TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Har ni sett på maken! Även djupborgerliga Expressen har Marita Ulvskog som klar segrare i gårdagens EU-debatt. Jo, jag vet, det är en läsarenkät det är fråga om. Men alla som har den minsta aning om hur mycket krut borgerligheten lägger ner på den här typen av enkäter kan ändå se detta som en klar socialdemokratisk framgång.

 

Att Marita Ulvskog är ett mycket starkt (s)-kort och därför ”farlig” för borgerligheten framgår också av borgerlighetens främsta språkrör – Dagens Nyheter – den svenska Pravda. I gårdagens (torsdag 4/6) tidning hade man kallat in självaste chefspolitruken och tidigare chefspolitruken Hans Bergström för att hissa varningsflaggan. ”Kandidat Ulvskog (v)” rubricerar han den signerade ledaren som avslutas med följande ”upplysning”. ”För Marita Ulvskog är V eller S åsiktsmässigt egalt. För de väljare som vill dra en gräns mot Lars Ohlys parti är det en inte oviktig upplysning.”

 

Ja, har man sett på maken eller ”Has’t du mir gesehen!” som tysken säger. Och på vad grundar sig då denna Bergströmska ”upplysning.” Jo, på en artikel av Åke Ortmark i en vänbok till Sten Westerberg, fd borgerlig statssekreterare i finansdepartementet. Ortmark redovisar en ”tidigare icke publicerad tabell” där personers uppfattningar i 25-30 olika politiskt kontroversiella frågor redovisats.” Utifrån detta lätt kvasivetenskapliga angreppssätt drar Ortmark bl a slutsatsen att det fanns en socialistisk övertygelse hos s-ledningen beträffande löntagarfonderna, inte endast ett taktiskt tvång i spåren av LO:s beslut.

 

På denna punkt är Ortmark och ”hans ledsagare” fullständigt ute och reser. Därom kan jag ge besked, ty jag var med. Närmare bestämt som mycket aktiv socialdemokratisk riksdagsledamot och debattör i löntagarfondsfrågan och närvarande vid alla sammanträden i partistyrelsen där frågan ventilerades. Löntagarfondsresan inom själva det socialdemokratiska partiet var snarare de ständiga taktiska reträtternas resa än en klar socialistisk deklaration att kapitalets ägarmakt åtminstone skulle behöva tunnas ut. Det var i sanningens namn LO som stod för den ideologiska lödigheten i löntagarfondsfrågan, men Rudolf Meidners ursprungliga förslag, som verkligen skulle bryta kapitalets makt spolades av partiet på ett tidigt stadium.

 

Medan Marita Ulvskog i Hans Bergströms ledarartikel etiketteras som ”vänster” sätts etiketten höger på en annan socialdemokrat (?) Björn Rosengren. ”Björn Rosengren ligger närmast Moderaterna, därnäst Folkpartiet.”
Detta erinrar mig om en liten ”söt” historia som utspelade sig i ett sammanträde med Riksdagens Revisorer i 90-talets sista skälvande minuter. När den ideologiskt ofta svajande vänsterpartisten Per Rosengren vid ett tillfälle hamnade på en klart borgerlig linje, frågade jag i lätt ironiska ordalag hur han kunde hamn på just den ståndpunkten.
Per Rosengren som inte saknade humor svarade: ”Varje parti har sin Rosengren…..

 

Då däremot Hans Bergström inte gjort sig känd som humorist måste man ta hans ledarartikel på blodigaste allvar. Detta behöver dock inte bekymra vare sig Marita Ulvskog eller någon annan socialdemokrat.
Sträck på dig Marita och alla ni andra som har både hjärtat och det politiska hjärninnehållet till vänster. Du skötte dig mycket bra, inte minst när du kristallklart tydliggjorde skillnaden mellan höger och vänster i fråga om de svenska kollektivavtalens status med nuvarande domar i EG-domstolen som vägledande i sammanhanget.

 

I dag ska jag gå och rösta i valet till EU-parlamentet. På vilket parti? Ja, i likhet med salig Tage Danielssons avslutande ord i den klassiska lilla skriften ”En soffliggares dagbok”- utgiven inför riksdagsvalet 1968, så säger jag: ”Det är hemligt enligt lag……”.
Over!
Bengt, du borde skriva dina memoarer, du har mycket att bertätta. Och så ses vi vid valurnorna. Jag kommer att rösta så här http://my.opera.com/ekehog/blog/2009/06/04/jag


Bengt Silfverstrand: Jo, jag har faktiskt en hel del underlag för någon form av "memoarer." Få se vad det kan bli. Och visst ses vi vid valurorna. Jag har just varit och röstat.
Varför är du så hemlighetsfull när det gäller vilket parti du kommer att rösta på?

Jag dör av nyfikenhet. :)
Bengt Silfverstrand: Då får du faktiskt leva i "dödsvåndorna." Men läs Tage D:s underbara "En soffliggares dagbok". Den är fortfarande högaktuell. Och dessutom får du dig en rejäl dos humor till livs. Det tycks du behöva.
Jo, det är det bästa jag vet; god humor!!
Bengt Silfverstrand: Men så trevlig. Och då förväntar jag mig att du bjuder på mer av den varan framöver.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM