TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Varje tid har sina orakel och mer eller mindre spådomsbegåvade. Kristallkulor har alltid funnits och kommer sannolikt alltid att finnas. Även om jämförelserna inte ska överdrivas så visar dagens krassa verklighet med finansbubblor och ekonomiska kriser att det föreligger vissa likheter mellan den arkaiska tidens mångbesjungna Orakel i Delfi och dagens svenska Riksbank.
Oraklet i Delfi, som rådfrågades av både privatpersoner och stater, påverkade under arkaisk tid i hög grad den religiösa utvecklingen bl a genom krav på inte bara rituell utan också moralisk renhet. Oraklets råd spelade en synnerligen stor och ofta avgörande roll för den tidens utveckling.
Dagens svenska Riksbank är fristående från politiskt/demokratiskt inflytande. Den består av sex i ekonomi förfarna riksbanksdirektörer med riksbankschefen Stefan Ingve i spetsen.

 

Ingve har i dagarna gjort ett uttalande som närmast påminner om ett av den amerikanske författaren Mark Twains mest berömda aforismer nämligen att ”det är svårt att spå, särskilt om framtiden.”
Å ena sidan tror Ingve nu på en snabb ekonomisk återhämtning. Men snabbt är brasklappen där. Olika länder har gått in i krisen vid olika tidpunkter.

Återhämtningen, får vi fåkunniga veta, sker därmed även på olika tidpunkter. Inga löften, bara gissningar.

 

Samtidigt får vi i ett TT-referat veta att riksbanksledningen är oenig om framtiden. Riksbankens ledning är inte överens om hur fort ekonomin vänder. Tillbaka till Mark Twain alltså.
I sammanhanget finns det anledning att erinra om att riksbankens extremt strama penningpolitik under stora delar av 90-talet är en viktig anledning till den då onödigt höga arbetslösheten.

 

Slutsats? Riksbankens ekonomiska experter med rätt att frikopplade från regeringen bedöma och bestämma över penningpolitiken är varken bättre eller sämre på  på att förutse den ekonomiska utvecklingen än vad en regering med hjälp av finansdepartementets sakkunskap är.
De kan inte på samma sätt som en regering heller ställas till politiskt ansvar för sina gärningar. Självfallet inbillar jag mig inte att det finns några förutsättningar för en återgång till demokratisk kontroll över penningpolitiken. Vi är härvidlag fjättrade vid EU-medlemskapet. Det finns dock saklig anledning att göra dessa påpekanden om vår tids Orakler…. i Stockholm….
Problemet blir väl när politikerna använder riksbanken i ett politiskt syfte.som att devalvera kronan för att man misslyckats politiskt ..


Bengt Silfverstrand: Ha, ha! Där bet du dig ordentligt i din borgerliga tumme. Kronan faller som en sten utan någon devalvering men till stor del beroende på riksbankens räntepolitik.
Och hur många gånger devalvera vi inte kronan när politikerna hade kontroll över riksbanken?så fort facken förhandla upp lönerna för mycket så devalvera riksbanken kronan .och så försökte man få oss att tro att det var arbetsmarknadensparter som reglera lönerna i detta landet .1976-1981 devalverade de borgerliga regeringarna kronan fyra gånger.
När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1984 genomförde den sin superdevalvering med 16 procent. ..Så politisk kontroll mot en fri riksbank så står det 5-1 i devalveringar.Svenska banker har lånat ut för cirka 1000 miljarder svenska kronor i Polen, Ryssland, Ukraina och Baltikum.
Men bankerna har inte lånat ut i kronor utan i dollar och euro. För varje dag blir de potentiella förlusterna större och därmed ökar valutariskerna. Svenska stor- företag har också lånat på den internationella marknaden i dollar och euro. Nu kräver de utländska bankerna tillbaka pengarna. De svenska företagen säljer kronor för att betala - och sänker därmed kronan.
Nej tyvärr så är jag inte borgare ..Bengt Silfverstrand: Nya devalveringar är överhuvudtaget inte aktuella. Mitt huvudinlägg handlade om de s k experternas ekonomiska bedömningar, vilka har visat sig lika osäkra oavsett om det handlar om ekonomer av facket eller av politiker.
Peter må vara borgerlig eller ej. Rätt har han likafullt. Penningpolitiken som underordnad kortsiktiga sysselsättningsmål har vi sett nog av. Vi lever dessutom alltjämt med konsekvenserna, bland annat i form av en med västerländska mått fattig medelklass som lever ur hand i mun och där halva befolkningen inte klarar av en oväntad utgift på 15 000 kronor.

Mycket av detta beror på politiker som haft lekstuga med valutan i syfte att möta de fackliga beställningarna från Norra Bantorget


Bengt Silfverstrand: Här är det inte fråga om över- eller underordning utan om samlade ekonomiska bedömningar och en allmän politisk strävan att upprätthålla sysselsättningen på en så hög nivå som möjligt. Detta leder i sin tur till en hög efterfrågan och en stimulans av ekonomin som är till gagna för hela folkhushållet.

Dina avslutande meningar om lekstuga och beställningar från Norra Bantorget är ungefär lika korkat som att tala om rep i hängd mans hus.
Sluta upp med detta trams, annars stängs du av från vidare debatt här.
Jag förstår att du inte gillar mitt ordval, men det ändrar ingenting i sak. Sverige använde länge valutan som strykpojke i sina försök att både klara av våldsamma löneökningar och hålla uppe exportindustrin. Således skrev man med jämna mellanrum ner värdet på valutan för att hålla uppe exporten och inte förlora arbetstillfällen.

Problemet var att varje depreciering av kronan eldade på de fackliga löneökningskraven, vilket ledde till att hela cirkusen började om från början. Denna politik blev till slut ohållbar och ledde till uppgörelsen med keynesiansk stimulanspolitik som du nu ägnar spaltmeter åt att efterlysa på nytt. Att den politiken dessutom var just ett krav från LO (som ville ha både arbetstillfällen och löneökningar) är ett odiskutabelt faktum.

"Samlade ekonomiska bedömningar", jo tack. Att Riksbanken är ofelbar hävdar ingen. Men att den är fullkomligt överlägsen sextio, sjuttio och åttiotalets politiker är helt uppenbart. När, under dina år, var valutan så stabil, inflationen så låg och tillväxten så hög som den varit under de gångna åren?

Det är därför jag emellanåt berömmer Göran Persson. Han undvek de fällor som hans parti gått i så många gånger förr och satte nämligen ekonomisk empiri framför kraven från LO. Inget tyder på att hans efterträdare har samma styrka och kompetens.


Bengt Silfverstrand: Det är inte fråga om ordval utan om sanslösa slutsatser. Att ha använt valutan som strykpojke gäller socialdemokratiska såväl som borgerliga regeringar och är inget unikt för Sverige.
Men när sedan valutan gjordes "flytande" så uppstår exakt samma effekt, en anpassning till ekonomin och globala förhållanden. Att kronan försvagats beror också i hög utsträckning på riksbankens ständiga räntejusteringar, vilka ibland kommit för sent och tidvis haft något av panik över sig.

Sjuttio- och åttiotalets politiker handlade efter den situation som då rådde och även de tillkom med många s k experters goda minne.

Min poäng, som du tydligen missat, är att finansdepartementets ekonomiska experter är lika goda resp. dåliga bedömare av den ekonomiska utvecklingen som riksbankens experter.

Och att Göran Persson satt "ekonomisk empiri framför kraven från LO" är så urbota dumt att det knappast förtjänar en kommentar. Av rent humanitära skäl kan ändå konstateras att LO i sina ekonomiska bedömningar inte stått Riksbankens ekonomer efter i siarförmåga.
"Av rent humanitära skäl..."

:-)

Givetvis har du rätt om den flytande valutan, men här gäller ju att anpassningen inte hade blivit så våldsam om det inte varit för alla år av politiskt planerad kronkurs. Ju mer politisk intervention, desto värre blir det när politikens gräns väl nås.

Likadant var det med de fackliga kraven på både full sysselsättning och kraftiga löneökningar. Priset var inflation, vilket facken sedan krävde kompensation för i form av ännu brantare löneökningar. Sverige var som en katt på jakt efter den egna svansen.

Det var ju detta, att politiker och fackföreningar under sjuttiotalet helt förlorade kontrollen över ekonomin, som ledde fram till saneringspolitiken, den självständiga riksbanken, infaltionsmålen och allt det där som du här i bloggen brukar kritisera.

Du skriver ofta att SAP var "medskyldigt" till "den nyliberala vågen", men analyserar aldrig varför "vågen" kom eller varför ni var "medskyldiga" till den.

Jag vet inte om du kör med någon Ring så spelar vi-princip här i bloggen. Men om så är fallet så skulle jag gärna se den andra sidan av analysen.


Bengt Silfverstrand: Facket ska företräda sina medlemmar. Men därutöver har den svenska fackföreningsrörelsen visat ett i ett internationellt perspektiv osedvanligt stort ansvar för samhällsekonomin.

Politiker och fackföreningar må ha förlorat en kontroll som ytterst bygger på globaliseringen.
Men det kapitalistiska systemet har nu förlorat kontrollen till den milda grad att även borgerliga regeringar tvingas ingripa för att rädda vad som räddas kan.
Någon analys av varför SAP under åttio- och nittiotalen övergav din politik fick vi alltså inte, men det kanske kommer...


Bengt Silfverstrand: Det här inlägget handlade om det uppenbara nämligen att riksbanken varken är bättre eller sämre än andra s k experter på att bedöma ekonomi och konjunkturer. Ingenting annat. Och beträffande analyser, så är det förvisso sant att SAP ställda inför ett internationellt tryck, inkluderande EU-medlemskapet anpassat sin politik högerut. Med skadeverkningar som nu blivit alltmer uppenbara.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM