TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Precis som jag förutsåg har den nu uppblossande eftervalsdebatten kring EU-valet klara likheter med kommentarerna efter en förlorad fotbollsmatch. Lagledarens avgång krävs visserligen inte men de efterkloka vet givetvis mer eller mindre exakt hur spelet skulle ha lagts upp i stället för hur det nu utformades.

 

Jag kan visserligen till en del hålla med Katrine Kielos när hon efterlyser mera visioner i det socialdemokratiska upplägget. Men jag är ändå rätt övertygad om att det inte räckt med visioner, när den bistra sanningen nog ändå är att folk inte kan engagera sig för något som fortfarande av alltför många uppfattas som både avlägset och svårgripbart. Jovisst, en klar majoritet av svenska folket tycker att vi ska vara med i EU, men de vet inte riktigt varför. Och detta torde i sin tur nog mer bero på EU:s otillräcklighet och svårgripbara agenda än på allmänhetens lättja och ointresse för politik.

 

Det låga valdeltagande (den ökning gentemot 2004 som ändå skedde är inget att yvas alltför mycket över) visar klart och tydligt att ett val till ett Europaparlament är något helt annat än ett val till Sveriges Riksdag, landstinget/regionen eller kommunen. Man bör således inte dra alltför stora växlar på vad valutgången i söndags betyder för nästa års val till riksdagen.

 

Och oavsett vilka attraktiva visioner socialdemokratin fört fram så hade inte Piratpartiets valframgång byggd på ren och skär populism kunnat undvikas. Det är ju som bekant inte första gången stundens ingivelse i populismens tecken gett partier säte och stämma i beslutande församlingar på olika nivåer. Ingen socialdemokratisk vision i världen hade kunnat hindra ett rösttapp från (s) till (Pp). Piratpartiets främsta bidrag till bevarandet av demokrati och mångfald i det svenska samhället blir ändå när allt kommer omkring att man blockerat Sverigedemokraterna.

 

På marginalen har Feministiskt initiativ (FI) också medverkat till röstbortfall för (s) och (v). Vad detta parti politiskt står för inryms väl i både socialdemokraternas och vänsterpartiets agenda och vad sålunda Gudrun Schyman åstadkommit är främst att skada vänstern och gynna borgerligheten. Här fick hon också i valrörelsens sista skälvande minuter draghjälp av den populäre artisten Benny Andersson. Utan hans miljonbidrag och den massmediala uppmärksamheten kring bidraget hade Gudrun Schyman heller aldrig kommit in i ”matchen.”

 

Summa summarum. Mot renodlad populism, kändisjakt vad som i stundens ingivelse kan vara populärt – just nu fildelning - kämpar åtminstone kortsiktigt även en aldrig så visionär socialdemokrati förgäves."när den bistra sanningen nog ändå är att folk inte kan engagera sig för något som fortfarande av alltför många uppfattas som både avlägset och svårgripbart"

Fast det hade nog blivit litet mindre avlägset och svårgripbart om socialdemokraterna och moderaterna hade talat om EU-frågor istället för nationell politik i EU-valet.

Ordet populism tolkar jag som att man försöker vinna röster på till på gränsen till fördummande förenklade problemformuleringar samt att det finns en maktambition snarare än en ideologiskt driven vilja att se sin politik omsatt i verklighet. Inget av detta tycker jag stämmer in på piratpartiet. Piratpartiet driver förvisso ett snävt område av frågor (även om det rymmer ett väldigt djup), men påstår heller inte att dessa frågor är svaret på allt eller något i den stilen - utan är öppna med att andra frågor överlämnas till andra partier. Jämför med Sd som skyller alla problem på invandringen - där har du populism.

Enligt vad jag har förstått så var det knappt en tredjedel av PP-väljarna som tyckte att fildelning var en viktig eller den viktigaste frågan (osäker på vilket det var man frågade om). Det vill säga, för mer än två tredjedelar var andra frågor viktigare, t ex. personlig integritet, motstånd mot FRA-lagen, ett öppet internet, rättstrygghet, etc. Det tycker jag att ni traditionella partier borde ta åt er.


Bengt Silfverstrand: EU-frågor hör naturligtvis intimt samman med nationella frågor. Ett sådant tydligt exempel är inställningen till de svenska kollektivavtalen.

Populism är inte nödvändigtvis fördummande men väl förenklande av saker och ting. Och vad Piratpartiet lyckats med är onekligen att med massmedias kraftfulla uppbackning få folk att tro att fildelning och därtill anknytande begrepp är allena saliggörande för att bevärdigas med en röst till EP-parlamentet.

Att t ex socialdemokraterna inte lyckades med att understryka betydelsen av helheten kan naturligtvis beklagas men ingenting som man behöver hysa uppgivenhet inför framtiden för.
"när den bistra sanningen nog ändå är att folk inte kan engagera sig för något som fortfarande av alltför många uppfattas som både avlägset och svårgripbart. Jovisst, en klar majoritet av svenska folket tycker att vi ska vara med i EU, men de vet inte riktigt varför."

Det första håller jag helt med om, och detsamma gäller i andra geografiskt vidsträckta enheter, även USA som till skillnad från EU är ett gemensamt språkområde med en gemensamt vald statschef.

Men att folk inte skulle veta varför de vill vara med i EU tror jag är fel. Snarare är det väl så att de fördelar som medlemskapet gav har blivit en naturlig del av folks vardag. Själv har jag bara vaga minnen av den tid då man krånglade med pass, svettades när man gick igenom på grönt (trots att man inget hade att förtulla) och det gjordes svenska komedier om folk som transporterade kontanter i knäckebrödspaket.

Inget av detta ses längre som politiskt, utan som helt naturligt - och eftersom vi förvägras rätten att rösta om exempelvis Lissabonfördraget försvinner de diskussioner som verkligen är politiska.


Bengt Silfverstrand: När det gäller folks kunskaper om EU så talar jag av erfarenhet. Jag fick även i den här valrörelsen förtroendet att tala på en del möten. Jag kunde då i flera sammanhang pejla folks kunskaper. Och glädjande nog få många som först inte tänkt att rösta att gå till valurnan.

Att folk inte fick rösta om Lissabonfördraget är jag lika kritisk mot som du.
Kortare sagt så är alla egentligen nöjda, och har heller ingen anledning att vara annat, det är bara det att ingen vet om detta ännu.

Den typen av inställning brukar annars kallas för ignorans, eller högmod, och det brukar märkligt nog ofta efterföljas av något annat.


Bengt Silfverstrand: Nej, tvärtom många är missnöjda, och låter sitt missnöje bl a bestå i att inte rösta. Så även här hugger du i sten när du talar om ignorans resp. högmod. Dessa båda begrepp är irrelevanta i det här sammanhangt.
Jag tycker det är lite tunnt att kalla PP populistiskt, när de stora frågorna vi gick till val på var demokrati, mänskliga rättigheter och personlig integritet.

Utan att de bitarna är garanterade så är inga andra politiska frågor heller garanterade, så det är inte någon populistisk småfråga, den är kärnfrågan i varje demokratiskt samhälle.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är inte tunt. Det är bara att spela upp ett antal TV-program där det gullades med Piratpartiet, därför att det från medias sida uppfattas som häftigt att en liten uppstickare - oavsett den politiska substansen - kan ge de stora och etablerade en smäll på käften.
Enligt undersökningar var moderaterna det parti vars sympatisörer i störst utsträckning röstade på andra partier,ändå gick dom i alla fall lite fram..

Du glömde nämna sd. som nog tog en del från s.

v. tappade så mycket att det nästan räckte o blev över för de udda partierna.

Kan det helt enkelt inte vara så att s. inte attraherar väljarna som förr. Att det inte är konspirationen, "dumma" väljare eller andra utomstående orsaker till s resultat. Tänk, bara tänk om det är så att s helt enkelt har för dålig politik enligt svenska folket för närvarande.

Just bristen på självkritik från bla. mona s. och debattörer som dig kan vara en del av s problem, tror jagBengt Silfverstrand: EU-val är inte riksdagsval. De ger med nuvarande upplägg väljarna möjlighet att rösta annorlunda än i riksdagsval, då de vet att den parlamentariska situationen i Sverige inte förändras.

Detta framgår ju med all önskvärd tydlighet av den stora överströmning som skedde av moderata väljare till i första hand folkpartiet.

Väljarna är visst inte dumma. Men fortfarande inte särskilt engagerade i EU-frågorna.
Ja, jag vet ju inte själv vad jag uppfattar att du är, det vet ju du bättre än vad jag vet.

Och det bästa av allt är att du inte tycks se eller förstå detta alls.

Men du kanske skulle tänka på att individen äger själv rätten till sina egna känslor, tyckanden och tankar.

Och just att du ser detta med ignorans och högmod på det sätt som du beskriver, avslutar därmed denna diskussion för mitt vidkommande.

Men du kanske ändå skulle fundera på varför du får så många emot dig, när du själv ändå anser att du har så rätt?


Bengt Silfverstrand: Den här debatten gäller som klart och tydligt framgår av inlägget synpunkter på EU-valets efterdiskussion. Att var och en äger sina egna tankar i den debatten är väl så självklart att det inte behöver påpekas. Att debatten är mångfasetterad har ju också framgått med all önskvärd tydlighet.

Högmodet i sammanhanget står den typ av debattörer för som anser sig veta mer än andra. Och som anser sig vistas i en så upphöjd position att de inte ens behöver bekväma sig om att diskutera sakfrågan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM