TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Radio, TV och till och med flera borgerliga drakar tycks nu i ett tillstånd av klarsyn ha upptäckt att ”kejsaren” – landets finansminister Anders Borg – ”är naken.”, som Dagens Arena träffande formulerar det efter det att regeringens eget finanspolitiska råd dömer ut stora delar av b-regeringens ekonomiska politik. Tillfälligt eller inte återstår att se.
Men en avvikande röst anmäler sig. Och det är inte oväntat Sveriges svar på sovjetiska ”Pravda” (o)salig i åminnelse – Dagens Nyheter. Dagens ledare med rubriken ”Stabil krigsgeneral” för närmast tankarna till de superlativer som ständigt stänker över Kim jong il, "den käre ledaren i Nordkorea."

 

Pliktskyldigast konstateras i slutet av ledaren av Finanspolitiska rådet i likhet med Konjunkturinstitutet och oppositionen anser att regeringen borde öka statsbidragen till den offentliga sektorn men dessförinnan har ledarskribenten (närmast att betrakta som en politruk)
hyllat Borg i lyriska ordalag och utan saklig täckning slagit fast att rådets betyg ”blev mer än godkänt.”

 

Inte ett ord om att regeringens mångomskrutna favoritreform jobbskatteavdraget betraktas som ganska verkningslöst som konjunkturstimulans.
Nej, Dagens ledare i DN är bara ytterligare en bekräftelse på att tidningen inte ser som sin huvuduppgift att kritiskt granska makthavarna utan välvilligt rättar in sig i den sittande borgerliga regeringens uppbackarteam.
Detta ger också en intressant relief till det aktuella TV-4-programmet
om familjen Bonnier.  Var det någon som påstod att vem som äger media inte har någon betydelse för opinionsbildningen?Kanske det. "Må så vara" men varför inte se kring svårigheterna istället för den upplevda centrala kärnan av ”blickfånget” Av problemet när det är svårt. Bortom eller varför inte framför” det vanliga sättet att se på tillvaron (kärnan av problemen)

(allmän fråga ej personlig dig)

Sitter det ändå fast, vi hittar inte svaren eller lösningar och kan inte påverka dem på ett förlösande sätt" samtidigt som tiden går så varför inte spendera tid kring problemet en tid istället för mot en vägg" av problem i sig.

-
Denna sida skulle kunna vara uppmärksammad av denna media -som vad jag förstår söker nyheter och fakta att skriva om. Partier söker också att förmedla sin politik för väljare vad jag förstår fortfarande så vad kan vara ”fel i kommande nedplitade skrift så säg..


Om annat fanns än "bara" det politiska synsättet och tankarna, vilka vi känner till att framföras på ett alltid så speciellt sätt. Dokumenterande sätt)

Informationen, arbetet, upplysningen upplever (jag då) genom att läsa dessa sidor vara ganska varierande. På något sätt jag inte förmår att förklara separerat och det trots vad jag förstår att man arbetar för samma sak, samma parti. En sådan sida på nätet säger inte mig att detta är enade människor. Enskilt arbete på olika geografiska platser ? Samlade på denna sida för att..
För att personligen dokumentera det ensamma enskilda arbetet ..i ett försök att ena.. ? Utom räckhåll för.. De ni i mångt och mycket vill arbeta för eller ??

Ni vill se människor rösta på er. Hur når ni dem som har dator. De är ett antal idag som söker kunskap vägledning information på det sättet.

Jag tror att de flesta människorna inte bara vill rösta utan även känna sig engagerade i frågorna, problemen. Inte bara genom att lyssna eller vandra 1 á maj utan också enkelt medialt sätt ingå i ideologin. Politiken behöver öppna sig, uttrycka sig, nå människor med sitt budskap istället för att på detta sättet mer vad jag ser det dokumentera sig.

”Idag var jag här och där vi talade om ditt och datt”

Jättebra ! Helt otroligt bra.

Men var talar vi med varandra ? Var ingår människor i politiken om vi inte är politiker själva men väl en röst som behöver fråga, förstå, välja se uppleva diskutera fram sitt val ?

Brev skriver vi fortfarande hemma, det händer men det är mer sällan.
Med dator finns mail chat blogg och Microsoft vet vad!

Varför kan vi inte ingå i ”brevskrivning” med er idag. Inte nog med att tekniken ändrar vår livsstil vi får ta konsekvenserna av det med oavsett avsikt som sändare eller mottagare och det är idag inte bara yngre människor det handlar om. Alla övergår till elektrisk kommunikation.

Ni behöver bemöta människor på er sida här på nätet därför att där skriver vi ”brev” och kommunicerar idag. Hur påverkar ni samhället med er politik idag ?Bengt Silfverstrand: Mot ett så rundhänt och allmänt resonemang är det förstås svårt att ha några invändningar. Men nu gällde det den borgerliga regeringens krispolitik eller snarare brist på sådan. Du är välkommen med synpunkter i sakfrågan.
Vem som helst kan vrida på utgiftskranarna för att på så sätt sätta startkablar på ekonomin. Desto färre kan förutse exakt när det är dags att bromsa - vilket som bekant är den andra delen av Keynes princip.

Om ekonomin tar fart under, låt oss säga, nästa vårvinter så ger jag mig den på att ingen vågar agera kontraktivt i vårbudgeten eftersom det då råder valår. Calmfors ekonomiska teorier bortser från politikens inbyggda populism.

Det finns ändå rätt gott om exempel på hur din generation, liksom generationen före, hade ekonomisk rljarskiva med devalveringen som evig städtant. Det fick vi sjuttio- och åttiotalister betala rätt dyrt för. Själv satt jag inte i riuksdagen när Göran Persson lade sin första saneringsbudget. Jag var nybliven ungdomspraktikant på en förskola, och där brödkavlade vi kaviartuberna innan vi slängde dem. Bokstavligt talat.

I min grannkommun Sundbyberg har den rödgröna ledningen för övrigt dragit in 26 miljoner på skolan, samtidigt som den satsat över hundra miljoner på en uppvärmd gräsplan, utomhusbad och baseboll-arena för ett framtida VM. Jag är personligen helt ointresserad av att "stimulera" ytterligare ett dylikt idiotprojekt.

Kommunerna ska inte ha ett öre mer av oss som arbetar. De ska lära sig hantera sina egna plånböcker.


Bengt Silfverstrand: Förs hänvisar nyliberalen till nyliberala gurus och friedmanska ekonomiska läror för att lösa en ekonomisk kris. När sedan den borgerlige ekonomen Calmfors råkar skriva ut precis samma ekonomiska recept på krisens lösning som socialdemokraterna, ja då är det plötsligt opportunisten Borgs lära som gäller.

När det sedan gäller den kommunala ekonomin så är ju denna intimt samhörig med den statliga. Staten sänker skatten för lånade pengar och dränerar ekonomin. Därmed inskränks utrymmet för insatser mot kommunerna, vilka i sin tur i flera fall - även borgerligt styrda - tvingas höja skatten.

Men hur han än vänder och vrider sig så sitter den nyliberala Ingeröska ändan där den alltid har suttit - där bak.

Ge dig, jag har väl aldrig någonsin hänvisat till Calmfors? Inte Friedman heller för den delen. Jag hänvisar till mina egan slutsatser.

En mycket stor del av landets kommunpolitiker förmår inte hålla i den offentliga plånboken. Det investerar i lyx- och skrytprojekt för miljarder, vilket försvaras av dessa kommuner med att de hade råd. Exempelvis gick landets kommuner med stora överskott 2000 - 2006.

Just här exemplifierade jag med Sundbyberg, vars rödgröna styre lägger över hundra miljoner på en konsthall, en basebollarena och ett utomhusbad samtidigt som de sparar 30 miljoner på äldrevården och 27 miljoner på skolan.

Det ska mycket till för att detta ska kunna ses som något annat ät komplett lättsinne. Siffrorna visar även att något decimaltecken i skattesatserna knappast är avgörande. Sverige hade inte mått jättemycket sämre om Perssons skattetryck fått bestå, även om KI pekar på några tiotusentals arbetstillfällen till följd av dessa. Men även det omvända gäller. De skattesatserna hade knappast mildrat den nuvarande krisen i någon större usträckning.

Det är nämligen inte finanspolitiken som är nyckeln här, utan penningpolitiken. De effekter som exempelvis en försvagad krona kan innebära övertrumfar varje tänkbar finanspolitisk åtgärd flera gånger om.

Däremot gäller det att hålla i plånboken, typ låta bli att köpa konkursmässiga bilföretag, för att undvika inflations- och räntechocker när ekonomin väl tar fart - vilket förr eller senare händer.

Någon ny åttiotalsbubbla är nämligen inte önskvärd.


Bengt Silfverstrand: Möjligen inte hänvisat till i form av namngivning men agerat i precis samma anda. När nyliberalismen började sin offensiv och Friedman och Chicagoboys dök upp på arenan så var budskapet just att staten skulle ta sin hand från det mesta. Marknaden reglerade allt till det bästa och var det så att kommuner och enskilda gick med förlust så fick de skylla sig själva.

Vad Sundbyberg sysslar med lägger jag mig inte i. Jag konstaterar bara kallt att det behövs mer pengar till kommunerna, vilket vi ånyo fick belägg för idag när de sammanlagda underskotten i kommuner och landsting redovisades. Underskotten är så betydande att även moderatstyrda kommuner uppenbarligen kommer att höja skatten, allt naturligtvis för att de är nödda och tvungna om inte stora nedskärningar i välfärden med avskedanden av personal ska bli nödvändiga.
Ja, men Friedman dök ju upp i en era då den rådande ortodoxin sade precis tvärtom. Staten både kunde och borde lägga sig i allt. Lyndon Johnson hade rent av en myndighet som arbetade med teoretisk forskning om en framtida kontroll av vädret...

Men Friedman har inte alltid pekat på rena reträtter. Han är exempelvis en varm anhängare av den skolpeng som Sverige införde för rätt länge sedan men som i USA fortfarande betraktas som "för höger".

Vad gäller kommunerna så vågar jag påstå att Sumpan-exemplet inte är unikt. Det är tvärtom rätt vanligt att kommunpolitiker satsar på bröd och skådespel hellre än på "tråkiga" kärnområden. Jag kan glädja dig med ett moderat exempel: i Täby, där moderaterna har egen majoritet, kommer i sommar ett flickläger baserat på tv-serien Sex and the City att gå av stapeln. Det om något är att förolämpa alla skattebetalare. Och i Värmdö, där jag arbetat som politisk tjänsteman, satsade man 130 miljoner på en simhall trots att man inte ens hade pensionsskulderna under kontroll.

Jag säger inte emot dig om att den samlade kommunsektorn just nu går med underskott. Vad jag säger är att detta är kommunpolitikernas ansvar. Annars kan vi ju spola pengarna och låta regering och riksdag pytsa ut pengar varhelst de känner för det.

Du som verkat på såväl det nationella som det lokala planet borde väl se en poäng i att dessa nivåer hålls isär?


Bengt Silfverstrand: Att skylla kommunpolitikerna för underskott beroende på omständigheter utanför dess kontroll är nog den mest praktfulla vurpa som hittills presterats i denna debatt. Ridå!
Jag delar helt Bdengt Silfverstrands i bloggen framförda synpunkter; jag har f.ö. bloggat i samma ämne "Nej, nej, nej, säger Anders Borg, och struntar i arbetslöshet och kommunala nedskärningar" ( http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=32830) och "Ingen krispolitik - men högerregeringen struntar i dem som drabbas" ( http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1754&blogg=32847). Det är intressant hur Malmö som inte ser det som ett proriterat intresse att vinstutsätta olika grenar av den kommunala verksamheten kunnat spara medel att ha nu när det gäller att vända på var krona. Det är också intressant att "binder man upp" den kommunala verksamheten genom avtal med privata "leverantörer" så binds kostnadsläget vid ett högt sådant satt vid högkonjunktur och som inte låter sig rubbas p.g.a att avtal gäller.

När det gäller kommunerna så är ansvaret för det som kallats kärnverksamhet, sjukvård, omsorg, skolor och viss offentligsrättslig administration inte utpräglat ett kommunalt ansvar. Dessa verksamheter har överförts till kommuner och landsting därför att de är närmare medborgaren med genom det offentliga inslaget rör detta lika mycket staten. Det ärför välmotiverat även ur denna aspekt att staten går in med omfattande bidrag. Denna verksamhet får helt enkelt börja halta.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM