TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Håkan A Bengtssons inlägg i Aftonbladet den 12 juli under rubriken”Det räcker inte att S och LO kramas”, www.aftonbladet.se
har väckt en del reflexioner och kommenteras bl a av Björn Andersson under bloggrubriken ”Hur tänker vi revidera vår politik.” http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=34201
Tankegångarna rymmer en del intressanta iakttagelser men i båda fallen handlar det, som så ofta, i försök till mer eller mindre djupsinniga analyser över socialdemokratins dilemma, om mer eller mindre halvkvädna visor.

 

I båda inläggen lyser t ex marknadsfundamentalismens sammanbrott och det vakum detta har skapat för en socialdemokratisk offensiv för ökad jämlikhet och rättvisa helt med sin frånvaro.
Betydligt vassare är då Bo Rothsteins artikel i ”Efter Arbetet” nr. 21/2009 under rubriken ”Därför går det så dåligt för socialdemokraterna” – www.efterarbetet.se


Rothstein konstaterar mot bakgrund av sammanbrottet för den nyliberala ideologin och de finansiella marknadernas kollaps att Europas socialdemokrater borde ställa ojämlikheten i centrum i stället för att anamma identitetspolitiska idéer.
Rothstein finner vänsterns politiska nederlag svårförståeligt mot bakgrund av de överväldigande forskningsresultat som visar att ekonomisk ojämlikhet har en starkt negativ påverkan på människors välfärd.

 

”Den mycket uppmärksammade forskning som Richard Wilkinson och Kate Picket presenterat visar att ju mer ojämlikt ett samhälle är, desto mer förödande är dess sociala problem. ”I sin nya bok ”The Spirit Level” visar de att ojämlikhet inte bara är dåligt för de mer resurssvaga medborgarna utan också har en klart negativ påverkan på större delen av medelklassen. Ett intressant exempel som anförs är att psykisk ohälsa är fem gånger så vanligt i de mest ojämlika OECD-länderna jämfört med de minst ojämlika.
Rothstein finner det vara en gåta varför partierna till vänster i Europa saknat förmåga att göra politik av dessa empiriskt sedan länge synnerligen välbelagda forskningsresultat. ”Att minska ojämlikheten, vilket sker effektivast genom olika generella välfärdsprogram, förefaller ju vara en synnerligen god investering.”

 

Och vad som är socialdemokratins problem i Europa är också den svenska socialdemokratins problem. Håkan A Bengtssons  ”kramperspektiv” är märkligt inte minst ur den synpunkten att socialdemokratin med sitt envisa fasthållande av den generella välfärdspolitiken och inkomsttrygghet i stället för grundtrygghet ju redan fångat in stora delar av medelklassen. Den halvdana kompromissen om pensionerna är ett olyckligt undantag, som jag ska återkomma till i ett inlägg om några dagar.

 

Det var med andra ord länge sedan socialdemokratin begränsade sina omfattningar till enbart LO-kollektivet.
En offensiv för ökad jämlikhet och rättvisa och en förnyad offensiv för den generella välfärdspolitik som alltmer naggas i kanten är med andra ord en god investering för framtiden, en investering som kommer mycket breda medborgargrupper till del.Om nu jämlikheten har så positiva effekter på den psykiska hälsan, varför hade vi då världens högsta sjukskrivningstal under den Socialdemokratiska regeringen?


Bengt Silfverstrand: Att jämlikheten har en positiv effekt på den psykiska hälsan är en vetenskapligt fastlagd realitet. Och vad beträffar sjukskrivningstalen så har dessa naturligtvis ett klart samband med arbetsmarknaden.
Kan det bero på att vi i Sverige har (haft) så väldigt många människor i arbete?


Bengt Silfverstrand: Ja, sannolikt är det så.
Det vore intressant att se en djupare analys av "marknadsfundamentalismens sammanbrott". Vad kommer istället?

För mig är "marknaden" en bild av hur samhället fungerar. Varor produceras under olika förutsättningar och konsumenten väljer vilken sorts produktion han/hon önskar. Vi kommer i framtiden rimligtvis att komplettera med mer information om miljö/arbetsbetingelser mm. Är det ens möjligt att förändra detta system och hur skulle det ske?


Bengt Silfverstrand: Det är inte marknaden som effektivt distributionssystem som här ifrågasatts. Vad inlägget handlar om är vilka politiska/demokratiska ramar som ska sättas för att marknaden ska fungera optimalt och behovsstyrda verksamheter undantas från renodlade marknadsmodeller.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM