i alla andra sammanhang bekämpar, en förutsättning för att han överhuvudtaget ska kunna sprida sina irrläror.
BS, har du överhuvudtaget några bärande sakargument mot det Johan Norberg skriver? Tror du det är en slump att Norbergs bok är populär och har översatts på många språk medan Ankarkloos pekoral "Marknadsmyter" är en flopp?
Jag förstod att du insinuerade att tårarna flödade på Johan Norbergs kinder. Jag tror inte ett dyft på det: frivilliga bidrag är inget som stör en liberal.

Det som är stötande är att LO skänker pengar från medlemmar som inte röstar på (s).

Fundera på följande:

1. Är det riktigt att staten skattesubventionerar aktiefonder genom att dessa tillåts återinvestera realisationsvinster & utdelningar utan att ägare av fondandelar behöver skatt för detta. Min åsikt: ja, det infördes som allemansfonder på 80-talet.

2. Kan det vara så att vi som sparare tittar på fonders utveckling och investerar i fonder som gått bäst på ganska kort sikt. Vilka krav ställer vi därmed på företagen? Min åsikt: extremt kortsiktiga.

3. Kan chefernas bonussystem vara ett resultat av att ägarna i form av fonder önskar extremt snabba resultat för att tillfredsställa andelsägarnas önskemål om bra utveckling av fondernas värde? Jag tycker det verkar vara en rimlig konsekvens.

Staten har enligt min mening skapat en finansindustri genom riktade skattesubventioner utan att ha en aning om vad det leder till i längden. Nu har vi att hantera resultatet.

En pikant detalj är att du genom din riksdagsröst rimligen är delaktig i beslutet (1) men nu skyller konsekvenserna på "marknadsfundamentalistiska lösningar".
"...att Norberg själv lever på ett subventionssystem som han i alla andra sammanhang fördömer"

Nej, Norberg fördömer inte personer som får frivilliga bidrag från andra. Han fördömmer inte heller frivilligverksamhet typ Röda Korset, scoutrörelsen eller andra organisationer som lever på att folk offrar sin tid eller pengar.

Vad han fördömmer är när staten tar pengar från folk för att ge till andra, som presstöd och Stålverk 80 eller när staten tvingar folk till vissa beteenden. Men det är ljusår ifrån vad Silfverstrand skriver. Som vanligt.

När Timbro startade köpte de in, översatte och gav ut en massa utländska böcker. Tror Silfverstrand att Timbro gjorde detta för att
a) "subventionera" Hayek, Lepage, Friedman mfl författare
eller
b) för att påverka debatten i Sverige?

En massa tankesmedjor köper in Norbergs böcker för att de är kraftfulla, aktuella och effektiva argument för liberalism, frihandel och mänskliga rättigheter i det egna landet. Om Mattias Svensson, Pelle Norfors eller Ayn Rand hade skrivit bättre böcker skulle tankesmedjorna välja deras böcker för att påverka opinionen istället för Norbergs. Det är marknadskonomi, Silfverstrand.
Jag har i olika sammanhang kommenterar Johan Norbergs närmast sanslösa försvar för laissez-faire, ett försvar som han ytterligare fördjupar i sin senaste bok "En perfekt storm". För en mera djuplodande "sågning" av Norbergs marknadsmyter hänvisas till Daniel Ankarloos utmärkta analys i boken "Marknadsmyter"

Norberg framhärdar i en oreglerad marknad och gör det trots att hans nyliberala teser så till den milda grad kolliderat med verkligheten att även de regimer som tidigare sjungit marknadens lovsång nu tvingas till mer eller mindre omfattande statsinterventioner. Allt i syfte att både försöka rädda vad som räddas kan av samhällets sociala infrastruktur och även räcka en hjälpande hand åt den marknad som visat sig oförmögen att stå på egna ben.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM