TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Min inledande sammanblandning av de två nyliberalerna Johan Kristofer Norberg – mannen bakom den av världskapitalismen massivt subventionerade ”bestsellern” ”Till världskapitalismens försvar” – och en något mindre känd Carl-Johan Norberg har fått nog så intressanta och inte förutsägbara konsekvenser.
Ty sagde Carl-Johan Norberg går nu till angrepp mot nyliberalernas mytomspunne guru av närmast ayatollansk dignitet, Johan Kristofer Norberg, genom att anklaga denne för att inte kunna skilja på penningekonomi och kreditekonomi.  Liksom Paris under Canossavandringens dagar borde väl detta vara värt en mässa!

Det dånar uti nyliberalismens krater!Nej det torde ju vara fullkomligt uppenbart för envar som förstår skillnaden emellan dessa två typer av system för valutabildning, att vederbörande Johan Norberg i alla händelser underlåter att ta hänsyn systemskillnadens innebörder och påföljande effekter på ekonomin.

Om man anser att detta är någon form av fråga som inte är fullkomligt uppenbar, så beror detta sannolikt på någonting helt annat.

Att valuta skapas av privata aktörer inom valutaregionen, med efterfråga som värdegrund, torde till och med en äldre och ekonomiskt ointresserad bloggare kunna se som problemskapande på lång sikt.


Bengt Silfverstrand: Mycket intressanta synpunkter. Men det vore intressant att höra vad nyliberalernas egen hövding Johan Kristofer Norberg har att säga om saken.
Det finns ingenting att tillägga i sak, det är en ren sakomständighet likafullt som att gravitationen är 9,81 m/S2. Vad skall vederbörande säga? Att det inte är som jag anför?

Då blir det ju ytterst intressant att höra hur det är istället då?

Det är naturligtvis rena dumheterna att ens påstå att verkligheten skulle förhålla sig på något annat sätt, och därför möter det inga motargument i sak, precis som vanligt i detta.

Ingen tror egentligen på att drömmar är verklighet i annat än drömmar, så enkelt är detta.


Bengt Silfverstrand: Kan väl ligga något i det. Men det som du redan framfört i sak nämligen att den inom nyliberala kretsar högt uppburne och aldrig tidigare ifrågasatte Johan Kristofer Norberg inte kan skilja på penningekonomi och kreditekonomi, är så anmärkningsvärt att det självfallet vore värt en diskussion.

Men så länge inga mothugg hörs så får din version av saken gälla som nyliberalismens nya doktrin.
Ja debatterandet emot mig i sak, är ingenting som jag har någon större erfarenhet av, varken här eller på andra siter.

Det brukar uteslutande handla om ad-hominem retorik, här precis som annars.


Bengt Silfverstrand: Detta är svammel. Och som sagt vi väntar nu på att någon ska gå i svaromål på din ekonomiska teori. I avvaktan på detta får din tes gälla som hela nyliberalismens.
På tal om svammel så tycks din förmåga att argumentera i sak ha sina rätt uppenbara begränsningar.

Och antingen så har vi penningekonomier per konstitution i Europa, eller så har vi det inte, det är antingen eller, jättelätt!

Och antingen så har USA per sin konstitution ett kreditsystem, eller så har de inte detta, det är inte svårare än så.

Vad i detta är det som du inte begriper?

Hur detta sakförhållande verkligen förhåller sig, det borde en femåring klara av att ta reda på. Om inte annat så finns den amerikanska konstitutionen att läsa på otaliga ställen.

Så att komma med sladder om andras retorik, när man själv inte förmår en stavelse i sakfrågan, synes överhövan patetiskt.

Och vad är det i sak som är felaktigt i det som jag anför menar du? Att komma med dravel om att detta är någon form av -ismiskt synsätt, är rent ut sagt löjeväckande. Jag beskriver fullkomligt rena sakförhållanden i detta, och jag emotser med glädje argument som belägger att det som jag anför inte är verkligheten.

Men börja som sagt gärna med att konstatera vad för typ av finans och valuta system som respektive ekonomi är uppbyggt av.


Bengt Silfverstrand: Nu får du skärpa dig. Jag har inte polemiserat mot din tes. Det är din nyliberale kollega gurun Johan Kristofer Norberg som är svaret skyldig.
Och jag är inte nyliberal, så på tal om att skärpa sig så kan det nog vara på sin plats att du idkar en viss självrannsakan.

Jag är liberlasocialist eftersom jag tror på individens fria och lika rätt i samhället.

Och eftersom det finns biokemiska förklaringar till vad upplevd lycka är för någonting, och denna i sin tur går alldeles utmärkt att kombinera med betendevetenskapliga betraktelser och förutsättningar.

Sp må det må ju vara så att det är en högre eller lägre andel välmående i det ena eller andra samhället, dock är detta likafullt enbart och fullkomligt beroende på individernas och den självbild utifrån deras självperspektiv och självbetraktelse som skapar deras självkänsla, och detta är ett fullkomligt obestridligt faktum.

Och självbilden för en individ är alltid det som styr individens självkänsla.

Och denna i sin tur kan aldrig någonsin bli något långsiktigt välbefinnande utan att sättas i relation till andra individer, detta eftersom endast människor kan skapa känslor hos varandra.

Eller lite tydligare kanske detta blir om man tar betraktelsen av hur lätt det skulle vara att bli lycklig utan andra människor, ensam på jorden.

Därav så blir socialliberalism inget möjligt psykologiskt eller beteendevetenskapligt begrepp för långsiktig lycka eller förnöjdhet, utan det måste istället därför alltid vara liberalsocialism, som är det korrekta begreppet eftersom samhället består av individer som kan finnas utan samhället, samtidigt som samhället aldrig kan finnas utan individer.


Bengt Silfverstrand: En ny "stjärna" har fötts - "liberalsocialismen." Men fortfarande väntar vi på "Godot" - din "Världskapitalismens furste" - Johan Kristofer Norberg.
Och i sakfrågan hade du vad att säga?


Bengt Silfverstrand: Framgår tydligt av huvudinlägget.
Carl-Johan:

Nyliberal som stämpel betraktad motsvarar 70-talets "reaktionär" och används på allt och alla som inte vill avnjuta socialismens misär. En tänkbar synonym vore "oliktänkande" men det ger ruggiga associationer och passar därmed inte alls i en debatt.

Jag skulle gissa att 90% av brukarna inte har en aning om vad ordet betyder även om de måhända skulle klara av att tillfälligtvis slå upp det i wikipedia.

Rätt så roligt är att någon driftig person registrerat domänen nyliberal.se och bjuder ut den för strax under tiotusen kronor. Något för dig Bengt?


Bengt Silfverstrand: Nyliberal är den samlade definitionen på en ideologi som förespråkar marknadens allena saliggörande på snart sagt alla områden. Men det intressanta är att sedan denna marknadsfundamentala ideologi nu har sina bästa dagar bakom sig, så tycks den precis som andra åsiktsnmässigt totalitära ideologier föröka sig genom delning.
Från wikipedia:

"I Sverige används även begreppet inom politisk filosofi. Nyliberalism ges då en ideologisk innebörd som bygger på den äldre liberalismens rättigheter: rätten till liv, frihet och egendom."

Vilka av dessa rättigheter är du emot? Beskriv gärna vad som är totalitärt i detta?

Enligt min syn så är den sjukligt kortsiktiga fondkapitalismen ett resultat av statlig inblandning i form av skattefördelar för fondsparande. I Sverige bär socialdemokratin ett ansvar för införandet av allemansfonder på 80-talet.


Bengt Silfverstrand: Så allmänt uttryckt är jag givetvis inte emot någon av dessa rättigheter. Sen är det dels frågan om varje enskildhet ska tolkas, vilka gränser som ska sättas, t ex när en enskild persons frihet inskränker någon annan persons frihet. Därutöver innefattar begreppet nyliberalism marknadens suveränitet över medborgarskapet.
Medborgarna är marknaden. Genom vårt val av varor styr vi produktionen. Pris är ofta en viktig faktor och då styrs produktionen dit varor kan produceras billigast.

Detta är högskattepolitikens förbannelse: den skapar ett samhälle där individens val ständigt ligger i konflikt med samhällets bästa.


Bengt Silfverstrand: Medborgarna är förvisso en del av marknaden, men marknaden är inte medborgarna. Den styrs inte bara av spontan efterfrågan utan också av producenter, marknadsförare m fl som besitter den ekonomiska makten. Priser är förvisso en viktig faktor för att styra tillgången på och distributionen av varor och tjänster, dock måste det finnas styrmedel som ser till att priset på tillgång till vård, äldreomsorg, utbildning och andra delar av välfärdens kärna inte blir beroende av plånbokens tjocklek.

Talet om högskattepolitikens förbannelse, slutligen, är rent nonsens. Svensk skattepolitik har i praktiken visat sig vara väl förenlig med god konkurrenskraft och stor valfrihet för den enskilde individen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM