TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Moderaterna presenterade igår sin integrationspolitik. På en fråga i en SVT om inte m-programmet i själva verket var en anpassning till Sverigedemokraterna, vred sig Fredrik Reinfeldt som en mask. Han förnekade förutsägbart att så skulle vara fallet. Men synar man integrationsprogrammet närmare i sömmarna så är bilden klar.
Moderaterna vidhåller sitt försörjningskrav vid anhöriginvandring och vill inte avskaffa den s k ebo-lagen, som ger asylsökande frihet att bosätta sig var de vill i landet.

 

I TV-inslaget intervjuades invånare i Vellinge kommun, ett rikemansreservat i sydvästra Skåne där moderaterna har egen majoritet. Denna moderatstyrda kommun vägrar att ta emot flyktingar/invandrare överhuvudtaget. Det är och förblir en skamfläck att kommuner som i likhet med Vellinge har de allra bästa ekonomiska förutsättningarna att ta emot flyktingar inte tar sitt ansvar. Därför hade en s k Lex Vellinge varit på sin plats, d v s en lag som innebär att alla kommuner, efter bärkraft åläggs en skyldighet att ta emot ett visst antal flyktingar.

 

När man till moderaternas nygamla integrationspolitik fogar att partiet fortfarande vägrar att svara på frågan om man i ett parlamentariskt läge med Sverigedemokraterna som vågmästare kan tänka sig att regera med stöd av detta parti så blir bilden mycket tydlig.
De nya moderaterna är som Kejsarens nya kläder. De är lika nakna som förut när man skrapar lite på fasaden.Vellinges flyktingar kan väl med fördel anvisas till humana Höganäs tills dess att rasisterna i Vellinge (vi drar alla Vellinges invånare över en kant som Du gjorde ovan) kommer på bättre tankar?


Bengt Silfverstrand: Knappast någon god idé. Men Höganäs borgerliga majoritet har tillsammans med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tagit sitt solidariska ansvar för flyktingmottagningen.
Bra att du står för att du helt vill avskaffa kommunernas självbestämmanderätt.

Att det sedan är ett idiotiskt förslag är ju en annan sak.


Bengt Silfverstrand: Om bara vissa kommuner ska ta emot flyktingar och andra, oftast de som har de ekonomiskt största förutsättningarna, ska slippa undan så kommer bara problemen med tilltagande främlingsfientlighet och rasism att tillta. För övrigt så är förslaget ursprungligen inte mitt. Såväl m- som s-styrda kommuner har fört fram tanken.
Det är väl upp till varje kommun om de vill ta emot flyktingar! Majoriteten i Vällinge vill inte det, det kallas demokrati att lyda folkets vilja. Vet du vad demokrati är, Bengt Silfverstrand?


Bengt Silfverstrand: Vår flyktingpolitik är nationell och staten betalar flyktingmottagningen. Därför är det fullt logiskt att ställa kravet att alla kommuner, efter ekonomisk bärkraft, ska ta emot flyktingar.
Bengt:

Du skriver att Vellinge har de bästa ekonomiska förutsättningarna för att ta emot flyktingar/invandrare.
Så vi tjänar alltså inte pengar på flyktingpolitiken som ni sagt i alla år?

Eftersom vi tjänar på invandringen så borde väl inte kommunernas ekonomi vara viktig då vi hur som helst går plus på invandringspolitiken eller gör vi inte det längre?

Tacksam för svar.


Bengt Silfverstrand: Ingen har påstått att kommunerna generellt tjänar pengar på flyktingmottagningen. Det har du fått alldeles om bakfoten. Sant är emellertid att staten betalar kostnaderna under de första åren. Sen är det självklart att det efter hand också uppstår kostnader för kommunen. Detta talar då starkt för att ansvaret för mottagningen ska fördelas solidariskt på så många kommuner som möjligt.

Att moderatstyrda och rika Vellinge kommun helt smiter undan sitt ansvar är ingenting annat än en stor skam.
Så rent ekonomiskt så tjänar vi officiellt inte längre på våran flykting/anhöriginvandring?

Att vi tjänar på det ur ett humanistiskt perspektiv vet jag.Bengt Silfverstrand: Det humanistiska perspektivet står naturligtvis i förgrunden men eftersom flyktingar/invandrare också tillför vår land mycket positivt så är den ekonomiska aspekten inte oviktig. Hur en krass ekonomisk kalkyl ser ut är det omöjligt att säga.
Detta är ju ett klassiskt blindspår. Det är alldeles oväsentligt om kommunerna är skyldiga att ta emot flyktingar eller ej. Den bistra sanningen är att en lång rad kommuner inte är attraktiva för flyktingar. Värmdö kommun i Stockholms skärgård (tjugo minuter från Slussen med buss) åtog sig för många år sedan att ta emot ett tiotal flyktingar (kommunen är rätt liten). Några år senare var det totala antalet flyktingar...3.

Därefter utvidgade Värmdö sitt avtal med Migrationsverket. Minns inte den exakta siffran, men det rörde sig om något tjugotal. Fortfarande fanns inte fler än en handfull flyktingar i kommunen.

Det är helt enkelt så att vissa kommuner är flyktingtäta för att flyktingar valt att bosätta sig nära släkt och vänner från ursprungslandet. Av bland annat detta skäl vill s-politiker som Ilmar Reepalu och Göran Johansson avskaffa flyktingars rätt att bosätta sig var de vill.

Skyttegravskriget mellan (typ) Södertälje och Vellinge handlar om en massa saker, men knappast om flyktingpolitiken.


Bengt Silfverstrand: Blindspåret i sammanhanget svarar du själv för. Det är ju en självklarhet att flyktingar vill bosätta sig så nära släkt och vänner som möjligt. Men friheten kan som verkligheten visat inte vara obegränsad. För att kunna upprätthålla en folklig förankring för flykting- och invandrarpolitiken måste en ständig strävan vara att solidariskt fördela ansvaret för flyktingmottagningen. Om vissa kommuner får ta en alltför stor del av ansvaret, så visar ju ovedersägliga fakta att detta leder till uppenbara problem.

Sen är det sannerligen inte bara socialdemokratiska kommunalråd som påtalat detta problem. Även borgerligt styrda kommuner har hos regeringen begärt en omprövning av ebo-lagen och anser i full konskevens med den verklighet man befinner sig i att alla kommuner måste ta sitt ansvar för flyktingmottagningen.

Att sedan en av landets mest välmående kommuner som Vellinge smiter undan sitt ansvar är och förblir en skandal.

Varför slåss inte kommunerna om dessa invandrare? Har de inte förstått vilken källa till välstånd de är? Och varför har inte deras hemländer förstått vilken guldgruva deras befolkningsöverskott är? Ta fram pedagogiken och förklara hemligheten!


Bengt Silfverstrand: Nej, det är nog det som är problemet. Vissa kommuner förstår inte, eller förtränger fakta, att invandrare har en stor andel i det svenska välståndet.
Då vet vi efter den förra kommentaren att Södertälje och Landskrona är de rikaste kommunerna i Sverige. För att inte tala om Rosengård (där de flesta röstar S), vilket verkar vara målet för socialdemokraternas befolkningspolitik.


Bengt Silfverstrand: Nej, det vet vi inte alls och det har jag aldrig påstått. Tvärtom har både Landskrona och Södertälja tagit ett ansvar långt över vad som egentligen är ekononomiskt rimligt. Och just denna koncentration av flyktingar till vissa särskilt ansvarsfulla kommuner är ett mycket starkt skäl för att sprida ansvaret. Svamlet om Rosengård i detta sammanhang är för dumt för att överhuvudtaget kommentera.
Kan du närmare definiera vad ett "rikemansreservat" är för något? Min bild är att många som bor i Vellinge är belånade upp över öronen. Ofta är det barnfamiljer som flyr från de av socialdemokratin styrda skolorna i Malmö.

Tills dess att socialdemokratin avsäger sig samarbete med den blodigaste ideologin av alla (kommunismen) kan man knappast ställa krav på andras umgänge.


Bengt Silfverstrand: Mycket enkelt. Rikemansreservat är kommuner som bara har ett enda mål att samla så många höginkomsttagare som möjligt inkluderande att avskaffa begreppet solidaritet.

Talet om blodig ideologi i kombination med dagens vänsterparti är så urbota lågt att förekommer det en gång till så avstängs du från denna sida.
Håll dig till saklighet och anständighet och lämna lervälling och sandlåda om du gör anspråk på att kommentera här.
Privatekonomiskt går det aldrig att räkna hem ökande boende och resekostnader mot den marginella skillnaden i kommunalskatt. Din klasskampsretorik riktas mot föräldrar som vill ge barnen en tryggare uppväxt och bättre skola.

Förtydligande: Jag påstår inte att vänsterpartiet är kommunistiskt men det är ingen hemlighet att Lars Ohly kallar sig kommunist.

Som jag läst historien så splittrades socialismen och kommunismen på frågan om revolution kunde rättfärdigas. Med denna utgångspunkt betraktar jag kommunismen med samma ogillande som alla andra ismer som anser sig ha rätt att slå ihjäl folk efter behag (nazism, fascism m.fl.).

Tänk dig tanken att Jimmy Åkesson kallade sig nazist och Fredrik Reinfeldt glatt bjöd in honom i regeringen. Fullständigt otänkbart!Bengt Silfverstrand: Privatekonomi, tryggare uppväxt och bättre skola har inte ett dyft att göra med en solidarisk flyktingpolitik. Denna ska naturligtvis ha humanitära förtecken, men även ekonomiskt blir det till gagn för alla om flyktingmottagningen delas av många.

Efter ditt pinsamma försök att pådyvla dagens vänsterpartister våldsideologi försöker du nu gå till ömklig reträtt och sedan leverera en massa svammel om flydda kommunisttider. Kommunismen i form av sovjetisk statshandelskapitalism är både död och begraven och har ingenting med vare sig Lars Ohly eller vänsterpartiet att göra.

Ännu mer pinsam blir din avslutande löjeväckande jämförelse med Jimmy Åkesson och Reinfeldt. I det sammanhanget vill jag bara stillsamt erinra om att landets moderate statsminister svävar på målet när han upprepade gånger får frågan om han kan tänka sig göra sig parlamentariskt beroende av Sverigedemokraterna i en händelse (Gud förbjude) detta parti kommer in i riksdagen och då till äventyrs kom att spela rollen av vågmästare. Han utesluter uppenbarligen inte möjligheten, vilket är sju gånger värre än att Lars Ohly så sent som för bara något år sedan kallade sig kommunist.
Men genom att landet samtliga kommuninnevånare ändå, genom staten, betalar solidariskt för flyktingmottagandet, varför kan man inte låta flyktingarna helt själva var och en för sig besluta om bostadsort?

Låt pengen följa med personen.

Den solidaritet du talar om är helt och hållet den inbördes solidariteten mellan MOTTAGARNA.

Men idén med flyktingmottagning är solidaritet med FLYTKINGARNA. Fria människor. Kapabla att själva bestämma bostadsort.


Bengt Silfverstrand: Flyktingar får redan idag bosätta sig var de vill och detta ska även i framtiden vara huvudlinjen. Men om det då visar sig att vissa kommuner inte vill ta några flyktingar alls och konsekvensen blir att andra kommuner får ta emot så många flyktingar att uppenbara sociala problem uppstår, ja då måste det självfallet vara landets högst ansvariga riksdag/regering som ser till att solidariteten omfattar alla, inte bara vissa.
Jag tolkar ditt svammel om flydda kommunisttider som att kommunismen numera är OK eftersom några blodiga övergrepp f.n. inte pågår. Med den logiken har nazismen varit rumsren sedan 1945 ... vilket ger en vink om att logiken haltar betänkligt.


Bengt Silfverstrand: Nu får du en sista varning. Om du fortsätter i den här stilen och pådyvlar andra åsikter som de aldrig uttryckt stängs du av för gott.

Jag har aldrig i något sammanhang bejakat kommunismen. Kommunismens hårdaste belackare i Sverige har alltid varit socialdemorkaterna. Men dagens vänsterparti har inte ett dyft med kommunism att göra och därför ska de inte pådyvlas gärningar de aldrig begått och åsikter de aldrig uttryckt.

Som sagt lugna ner dig. Annars är det stopp här.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM