TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Då det uppenbarligen är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en bloggare att ta sig in för en kommentar på Anders Nilssons hemsida väljer jag här att kommentera hans inlägg i skattefrågan på min egen hemsida.

 

Debatten startades av Erik Laakso vars inlägg måste tolkas som ett konsekvent avståndstagande från alla former av kommunala skattehöjningar i nuläget. Jag har svarat med att varken skattehöjningar eller sänkningar av skatter för en socialdemokrat får vara något självändamål.
I det ekonomiskt kärva läge vi nu befinner oss i måste självfallet första försvarslinjen vara att vända på slantarna och försöka genomföra besparingar utan att detta leder till kvalitetsförsämringar inom välfärdens kärnområden (skola, förskola och social omsorg). Lika lite som vi ska skriva recept för framtidens kök så ska vi från våra allmänpolitiska elfenbenstorn skriva kommunpolitikerna på näsan i skattefrågan.

 

Gör det socialdemokratiska kommunalrådet i Skråmyllehuk bedömningen att han hellre ser sina väljare i ögonen inför en mindre skattehöjning än möter dem på samma ögonavstånd med
färre händer i äldreomsorgen eller med sämre lärartäthet i grundskolan och större klasser, ja då gör han som socialdemokrat en solidarisk och lätt försvarbar bedömning.

 

Anders Nilssons inlägg blir mot den här bakgrund ännu märkvärdigare. Mot vad, vem och vilka svänger han egentligen sin färla? Eller ska man bakom hans slingerkrokar – starkt påminnande om Janne Vängmans väg hem efter
lördagsdansen - spåra en uppslutning kring moderat skattepolitik – innebärande ”Höjd skatt – aldrig över min döda kropp.”?Mitt budskap, med eller utan färla, kan jag sammanfatta sålunda: Vill vi vara det mest prositiva partiet till skattehöjningar - det är vi- så måste vi också vara det bästa partiet på att kolla att inte skattepengarna missbrukas - och det är vi inte. Däri ligger vårt största pedagogiska dilemma, inte i moderaternas förehavanden och härjningar.

Problemen att registrera sig på http://my.opera.com är inte större än att registrera sig på Blogger. Det visar 5 miljoner medlemmar från hela världen på en av de största reklamfria portalerna i världen.

Om man ser Janne Vängman som vinglar så kan det förklaras på två sätt, antingen är det han som vinglar eller så är det betraktaren som har att hålla balansen.


Bengt Silfverstrand: Ingen nu levande skäl kan avgöra vår rangordning i skattefrågan. Och att tala om missbruk i ett sammanhang där det i flera kommuner handlar om att rädda vad som räddas kan av välfärden är nog en smula malplacerat.

Som ett dagsaktuellt exempel kan nämnas att socialdemokraterna i Helsingborg föreslår en skattwehöjning på 30 öre allt i syfte att bl a komma till rätta med den i kommunen särskilt påtagliga barnfattigdomen.

Eftersom jag, som tydligt framgår, av mina inlägg i den här frågan aldrig förordat något generellt tillgripande av skattehöjning som lösning på alla problem så är mina balansproblem i den här debatten obefintliga.

Det är ju du och Laakso som säger kategoriskt nej till alla skattehöjningar på lokal nivå i nuläget - uppenbarligen oavsett hur situationen ser ut i berörda kommuner. När ni sedan försöker dölja er bakom mer eller mindre krystade och svepande förklaringar, ja då blir ju er färd i sammanhanget, likslom Janne Vängsmans både slirig, slingrig och släpande.

vad sedan gäller tillgängligheten till olika bloggportaler så kan du ju lämpligen jämföra möjligheten att komma in här resp: på din egen blogg: men tala gärna om hur jag gör för att komma in på din.
Mitt inlägg handlar inte om beslut i fullmäktige på tisdag om skattehöjning eller inte. Det tror jag fullmäktigeledamöterna är fullt kapabla att avgöra själva. Nej, mitt inlägg handlar om hur vi socialdemokrater ser på det gemensamma och på det statliga. För mig är inte begreppen liktydiga. Det är det för många socialdemokrater däremot.

Vi har sedan 70-talet så envetet beträtt förstatligandets väg att vi glömt bort de andra gemensamhetsformerna för ägande. Vi har t.o.m avvecklat dessa former. På så sätt har socialdemokratin som en dynamisk rörelse i samhället berövats mycket av sin dynamik. Och redskapet för denna desarmering av rörelsen har varit skatterna och de löften som vi gett i samband med dessa. Löften som vi har fått alltmer svårt att infria i takt att den beskattningabara delan av löneutrymmet börja bli fulltecknat. 75% till staten25% til löntagaren har nått smärtgränsen. Skatteuttaget börjar bli kontraproduktivt.

Ett exempel på detta är ju det orimliga i att en fulltidsarbetande inte klarar av att betala sin löpande räkningar utan tvingas att be om bidrag från staten för sitt uppehälle.

Allt färre tror oss när vi kommer med käcka budskap om nästa skattehöjning, och då hjälper det lite att partiledaren utropar hur häftigt det är betala skatt.

Så om vi socialdemokrater aldrig törs ta den ideologiska debatten om skatterna, dvs törs att skärskåda, kritiskt granska och kanske omvärdera skatterna som medel för att uppnå politiska mål, så kommer skatterna att bli just det, det politiksa målet. I samma ögonblick har vi etablerat oss som en härskande klass.


Bengt Silfverstrand: Att du tilltror socialdemokratiska kommunpolitiker omdömet att själva kunna avgöra när skattehöjning kan vara motiverad är ett välkommet erkännande, som för debatten framåt.

För egen del är jag som socialdemokrat fortfarande övertygad om att gemensam finansiering via skatter som tas ut efter bärkraft fortfarande är det överlägset bästa sättet att hävda välfärdssamhället.
Och då behöver de inte diskuteras. Eller..?


Bengt Silfverstrand: Självfallet kan och ska dessa viktiga frågor diskuteras. Det är ditt något svart-vita perspektiv i skattefrågor som man kan ställa sig en smula skeptisk till.
Vända på slantarna? Bengt har gått och blivit "nyliberal"!


Bengt Silfverstrand: Nu tramsar du igen. Vill bara stillsamt hänvisa till regeringen Perssons hantering av den svenska ekonomin, ett resultat som den nuvarande b-alliansregeringen uppenbarligen dragit stor nytta av.
Är det samma Helsingborg nere i Skåne som gick in och räddade HIF från konkurs med 21 miljoner, samma HIF som jag tror snittar på spelarlöner runt 60 000:-? Fast pengarna har de inte betalat tillbaka såvitt jag vet.

Tycker att ditt blogginlägg var kanon bra Anders. Om fler tänkte som dig skulle Sverige vara ett mycket bättre land att leva i. Det är nog en av de bättre tankesättena som MP kan bidra med i samarbetet, dvs den ökade tilltron på att människan som slitit ihop pengarna själv ska få större inflytande över hur de ska disponeras. Tyvärr kom ju V med som lever i Utopin att 100% i skatt och lite fickpengar är det bästa samhället eftersom staten fixar allt vilket gör att folket, arbetarna är helt i händerna på vilka som för tillfället styr skutan Sverige.


Bengt Silfverstrand: Din koppling till HIF är i sammanhanget fullständigt irrelevant. Sen är det mycket intressant att notera att det är bórgare som jublar när en socialdemokrat som Anders Nilsson framför en så rigid uppfattning i skattefrågor att han praktiskt pläderar för ett absolut skattestopp.

Och vad gäller det andra stycket så är detta bara en upprepning av ett nyliberalt budskap som i korthet kan sammanfattas. Sköt dig själv och skit i andra. Skatter är av ondo.

Vad den här diskussionen handlar om är huruvida det är bättre att satsa några tioöringar i skattehöjning för att slippa skära ner på personal och därmed kvalitet inom omsorgs- och skolsektorn.

Som socialdemokrat föredrar jag i det läget en skattehöjning i stället för nedskärningar i välfärden. Och jag är övertygad om att en förkrossande majoritet av svenska folket delar den uppfattningen. Samtstämmiga undersökningar har nämligen visat att svenska folket är beredda att betala lite mer i skatt under förutsättning att pengarna går till välfärdssektorn- förskola, skola och äldreomsorg.
Bengt, min koppling till HIF är inte alls irrelevant. Det finns fult med exempel där borgare säljer skolor till underpriser och sossarna skänker bort idrottsarenor osv och sedan klagar på att det saknas pengar till viktigare projekt i kommunen. För det är ju tyvärr så det är, en massa olika politiska projekt som ska finansieras via skattesedeln vare sig man vill eller inte. Det måste ju finnas en orsak till att så stor del av lönen äts upp av skatter när vi drastiskt har minskat försvaret, tappar kvalitet i skolan och vården osv dvs områden som tagit upp en stor del av budgeten. Orsaken är enligt mig att istället för att lägga ner för allmänheten om inte meningslösa så i alla fall inte viktiga projekt, vara beredd att "döda lite älsklingar*" som politiker har och respektera värdet hos skattekronorna man förfogar över utan att ständigt göra en massa små höjningar. För det är ju knappast en enda stor höjning som har gett oss de skatter vi har idag utan alla dessa små höjningar som försvaras med att alla som är emot är borgliga och nyliberaler.
Jag är övertygad om att vårdbiträden och lärare skulle kunna behålla jobben utan att skatterna höjdes om ansvariga politiker satte dem som viktigast och skar ner på annat.

*försvenskning av kill your darlings


Bengt Silfverstrand: Att det finns exempel på att både borgerlia och socialdemokratiska politiker gjort felsatsningar i kommunerna är sannerligen inget argument i den här skattedebatten.

De stora och tunga bitarna i en kommunal budget är skolan och omsorgssektorn. Och som dagens verklighet visat - så är de enda alternativen i många kommuner (gäller både s- och b-styrda) att antingen skära ner på personal i dessa sektorer eller att höja skatten för att rädda välfärden.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM