TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


När personrörsterna i 4218 av 6060 valkretsar räknats kan socialdemokraternas första namn på EU-listan Marita Ulvskog tillgodoräkna sig 114.868 kryss närmast följd av Olle Ludvigssons 34.965. En ointaglig ledning således för Marita.

 

Det finns skäl att framhålla detta i sammanhanget. Att borgerligheten gjort och gör allt för att smutskasta Marita är förstås förutsägbart. Men då också ett antal högersossar traskar patrull i borgarnas Mosa-Marita-kampanj finns det skäl att framhålla att Marita kommer in i EU-parlamentet på egna meriter.
När det sedan gäller personvalet så kan förstanamnet (liksom förstås övriga placeringar) tillgodoräkna sig alla valsedlar som saknar personkryss. De väljare som inte kryssar har med andra ord accepterat just den rangordning som partiet kommit fram till.
Marita Ulvskogs placering som första namn på s-valsedeln är således sakligt sett mycket starkt underbyggd.

 

Personvalssystemets och EU-kampanjens del i detta system innehåller i sanning många farsartade inslag. Dessa kommer att kommenteras i bloggen ”På kryss med Personvalsskolan”, någon gång mellan fredag-och söndag. Välkomna till en uppsluppen föreställning.....Marita U. behöver absolut inte smutskastas, och har ej heller gjort det enligt mig.
Fakta och hennes "meritlista" kan dock mycket lätt misstolkas som smutskastning


Bengt Silfverstrand: Nej, om det bara gällt fakta så hade inga problem förelegat. Och några misstolkningar från min sida är det som framgår av inlägget inte fråga om.
Så på ett sätt kan se Maritas "kryssningar", dvs listor utan kryssning, som en protest mot kryssning som valprincip?


Bengt Silfverstrand: Att utgå från att det rör sig om protester är nog för långsökt. Precis som det är fullt legitimt att kryssa är det upp till var och en att bestämma om man vill avstå från sådana markeringar. Om man gillar rangordningen på listan så avstår man från att kryssa. Och med den utgångspunkten kan man utan vidare konstatera att s-listan går igenom ograverad.

Detta ser jag som att den socialdemokratiska väljarkåren i gemen besitter en stor portion sunt förnuft.
Marita Ulvskog är en kandidat som tar till starka ord. Vi kommer alla ihåg Lejonborgs våldtäkt, den borgerliga statskuppen och den lettiska människohandeln. Kanske lockar det väljare och ger popularitet?

Eller så kan man vända på resonemanget. Socialdemokraterna får 24,26 % av rösterna efter att ha representerats av Ulvskog i valrörelsen och i TV-debatter, vilket är sensationellt låga siffror. Ulvskog får också ett ganska svagt stöd om man jämför förstanamnskandidater. Lena Ek (C), Marit Paulsen (FP), Carl Schylter (MP), Sören Wibe (JL) får alla en större procentandel av väljarstödet. Vänsterpartiets kandidat hamnar på samma nivå medan Ulvskog slår Ella Bohlin och Gunnar Hökmark.

En lika rimlig tolkning blir därför att Ulvskog kan ha bidragit till ett dålig valresultat för partiet och att hennes stöd är lägre än vad förstanamnskandidater normalt sett får!

Jag vet dock inte vilken tolkning som är den korrekta, men analysen kanske inte är riktigt lika enkel som du gör gällande!


Bengt Silfverstrand: Ja, och det hedrar Marita att hon liksom Olof Palme vågar kalla saker och ting för deras rätta namn. Talet om svagt stöd är ingenting annat än rent nonsens. Avstår man från att kryssa, vilket uppenbarligen väldigt många socialdemokratiska väljare gjort, så accepterar man den rangordning som partiet fastställt. Och detta kan då samtliga invalda s-kandidater tillgodoräkna sig. Inte minst då förstanamnet på listan.

Med andra ord är din tolkning inte särskilt trovärdig.
Men Bengt då! Har du inte hört att en av de mest bidragande anledningarna till att valet gick dåligt var att Marita stod först på listan! Det är ju EU-kritikernas fel att det gick illa för S!


Bengt Silfverstrand: Hej Stefan,

Jag måste uppfatta ditt inlägg som ironiskt. Marita fick överlägset flest s-kryss "trots" att hon stod på första plats, en plats som av många s-väljare uppfattades som ohotad, varför
1. det kryss man ville ge gavs till någon annan
2. de som inte kryssar accepterar ju partiets rangordning.
"Men då också ett antal högersossar traskar patrull i borgarnas Mosa-Marita-kampanj finns det skäl att framhålla att Marita kommer in i EU-parlamentet på egna meriter. "

Om personval visar att kandidater kommer in på egna meriter förstår jag inre varför du är en sådan inbiten motståndare till detta. Särskilt så efterssom du framhöll digna egna kryss i senaste valet, då du avsattes av dina kamrater i en "kupp".


Bengt Silfverstrand: Jag konstaterar bara enkla fakta. Marita stod överst på listan vilkt majoriteten s-väljare ställt sig bakom. Min kritik av personvalssystemet bygger på den klart populistiska fara som liggr inbakad i systemet.

Klassiskt exempel Anna Maria Corazza Bildt kryssades därför att hon var gift med Carl Bildt ocha har profilerat sig som matskribent. Hon erkänner själv detta i en intervju. Hon kom alltså inte in på politiska meriter. Och det är väl ändå som politikr man ska verka i ett parlament.
"När det sedan gäller personvalet så kan förstanamnet (liksom förstås övriga placeringar) tillgodoräkna sig alla valsedlar som saknar personkryss. De väljare som inte kryssar har med andra ord accepterat just den rangordning som partiet kommit fram till."

Herregud, vilket resonemang.

Att man inte kryssar kan bero på en mängd saker, exempelvis att man inget vet om kandidaterna (rätt vanligt, för övrigt) eller att man av andra skäl inte har någon synpunkt på dem men stödjer deras parti.

Men givetvis kan det inte ses som ett aktivt stöd till ettan. Den som hävdar något sådant gör sig skyldig till en politisk variant av negativ avtalsbindning.

Eller tycker Bengt Silfverstrand att alliansen ska få tillgodoräkna sig soffliggarnas röster i nästa val? Det torde tillsammans med de borgerliga väljarna bli runt sextio procent av väljarkåren.

Och de röstar ju inte, så de accepterar den rådande ordningen...


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst kan det finnas olika skäl. Men inte desto mindre visar beskrivet förhållande att personval hos det stora flertalet är av betydligt mindre än vad personvalskramarna vill göra gällande.

Den socialdemokratiska listna har accpepterats av en förkrossande majoritet av s-väljarna. Vilket skulle bevisas.

Resonemanget om soffliggarna är patetiskt och irrelevant. Soffliggarna brys sig inte. De väljare som röstar på ett visst parti utan att kryssa för personer har begått en aktiv handling.

Skillnaden mot ditt resonemang är uppenbar.
Soffliggare bryr sig inte om vem som regerar. Icke-kryssare bryr sig inte om listans turordning. Visst är det en skillnad, men det är en gradskillnad och inte någon artskillnad.

Sedan hävdar jag naturligtvis inte att soffliggare bör tillgodoräknas den sittande regeringen. Däremot hävdar du att en annan typ av passivitet kan tillgodoräknas den som toppar en lista.

Jag ska inte gå så långt som att kalla det resonemanget patetiskt eller irrelevant. Jag nöjer mig med att konstatera att det är fullkomligt felaktigt - statistiskt, statsvetenskapligt och juridiskt sett.


Bengt Silfverstrand: Nu är du ute på djupt vatten igen. Att stanna på soffan är en inaktiv handling. Att ta en socialdemokratisk (eller annat partis) valsedel utan att kryssa är en aktiv handling. Och tycker man att valsedeln är bra komponerad så behöver man inte kryssa. Det är ju ändå partiets värderingar och sakfrågor man tar ställning till.

Juridik och statistik har inte med den här saken att göra.
Jag vet folk som både kryssade Ulvskog aktivt och de som "kryssade" henne för att de röstade på S och inte kände till kandidaterna och inte gjorde ett aktivt val. Men att räkna alla okryssade sedlar som ett stöd för Maria är nog att tänja en hel del på verkligheten.
Bengt Silfverstrand: Det mest aktiva i alla val är valet av valsedel. När socialdemokrater därutöver ger Marita Ulvskog den "förkrossande" s-vinsten även i form av personröster, så stärker detta ytterligare hennes position.

Okryssade sedlar i sammanhanget är ett stöd för Marita liksom för övriga socialdemokrater på listan. Häri ligger ingen motsägelse.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM