TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Valanalyser är som kommentarer efter en förlust i en fotbollslandskamp. Ett antal gråterskor framträder och beklagar sig över det skedda. De visst ju precis vad som borde göras. Även om lagledarens avgång inte direkt krävs den här gången, så ägnar sig en del ”analytiker” mera åt att idissla Mona Sahlins för tidiga glädjesprång över valresultatet än att konkretisera vad de menar med det likaledes återkommande idisslandet om behovet av förnyelse av s-politiken.

 

Jodå, Mona Sahlins första kommentar till valresultatet var ingen höjdare, men heller inget att göra ett stort nummer av. I partiledarens uppdrag ingår inte bara att göra relevanta kommentarer till valresultat utan också att höja stridsmoralen hos fotfolket. Den här gången låg tyngdpunkten kanske lite väl mycket på stridsmoralen.

 

När det gäller FÖRNYELSEKRAVET så håller jag oförbehållsamt med nu avgående EU-parlamentarikern Jan Andersson när han i sitt senaste nyhetsbrev (12 – juni 2009) bl a skriver:
Vi måste lämna sammanträdesrummen och söka oss till de träffpunkter där människor finns för att lyssna och samtala." Detta är precis det recept vi i Viken-Lerbergets s-förening tillsammans med LO-facken i Höganäs kommun med framgång prövat
.

 

Sen upprepar Jan A. liksom Morian, Laakso, Noord m fl något som kan sammanfattas i sentensen – Hålla fast vid värderingar om rättvisa och solidaritet men vara otrogna de medel vi använder för att uppnå våra mål. Det dåliga resultatet i storstäderna får vissa Stockholmspolitiker att ställa krav på bättre jobbpolitik, mera fokusering på utbildning etc. Nya väljargrupper måste nås. ”Man vill ha en bra och offentligt finansierad barnomsorg, skola och äldreomsorg, Men man vill också ha en stor individuell frihet,. Man accepterar inte utan vidare lösningar som är fykantiga och som inte tar hänsyn till olika människors önskemål och behov.” Jonas Morian ägnar en hel blogg och en krönika i senaste numret av AiP utan att med ett enda ord ens antyda hur en socialdemokratisk storstadspolitik ska ut i förhållande till den nuvarande inriktningen av politiken.

 

Vackert språk men vad betyder det? Ska vi traska patrull i den borgerliga regeringens privatiserings- och avregleringsspår, eller ska vi våga se en annan sanning i vitögat och på allvar våga tackla de ökade sociala och ekonomiska klyftorna. Kan kampen mot arbetslöshet och växande orättvisor föras med ytterligare avregleringar, privatiseringar och fokusering på ego i stället för på det gemensamma? Och varför stärks högerblocket i det nya EU-parlamentet? Jo, därför att Frankrikes, Tysklands m fl EU-länders borgerliga partier i regeringsställning lämnat Europatanken och internationalismen till förmån för ett klockrent nationellt och chauvinistiskt budskap. Att de svenska moderaterna inte lyckades med i stort sett samma budskap måste ändå kunna bli föremål för ett visst glädjeutbrott à la Mona Sahlin.

 

Lite bättre vägledning ger Dagens Arena i dagens ledare där skribenten Anna Hellgren avslutar med följande meningar:
”Om det svenska EU-valet visar något, det låga valdeltagandet till trots, är det att de partier som faktiskt pratade ideologi och politiska visioner vann väljarnas förtroende. Miljöpartiet, Folkpartiet och Piratpartiet (nåja det sistnämnda i kombination med ideologi var nog en rejäl överdrift – min anm.) vågade lita på väljarnas intelligens och belönades därefter. Frågan är när (s) är redo att göra detsamma?”
Om sanningen och rättvisa ska fram så fanns det i det socialdemokratiska  EU-upplägget klara ideologiska inslag både när det gäller jobben, miljöpolitiken och finanskrisen. Men visst återstår här en hel del att tydliggöra.

 

Intressanta utgångspunkter för en ideologisk debatt kombinerad med politiska konkretiseringar i dagspolitiken finns att hämta i senaste numret av ”Tiden” nr. 3 juni 09.

Jag ska återkomma till två av dessa artiklar. Och det handlar om Anne-Marie Lindgrens under rubriken ”Varför betalar vi skatt egentligen?” och Morgan Johanssons: ”Det är sant – klyftorna ökar.” Och hur tänker socialdemokratin tackla dessa klyftor. Svaret på en sådan fråga är nog trots allt viktigare än att stångas på ett redan överfyllt mittfält och kräva ytterligare vidgade ramar för den individuella frihet som redan tagit för sig under borgerligt styre.

 

Till sist bara en kommentar till Piratpartiets röstmässiga framgång. Är ni verkligen förvånade? Efter den enorma mediala uppbackning som detta parti fått utan att själva behöva röra många fenor, så var väl ändå resultatet ganska väntat. Men en god insats för att avslöja ihåligheten i detta enfrågeparti gjorde SVT:s Lennart Pehrsson när han i gårdagens Aktuellt pressade P-reprsentanten på svar om hur partiet tänkta agera i en rad andra relevanta politiska frågor. Lögn, säger Laakso under rubriken ”Det gnager.” Nej, i själva verket ett sanningens ord och en skön avvikelse från den änglakör som i de yttersta av dessa dagar uppträtt med aningslösa hyllningar till ett parti som med en representant kommit in i EU-parlamentet på en av media väl utstakad och rosbeströdd väg.Bengt, Piratpartiet har inte blivit positivt särbehandlade i media. Fram till igår fanns det knappt en enda seriös artikel. Allt handlade om fildelning, trots att det inte är partiets viktigaste fråga och inte heller den fråga som har lockat de flesta väljarna.

Ta en titt på piratpatiet.se och läs principprogrammet. Du kommer nog att bli förvånad. Vill du studera processen som ledde fram till att partiet är störst i Sverige i åldersgruppen upp till 30 år, så ägna en stund åt att studera diskussionerna på partiets forum. Till skillnad från andra partier så är det en levande diskussion där förslag testas, förbättras och, om de håller, inlemmas i partiets program. Ett program som för dagen har versionnummer 3.3.


Bengt Silfverstrand: Piratpartiet är ett parti som utnyttjat en konjunktur och gjort det framgångsrikt. När diskussionen om fildelning hettade till utnyttjades tillfället skickligt av några medialt begåvade personer. Sen bestämde sig media för att Piratpartiet hade goda förusättningar att bli det nya "Ny demokrati" resp. Junilistan.

Valresultatet visar ju med all önskvärd tydlighet också att det bara finns utrymme för ett enfrågeparti åt gången.
"Efter den enorma mediala uppbackning som detta parti fått utan att själva behöva röra många fenor, så var väl ändå resultatet ganska väntat"

Nej, men nu måste du väl ändå skoja. Visst har det funnits ett medialt intresse, men mest har det hela ju beskrivits som en cirkus eller spektakel och journalister har letat efter negativa vinklingar. Det har ju knappast skrivits fördelaktigt om piratpartiet i tidningarna, så om man kan kalla det för uppbackning är högst tveksamt. Sedan det där om att inte själva behöva röra många fenor, så tycker jag nog att bara det att via sin jätteorganisation kunna dela ut valsedlar med 99,1%:s täckning av Sveriges alla vallokaler visar på att ganska många fenor har jobbat hårt. Folk har spontant satt upp egna valstugor, delat ut flygblad och jättemånga på nätet har hjälpts åt i den mediala motvinden. Man kan knappast säga att det är medias utbackning som piratpartiet har att tacka för sina framgångar. Det är folkligt engagemang och även om man inte håller med politiskt så tycker jag att det är värt ett erkännande.


Bengt Silfverstrand: Nu far du vilse. Piratpartiet har ingalunda beskrivits som någon cirkus. Jag är fullt medvten om det intresse för fildelning som existerar bland ungdomen. Men fildelning kan ju aldrig grunda något helhetsperspektiv. När den värsta hetsen lagt sig och vardagen infinner sig ska Piratpartiets ende representant kasta sig in i Europaparlamentets mångfasetterade församling.

Det ska bli mycket intressant att se var den finner sina närmaste vänner....

Folkligt engagemang ja, men ett mycket smalt sådant. Ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle byggs inte på ibland närmast fanatiska åsikter om fildelningens betydelse för samhällsutvecklingen.
Det är många som tror att piratpartiet förespråkar fildelning, men det är inte sant. Piratpartiet ser fildelning som ett faktum - en icke-fråga. Frågan är istället vad försöken att stoppa den får för konsekvenser för rättssäkerhet, polisens monopol på brottsutredningar, människors rätt till privatliv, förtroendet för rättsstaten etc. Väldigt många som röstade på piratpartiet gjorde det i en protest mot FRA-lagen, datalagringsdirektivet, Ipred och för att stödja nätneutralitet m.m. Det är inte minst tydligt om man följer vad svenska bloggare skriver om piratpartiet.

Det är oerhört tunga och viktiga frågor. De täcker inte hela det politiska spektrumet, men ingen kan påstå att de är oväsentliga.

Själv oroas jag tex. över att socialdemokraterna och moderaterna riskerar att inte försvara min möjlighet att tjäna pengar på det som jag själv skapar. Om EU inför patent på datorprogram som i USA så kan andra stämma mig och hindra mig från att använda lösningar som jag kommit på alldeles själv. Trots att alla mjukvaruutvecklare som jag någonsin har mött är kritiska till sådana patent har socialdemokraterna och moderaterna mot bättre vetande tidigare röstat för ett införande av dem. I USA är det big business med företag som köper upp breda patent och lever på att parasitera på andra företag som verkligen skapar något genom att stämma dem och tvinga fram kostsamma förlikningar. Jag skulle mycket hellre ha piratpartiets 5-10 år långa kommersiella upphovsrättskydd än ett system som hämmar konkurrensen och den tekniska utvecklingen genom att andra kan hindra mig från att använda mina egna självständigt utvecklade lösningar.

Upphovsrätten är tänkt att ge allmänheten tillgång till kultur genom att uppmuntra skapande. Den är tänkt att vara ett tidsbegränsat monopol precis som patenträtten. Idag skyddas en ung konstnärs verk dock i 130 år! För oss som lever nu är alltså upphovsrätten i praktiken nästan evig. Hur har det kunnat bli så och varför säger inte de traditionella partierna att de vill göra någonting åt det? Det logiska vore ju att låta det ekonomiska skyddet gälla i högst 20-25 år (varför skulle det vara längre än för patent?) och sätta de ideella rättigheterna (rätten till erkännande) till att gälla livet ut.


Bengt Silfverstrand: Om Piratpartiet inte förespråkar fildelning så är ju skillnaden mot flera andra partiers uppfattning i frågan marginell. Och då blir logiken i sammanhanget ännu tydligare, nämligen att det är media som gett partiet en rejäl skjuts in i EU-parlamentet.
Att socialdemokraterna på något enda sätt skulle framstått som insatta eller förstående för finanskrisen, är ett påstående så dumt att det närmast måste betraktas som ett rent skämt.

Och att det i den anförda politiken kring EU-skulle ha synts argument några som ens berörde de reala problem som föreligger för finans och valutasystemen, det är bara ren lögn.


Bengt Silfverstrand: Nyliberalen Johan Norbergs nakna budskap behöver egentligen inte kommenteras. Inte ens en antydan till redovisning av ståndpunkt i sak.

I själva verket har socialdemokraternas budskap ang. finanskrisen varit solklart. Det behövs agerande på gemensam europeisk nivå för att bekämpa arbetslösheten, produktionsbortfallet, bankkrisen och den rena skurkkapitalism som breder ut sig som en cancersvulst i samhällskroppen.
"Om Piratpartiet inte förespråkar fildelning så är ju skillnaden mot flera andra partiers uppfattning i frågan marginell"

Inte alls. Som jag sade så är det flera partier, däribland socialdemokraterna, som ändå vill behålla immaterialrätten precis som den ser ut nu och försöker bekämpa fildelningen på ett sätt som skapar "collateral damage" som slår mot grundläggande demokratiska friheter. Min poäng är att piratpartiet inte förespråkar fildelning (eftersom den är ett faktum) - det motsätter sig fåfänga försök att bekämpa den som inte resulterar i annat än skador på samhället, enskilda och förtroendet för rättssystemet.

Det finns tre alternativ:

1) behåll immaterialrätten som den ser ut idag och utkämpa en kamp som inte går att vinna, men som skapar en massa negativa bieffekter på grundläggande demokratiska rättigheter och underminerar människors förtroende för rättsstaten.

2) begränsa immaterialrättens omfång till vad det rimligtvis borde vara (ett *tidsbegränsat* monopol - inte ett som gäller i 130 år) och acceptera att lagbrott som sker i hemmets vrå eller mellan privatpersoner inte går att beivra. Låt lagarna fungera litet som symbollagar i dessa fall.

3) gå på piratpartiets linje och avskaffa de lagar som i alla fall inte kan upprätthållas. Kommersiella intrång kan ofta bekämpas utan integritetsintrång.

Själv skulle jag nog välja alternativ 2) i nuläget och sedan följa utvecklingen.


Bengt Silfverstrand: Socialdemokraterna bekämpar inte alls fildelning. Den ska ske i ordnade former och med hänsynstagande till upphovsmakarens rätt till sitt alster i form av ersättning. Den typ av fildelning vi tillsammans med sannolikt en bred majoritet av svenska folket är kommersiell fildelning.

"Den typ av fildelning vi tillsammans med sannolikt en bred majoritet av svenska folket är kommersiell fildelning."

Jag tror att du glömde något ord där, men du avsåg väl att säga att det är kommersiell, olovlig fildelning som du m.fl. vill bekämpa. Intressant i det sammanhanget är att Ipred definierar all olovlig fildelning (däremot inte all nedladdning) som upphovsrättsintrång i "kommersiell skala". Fildelningen är alltså per definition kommersiell enligt detta sätt att se det, oavsett om det sker med vinstsyfte eller om endast en enda fil delas ut. Jag undrar hur stor del av denna breda majoritet som håller med om det...

Intressant är också att om icke-kommersiell fildelning tillåts så gör inte The Pirate Bay någonting olagligt eftersom de då blir en kontaktförmedling för personer som inte gör någonting olagligt.

"Den ska ske i ordnade former och med hänsynstagande till upphovsmakarens rätt till sitt alster i form av ersättning."

Jovisst, det är lätt att säga. Men hur tänker socialdemokraterna se till att så blir fallet utan att kompromissa med människors personliga integritet eller rättssäkerhet?

(Jag är för övrigt inte själv fildelare. Jag betalar för all den musik som jag lyssnar på eftersom jag vill stödja de artister som jag tycker om.)


Bengt Silfverstrand: Ja förlåt, självfallet är det kommersiell, olovlig fildelning jag i likhet med många är motståndare till. Men det är väl ändå inte särskilt svårt att acceptera att upphovsmakarens intressen ska tillgodoses. Så sker ju vid bokutlåning och just bibliotekets utlåningsverksamhet kan ses som ett intressant referensobjekt i den pågående yviga fildelningsdebatten.
Jag skulle vilja lyssna till de tankar som i detta nuläget finns varför internet skall anses vara användarens ansvar men absolut icke på något sätt marknadens ansvar. Detta är intressant av fler anledningar såsom för exempel den diskussion som här förs livligt under en rubrik vi kan sammanfatta som "Marknaden eller människan".

Skall marknaden och tekniken då alltså verkligen äga mer makt än människor ? Vi bör börja se det som att den tidsåldern närmar sig att tekniken styr över människor.

Ytterligare tankar: Med tanke på att internet gavs till folket i syfte att vara för folket..

med tankar om att internet kan omöjligt vara annat än en allmän plats för alla.

med tankar om att tekniken att träffas mötas, diskutera, blogga. Föra reklam, distribuera marknadsföra sina varor för marknaden, den måste anses vara ny. Ska internet vara marknadens kanal" att använda, inte människors sätt att bemöta omgivningen. Världen på det sätt vi varit tvungna att resa i den tidigare för att uppleva och samtala med omgivningen på samma utvinnande sätt som med internet idag. Hur påverkas sådant ? Den allmänna kunskapen, de mer ingående kunskaperna. Studier, forskning. Hur påverkas sådant. Upp ett steg i tankegångarna nu socialdemokrater ! Ditt sätt att kommunicera med dina partivänner inför ett bättre samhälle här och nu ?

Tekniken är ny så varför talas det inget om nya krav på marknadsföringen att själva finna nya sätt att skydda sina varor med denna nya tekniken att träffas -Internet?

Skivbolag, program varutillverkare och mer fysiska produktions företag som vill se sina varor på internet till försäljning. Var finns sådana krav ?

I tillvaron i övrigt ställs krav på marknaden, vad vi kan kalla fysiska butiker.

Användare, köpare. Alltså människan har krav på sig från samhället i övrigt. När vi är till fots i samhället, i fordon, i hemmet, på arbetsplatsen, som förälder, i skolan som elev, på fritiden. Men marknaden..

Du talar högaktivt för människan socialdemokrat. Vad är ditt val ? Du står här vid det.Bengt Silfverstrand: Ditt inlägg visar med all önskvärd tydlighet att det återstår en hel del delikata problem att lösa innan internetsystemet är fullt integrerat i vårt demokratiska samhälle. Det är inte bara att hissa "piratflaggan" och blåsa på utan någon som helst hänsyn till att myntet har två sidor.
"Men det är väl ändå inte särskilt svårt att acceptera att upphovsmakarens intressen ska tillgodoses."

Individer kan naturligtvis välja att följa upphovsrätten, men om de inte gör det är det väldigt svårt att upprätthålla dessa monopol i en digital miljö utan att allvarligt kränka grundläggande demokratiska värden som rätten till privatliv och rättstrygghet och förtroendet för rättssystemet. Det trodde jag att de flesta skulle ha insett vid det här laget. Eller hur menar du att man ska göra?

Det finns inga enkla lösningar. Vill man upprätthålla upphovsrätten så måste man offra några av dessa andra demokratiska rättigheter. Det går inte att få allt, så man måste välja.

Förresten är upphovsrättens syfte att gynna samhället och kulturutbudet - inte primärt enskildas intressen. Det är ett slags kulturstimulanspaket kan man säga. Upphovsrätten är ett privilegium som delats ut med ett visst syfte - inte en rättighet att likställa med tex. äganderätten.


Bengt Silfverstrand: Jag respekterar din uppfattning och tycker att problemet nu ligger i att finna en lämplig avvägning mellan upphovsrätt och anammande av den nya digitala teknik som ökad den enskildes möjlighet att på lika villkor ta del av det rikthaltiga utbud som nätet erbjuder.
Ett okontrollerat internet med det användningsområde det har idag kräver en tydlighet och möjlighet för människor att kunna anmäla och att anmäla brott.

Det är vad jag förstår en bättre lösning än ett ensamt agerande av rättsväsendet. Att människor själva sätter igång rättsapparaten. Att inget annat än en anmälan kan frigöra IP nummer varvid leverantören befinns vara skyldig att uppge det. Detta då istället för att IP nummer, alltså identiteten och med det integriteten skall vara öppen hela tiden. En anmälan från allmänheten öppnar rättsprocessens möjlighet. Fungerar det annorlunda i samhället på andra sätt, i andra situationer ? Varför måste ansvaret vara myndighetens utan allmänhetens insyn och då gällande bara internet, inte brott som stölder i övrigt ? Det står allmänheten eller försäljningplatsen fritt att anmäla stölder som bevittnas eller misstänks på gator och torg. Vad skiljer gatan från internet då användarna är desamma ?

Men detta du skriver om demokrati, det faller i mina ögon..

Om någon ny kommunikations teknik som internet börjar användas av allmänheten, sprids som internet har spridits med detta ett utökat användande över hela världen och har en så stor mängd användare som internet idag har. Betyder inte det att det med denna process och tillväxt, detta faktum redan är integrerat i samhället och dessutom på ett demokratiskt sätt då vi, alla människor som använder det och använder det med fri vilja även valt att använda det med fri vilja Samt att inte förglömma medverkat i uppbyggnaden av det (vi ingår alla som användare i kommunikations systemet: internet)

Den service vi har och betalar för i form av sjukvård och samhällsfunktioner i övrigt ska formas efter vår användning vad jag förstår. Inte agera mot. Den agerar då mot demokratin. Något miljarder människor världen över använder.

Vad behövs för denna integrering annat än ett användande av allmänheten själv ?

Vad är demokrati om inte internet ses vara demokratiskt. Internet är skapat av alla som använder det för alla.


Bengt Silfverstrand: Jag har inte med ett ord förnekat att internet ur flera aspekter är ett viktigt demokratiskt kommunikationsmedel. Tvärtom. Jag använder ju frekvent de möjligheter som internet erbjuder.
¨
Vad det handlar om är att det på internet liksom inom media- och kulturvärld i övrigt måste finnas ett regelverk som sorterar bort rent missbruk. Ett sådant regelverk saknas bevisligen idag.
"I själva verket har socialdemokraternas budskap ang. finanskrisen varit solklart. Det behövs agerande på gemensam europeisk nivå för att bekämpa arbetslösheten, produktionsbortfallet, bankkrisen och den rena skurkkapitalism som breder ut sig som en cancersvulst i samhällskroppen. "

Dumheter!

Bankerna i Baltikum har inte spekulerat!

De har med fullt medvetande lånat ut pengar enligt gällande Basel regleringar, och detta har varit möjligt genom att kravet på bankernas kapitaltäckningskvoter är närmast obefintligt, varför sedan kreditexpansionen som följer, alltid förr eller senare kommer att bilda valuta gentemot osäkra skulder.

Ett problem är således att dels blir de expanderade beloppen så stora, att effekterna vid kundförluster ger återverkningar för systemet i övrigt.

Ett annat problem är att ränta inte alls är producerar något värde, och därför i sig själv ställer ett ovillkorligt krav på en ständig tillväxt av penningmängden.

Ett tredje problem är att skuld som beständigt motvärde inte har tillräcklig lång livstid i form av värdebeständighet.

Ett fjärde problem är att det inte går att skuldsätta i en utsträckning som motsvarar valutabehoven i ekonomin, samtidigt som det sker frånfall av tillgänglig valuta genom inlagring av valuta i form av sparande och kapitalbildning.

Ett femte problem är att den möjliga mängden skuldsättningar minskar med att mängden skuldbildning ökar, alltså alla på jorden har inte samma möjlighet till att återbetala skulderna.

Och ovanpå dessa elementära fem problemställningar, så finns det alltså rätt gott om individer som av ren okunskap tror att länder med penningsystem likt dessa, då skall ingå i en valutaunion!

Länder har en produktivitet som varierar både per capita och olika länder emellan.

Detta i sin tur gör att så länge länderna själva reglerar hur mycket valuta som bildas, så kommer detta att medföra att länder som har en mera lössläppt kreditgivning, ovillkorligen kommer att tillgodogöra sig det värde som skapas av länder eller individer med en högre produktivitet.

Att EU nu har insett detta, och nu börjat att föreslå regleringar, är väl närmast patetiskt med hänsyn till att de bommar så mycket i övrigt, det är nära nog ömkligt.

Problemet med penningsystemet är att motvärdet till valutabildningen måste vara realt och värdebeständigt över tiden, annars måste systemet antingen omstartas efter en given tid eller vid en given uppnådd nivå, i principiell likhet med vad bibeln beskriver i form av Jubelår med en total skuldavskrivning var 50:e år.

Denna kunskap är inte längre någon särskilt väl förborgad hemlighet, varför det nu ovillkorligen är dags att ändra på detta rådande system, och istället se till att suveräna nationer har egna valutor som skapas inom respektive staters regi och som handlas genom av staterna kontrollerade finans och valutasystem.

Kom sedan inte och snacka om att det finns några politiska redovisade planer.Bengt Silfverstrand: För det första uppmanar jag dig att hålla en anständig ton i debatten.

Om du påstår att det är dumt att hävda att det krävs ett agerande över nationsgränser för att komma till rätta med en världslomspännande finanskris, så är det nog du som har problem med hjärnkraften i sammanhanget.

I övrigt är ditt mångordiga inlägg bara ytterligare ett exempel på att du har svårt för att med koncentrationen i ditt budskap.

För att uppdatera dig rekommenderas därför en läsning av Loretta Napoleonis aktuella bok "Skurkapitalismen" med många åskådningsexempel på vad ohämmad spekulation och nyliberalism i kombination ställt till med.

Förstår du något av det som jag skriver?

Om det handlar om att bedöma intellektuell prestanda, så vill jag av artighetsskäl bespara dig min bedömningar.

Så din hövlighet betalar sig således.


Bengt Silfverstrand: Frågan handlade om vad som behövs för att komma till rätta med finanskrisen. Jag hävdar att det krävs gränsöverskridande åtgärder, bl a en EU-gemensam finansinspektion, vilket nu också regeringen tycks inse.

Du ger dig in i en akademisk seminarieövning som undertecknad väl kan hänga med i. Däremot pratar du över huvudet på de flesta och därför blir ditt resonemang ganska poänglöst.

Ibland räcker det faktiskt att kortfattat hålla sig till sakfrågan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM