TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Igår, lördag den 13 juni, anordnades en marsch för tillgänglighet på 25 platser i landet. Jag deltog i marschen i Helsingborg i min egenskap av ordförande i De Handikappades Riksförbund i Höganäs.

År 2000 fattade riksdagen ett beslut att vårt samhälle skall vara tillgängligt för alla människor – d v s alla funktionshinder avskaffade – till 2010. Det är bara att se sanningen i vitögat och konstatera att vi är långt ifrån att uppnå detta mål. Både regering (oavsett partifärg) och riksdag må ha seriösa ambitioner med detta mål. Men problemet är att kommunerna inte gör tillräckligt för att avhjälpa de hinder som drabbar alltför många människor med något slag av funktionsnedsättning.

 

För drygt fem år sedan var jag en av dem som i kommunfullmäktige väckte en motion om att anställa ett från den kommunala förvaltningen fristående handikappombud. Efter sju sorger och åtta bedrövelser lyckades vi få igenom detta krav i fjol. Och nu arbetar en kvinna som handikappombud anställd av De handikappades Samarbetsorganisation i Höganäs (HSO).

 

En av handikappombudets och HSO:s uppgifter är att göra en inventering av tillgängligheten i kommunen. Ett arbete som sedan ska ligga till grund för en s k tillgänglighetsguide som ska tryckas och bekostas av kommunen. Detta sedan kommunfullmäktige bifallit en motion av undertecknad i ämnet.
Varje onsdag är vi en liten grupp med företrädare för olika handikapporganisationer i kommunen som besöker affärer och offentliga lokaler för att granska tillgängligheten.
Bristerna är på många håll uppenbara. Det handlar om för höga trappor, avsaknaden av dörröppnare, för smala passager, som gör framkomligheten för rullstolsburna, människor med synskador m m mer eller mindre svår, och inte sällan omöjlig. 

Handikapprörelsen i Höganäs kommun är dock på hugget och ser optimistiskt på möjligheterna att komma åtminstone en bra på bit på väg mot det självklara målet. Bl.a. utser HSO i Höganäs numera 10 ordinarie och 4 suppleanter i det kommunala handikapprådet (KHR).
Samhället ska vara fullt tillgängligt för alla. Otillgänglighet är diskriminering och ovärdigt ett modernt samhälle. Bristande tillgänglighet lyftes i sista stund ur den diskrimineringslag som infördes i år. Detta är en skamfläck. Sverige behöver en diskrimineringslag. Nu!Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM