TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det har länge gått en privatiseringsvåg över landet. Den saknar folklig förankring och har genomförts utan någon genomlysande debatt och konsekvensanalyser. Socialdemokraterna är inte oskyldiga till eländet, även om man nu tycks vakna och inse de negativa konsekvenserna, men det är borgerligheten som är pådrivande.

På DN-debatt idag belyser två forskare hur den framtida forskningen hämmas av privatiseringarna. Man konstaterar bl a att privata patientjournaler, som är viktiga för allmänhetens insyn i den skattefinansierade verksamhet som sjukvården utgör, inte sparas.
Offentlighetsprincipen urholkas och enligt forskarna hade inte den forskning som utförts kring 1900-talets steriliseringskampanj varit möjlig utan väl bevarade journalarkiv.

 

Forskarna oroar sig över det anmärkningsvärda att nye forskningsministern Tobias Krantz inte tycks känna till omfattningen eller betydelsen av offentlighetsprincipen för forskningen och avslutar sitt tänkvärda inlägg: ”Vi vill uppmana dagens politiker att fundera över konsekvenserna av privatiseringen av vården Är det verkligen rimligt att urholka offentlighetsprincipen på sätt som sker idag?”
Svaret måste bli ett entydigt NEJ!Det finns rimliga och mindre rimliga privatiseringar. Att staten skall äga absolut vodka framstår som lika orimligt som att privatisera myndighetsutövning som bilprovning.

Det finns tre parter inom vården: organisationen, personalen och patienterna. När bristyrken som sjuksköterska inte kan få en vettig löneutveckling försvåras nyrekryteringen vilket ställer till besvär för framtida patienter. Det behövs någon form av konkurrens mellan vårdinrättningar till gagn för både patienter och personal. Lös den biten själv istället för att kritisera andras försök.


Bengt Silfverstrand: Här handlar det om konsekvenserna av privatiseringar innebärande att insynen i verksamheten försvåras eller rentav omöjliggörs. Ingenting annat.

Men eftersom du bl a drar in Absolut vodka i sammanhanget, så visade det ju sig i praktiken att det statligt ägda företaget bedrevs med både god effektivitet och god lönsamhet. Och att därför privatisera en skattebetalarnas egen mjölkkossa, var ju minst sagt oförnuftigt.
Blev något bättre efter de blev privat?Posten?taxi och Elen,telefonin ?blev det billigare och enklare att skicka brev?svenska staten skulle inte äga absolut.Men att sälja det till franska staten hade inte alliansen något problem med..


Bengt Silfverstrand: Svaret på din fråga måste bli ett klart nej. Privatiseringar och avregleringar har förvisso berikat en del privata särintressen men något positivt utbyte för det stora flertalet är svårt att skönja.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM