TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Nu har vi fått svart på vitt på att de rotavdrag som skulle underlätta för privatpersoner att utnyttja skatterabatten leder till höjda priser. Mer eller mindre skrupelfria företag passar inte oväntat på att höja priserna. Förvisso innebär administrationen en viss extra arbetsbörda för företagen men att den skulle motivera prishöjningar på upp till och till och med över femtio procent saknar all rim och reson.

 

Från och med den 1 juli i år får privatpersoner som vill utnyttja skatterabatten göra avdrag direkt på fakturan. Därefter är det företaget som begär in skatterabatten från myndigheten.
Detta är ett rationellt sätt att lösa ett problem som annars skulle innebära att privatpersoner fick ligga ute med pengar och begära in rabatten från Skattemyndigheten. En onödig byråkrati kan härmed undvikas. Att detta sedan innebär ett visst merarbete från de företag som får jobben är ju oundvikligt. Men det övergripande målet att stimulera sysselsättningen uppnås på ett enklare sätt.

 

Tänk er sedan in i en situation där privatpersonerna ifråga fick begära in rabatten från Skattemyndigheten. Är det någon som inbillar sig att företagen, i medvetande om att arbetskostnaden var avdragsgill till femtio procent, ändå inte skulle passa på att hugga åt sig en extra bit genom att krydda notan till kunden?

 

Möjligheten att göra rotavdrag infördes av en socialdemokratisk regering. Tanken var förstås att de skulle vara temporära, användas för att stimulera konjunkturen. Inte att de skulle vara stationära. Någon form av administrationskostnad är givetvis befogad. Men tanken med reformen var att skapa jobb inom tjänstesektorn. Inte att företagarna skulle stoppa mervärdena i egen ficka.Gällande ROT-avdraget för byggsektorn gäller att företaget tar en risk: vad händer om personen får sitt skatteavdrag underkänt eller får ett mindre skatteavdrag? En bättre lösning vore att kunderna jämkar sina skatter.

Det är bra att socialdemokratin insett vilka skador som skattekilarna ställer till med.


Bengt Silfverstrand: Förvisso tar företaget en risk men det system som nu även en borgerlig regering valt är det säkraste ur alla aspekter. Och en viss kompensation för det administrativa merarbetet är självfallet befogad. Dock inga excesser av det slag som vi nu sett exempel på.
Håller faktiskt med. Jag gillar inte traditionen av att köpa särintressen, vare sig tjänsteföretag eller LO-lobbyister. Bättre vore ett kraftigt förenklat och förminskat skattesystem som lägger makten hos konsumenter snarare än specifika målgrupper.


Bengt Silfverstrand: Skattesystemet ska finansiera gemensam välfärd och skatterna fördelas efter bärkraft. Någon konsumentmakt är det inte fråga om.
Det är ännu mer intressant att viisa av de s.k. städfirmorna som utför hushållsnära tjänster i själva verket är ren call-girl verksamhet.

De informerar till och med på sina hemsidor om att folk nu kan köpa hemlevererade sex-tjänster till 50% rabatt(!)

Väntar bara på att Uppdrag Graskaning ska upptäcka de svenska call-girl sidorna som uppmuntrar till detta. Men, det förvånar mig inte om Mats Odell fortfarande (även som KD-are!!) anser att det är förträffligt att konsumtionen stimularas på detta trevliga sätt! Allt för att hälla ut skattepengarna till vilken privat firma som helst.


Bengt Silfverstrand: Tack för den informationen. Här har vi alltså ytterligare ett skäl att ifrågasätta hela "hus-hålls-nära-tjänster-reformen."
Ger man lillfingret till välbesuttna så tar de hela handen.
Rotavdrag och pigtjänster ska gå till pensionärer sjuka och arbetslösa, Detta i form av skattesänkningar då ökar deras köpkraft som i sin tur skapar fler jobb.
Nu ges krispaket till de som definitivt gynnas av denna s.k finanskris.
d.v.s de som har jobb , de får dels lägre priser att köpa för lägre skatter samt pig och rotavdrag , de gynnas på alla sätt sedan kallar man allmosorna för krispaket.
Sanslöst.


Bengt Silfverstrand: Som du vet tillhör jag skeptikerna till hela tanken på skattesubvetnionerade s k välfärdstjänster. Det vore både billigare, bättre och rättvisare att rikta stödet till grupper som pensionärer, arbetslösa och sjuka.
Däremot kan den socialdemokratiska Rot-avdragsmodellen accepteras som en temporär och konjunkturbetingad åtgärd för att stimulera sysselsättningen inom byggbranschen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM