TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hej Jan!
På mig verkade gårdagens succéartade konsert på Sofiero med Benny Andersson och hans orkester, Helen Sjöholm och Tommy Körberg både avkylande och avstressande (även om jag blev varm av det myckna dansandet. Men uppenbarligen har du svårt att koppla av, vilket jag tycker är synd. Eftersom du, trots att jag var mycket återhållsam i mitt inlägg och lyfte fram de verkliga konfliktorsakerna inom Höganäs a-kommun går till kraftigt personangrepp tar jag mig friheten att göra några uppföljande kommentarer.  De fjärmar sig dock, som synes, från den otrevliga ton du använder i ditt personangrepp på mig.

 

1. Den personstrid som uppstod i samband med rent kuppartade nomineringsförfarande, där valberedningens ordförande Sven Augustsson tillsammans med a-kommunens ordförande Anders Johansson såg till att Sven blev nytt oppositionsråd har jag lagt bakom mig. Jag gör inga som helst anspråk på någon ny plats ”vid köttgrytorna”.

 

2. Efter valet försökte några av oss som fortfarande satt i styrelsen,  
innan utrensningarna började, göra det bästa möjliga av situationen genom att föreslå nya grepp för mötesverksamheten
. I korthet kan de beskrivas som att vi måste lämna de slutna rummen (samma syn som Jan Andersson framfört på behovet av förnyelse av s-verksamheten inom Helsingborgs a-kommun).
Förslagen innefattade bl a förslag om att väcka liv i den vilande s-föreningen i Höganäs centralort och bilda nya s-föreningar i Jonstorp och Nyhamnsläge.

 

Nämnas kan att a-kommunen före 2006 års val satt just ”att blåsa liv i” s-verksamheten som högst prioriterat område. Men a-kommunens nya styrelse, hören och häpnen, vände nu på klacken och lade ner Höganäs s-förening! Jo, det är faktiskt sant.

 

Kort därefter gick LO-facken i Höganäs in med en ansökan till a-
kommunen om att få bilda en facklig s-förening. Samma beslut. A-kommunens styrelse med Anders Johansson och Sven Augustsson som drivande i sammanhanget förbjöd bildandet av en LO-s-förening. Då reagerade LO-Nordvästskåne som sa upp bekantskapen med Höganäs a-kommun och drog in det ekonomiska stödet
.
När sedan Viken-Lerbergets s-förening, den enda verkligt fungerande s-föreningen inom Höganäs a-kommun, bad om nytt anslag för att kunna fortsätta sin verksamhet blev det nej från a-kommunens styrelse.

 

Då Höganäs a-kommun inte gjort något för att förnya mötesverksamheten tog Viken-Lerbergets s-förening 2007 ett initiativ (a-kommunen informerades i god tid före mötet) genom att ordna ett öppet möte om nya byggplaner i kommunen på huvudbiblioteket i Höganäs. Mötet blev en stor framgång. Hörsalen fylldes med folk. Det kom fyra gånger så många besökare som på a-kommunens slutna medlemsmöten som i genomsnitt samlar mellan 20-25 personer.

 

Den 11 maj i år tog vi inom Viken-Lerbergets s-förening tillsammans med facket i centralorten ett nytt initiativ och inbjöd allmänheten till ett öppet möte om aktuella byggplaner i kommunen på samma mötesplats – Höganäs stadsbibliotek. 75 personer infann sig och deltog friskt och frejdigt i en dialog om hur man vill utveckla centralorten. Efter mötet hörde flera personer av sig och tackade för initiativet.

 

Vid efterföljande styrelsemöte i Höganäs a-kommun togs ett beslut om att förbjuda Viken/Lerbergets s-förening att ordna möten i
centralorten.  Inför EU-valet satte styrelseledamoten Lennart Nilsson upp en affisch med EU-parlamentsledamoten Anna Hedh i a-kommunsexpeditionens fönster
. Den revs omgående ned av a-kommunens ordförande. I samma veva byttes dörr och lås ut på a-kommunens expedition, och detta att utan att informera alla styrelsens ledamöter om beslutet. Innebörden är nu att flera styrelseledamöter är utelåsta från a-kommunens expedition. Då a-kommunen aldrig skickar ut protokollen till ledamöterna innebär det att flera styrelseledamöter nu inte längre har tillgång till och kan läsa a-kommunens protokoll, protokoll som ofta inte är tillgängliga förrän flera månader efter sammanträdena. Under större delen av 2008 fanns inga protokoll tillgängliga på a-kommunens expedition överhuvudtaget, något som fick revisorerna att reagera.

 

Ja, detta är i korthet bakgrunden till nuvarande konflikt inom Höganäs a-kommun.
Det är alltså sammanfattningsvis LO-facket och Viken-Lerbergets s-förening å ena sidan och ledningen för Höganäs a-kommun å den andra sidan som är kontrahenter i konflikten.
Därmed faller Jan Anderssons argumentering platt till marken.

 

Men bäste Jan, var nu snäll och svara på nedanstående konkreta frågor.
Ser du inget som helst problem i att fackföreningsrörelsen brutit med Höganäs arbetarekommun?
Tycker du det är i sin ordning att en a-kommun förbjuder en s-förening att anordna möten som bevisligen berikar och förnyar partiverksamheten?Jag resenserar överhuvudtaget inte hur den ena eller andra parten beter sig i Höganäs. Ni är tillräckligt duktiga på att ta ära och heder av varandra. Min omsorg är att inte konflikten ska fortplanta sig till Helsingborg.


Bengt Silfverstrand: Vad kallar du ditt inlägg "Bengt Silfverstrand skadar partiet" för om inte en rescension? Du tar ju tydligt och klart ställning för ena parten i konflikten och undviker att svara på rakt ställda frågor.

Ser du inget som helst problem i att s-ledningen i Höganäs brutit med LO-facket i NV-Skåne, där en aktiv konstruktiv s-politiker i Helsingborg är ordf.

Genom sitt agerande har ju s-ledningen i Höganäs de facto redan fortplantat konflikten till Helsingborg.
Recensera ska det stavas. Sorry! Dessutom ägnar jag mig inte åt personangrepp och interna strider. Vill istället undvika sådant så att vi kan ägna kraft åt sakpolitik.


Bengt Silfverstrand: Felstavning kan drabba den bäste. Och beträffande personangrepp. Vad kallar du inlägget "Bengt Silfverstrand skadar partiet" för?

Och beträffande sakpolitik, så är det precis detta vi vill ägna oss åt inom Viken-Lerbergets s-förening och facket i Höganäs. Och som synes handlar det av dig, efter påtryckningar (?) bortlyfta inlägget på din a-kommuns hemsida om just sakpolitik.
Lyckligtvis är inte konflikten i Höganäs a-komun fortplantad till Helsingborg. Vi har trots olika uppfattningar om av vem som ska leda vår a-kommun lyckats undvika personkonflikter.

Jag har inte utsatts för några påtryckningar. Dock reagerade ledningen i Höganäs a-kommun mot att vi publicerade er artikel. Jag lyssnade på deras kritik och tog självständigt beslutet att lyfta bort artikeln från vår hemsida. Jag gjorde det med utgångpunkt från vår policy. Vår hemsida är främst avsedd för våra medlemmar och vi ska inte publicera sådant som riskerar skada partiet.

Självklart är inte detta mitt beslut oantastligt. Därför ska jag diskutera från på kommande möten i VU och styrelse. Hur vi utformar vår policy och vad vi väljer att publicera respektive inte publicera på vår hemsida är en sak för Helsingborgs arbetrekommun.


Bengt Silfverstrand: Fortplantad eller inte. Fakta är ju att det nordvästskånska facket med tyngpunkten i Helsingborg och en aktiv Helsingborgspolitiker i spetsen har sagt upp samarbetet med Höganäs a-kommun. Är inte detta illa nog och föranleder det ingen som helst reaktion från a-kommunens ordförande i Helsingborg.

"Jag har inte utsatts för några påtryckningar. Dock reagerade ledningen i Höganäs a-kommun mot att vi publicerade er artikel." Märker du inte själv hur du trasslar till det. Om en artikel godkänns av hemsidans webmaster och sedan efter flera veckor plockas bort av hemsidesägarens ordförande, vad är detta om inte en veritabel påtryckning.

Att hemsidan främst är till för a-kommunens medlemmar är väl ändå ingen motsättning till att man är gränsöverskridande och tar in inlägg i allmänpolitiska frågor även från andra - åtminstone om de är socialdemokrater.

Och hur en artikel som redovisar ett gott exempel på hur partiets mötesverksamhet kan attrahera nya intressenter är väl ändå inget som kan skada partiet.

Och fortfarande ställer jag en rak fråga. Är jag och andra socialdemokrater välkomna med inlägg i allmänpolitiska frågor på Helsingborgs a-kommuns hemsida. Svara nu för en gångs skull rak på sak och slingra dig inte!
Det inlägg som jag tog beslutet att avlägsna från vår hemsida handlade om ur partiet i Höganäs bör bedriva sin verksamhet i denna kommun. Det är riktigt att innehållet i denna artikel innehållsmässigt med vad jag en gång föreslog hur partiet ska bedriva verksamhet i helsingborg. Jag publicerade då inte min artikel på Malmö a-kommuns hemsida eftersom mitt inlägg rörde just verksamheten i Helsingborg. Jag tycker att det som rör verksamheten i Höganäs bör publiceras på Höganäs hemsida eller om detta inte är möjligt på partidstriktets hemsida.

Helsingborgs a-kommuns hemsida är främst avsedd att vara ett forum för medlemmarna . Men också allmänpolitiska inlägg som rör verksamheten i Helsingborg, i landet, i EU eller i världen från andra än medlemmarna är välkomna på Helsingborgs a-kommuns hemsida så länge som de ryms inom den policy vi valt.Bengt Silfverstrand: Men snälle Jan, inlägget är väl till sin karaktär allmängiltigt och ett gott exempel på hur vi kan berika varandra över kommungränserna när det gäller att förnya partiet.

Ska man verkligen tolka ditt senaste inlägg som att du inte vill vara en förbindelselänk mellan goda idéer från din egen a-kommun och grannkommunerna.

Din slutkläm måste jag ändå tolka på det sättet att du nu kommit fram till slutsatsen att Helsingborgs a-kommuns hemsida inte är stängd för inlägg från andra socialdemokrater än medlemmar i Helsingborgs a-kommun. Alltid något att glädja sig över i så fall.
Hej

Behovet av att ändra våra former för interndemokrati och hur vi möter människor är enormt. Att ha öppna möten, fler S-föreningar som finns närmare människor är jätteviktigt. Det blir ju uppenbart pinsamt när en S-förening "förbjuds" att ha verksamhet.

Sen förstår jag inte den oerhörda rädslan för konflikter, det är i grunden bra att socialdemokrater som inte gillar hur partiet ser ut idag tar strid för en förändring. Däremot är det ju naturligtvis pinsamt att en ledning måste ta till sådanna grepp som att låsa ute styrelsemedlemmar för att kunna hävda sin egen linje.

Jag tror det skulle vara väldigt bra om den här diskussionen, och om nödvändigt konflikten, dök upp i fler avsomnade arbetarekommuner.


Bengt Silfverstrand: Du har fatt "galoppen" exakt. Diskussionen om behovet av förnyelse av partiets verksamhet är inte bara viktig. Den är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta att spela en dominerande roll i svensk politik.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM