TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Till gruppen "socialdemokrater" som ägnar tid och kraft på att prata skit om s-kandidater till EU-valet ansluter sig nu också

 

1. "Eva Olsson"

Jag kan här avslöja att bakom signaturen "Eva Olsson" döljer sig en Barbro Hartvig, det senare är alltså hennes riktiga namn.  Hon uppträder med andra ord under falsk flagg och har gjort det under lång tid här på s-info.

 

2. Erik Laakso. Efter långa ordkaskader försöker han linda in sitt förakt för Marita Ulvskog genom att utan namns nämnande  använda ordet TYVÄRR om hennes placering som nummer ett på s-listan.

 

Falsk flagg och feghet.  Det är Hartvigs ("Eva Olssons") och Laaksos senaste bidrag i personvalsdebatten.

 

S-listan är väl avvägd och alla s-kandidaterna väl kvalificerade för ett uppdrag i EU-parlamentet.

 

 Om konformitet är vägen till enfald eller utveckling, tycks här inte vara helt uppenbart.


Bengt Silfverstrand: Nej, och för många är det sannolikt inte heller helt uppenbart vilka åsikter Norberg har i sammanhanget. Han tycks under alla omständigheter ha mycket svårt för att uttrycka sig rakt på sak.
Håller med dig , Bengt.

vi har inte tid med att sitta och kasta skit på våra kandidater och hänga ut dom som olämpliga. OM man måste säga något, så säg något positivt.
Lite konsumentupplysning behövs i vanlig ordning då Silfverstrand aldrig har hederlighet nog att få med sammanhangen samt länka så andra får möjligheten att själva ta reda på vad som verkligen skrivits:

http://www.eriklaakso.nu/?p=1748

Och Bengt, jag är ledsen för att längre textsammanhang med resonerande innehåll är för svårt för dig men jag har många andra som faktiskt både orkar igenom texten och som klarar att diskutera innehållet sakligt efter genomläsning.


Bengt Silfverstrand: Eftersom Laakso är en av de bloggar som marknadsför sig allra hårdast, så torde inga svårigheter föreligga att hitta fram till hans blogg.

När det gäller textlängden så hugger du i sten rejält. Att jag bland alla Laaksos kringelkrokar och valhänta försök att dölja att han hatar Marita Ulvskog lyckades hitta hullingen, visarväl med all önskvärd tydlighet att jag orkar med att till och med jag lyckas tränga igenom hans ordrika snårskog.
Marita är en av de få kandidaterna som fortfarande har rötter i ideologin...jag tycker att det är tragiskt att flera socialdemokrater ger henne skit för detta...men den nya socialdemokratin kanske ska vara ett identitetslöst ansikte där bara sakfrågor står i centrum och ideologi och inriktning är helt oviktigt...nej Marita står för ryggrad och trygghet inom socialdemokratin...det behövs fler som Marita inte färre..


Bengt Silfverstrand: Just det rötter i ideologin. Den typen av s-politiker i framträdande position växer tyvärr inte på trän.
Åsiktsfriheten tycks ha ett rätt begränsat utrymme inom detta parti, om man skärskådar hur folk resonerar.


Bengt Silfverstrand: Det är ju precis tvärtom, vilket inte nödvändigtvis betyder att man måste prata skit om någon.
Absolut världsklass! Och den här människan tillhörde alltså under decennier s-toppen.
Hur kan man beskylla Marita Ulvskog för att inte vara meriterad för Eu parlamentet?
Marit är en klok och rättfräm socialdemokrat.
Jag tycker inte det är konstigt att hon hamnat som etta på vår valsedel.Det är sedan upp till var och en att kryssa vilken kandidat som helst, men inte måste man för den delen svärta ner de andra.
Jag tycker vi har fått nog av alla dessa partikamrater som hela tiden kriteserar våra partikamrater. Vad är ni ute efter? Vad vill ni med detta?
Är syfter att vi ska förbli i opposition?
Erik Eriksson (?)

Vem syftar du på?

// Lennart
Tack för att du avslöjar "Eva Olssons" identitet - hon har kastat skit på Marita även på min blogg. Det är alltid något skumt med människor som låtsas vara någon annan än de är.


Bengt Silfverstrand: Ja och det beklämmande är att det finns s-bloggare som låter henne hållas.....
Att gömma sig bakom helt andra namn är dålig respekt för demokratin. Att som Barbro Hartvig kalla sig något annat gillar jag inte. Att våga stå upp för vem man är och våga stå upp för sina synpunkter är viktigt i en demokratin.


Bengt Silfverstrand: Synnerligen viktígt och mitt i alla bedrövelsen kan jag avslöja att Barbro Hartvig skickat mail till mig där hon försökt urskulda sig men sedan i ett nytt mail gjort nya påhopp på Marita. Allt uppenbarligen i den naiva tron att hon skulle få fritt spelutrymme för sina fördomar även framöver.
Jag hoppas att det här stämmer med Eva Olssons verkliga identitet?


Bengt Silfverstrand: Ja, när man går till urkunderna som jag gjort, så visar det sig att den Eva Olsson som länge spritt sin dynga på s-bloggar verkligen heter Barbro Hartvig.
Varför i hela friden skriva under falskt namn? och vars är då kontrollen på de som får blogga under s-bloggar?

Jag börjar bli lite trött på dessa kategoriseringar och att vi kastar så ofantligt mycket skit på varandra! Det är då inte undra på att vi har problem. Jag gillar def Ulvskog då hon, precis som nämnts här ovan, är en av få tydliga Socialdemokrater dvs med grunden i en ideologi. Som inte skäms över den bakgrunden.

Vi förlorar kraft på allt skitprat! och tid!!!


Bengt Silfverstrand: Visst gör vi det. Men mitt i all bedrövelsen så är det ändå välgörande att det finns en så stor uppslutning kring hederlighet i politiken. Det har trots allt framgått bl a av det här meningsutbytet.
I fyra år har det diskuterats på s-info om användande av pseudonymer, en företeelse som är allmänt accepterad i alla sammanhang utom här. En insändarredaktion (som BS gärna vill jämföra sig med) skulle aldrig hänga ut en skribent som vill skriva under pseudonym, det är extremt oetiskt. I det här sammanhanget är det möjligen också ett brott, ett brott mot personuppgiftslagen (PUL).

Men jag är inte förvånad.


Bengt Silfverstrand: Pseudonymer ska självfallet i princip få användas. Men om man angriper personer då ska man f-n i mig vara så hederlig att man sätter ut sitt riktiga namn. På den punkten har Barbro Hartvig inte haft ryggrad nog. Och du har utan några som helst invändningar lämnat fältet fritt för detta svinaktiga sätt att debattera.
Det som är extremt oetiskt och ynkligt är att man inte kan stå för det man själv skriver när man ska framföra kritik och istället gömma sig bakom andra namn. Det vore en sak om det förelåg någon typ av hot eller nåt om man avslöjade sin identitet, men rent generellt sätt tycker jag bara att det är barnsligt. Det är ungefär som de där "anonyma" källorna inom politiken som springer omkring i media och planterar rykten för att förstöra för sina motståndare. Riktigt ynkligt är vad det är. Men som sagt i sammanhang där hot etc kan förväntas förekomma kan det vara förståeligt men att bara spela spel för att slippa bli kritiserad etc är bara barnsligt och oärligt.
Stefan, och du vet alltså att Eva inte är utsatt för några hot? Vet Bengt det? Ska insändarredaktionerna också avslöja namnet på de som skriver in tycker du? Otroligt fånigt att diskvalificera människor bara på de kriterierna, och väldigt enkelt istället för att bemöta det de säger.


Bengt Silfverstrand: Hot eller inte. Angriper hon personer så har hon en absolut skyldighet att sätta ut sitt rätta namn. Har hon inte civilkurage nog att göra detta, så ska hon avstå från att gå in i persondebatter.
Nej, det vet jag inte men Eva är långt ifrån ensam om att använda andra namn, det märks extremt tydligt på S-bloggar. Men är det så att hon är utsatt för hot så¨gäller ju det jag sa nämligen att det är förståeligt om man då skriver i ett annat namn. Ser man till flera av de skandaler bland annat inom SSU har de ju berott på att "anonyma" "högt uppsatta källor" har gått runt och lekt i media för att sabotera inom andra i organisationen. Att man inte ens kan stå för det offentligt tycker jag är ynkligt. Då visar man ingen karaktär alls utan spelar bara ett fult politiskt spel som bara kan leda till en sak - nämligen att demokratin smutsas ned men skvallertidningsfasoner som kan vara påhittade.


Bengt Silfverstrand: Ja, det finns förvisso många "löss" både i den röda och den blågula svenska fanans veck. För att nu låna ett träffande uttryck av socialdemokraten och botanikprofessorn Bengt Lidforss, salig i åminnelse.
Vad fyller S-info för funktion om inte den socialdemokratiska politiken ska kritiseras och utvecklas?

Jag trodde S ville vara en del av en "folkrörelse"
- och då ska det väl formas av folket och inte av partitoppen!

Alla är väl medvetna om att S faktiskt är ett väldigt brett parti och då måste det väl till en intern debatt för att få partiet åt det håll man vill.

p.s. Jag skriver INTE under en pseudonym =)


Bengt Silfverstrand: Förvisso är socialdemokratin en folkrörelse men hederliga medlemmar i en folkrörelse har kurage nog att sätta ut sitt namn, åtminstone när man kritiserar någon annan, namngiven person.
Att medlemmarna i den senast medlemskampanjen kallas för supporters, beskriver väl vilken vikt man tillmäter dessa supporters åsikter samt hur benägen man är att lyssna på andra åsikter än den egna.


Bengt Silfverstrand: Alla som sympatiserar med det socialdemokratiska partiet är lika mycket värda. Problemet i sammanhanget är att det även i våra led finns ynkryggar som föredrar att kasta skit på andra under anonymitetens uppenbarligen "behagliga" täckmantel.
Det är väll en jävligt stor skillnad på att vara skribent i en tidning och på att delta i s-bloggars arbete - både med att förnya och fräscha upp vår ideologi som att bedriva partiarbetet utåt - ?!

Diskussionen här inne påminner i vissa lägen om direkta folkangrepp och förankras inte ens ideologiskt! Skitprat om personer istället för att möta dessa då i talarstolen eller på konventet.

kampanjer mot mona, mot ulvskog osv osv leder ingenstans, förutom att vi tappar den kraft vi har och behöver i det viktiga arbetet att återta makten i landet! Att bedriva en Socialdemokratisk - Socialistisk - politik igen och rädda det som går att räddas kan efter alliansen frispel. Att få väljarna att insa att vi är ett alternativ som faktiskt kan styra och regera och som bryr sig om hur dom har de där utanför våra ofta trygga positioner.

jag tycker det är ynkligt me pseudonym i detta debattforum.
Hur definierar du dig själv politiskt värderingsmässigt Erik Laakso? Vad är det som får dig att tro att dina ideer om kommersialism inom välfärdssystemen och sexhandel tillhör den socialdemokratiska kärnan av värderingar? Jag tycker att socialdemokratins tid i ekluten av avregleringar och kommersialism borde vara över nu och att det är dags att återgå till de grundläggande värderingarna om solidaritet för ett jämlikare och frihetligare samhälle. För alla.
Och bl.a visar den senaste tidens konvulsioner inom det ekonomistiska systemet kapitalism att detta system inte är gjort för att ta hand om behövande människor inom skola, sjukvård och äldreomsorg!

Bengt Nilsson, sosse
Man kan bara konstatera att de som gillar Marita Ulvskog tycker att det är förfärligt att hon blir angripen för sina ståndpunkter. De som inte gillar Marita Ulvskog, eller snarare hennes politiska ställningstaganden och meriter, ifrågasätter och kastar även skit, som den balanserade och aldrig personfixerade Bengt Silvferstrand så klart formulerar genom att peka ut två namngivna personer, den ena direkt och den andre genom att påstå sig tolka dennes skriverier. Med tolkningsföreträde och domsprivilegier.

Men är det inte så, som den metafor han försöker använda, att han kastar ut en en krok och vad som än fastnar på den räknas för fisk!

Jag antar att det måste vara världens största glashus som Silvferstrand har byggt. Det man förvånas över är väl snarast att så många villigt deltar i stenkastningen.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är inte alls förfärligt att Marita Ulvskog kritiseras. Det är det infama sätt på vilket det sker som här debatteras och med all rätt möter kritik. Och visst får man vara personfixerad. Men då ska man ha ryggrad nog att sätta ut sitt verkliga namn.

Om man sedan har som målsättning att samla krafterna för en socialdemokratisk framgång i dagens val till EU-parlamentet, ja då borde man kunna koncentrera sig på vad man tycker om och hålla inne med kritiken. Särskilt infam blir denna kritik när inläggen (både Laaksos och Morians) skrives på "förekommen anledning" och som i Laaksos fall genom en halvkläden visa som "tyvärr" om Ulvskogs placering överst på s-listan.

Och i den mån det förekommer glashus och stenar i sammanhanget så är det ju Morian, Laakso och Lindell som tillhandahåller denna rekvisita.

Att Anders Nilsson föredrar bumerangen som vapen
i sammanhanget är bara en bekräftelse på vad vi upplevt från det hållet tidigare....
Är det en demokratisk inställning att smussla otrevligheter under mattan? Vad för sorts samhälle bygger vi på den vägen?

Gösta Bohmans dotter Mia gifte sig med Carl Bildt som blev partiledare. Bildt skiljer sig, gifter om sig och hans nya fru hamnar på listan till EU-valet? Hur kan G. Hökmark hamna längst upp på en kandidatlista?

Sanningen är den att de flesta partier lastat listorna med kandidater som anser sig vara i behov av extra pensionspoäng. Jag tycker att det är hälsosamt att folk reagerar.


Bengt Silfverstrand: Det ligger förstås en hel del i vad du säger om Bohman, Mia, Bildt och Hökmark.
Fast det härliga med detta val är att man kan ge tusan i parti och helt hänge sig åt kandidaterna. Det är lite riskabelt att den man kryssar för någon som inte kommer in, men att rösta på parti är mycket mycket mer riskabelt för den som inte vill kasta bort sin röst.

Tror att många väljare kommer att vraka duktigt bland kandidaterna och folk har upptäckt kryssen, som när Hultqvist kryssades förbi Ulvskog i senaste valet....


Bengt Silfverstrand: Hur härligt detta är kan verkligen diskuteras. För det är väl ändå partiets idéer man representerar. Detta kan då av olika personer ske på ett mer eller mindre förtjänstfullt sätt.
Men vi borde som socialdemokrater inte vara betjänta av ett system som åtminstone i sin förlängning tenderar att bli en kopia av det amerikanska system - där rikast och med flest sponsorer i regel vinner.
Som vanligt är det otänkbart att hitta fel inom rörelsen?


Bengt Silfverstrand: Ingalunda. Men nu var det moderatmyglet det gällde.
Du är faktiskt ganska rolig i dina formuleringar Silfverstrand, när du skriver om att tillhandahålla rekvisita och bumeranger m m m m.....

Fast du kan vara ganska elak också.

Eftersom du inte ville avslöja vilket parti du röstar på så har jag bedrivit ett krävande researcharbete; och lyckats ta rätt på det ändå. :)

Vad gäller pseudonymer så tycker jag inte att det är särskilt upprörande om människor skriver under pseudonym.

Det sker ju överallt; både på bloggar och insändarsidor.Bengt Silfverstrand: Vad roligt att du tycker jag är rolig. Och vad beträffar pseudonymer så är det självfallet ok så länge man inte hoppar på namngivna personer.
Personkritik ska framföras under öppet visir.
Du tog mig i örat som en gammaldags mästare i skråsamhället. Ja, så kan man också göra, men den metoden hör väl inte hemma i den folkbildande traditionen eller i skolväsendet på 2000-talet?
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM