TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla till 2010. Att avhjälpa hinder som försvårar eller helt omöjliggör för människor med något slag av funktionshinder att på lika villkor med andra kunna delta i samhällslivet ser jag som en av de allra största utmaningarna för oss som är engagerade i samhällsfrågor.

 

Själv försöker jag så gott jag kan att delta i det arbetet. För tre år sedan fick jag efter flera år som styrelseledamot förtroendet att bli ordförande i De Handikappades Riksförbunds Höganäsavd. Avdelningen befann sig i ett läge när medlemsantalet rasat och förslag fanns om att lägga ner verksamheten. En betryggande majoritet i styrelsen beslutade emellertid att bita ihop och ta nya tag. Och nu har vi vänt utvecklingen. Det 20-tal medlemmar som då tillhörde föreningen har nu fördubblats till ca. 40 och DHR-Höganäs ligger i toppskiktet i den tävling om medlemsrekrytering som förbundet utlyst.

 

För fem år sedan tog jag initiativet till en gruppmotion om att tillsätta ett från kommunen fristående handikappombud. Det var trögt i portföret och starkt motstånd från främst moderaterna. Men ifjol lyckades vi bryta motståndet och sedan augusti ifjol arbetar Sylvia Månsson som handikappombud i kommunen. Detta val har visat sig vara en verklig succé.
Sylvia gör ett fantastiskt fint jobb och har redan efter ett år blivit en viktig brobyggare både till många enskilda funktionshindrade och till den kommunala förvaltningen.

 

Samtidigt har vi i De Handikappades Samarbetsorganisation – HSO i Höganäs - genom aktivt arbete fått förtroendet att utse 10 ordinarie och 4 ersättare i det kommunala handikapprådet (KHR). Under ledning av Sylvia Månsson arbetar vi bl a i en s k tillgänglighetsgrupp som inventerar tillgängligheten i såväl offentliga som privata lokaler (affärer m m), gator m m med början i centralorten Höganäs. Bakgrunden är att HSO efter en socialdemokratisk
motion fått uppdraget att ta fram ett underlag till en s k tillgänglighetsguide som ska utgöra vägledning för funktionshindrade när det gäller tillgängligheten till lokaler m m i kommunen.

 

Den 8-10 oktober har De Handikappades Riksförbund – DHR – förbundsmöte i Göteborg. DHR Höganäs har aldrig tidigare haft något ombud på något förbundsmöte. Inför årets förbundsmöte beslutade ett medlemsmöte att nominera två kandidater till de sex platser som Skåne Läns distrikt av DHR har att utse. Eftersom vi fortfarande är en liten förening hade vi nog inga större förhoppningar att få något ombud från Höganäs. Men vi bedrog oss. Så här utföll valet efter antalet röster:

1. Bengt Silfverstrand, Höganäs
2. Laila Johansson, Malmö
3. Anne-Cathrine Svenning, Ängelholm
4. Ulla Mårtensson, Vemmenhögsavd.
5. Bertil Albihn, Helsingborg
6. Sven Göthe, Tomelilla-Sjöbo-Simrishamnsavd.

En mycket glad överraskning som jag ser både som en utmaning och som en stimulans till att jobba ännu hårdare för funktionshindrades rätt i samhället
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM