TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


I samband med de dåvarande borgerliga regeringarnas (1976-82) lansering av lärarlösa lektioner slog Grönköpings Veckoblad till med ”Läkarlösa operationer på sjukstugan i Grönköping.”
När man tar del av dagens borgerliga innovationer på privatiseringarnas och gräddfilernas områden så kan man med viss ironisk distans konstatera att steget till den Grönköpingska visionen inte är milsvitt.

Här bara några exempel på steg som pekar mot sänkta vård- och omsorgskostnader på bekostnad av vårdkvalitet och vård på jämlika villkor.
Du får höjd lön om du hindrar folk att åka till sjukhuset
• Du får höjd lön om du inte skickar ambulans
• Du får bonuslön på 1000 spänn om du snabbavverkar rådgivningen

Och här ytterligare några från Region Skåne:
• Den i regionens egen regi framgångsrika ryggortopedin och  ryggrehabiliteringen
vid Ängelholms sjukhus läggs ut på entreprenad
• Samma sak sker med den lika framgångsrika ögonsjukvården
Den moderatleda majoriteten visar nu ännu en gång att privatiseringar genomförs i första hand av ideologiska skäl och där verksamhet, personal och patienter får komma i andra hand.

Samma sak med apoteken. 2 av 3 apotek säljs ut klart i strid med svenska folkets vilja.

På Södersjukhuset i Stockholm är redan gräddfilen ett faktum. För en dryg 
vecka sedan öppnade en privat hjärtklinik för privatbetalande patienter. De får antingen betala 100 000
kronor kontant eller genom privat sjukvårdsförsäkring. Samtidigt är kön till samma hjärtoperationer i landstingets regi 6-8 månader.
Vårdval Stockholm har visat vägen. Du får rätt att söka vård var du vill. Bara du har råd att betala.

Nu är det hög tid för socialdemokratin att gå till stark motoffensiv mot gräddfils- och privatiseringseländet. De starka folkliga reaktionerna mot den senaste tidens vansinnigheter på området gör en sådan motoffensiv ytterst läglig.Är det inte så att en allt större del av skattekakan äts upp av transfereringar? Och att socialdemokratin i sina löften huvudsakligen koncentrerar sig på att återställa enstaka procentenheter i dessa system?

Vinsten med att sälja ut apoteken är det nog ingen som begriper ...


Bengt Silfverstrand: Nej så är det inte att ersättningarna i försäkringssystemen ligger så nära den faktiska lön man förlorar vid sjukdom och arbetslöshet är både socialt och ekonomiskt motiverat. Även sjuka och arbetslösa behöver konsumera och betala sina räkningar. Att så kan ske tjänar hela samhället på.

Och vad gäller apoteksutförsäljningen så måste ett kryss i taket noteras när inte ens en nyliberal kan förstå det "fina i kråksången."
Du är nöjd med att prioritera bidrag framför skola/vård/omsorg. Följden blir naturligtvis brister i de senare vilket drastiskt minskar den skattebetalningsvilja du brukar referera till.

Jag känner inte till att Apoteken skulle skötas så illa så att en privatisering skulle vara rättfärdigad. Du gärna förklara för mig varför det är OK att sälja ut Telia medan spriten till varje pris skulle vara statlig.


Bengt Silfverstrand: Nej, någon sådan prioritering har jag aldrig förespråkat. Däremot tar jag i likhet med andra som tänker längre än näsan räcker avstånd från den politik, som den nuvarande borgerliga regeringen för, och vilken innebär att stora delar av tillgängliga resurser används för skattesänkningar i stället för att tillföra bristområden som t ex sjukvården pengarna.

Nej, en privatisering av Apoteken är sannerligen inte berättigad ur förnuftssynpunkt. Jag tycker inte man skulle sälja ut Telia men skillnaden gentemot Vin- och Sprit är ju ändå uppenbar. Det är logiskt att samhället som redan ur ett folkhälsoperspektiv förfogar över Systembolaget också kan behålla kontrollen över stora delar av tillverkningen. Det båda länkarna hör naturligtvis intimt ihop.
Hej detta är första gången i mitt liv jag skriver till en politiker eller kommun, och detta gör jag för jag känner mig lurad ,i brevet ni (den nya vårdlagen) skickar hem till en står man får välja vem man vill även specialister men detta är ju inte sant ,ni har gjort så dom inte kan arbeta i Sverige mer alla specialister har ju fått gå .Är detta inte att lura människor?
En arg Helsingborgare
Kerstin Johansson
Öresundsgatan 3
252 28 Helsingborg


Bengt Silfverstrand: Delar helt din uppfattning. Och problemet beror på att nu sittande borgerliga regering i stället för att tillföra de resurser som behövs för att leva upp till vårdlagens intentioner dragit ner på vårdapparaten och i stället använt pengarna för att sänka skatterna - mest för bättre ställda grupper.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM