TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Mona Sahlin fick in ett par rejäla fullträffar i dagens riksdagsdebatt. Den första kom när Fredrik Reinfeldt motiverade regeringens passivitet i frågan om de svenska kollektivavtalen i EU-sammanhang med att krav på förändringar av det s k utstationeringsdirektivet skulle blockeras av majoriteten i EU-parlamentet.
Med en rapp och glad kommentar konstaterade Mona att landets moderate statsminister därmed inför hela svenska folket offentligen erkänt att det är 
högerblocket som är hindret för att svenska kollektivavtal alltid ska gälla på den svenska arbetsmarknaden så att lönedumpning kan förhindras, och att en röst på socialdemokratin är det bästa sättet att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.

 

Den andra Sahlinska pärlan kom i debatten med Maud Olofsson sedan centerledaren med darr på stämman försökte spela ut landstinget mot den enskilda patienten i fråga om rätten att välja sjukvård inom EU-området. Monas replik var kristallklar. Vi socialdemokrater står bakom ett fritt vårdval, men självfallet måste någon medicinsk bedömning göras – ett samråd mellan patient och sjukvårdshuvudman – innan beslut fattas om operation/behandling lämpligast kan ske här i Sverige eller i något annat land.

 

Det gränslöst och ovillkorat fria patientval som borgerligheten förespråkar innebär ju till sin yttersta konsekvens att svenska skattebetalare får punga ut med miljardbelopp en nota som i sin tur innebär att ytterligare neddragningar måste göras inom den svenska sjukvården. Och träffsäkert fångade Mona Sahlin just upp denna konsekvens genom att bl a också konstatera att vad b-alliansregeringen är i full färd med att göra är att genom uteblivna resurser/personalneddragningar i landsting och kommuner dränera den svenska sjukvården, barn- och äldreomsorgen och skolan."Det gränslöst och ovillkorat fria patientval som borgerligheten förespråkar innebär ju till sin yttersta konsekvens att svenska skattebetalare får punga ut med miljardbelopp en nota som i sin tur innebär att ytterligare neddragningar måste göras inom den svenska sjukvården."

Meh... Svenska skattebetalare pungar ju redan ut miljardbelopp för att folk ska få vård. Men ändå får de inte vård. Varför ska de inte få söka sig utomlands då?

Vårdbehovet finns, vi har beslutat om att täcka upp för varandras vårdbehov solidariskt, så vari består problemet?

Den svenska sjukvården är inte den vård som svensk vårdpersonal utför. Den svenska sjukvården är den vård som svenska medborgare får och betalar för.


Bengt Silfverstrand: Medvetet eller omedvetet, så har du fått hela problemet om bakfoten.
Svenska skattebetalare pungar visserligen ut med en hel del pengar, men tvingas nu se landets regering använda en del av dessa pengar till skattesänkningar i stället för att fylla igen de hål som uppstått inom bl a sjukvårdshuvumännens (landstingens/regionernas) ansvarsområden.
Första försvarslinjen ska givetvis vara att förstärka den svenska sjukvården så att svenska medborgare i första hand ska kunna få vård här i Sverige.

Om det av medicinska skäl bedöms lämpligt att vården i stället bör utföras på sjukhus i något annat europeiskt land så ska den svenske medborgaren ha rätt till sådan sjukvård och landstinget/regionen ska betala för detta.

Ola

Det du inte begriper är att detta inte är något som hela svenska folket kan använda. Endast en lite förmögen elit kan lägga ut en halv miljon för sjukvård utomlands för att senare få tillbaka det från svenska skattebetalare. Ingen normal svensk kommer att kunna använda detta utan det blir en dyr gräddfil för förmögna som vi skattebetalare får betala. Sedan är det lustigt att det parti som har flest nolltaxerare och skattefuskare Moderaterna ska ge sina väljare en för skattebetalarna dyrare vård än övriga folket.

Kan också nämna att Maud i riksdagen pekade ut alla socialdemokratiskt styrda landsting och kommuner som vanskötta utan att förklara på vilket sätt. Är det lagligt eller bara ett nytt lågvattenmärke i svensk politik att en minister uttrycker sig så? Har vi inget grundlagsskydd som hindrar politisk diskriminering av svenska folket av ministrar? Borde ev. polisanmälas som brott mot grundlagen. Sedan att det var den snurrigaste hjärnan i svensk politisk historia som uttryckte detta är ingen överraskning.


Bengt Silfverstrand: Snurrigaste hjärnan var ordet.....
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM